تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میان سال

تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میان سال
تاثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میان سال
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 101 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

بسم الله    الف
عنوان    ب
سپاسگزاری     ج
تقدیم به      د
فرم ب     ز
فهرست مطالب     ه
فهرست جدول ها      و
فهرست شکل ها     و
فهرست نمودارها     ی
فهرست پیوست ها      ی
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه     2
بیان مسأله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    6   
پیش فرض های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    7
محدودیتهای پژوهش    8
تعریف اصطلاح ها و واژه ها    9
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه    13
سیستم ایمنی    13
چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی    14
ایمنی ذاتی    15
ایمنی اکتسابی    16
آنتی ژن    17
آنتی بادی    17
کمپلمان    18
گلبولهای سفید    18
لنفوسیت ها     19
لنفوسیت T    21
لنفوسیت B     22
چگونگی تولید ایمونوگلوبولین    22
ایمونوگلوبولین    25
ایمونوگلوبولین G     27
ایمونوگلوبولین A     28
ایمونوگلوبولین M     30
فعالیت بدنی و سیستم ایمنی     31
پاسخهای ایمنی ورزشکاران    32
تغییرات BMI     34
تغییرات هورمون کورتیزول    35
تغییرات کاتکولامین ها    37
تغییرات گلوتامین پلاسما    39
فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم    40
نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990    58
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه    62
جامعه آماری    62
نمونه آماری و روش نمونه گیری    62
متغیرهای پژوهش    63
ابزار و وسایل اندازه گیری    64
روشهای اندازه گیری و نحوة انجام کار    65
روشهای آماری    66
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    68
ویژگیهای آزمودنیها    69
فرضیه ها    70
فصل پنجم : بحث و بررسی
مقدمه    79
خلاصه پژوهش    79
یافته های پژوهش    80
بحث و بررسی    80
نتیجه گیری کلی    86
پیشنهادها     87


 
فهرست جداول

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها     69
جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین     71
جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین     72
جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین     73
جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین     74
جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     75
جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین     76
جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     77
جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     78

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها    25
شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M     86

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 :  میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین     71
نمودار 4-2 :  میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین     72
نمودار 4-3 :  میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین     73
نمودار 4-4 :  میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین     74
نمودار 4-5 :  میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     75
نمودار 4-6 :  میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     76
نمودار 4-7 :  میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     77
نمودار 4-8 :  میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     78

 

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1)     91
پیوست شماره (2)    92
پیوست شماره (3) :     93
منابع     94

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه