معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

مهارت شغلی مديريت آموزشی و چگونگی ارزشیابی آن

مهارت شغلی مديريت آموزشی و چگونگی ارزشیابی آن
مهارت شغلی مديريت آموزشی و چگونگی ارزشیابی آن
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 98 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست 
مقدمه 5
مفهوم مديريت 7
مفهوم سيستم: 8
ارزشيابي مهارت شغلي 10
ارزشيابي مهارت شغلي 11
- مديريت عضوگرا 15
- مديريت ميانه رو 15
- مديريت سايه نما 16
فصل دوم 17
توانايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و كاركردهاي آن: 17
آموزش رسمي 20
ارزشيابي مهارت شغلي 21
ارزشيابي مهارت شغلي 22
ارزشيابي مهارت شغلي 23
ارزشيابي مهارت شغلي 24
ارزشيابي مهارت شغلي 25
فصل پنجم 28
توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي موسسات كارآموزي 28
فصل چهارم 36
فصل پنجم 46
توانايی ارزشيابی از دوره های آموزشی 46
ارزشيابي مهارت شغلي 49
ارزشيابي مهارت شغلي 50
ارزشيابي مهارت شغلي 51
ارزشيابي مهارت شغلي 52
ارزشيابي مهارت شغلي 53
فصل ششم 56
توانايی تهيه گزارش های مورد نيیاز آموزشگاه ها 56
فصل هفتم 66
توانايي برقراری روابط انسانی 66
ارزشيابي مهارت شغلي 73
ارزشيابي مهارت شغلي 74
فصل هشتم 78
توانايي نظارت بر امور مالی آموزشگاه 78
فصل نهم 88
توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نگاه ايمني و بهداشت كار: 88
منابع: 99
 

مقدمه 
قرن بيستم علاوه بر پيشرفتهاي چشمگير در قلمروهاي علم تكنولوژي ، شاهد توسعة روزافزون نظامهاي آموزش و پرورش رسمي در كشورهاي مختلف جهان بود. به موازات اين توسعه ، مديريت آموزشي نيز در اغلب كشورهاع به قلمرو مديريتي پراهميت تبديل گرديد. از اين روع صاحبنظران و كارورزان مديريت آموزشي ، به مطالعه و توضيح واقعيتهاي سازمانهاي آموزشي پرداختند. آنها براي پاسخگويي به مسايل و مشكلات اين سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه هاي مديريت در سازمانهاي ديگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد كار و فعاليت آنها را اقتباس كردند، مفاهيم ، اصول و نظريه هاي عموي مديريت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظايف نظامهاي آموزشي و پيچيده تر شدن مديريت آنها از راه مطالعة واقعيتها و رويدادهاي ويژه محيطهاي آموزشي ، به مفهوم آفريني و نظريه پردازي در قلمرو خاص مديريت آموزشي پرداختند.

شيوه ارزشيابي پروژه مهارت شغلي مديريت اموزشي

مديريت فن هنر قديمي است كه در گذشته هاي دور، عمدتاً به وسيله سلاطين ، وزيران، روحانيون و فرماندهان نظامي، و در گذشته هاي نزديك ، توسط مديران تجاري و دولتي به كار مي آمد. امروزه، تقريباً در همة امور زندگي اجتماعي به كار مي آيد. چون هر كسي ، در برخي از مراحل زندگي روزمرة خود مديريت مي كند چيزي دربارة مديريت مي داند، ولي غالباً آن را به درستي به كار نمي بندد. براي شروع بحث دربارة مديريت يعني ، قلمرويي كه هر يك از ما ، حداقل به عنوان يك غيرحرفه اي با آن سروكار داريم، لازم است آن را تعريف كنيم. ولي تعريفي از مديريت كه قابل قبول آن باشد در دست نيست صاحبنظران با هدفها و سوگيريهاي مختلف ، تعريف هاي گوناگوني ارائه كرده اند.
* هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران (فالت 1924)
* فراگردهماهنگ سازي فعاليتهاي فردي و گروهي براي تحقق هدفهاي گروهي (دافلي و همكاران ، 1971)
*ايجاد محيطي مؤثر براي افرادي كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند (كنترواودانل ، 1972)
*كاركردن با و به وسيله افراد و گروهها، براي تحقق و هدفهاي سازماني (هرسي و بلانچارد، 1972)

 

منابع:

بهداشت حرفه اي                 تاليف : رزيتا رزق كار لنگرودي
رهبري و مديريت آموزشي      مولفين : مهندس صمدي آذر، مهندس شكوفيان، مهندس رضائيان قراگوزلو

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه