رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران

رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران
رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 110 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی دختران و پسران سال سوم دبيرستان

مقدمه:
  رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود.
رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي مي گويد:
‌«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال انسان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه 1970 تاكنون داشته است و اكنون يكي از رايجترين اشكال درمان روان شناختي است (اليس، 1991،ص2) عبارت زير نيز توضيحي از اين موضوع توسط اليس است. «در سالهاي اخير روان درمانيهائي كه گرايش شناختي دارند. نه فقط به دليل پژوهش هايي كه اثر بخشي آن را تأئيد كرده اند، بلكه به دليل شهرت عامي كه يافته اند، موفقيت زيادي داشته اند و سهولت گرايش شناختي در درمان مستقيم باعث شده است كه اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها مطبوعتر و كمتر تهديد كننده باشد. (اليس، 1989، ص3)
صدها مطالعه در تحقيقي كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقايسه با ساير روش هاي روان درماني به طور معني دارتري به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پريشان باشند.

چند ده مطالعه ديگر نشان داده اند كه آزمون هايي كه براي سنجش باورهاي غير منطقي و نگرش مختل بر اساس تئوري ABC ساخته شده‌اند، به طول معني داري گروه هاي پريشان  و گروه هاي افراد كمتر پريشان را از يكديگر متمايز مي سازد. (بايسدن 1980، ديجيوسپي، ميلروتركسر 1959، اليس، 1979، هرلن و بميس 1981، شوارتس،1982، وودز به نقل از اليس، 1991 ص2).
اساس شكل گيري نظريه منطقي-هيجاني ارائه مدل ABC درباره پريشاني هيجاني است (اليس 1962 اليس، a1997، b1977 به نقل از اليس، 1991 ص 3) بر اساس اين رويكرد پيامدهاي هيجاني پريشان كننده (Cها) به طور مستقيم از وقايع فعال ساز (Aها) پيروي نمي كنند.
بلكه تاثير وقايع فعال ساز بر پيامدهاي هيجاني به وسيله باورهاي شخص (Bها) تحت تاثير قرار مي گيرد. اليس (شفيع آبادي،1373، ص 126-122) بر مجموعه اي از باورها تاكيد مي كند.


فهرست منابع لاتين
Ellis.A (1977). (1987).  Undrestanding Psychology. NewYork:
MCSYWHAILL.

Ellis,A. (1973).  Humanistic Psychothrapy: The Rational- motive Approach, N.Y.

فهرست منابع فارسي
شريفي حسن ياشا- نجفي زند جعفر 1376 روش هاي آماري در علوم رفتاري انتشارات سخن- تهران
هومن حيدرعلي 1368 اندازه گيري رواني و تربيتي و فن تهيه تست . تهران.
هومن حيدرعلي پژوهش و علوم رفتاري شناخت روش علمي 1368
دلاور علي 1376 روش هاي تحقيق دانشگاه پيام نور
دژكام محمود 1366 روان شناسي روان درماني نظريه هاي عمده روان درماني
جلالي طهراني 1368 جزوه روان درماني بر اساس نظريه اليس دانشگاه تهران
اتكينسون هيلگارد 1983 زمينه روان شناسي جلد دوم تهران انتشارات رشد.


فهرست مطالب

فصل اول   
مقدمه   
زمينه و بيان  مسئله    1
اهميت و ضرئرت پژوهش    4
سئولات پژوهش    5
متغيرهاي پژوهش    5
تعاريف مفهومي    6
تعاريف عملياتي    6
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي   
خلاصه فصل    8
اسناد    9
نظريه هاي اسناد    10
سو گيري هاي اسناد    23
اسنادهاي اصلي    25
ابعاد اسناد    26
اسنادها؛موفقيت وشكست    30
اسناد وجنسيت    33
اسناد وپيشرفت تحصيلي    39
فصل سوم:روش پژوهش   
خلاصه فصل    43
روش تحقيق    44
جامعه اماري وروش نمونه گيري    44
ابزار تحقيق    44
روش نمره گذاري پرسشنامه     47
روش اجرا    49
اعتبار وپايايي پرسشنامه    49
روش آماري    51
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش   
خلاصه فصل    53
يافته هاي توصيفي    54
يافته هاي تحليلي    57
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران    57
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران    59
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي    61
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست     65
يافته هاي ديگر     68
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري    
بحث ونتيجه گيري     72
محدوديت هاي تحقيق     74
پيشنهادات    74
منابع فارسي    76
منابع انگليسي    78
پيوست ها    79
       

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه