انرژی هسته ای و مزایای استفاده از آن

انرژی هسته ای و مزایای استفاده از آن
انرژی هسته ای و مزایای استفاده از آن
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 49 صفحه _ فرمت WORD_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
مقدمه 4
فصل اول
شكافتن اتم6
پيشرفتهاي حاصله در دهه ي 90 6  
ژئوفيزيك پرتوهاي كيهاني و عناصر سنگين 10
شكافتن اتم 12
پروژه هاي مانهاتان14
ساختار هسته اي اتم 18
فصل دوم
گردش مواد سوختني هسته اي يعني چه ؟ 21
سنگ اورانيوم خام 22
انواع اورانيوم 22
اورانيوم چگونه به دست مي آيد 23
غني سازي اورانيوم24
فصل سوم
با عناصر سوختي مصرف شده چه مي كنند 28
تاسيسات « دوباره غني سازي » چيست ؟ 29
فصل چهارم
سرنوشت زباله هاي اتمي چيست ؟ 31
آيا مي توان زباله هاي اتمي را با اطمينان و ايمني كامل انبار كرد ؟ 32
آيا انرژي اتمي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است ؟ 33
سهم انرژي اتمي در توليد برق 35
انرژي هسته اي بيم ها و اميد ها 39
منابع 43

 

انـرژي اتمي                نيـاز امـروز            ضـرورت فردا
مقدمه
تصور امكان ادامه زندگي امروزه بشر بدون وجود برق غير قابل باور به نظر مي رسد . در جهان كنوني قطع كوتاه مدت جريان برق مي تواند لطمات جبران ناپذيري به روند زندگي وارد نمايد . از اين روي نياز انسان به جريان الكتريسيته با نياز به اكسيژن مقايسه
شده است .
افزايش جمعيت ، توسعه صنايع و كارخانجات و توليد روز افزون محصولاتي كه براي استفاده متكي به جريان الكتريسيته هستند .
توليد روز افزون برق را اجتناب ناپذير مي سازد . اين نياز در كشورهاي در حال توسعه به دليل تمايل به رفع وابستگي و ايجاد اشتغال نمود بيشتري پيدا مي نمايد .
توسعه فعاليت در بخش كشاورزي و صنعت مستلزم در اختيار داشتن نيروي الكتريسيته كافي است ، علاوه بر آن كه تامين برق مصرفي در بخش خانگي و شهري ( روشنايي معابر و امكان تفريحي ) كه هر روز گسترش مي يابد حجم زيادي از نيروي الكتريسيته را
طلب مي نمايد .
استفاده از سوخت هاي فسيلي ، نيروي آب و انرژي اتمي سه روش اصلي در توليد الكتريسيته در جهان محسوب مي شود و در كنار آن استفاده از نيروي باد و انرژي خورشيدي به عنوان روشهاي مكمل در برخي از كشورها سهم ناچيزي از توليد برق را به خود اختصاص مي دهد .
براساس آخرين آمارها 105 كشور از جمله جمهوري اسلامي ايران تمام يا بيش از 80 درصد انرژي الكتريكي مورد نياز خود را با استفاده از سوخت هاي فسيلي به دست
مي آورند . در مقابل تنها 28 كشور تمام يا بيش از 80 درصد انرژي الكتريسيته مورد نياز را با استفاده از نيروي آب ايجاد مي نمايد .
محدوديت منابع آبي يا عدم امكان احداث سد موجب گرديده تا تعداد كشورهاي كمتري از نيروي آب براي توليد برق بهره گيرند . در مقابل بيشترين سهم در توليد الكتريسيته به سوخت هاي فسيلي اختصاص داده شده است كه دسترسي به آن ساده تر به نظر مي رسد
به دنبال افزايش قيمت نفت از يك سو و كاهش تدريجي ذخاير نفتي از سوي ديگر و در كنار آن محدوديت منابع آبي برخي از كشورها كه به دنبال پيدا كردن منبع جايگزين براي توليد الكتريسيته بودند استفاده از انرژي اتمي را به عنوان بهترين راه براي به دست آوردن نيروي برق ارزان و مطمئن شناسايي نمودند .
براساس آخرين آمارها 31 كشور از انرژي اتمي به عنوان مولد بخشي از الكتريسيته مورد نياز خود اقدام مي نمايند .


فصل اول
شكافتن اتم
به نظر عامة مردم موفقيت هاي برجسته سالهاي جنگ در زمينة فيزيك اتمي ( كه به ساختن بمب اتم و پديد آمدن نيروي اتمي انجاميد ) تا اندازة زيادي ساير پيشرفت هاي حاصله در علوم فيزيكي را تحت الشعاع قرار داد . البته صاحب نظران معاصر تنها از زاوية فيزيك اتمي به قضيه نگاه نمي كردند . با اين كه كشفيات جديد در مورد اتم بسيار جالب بود و جاذبة قابل ملاحظه اي داشت ، اما به طور كلي به آنها به عنوان پديده هايي مي نگريستند كه ارتباط چنداني با زندگي روزمرة مردم ندارند . واقعيت آن بود كه پيشرفت در جبهة وسيعي ( از جمله در زمينه هايي مانند تكنيك هاي استخراج فلزات و ژئوفيزيك ، هواشناسي و اقيانوس نگاري ) ، چه در سطح نظري و چه در سطح عملي ، در شرف وقوع بود .
پيشرفت هاي حاصله در دهة 1930
مطالعات كلاسيك در مورد الكتريسيته به جريان الكتريسيته در اجسام هادي مربوط
مي شد . اما با تحويل قرن بيستم ، وسايلي كه به جريان الكترونها بستگي داشتند ( نمونة آن لامپ ترميونيك اختراع جي . اي . فلمينگ است ) ، به طرز فزاينده اي اهميت يافتند . در اين زمينه پيشرفت عمده ، اختراع ميكروسكوپ الكتروني بود كه در آن شعاع الكتروني كه به طريقة الكترومغناطيسي متمركز شده ، جاي اشعة نور و عدسي هاي شيشه اي ميكروسكوپ  هاي معمولي را مي گيرد . اين ميكروسكوپ نقايصي دارد كه بعضاً غيرقابل اجتناب است ، اما قدرت درشت نمايي بسيار زياد آن نسبت به ميكروسكوپ معمولي باعث مي شود كه بتوان از اين عيوب چشم پوشيد .
نخستين ميكروسكوپ الكتروني در سال 1932 توسط « نول » M: Knoll و « روسكا »
E. Ruska در آلمان ساخته شد . در اين ميكروسكوپ شعاع الكتروني از ميان بخش
فوق العاده كوچكي از نمونة مورد مشاهده گذرانده شد . در سال 1932 يك ميكروسكوپ الكتروني كه تصوير كلي مورد نظر را به صورت تسلسلي از تصاوير جزيي به دست
مي داد ساخته شد كه بررسي شكل نمونه هاي ضخيم را ممكن كرد .
با پيچيده تر شدن وسايل الكتروني ، پيچيدگي مدار بندي مربوط به آن نيز افزايش يافت كه خود مشكلات خاصي در رابطه با ظرافت و كوچكي آن به وجود آورد . يكي از بهترين پيشرفت هاي حاصله ، اختراع مدار چاپي به وسيله « آيلر » P . Aister  در سال 1943 بود . در اين روش ، چنان كه از نام آن پيداست ، سيم كشي اجزاء عمدة مدار مورد نياز به شيوه معمول چاپ ، با استفاده از يك مركب هادي برق ، به صورت خطوط ظريفي كه بر يك صفحة عايق نشانده مي شوند ، صورت مي گيرد .

 

منابع :
كتاب :
1 – دانش پژوهان نوجوان – بخش : ( كاربرد انرژي ) جلد 9 – ناشر : شاپرك – مترجم : زهرا افلاكي سال انتشار 1378 .
2 – دانش نامه ي علوم ، جلد 3 ، ناشر : پيام آزادي – سال انتشار 1379 – مولف : قاسم قالي باف
3 – دنياي اتم – نويسنده : نيل آردلي – مترجم محمد رضا بهاري – انتشارات كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان – سال انتشار 1377
4 – انرژي هسته اي – نويسنده : ايان گراهام – مترجم : مجيد عميق – انتشارات : دلهام – زمستان 83
5 – مجموعه ي علوم براي نوجوانان – نويسنده : تري جينگز – انتشارات فرهنگي قدس ( آستان قدس رضوي ) بخش ( الكتريسيته و مغناطيس )
6 – مقدمه اي بر فيزيك پزشكي – انتشارات معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي – سال انتشار 1371
7 – طرح فيزيك رهاور – واحد 6 – هسته ي اتم – تاليف هولتون – رادرفورد – دالتون – مترجمان : احمدخواجه نصير طوسي – هوشنگ شريف زاده
مجلات :
8 – مجله ي استعدادهاي درخشان – سال دوازدهم شماره ي 3 – آذر 1382 – انتشارات كيهان – سردبير : جواد ازه اي
9 – مجله ي استعدادهاي درخشان – سال سوم شماره ي 10 – 24 دي 1370 – انتشارات كيهان – مدير مسئول : امير حسين فردي
10 – مجله ي استعدادهاي درخشان – سال سوم شماره 2 – ارديبهشت 1370 – مدير مسئول : سيف الله جاويدان
11 – ماهنامه ي رشد – دوره ي بيست و چهارم – آذر 1384 – مدير مسئول : عليرضا حاجيان زاده
سايت هاي اينترنتي
12 – سايت گوگل http://www.google.com ( شبكه ي رشد شبكه ي ملي مدارس )
13 – سايت ياهو http:// www. Yahoo . com ( خبرگزاري مهر )
14 – سايت اتميك http://www.Atomic.com
روزنامه :
15 – روزنامه ي خراسان
16 – روزنامه ي قدس

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه