تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری بر شهر مشهد

تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری بر شهر مشهد
تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری بر شهر مشهد
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

فقط فصل های دوم و پنجم موجود است _ فرمت WORD _ تعداد صفحات: 61 صفحه _ به همراه پرسشنامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چکيده1
فصل اول :کليات2
1-1-مقدمه3
1-2-اهداف5
1- 3فرضيات5
فصل دوم: پيشينه نگاشته6
2-1-مقدمه7
2-2-مطالعات داخلي7
2-2-1- گردشگري7
2-2-2-بررسي جايگاه اجتماعي- اقتصادي گروه هاي مختلف جامعه13
فصل سوم: روش تحقيق18
3-1-مقدمه19
3-2-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات19
3-3-جامعه آماري19
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه20
3-5-مدل مورد استفاده در اين مطالعه20
فصل چهارم: نتايج و بحث22
4-1- مقدمه23
4-2- بررسي ويژگيهاي گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد23
4-2-1 توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن23
4-2-2 توزيع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسيت 24
4-2-3  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصيلات24
4-2-4 - توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل25
4-2- 5- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت26
4-2-6-  توزيع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
 سکونت تا مشهد (کيلومتر

4-2-7-  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار28
4-2- 8- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار29
  4-2- 10- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت30
4-2-11- توزيع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد    31
4-3- بررسي اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد 32
4-  بررسي نحوه هزينه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد-4    32
  4-5-  بررسي ميزان آگاهي گردشگران مورد مطالعه ازمکانهاي سياحتي و تفريحي در شهر مشهد 

4-6-ميزان بازديدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهاي تاريخي شهر مشهد34
4-7- بررسي ميزان بازديد گردشگران در شهر مشهد از مکانهاي تفريحي و ييلاقي 35
بررسي ميزان رضايتمندي  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد8-4    36
4-9-نتايج تخمين مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد37
4-10- بررسي مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد41
4-11-

بررسي پيشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعيت گردشگري در شهر

مشهد42
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات46
5-1-مقدمه47
5-2- نتايج47
5-3-پيشنهادات48
پرسشنامه52
منابع57

 

چکيده
        صنعت گردشگري داراي آثار اقتصادي و اجتماعي قابل ملاحظه اي مي باشد، ايجاد اشتغال و دستيابي به درآمد ارزي پايدار و مناسب و همچنين شناخت متقابل فرهنگي از آثار اقتصادي و اجتماعي اين صنعت است.کشور ايران داراي پتانسيل هاي عظيم تاريخي، طبيعي و مذهبي است که در بخش جاذبه هاي مذهبي آن،  شهر مشهد به عنوان بزرگترين قطب گردشگري شناخته شده است.
        هدف اصلي اين پژوهش بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوري اطلاعات بر مبناي کتابخانه اي،  اسنادي و نيز ميداني(پرسشنامه) بوده و جهت تحليل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در اين راستا نتايج به دست آمده از تخمين مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بيانگرآن بوده است که متغير تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بيشترين تاثير و به ترتيب متغيرهاي سن گردشگر، ميزان آگاهي گردشگران از مكانهاي تاريخي ، وسيله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، كمترين تاثير را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

 

منابع
1-ديبايي، پ، (1371)، شناخت جهانگردي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
2-رضواني، ع، (1381)، جغرافيا و صنعت توريسم، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه پيام نور
3-صرافي، م، (1383)، مروري بر ديدگاههاي نظري مديريت کلان شهري با تاکيد بر جنبه هاي نهادي، فصلنامه مديريت شهري، ش17
4-صمدي، ع، (1384)، بررسي ميزان اشتغالزايي و بستر سازي سياست هاي حمايت جذب توريسم
5-ضرغام، ح، (1372)، راهکارهايي براي توسعه جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران
6-گي، چاک واي، (1382)، جهانگردي در چشم انداز جامع، ترجمه علي پارسيان و سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي،چاپ دوم، تهران
7-عبدالرحيمي، م، (1382)، جهانگردي و جهان اسلام، ماهنامه جهانگردان، ش 11
8-نصيري، ح، (1379)، توسعه پايدار چشم انداز جهان سوم،انتشارات فرهنگ و انديشه، چاپ اول
-Brian,coodal (1999),Marketing in Tourism industry, London,Routledje9
10-Murphy,p(2000),Acommuty Apprch,Newyourk Nethuen 

www.sci.org11
www.aqrazavi.org/h132.htm12
www.on.wikipedia.org/13
http://sid.ir14
http://www.irandoc.ac.ir/15

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه