بررسی تحولات پوستر در ایران

بررسی تحولات پوستر در ایران
بررسی تحولات پوستر در ایران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 75 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب
فصل اول    1
گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان    1
 مقدمه    2
هنر پوستر :    2
تاریخچه پوستر در جهان    5
أثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر    9
 تاریخچه پوستر در ایران    15
تاریخچة پوستر یا اعلان در ایران بعد از انقلاب    17
تاریخچة اعلان در ایران را میتوان به دو دوره تقسیم نمود:    19
 اعلانهای عامیانه مذهبی    27
فصل دوم    30
ماهیت پوستر و کاربرد آن    30
ماهیت پوستر و کاربرد آن    31
 طراحی پوستر    33
عوامل مؤثر در طراحی پوستر    43
1- تعادل    43
وحدت:    45
بعضی از روشهای دستیابی به این وحدت عبارتند از:    45
3- تأکید:    46
4- جذابیتهای ویژه :    46
ویژگی های فنی طراحی پوستر    48
 کاربرد حروف در پوستر    51
ویژگیهای یک پوستر مناسب    53
 فواید آموزش از طریق پوستر    56
1- جلب توجه و ایجاد تمرکز    57
افزایش میزان فهم در زمانی کوتاه    57
3- تقویت و استحکام یادگیری    58
نتیجه گیری    59
نتیجه می گیریم:    61
فصل سوم    63
گزارش کار عملی    63
گزارش کار علمی:    64
در مرحله اول    64
در مرحلة دوم از کار عملی    66
طراحی پوستر    66
منابع و مآخذ   

 

فصل اول
گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان
1-1- مقدمه
 هنر پوستر :
در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند  نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، بمنزله نمونه های کاملاً پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخه یی از گرافیک است، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این هنر و سایر هنرهای تجمسی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند.
 سرچشمه پوسترها را همچون مصورسازی، در گذشته های دور می توان  جستجو کرد. به یک معنا نقش برجسته های آشوری، ایرانی و رومی نوعی پوستر بوده اند. زیرا رویدادهایی را به روایت تصویر، توصیف می کردند.
 که درواقع تبلیغی برای دستگاه حاکم بود. بعلاو ه در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است.و
 یکی از قدیمی ترین آگهی هایی که مکشوف شده، پاپیروسی است که پاداش برای برگرداندن یک برده فراری در مصر را اعلام می کرد. آگهی هایی نیز   از قرون وسطی باقی مانده که روی پوست نوشته می شد حتی برخی ازاینها دارای تصویر نیز بوده اند.
 آگهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد. از قرن شانزدهم به بعد نمونه هایی از آگهی های چاپی چون اعلامیه های دولتی و ..... که اکثراً متشکل از حروف چاپی بودند، رایج گشت اما فن چاپ می بایستی مراحل پیشرفته تری را طی کند تا امکان پیدایش پوستر مصور رنگی فراهم گردد.
 البته چاپ رنگی و گسترش آن به تنهای دری هنر پوسترسازی مؤثر نبود، بلکه زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی، و نوع جدیدی از ارتباطات همگانی که به همراه خود آورد، عامل اصلی بود.
 آگهی های نمایش اولین نمونه های آگهی دیواری بودند که ضمن تحول، اصول و قواعد پوسترسازی را پی ریزی کردند. در اوایل قرن نوزدهم در برخی کشورهای اروپایی، بخصوص در انگلستان، بر تعداد تماشاخانه ها افزوده شده بود و مردم از نمایش استقبال می کردند
 در این زمان به تماشاخانه قبض هایی میدادند که هم کارکرد بلیط را داشت و هم برنامه در آنها توضیح داده می شد. قبض های مذکور با حروف چاپی معمول در مطبوعات چاپ می شدند ولی در صفحه آرایی آنها دقت زیاد مبذول می گردید.
 بعدها با بزرگتر شدن ابعاد قبضها، آنها را بر دیوارها می چسبانیدند و بدین طریق «آگهی های نمایش» به صحنه ظهور رسید. در طرح و صفحه آرایی آگهی های مذوبور مهارت های خاصی بکار می رفت تا تنوع و فراوانی مطلب، حالت خشکی و یکنواختی بوجود نیاورد. به این منظور از انواع بسیار متنوع حروف چاپی که ابداع شده بود، استفاده های مناسب می کردند و گاهی نیز تصویر کوچکی بر آن می افزودند. صفحه آرایی این نوع آگهی ها، خاصه در هنر پوستر انگلستان بنحوی استمرار یافت و حتی امروزه هم اثرات خود را بر جای گذاشته است.
 تدریجاً آگهی های همگانی از آگهی های مربوط به تماشاخانه ها فراتر رفت و تبلیغات مغازه ها، جراح ها ، وسایل حمل ونقل و مسافرت را در بر گرفت.
 در این آگهی ها، گاهی حروف چاپی بصورت یک منحنی در بالای صفحه تنظیم میگردید، و سایر مطالب بطرز زیبا و چشمگیری در صفحه آگهی گنجانده می شد. به مرور در این ها تصویر هم ظاهر گشت و ارتباط بین حروف و تصاویر مورد توجه قرار گرفت. بدین منوال فن پوستر مصور تولد یافت.


1-2 تاریخچه پوستر در جهان
پوسترها آثار میرایی هستند اما پاره ای از آنها  در  عین گذرابودن نیز ماندنی اند.
 پوستر نخستین هنرپاپ و نخستن فرم هنری بود که به چیزهای زندگی عادی به شیوه خاص خویش یعنی بی پروایی محض و پیش پا افتادگی محض پرداخت . پوستر هنری برونگر است.
درهنگام طراحی یک پوستر باید در مرحله اول موارد استفاده آن موردنظر قرار گیرد.
امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است، تبلیغاتی همگانی و مؤثر در زندگی، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات، عرصه خدمات و کالاها، و..... ، تبلیغاتی برای فراخوانی، هشداردادن، بازداشتن، تشویق و ترویج کردن و ..... و مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود پوستر است، که در دید همگان عرضه می شود و بدلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد....

 

 منابع و مآخذ
J.M.Brock mann , A History of visiual communication, newyork , thames and Hudson 1971 p.54
John Barnicoat , poster A conicise History newyork thames and Hudson INC 1989 P.97
Muller Brockman ,History of  posters ABC Zurich – 1971 –p 14
وصائلی، زیبا، گذری بر تاریخ پوستر- پایان نامه کارشناسی، الزهرا دانشگاه الزهرا، سال85
 محسنی، مهدی ،هنر پوستر در ایران، مجله صنعت چاپ
 ممیز،مرتضی،کتاب طراحی اعلان
 سپهر، مسعود، مبادی سواد بصری، تهران انتشارات سروش، سال 68، صفحه87
 مور، آلف،محدوده ناشناخته عملکرد پوستر، ترجمه مریم ابوالحسنی، مجله تصویر

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه