بررسی فنون مربیگری

بررسی فنون مربیگری
بررسی فنون مربیگری
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 88 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
مقدمه    2
بیان مسئله:    3
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق:    8
فرضیه های پژوهش:    8
محدودیت های تحقیق:    9
واژه ها و اصطلاحات:    10
مهارت شنود مؤثر: 11
مربی درجه C:      11
مربی درجه B  :      12
مربی درجه A :        12
بخش اول : زير بناي نظري پژوهش    14
مقدمه    14
عناصر ارتباطي عبارتند از:    16
انواع ارتباطات    17
ارتباط ميان افراد    19
موانع ارتباطات ميان افراد و چگونگي غلبه بر آنها    20
موانع ذاتي ارتباطات ميان افراد به طور عمده عبارتند از:    21
روش هاي بهبود پيام و حذف موانع ارتباطي    22
چگونگي حذف موانع ارتباطي در سازمان    22
نقش ادراك در ارتباطات    23
« مؤسسه پژوهش ها و تخفيفات كاربردي در بخش صنعت».    24
اهمیت مهارت کلامی    25
اهمیت مهارت بازخورد    26
گوش شنوا، زير بناي مهارت ارتباطي:    27
سبک های سه گانه شنود:    28
مربی گری    30
انتخاب حرفه ی مربی گری    31
مزایا و موانع مربی گری    32
آموزش و مربی گری    32
مسئولیت های مربی گری    33
احراز پست مربی گری    35
فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):    35
جنبه هاي مهم ارتباط ( بين ورزشكار و مربي )‌    37
انتقال پيام    38
تمركز روي نقاط مثبت    40
احترام گذاشتن و مورد احترام بودن    43
ايجاد و حفظ اعتماد    44
نمايش شفقت    45
بخش دوم : ادبيات پيشينه    47
مقدمه:    53
روش تحقیق:    53
جامعه آماری :    53
نمونه آماری:    53
نحوه انتخاب نمونه ها:    54
ابزار اندازه گیری:    54
روش جمع آوری اطلاعات:    55
روشهای آماری:    55
مقدمه :    57
بخش اول:آمارتوصیفی    58
سابقه مربی گری :    61
مهارت ارتباطی :    64
مهارت بازخورد :    65
مهارت شنود موثر:    67
مهارت کلامی :    69
بخش دوم : آمار استنباطي    71
مقدمه :    81
خلاصه پژوهش :    82
يافته هاي پژوهش :    82
بحث ، تحليل و نتيجه گيري :    83
نتيجه گيري كلي :    84
پيشنهاداتي مبتني بر يافته هاي پژوهش:    84
پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده :    85
منابع فارسي :    85
منابع لاتين    88
باسمه تعالی    90
مشخصات فردی :    90
پرسشنامه مهارت های ارتباطی    91

 

مقدمه
عصري كه هر لحظه اش در گرو تغييرات شگفت انگيز است، ارتباطات حرف اول را مي زند. تحقيقات نشان      مي دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوي در تماس و ارتباط با ديگران مي گذرد. به همين دليل كيفيت زندگي هر كسي بستگي به كيفيت ارتباطات او با ديگران د ارد. همه ما در محيط كار فرصت هاي يكساني داريم اما تنها كساني مسير پيشرفت و ترقي را به سرعت مي پيمايند و احترام، اعتبار و مقام براي خويش كسب مي كنند كه قدرت بيان داشته باشند، خود را به د رستي مطرح كنند و در شرايط مختلف و با افراد مختلف، ارتباطي مناسب و مؤثر برقرار كنند (آل یاسین،1376).
مهارت های ارتباطی سرمایه ای مهم برای هر فرد در راه موفقیت به شمار می رود. توانایی برقراری ارتباط برای همه ی مخلوقات زمین الزامی است، و انسان ها نیز از این قانون مستثنی نیستند. البته ارتباط انسان ها بسیار پیچیده تر و دشوار تر از سایر مخلوقات است. راه های متعدد و مختلفی برای برقراری ارتباط میان انسان ها وجود دارد. با پیشرفت مهارت های ارتباطی اعتماد به نفس نیز افزایش می یابد، از این رو تقویت مهارت های ارتباطی می تواند جزء استراتژی های طولانی مدت برای رسیدن به موفقیت باشد .
امروزه فعالیت های تربیت بدنی به عنوان نوعی تربیت عملی و بخشی از تربیت مکتبی که با فعالیت های مختلف ورزشی، سلامت جسمی و روحی دانش آموزان را مدنظر دارد، مورد توجه خاص می باشد. فعالیت های ورزشی بادارا بودن عنصر مسابقه، رقابت، همکاری، نظم و مقررات و سازمان بخشیدن که حرکات جسمی و روحی به عنوان ابزاری نیکو در تعلیم و تربیت بشمار می آیند.
در میان فعالیت های مختلف ورزشی، بازی فوتبال بعنوان ورزشی ارزان، زیبا و پر هیجان از کشش و جاذبه ی بسیاری در نزد عموم برخوردار است. با توجه به وظایف متعدد و متفاوتی که یک مربی از جهات مختلف به عهده دارد، او را ناگزیر می سازد علاوه بر دانش فنی مربوط به رشته ی اختصاصی خود، در سایر علوم نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی اطلاعات داشته، همچنین شخص مربی باید از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار باشد ( چراغپور، 1365)
بیشتر وقت مربیان در ارتباط با بازیکنانشان می گذرد و این ارتباط آن ها را برای نیل به هدف هایشان هماهنگ    می سازد. یکی از عوامل موفقیت مربی، قابلیت ارتباط موثر است. او باید قادر به ایجاد ارتباط درست باشد. این گونه ارتباطات باید با والدین، عوامل اجرایی، بازی کنان و مردم برقرار گردد.بیشتر اوقات پیام های ما نارسا است
این نارسایی به جهت عدم ارتباط کلامی نمی باشد، بلکه به این دلیل است که ما به اهمیت ایجاد ارتباط غیر کلامی پی نبرده ایم.این مطلب می تواند درس مهمی باشد که مربی به اهمیت موضوع پی ببرد و نسبت به چگونگی بهبود مهارت های ایجاد ارتباط موثر وقوف بیشتری یابد ( لینچ   ، 1942).

 

بیان مسئله:
واژه ارتباط از ریشه لاتین کامیونز   به معنای اشتراک گرفته شده است. این کلمه در زبان فارسی به صورت مصدر عربی درباب افتعال به کار می رود؛ که در لغت به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد. ارسطو   فیلسوف یونانی، شاید نخستین اندیشمندی باشد که حدود 2300 سال پیش درباره ارتباط سخن گفته است. وی در کتاب مطالعه معانی بیان( ریطوریقا)     در تعریف ارتباط گفته است: « ارتباط عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران» ( مشبکی، 1380).
ارتباط يكي از پديده هايي است كه همه جوانب زندگي انسان با آن سر و كار دارد. فقط از طريق نوعي ارتباط است كه افراد انساني مي توانند با هم مراوده و مرابطه برقرار كرده به حيات اجتماعي خود ادامه دهند. ارتباط، به زبان ساده ، عبارت است از انتقال و فهم معنا بين اشخاص. عمل انتقال به وسيله هر نوع رفتاري كه در امر مبادله اطلاع و معنا موثر باشد، صورت مي گيرد. از اين رو، ارتباط را به صور گوناگون تعريف مي كنند:
1- تبادل اطلاعات با استفاده از توانايي هاي انساني يارسانه هاي تكنولوژيكي.
2- مبادله عقايد و افكار، يا قلمرو وسيع مبادله انديشه هاي انساني.
3- فراگرد دادن و ستاندن اطلاعات.
فرایند ارتباط با فرستنده که اندیشه ای را سامان داده و به صورت شفاهی، نوشته و یا به گونه ای بصری به گیرنده می فرستد آغاز می شود. گیرنده، پیام را دریافت می کند و پس از بازگشایی آن( کشف پیام) به منظور و مقصود ارتباط، پی می برد. این پیام، به جای خود، ممکن است به دگرگونی یا اقدام بیانجامد. اما فراموش نکنیم که فرآیند ارتباط ممکن است توسط« پارازیت ها» و هر چیزی که می تواند باز دارنده ی برقراری ارتباط باشد، بریده شود(رضائیان،1379).
ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات از فرستندهبه گیرنده به گونه ای که این اطلاعات به وسیله ی هر دو، فرستنده و گیرنده، درک و فهم شود( مقیمی، 1377).
ارتباطات مؤثر، هدف به حساب نمي آيد بلكه بايد وسيله اي براي كسب هدف تلقي شود. مشخصه اصلي در مورد ارتباطات اين است كه ارتباط كيفيتي ذاتي نيست بلكه اكتسابي است(فليپو  وديگران 1988،به نقل ازآل یاسین،1376)
به اعتقاد هلریگل واسلکم  مهارت ارتباطی عبارت است از توانایی ارسال و دریافت اطلاعات، افکار، احساسات و نگرش ها.مهارت های ارتباطی اشاره دارد به توانایی مدیران که به طور موثر ایده ها و اطلاعاتی به دیگران انتقال داده و همچنین به طورموثر ایده ها و اطلاعات را دریافت کنند( گریفین  1992) .
انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع نیز شبکه ای در هم تنیده از روابط بنیاد جامعه زمانی بر پا خواهد که بین عناصر گوناگون، ارتباط خاصی پدیدار گردد. ارتباطات گره ای است که افراد، سازمانها و گروه ها را به هم پیوند می دهد. ارتباطات موثر پیش فرض اساسی نیل به اهداف سازمان محسوب می شود و ارتباطات ضعیف علل بروز بسیاری از مشکلات در سازمان ها است( پرهیزکار، 1368).
یکی از رموز مربی گری موفقیت آمیز، برقراری ارتباط با بازیكنان  تیم است، به نحوی که آنان را برای انجام کارهای سخت بر انگیزد. مربی گری چیزی جز تلفیق و ترکیب مهارت های پیچیده با هم نیست. یکی از این مهارت ها توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بازی کنان و کلیه اعضاء باشگاه است. این هنر( مهارت) متمایز کننده مربیان بزرگ از سایرمربیان می باشد.موفقیت مربی در امر مربی گری تا حد زیادی به توانایی وی در برقراری ارتباط مؤثر در موقعیت های گوناگون و بی شمار بستگی دارد.مربیان باید بتوانند با بازی کنان، دستیاران و مدیران باشگاه ها به خوبی ارتباط برقرار نمایند.تعلیم، تشویق، رعایت انضباط، ارزش یابی و بیان مهارت ها،  مرسوم ترین روابط و واژه های کاربردی در مربی گری می باشند که همه آن ها مستلزم ارسال پیام اند. معمولا مربیان با چگونگی انتقال پیام مورد توجه و تفاوت قرار می گیرند. ارتباط تمامی افراد در یک باشگاه مستلزم ارتباط صحیح با مربی است مربی در مرکز دایره قرار گرفته است و همگی بایستی نگاهی مستقیم به مرکز داشته باشند.« امه ژاکه »  سر مربی سابق تیم ملی فرانسه در سال 1998 که با این تیم به عنوان قهرمان جهان نائل شد در خاطراتش این گونه گفته است:« یک مربی بر اساس ضروریات زمان می تواند یک معلم، یک پدر، یک دوست، و یا یک پلیس باشد...

 

منابع فارسي :
- اقتدراي , عليمحمد (1370) .و سازمان مديريت . تهران : انتشارات مولوي
- الواني , سيد مهدي ( 1369) . مديريت عمومي . تهران : انتشارات نشر ني
- الواني , سيد مهدي (1372) . مديريت عمومي . تهران : انتشارات نشر ني
- اندروز و هر شل ( 1977 ) . سازمان مديريت : رويكرد پژوهشي . ترجمه : مقيمي , سيد محمد          ( 1377) . تهران :‌انتشارات ترمه
- پورسليمان , علي (1378). « بررسي نظر دبيران درباره وضعيت ارتباطات اثر بخش مديران مرد مدارس متوسطه تهران » ( پايان نامه كارشناسي ارشد ) تهران : دانشگاه آزاد اسلامي , واحد علوم و تحقيقات .
- پي رابينز , استيفن (1384) . مديريت رفتار سازماني . ترجمه و تأليف : فرزاد اميدواران – انتشارات موسسه كتاب مهربان نشر .
- ترنس آر ,‌ميچل (1377) . مردم در سازمانها زمينه رفتار سازماني , ترجمه : دكتر حسين شكر كن .انتشارات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
- چراغ پور , جلال (1365). اصول آموزش و مربيگري در فوتبال ,انتشارات اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش .
- دبورا آ . وست , چارلزآ . بوچر(1376). مباني تربيت بدني و ورزش . ترجمه : احمد آ‎زاد تهران : انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران .
- رابينز , استيفن (1998) . مهارت هاي ارتباطي براي مديران , ترجمه :‌گيوريان ,‌محمد(1380) مجله مديريت شماره هاي 56 و 55
- رضائيان , علي (1383) . اصول مديريت .تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )
- رضائيان , علي (1383) . مديريت رفتار سازماني موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- رضائيان , علي(1384).مديريت رفتارسازماني ( مفاهيم نظريه ها و كاربردها ).موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران .
- رضائي , جواد( 1380) . شناسايي نقش مهارت هاي ارتباطي و تأثير آن در افزايش ارتباطات , سازماني مديران در وزارتخانه ها.« پايان نامه كارشناسي ارشد » تهران : دانشكده مديريت و امور اداري واحد دانشگاه تهران .
- رئوفي ,محمد حسين (1378) . مديريت عمومي و آموزش . مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسي
فهيمه دوين , حسن (1384) . « بررسي رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي ايران » رساله دكتري . تهران : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات .
-قزل سفلو, حسين (1381). روان شناسي فوتبال ، ساري : انتشارات مهر ساجده .
-كوثري, عادل (1380) « مطالعه و بررسي فرايند و شيوه هاي اصلي ارتباطات و شبكه هاي ارتباطي و تأثير آن بر كارآيي در سازمان تأمين اجتماعي » (پايان نامه كارشناسي ارشد) واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران.
- كول , كريس ( 1376) كليد طلائي ارتباطات . ترجمه : محمدرضا ال ياسين . تهران : انتشارات هامون ج- محب علي , رضا (1372). « بررسي نظام ارتباطات در سازمان هاي صنعتي ايران » . (رساله دكتري ) دانشگاه مديريت دانشگاه تهران .
- مشكي ,‌اصغر ( 1380) مديريت رفتار سازماني و تحليل كاربردي , ارزشي از رفتار سازماني . تهران : انتشارات ترمه
-مرتضوي نصيري , علي ( 1370) ,« بررسي ارتباطات رسمي سازماني در ادارات آموزش و پرورش نواحي شهرهاي اصفهان و مشهد ( پايان نامه كارشناسي ارشد ) . دانشكده مديريت دانشگاه فردوسي مشهد .
- مقيمي , سيد محمد ( 1377) . سازمان و مديريت رويكرد پژوهشي . تهران . انتشارات ترمه
- ميرسپاسي , ناصر (1369) . مديريت روابط انساني و روابط كار . تهران : نشر نقش جهان
- مير كمالي , سيد محمد ( 1373) . رهبري و مديريت آموزشي . تهران : نشر ورامين .
- مهربان , حميد (1379)رابطه مهارت هاي ارتباطي مديران و تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه مشهد . ( پايان نامه كارشناسي ارشد ) . دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد .
- يوسفي , ابوالفضل ( 1374), بررسي موانع ارتباطي موجود ميان دبيران و مديران از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي شهرستان قم ( پايان نامه كارشناسي ارشد ) . دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب .
- لينچ , جوي ( 1942) خلاقيت در مربيگري . ترجمه : كردي , محمدرضا واسد , محمدرضا و حسين زاده , محمد , تهران : بامداد كتاب .

منابع لاتين

1-Allan, W,ocnd Black buyn, Richard(1989). Managing  Organizations Beharior. Iywin , Inc : 239-240.
2-Dawns , ip .L and Hazen,E.D(1977). Commucational Satisfaction
3-Gibson. G.W.and Hodges . R.M.(1991). Organizational Communication,,Managerial Perspective 2.nded . New York,Harper College.
4-Griffin , R(1992). Computational  Skills . Technical Manual . Toyonto , Canada : Malti Health system .
5-Jones,R.Eand associates (1993) Communicational . Quotient Inventory. Oronto , Canada .
6-Larson . L(1971) . Mangement and Communicational . skill Skill Iwin,Inc,pp.34-242.
7-Miller.p(1981)Varbal Communication skills : Personality and Individual differences . 25,pp.167-177.
8.Shermerhorn,J.R.(1993). Management for Productivity.fouythed. printed in the united States of America.
9-Sternberg.R.J. and smith(1985).Social Intelligence and Decoding  Skills in Nonverbal  Communication . Prentice Hall Inc: 168-192.
10-Thompson.Neil (1996) . People Skills:A6uide toEffectire Practice to in the Human Serrices . Macmilan Press , LTD.
11-Vincent,R. and Waldron(1991). Achieving Communication Goals in uperior  Subordinate Relationship . The Multifuncionality of Unword Maintance Tectic.
12-Weider . H. D. and Hartfield , J. D(1996). Superior’Conflict Management Straegies and Subordinate Outcomes Management. Communication Quarterly , V 0/10,N2
13-Wiethman, P . L(1996). Communication and conflict Management.  Psychogical Bulletin Isq.1,pp219-245.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه