محصولات جديد

پرسشنامه پرخاشگری  AGQ پرسشنامه پرخاشگری AGQ
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 60,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پرسشنامه اضطراب کتل پرسشنامه اضطراب کتل
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 80,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پرسشنامه اختلالات رفتاری پرسشنامه اختلالات رفتاری
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 50,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پرسشنامه اجتناب از عدم اطمینان UA پرسشنامه اجتناب از عدم اطمینان UA
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 40,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آزمون هوش هيجانی آزمون هوش هيجانی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 40,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پژوهش در زمينه‌ تاثیر یادگیری مهارت it در بهبود روش تدریس دبیران پژوهش در زمينه‌ تاثیر یادگیری مهارت it در بهبود روش تدریس دبیران
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 40,000 ریال
افزودن به سبد خريد
بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 170,000 ریال
افزودن به سبد خريد
بررسی تاثیر رسانه آموزشی و وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان بررسی تاثیر رسانه آموزشی و وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 230,000 ریال
افزودن به سبد خريد
بررسی تاثیر و مقایسه آموزش دیداری وشنیداری بر میزان یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان بررسی تاثیر و مقایسه آموزش دیداری وشنیداری بر میزان یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
فروشگاه ویکی پروژه مرکز دانلود کتاب و محصولات انتشاراتی, دانلود پس از پرداخت آنلاین,ویکی پروژه سایت شما

قيمت: 90,000 ریال
افزودن به سبد خريد
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه