بررسی انواع سیستم های تعلیق و محرک

بررسی انواع سیستم های تعلیق و محرک
بررسی انواع سیستم های تعلیق و محرک
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 312 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

فصل اول : انواع سیستمهای تعلیق و محرک
1.1    : اکسل های عقب و جلو..................................................8
1.2    : سیستم تعلیق مستقل......................................................13
1.2.1    : نیازمندی های سیستم تعلیق............................................13
1.2.2    : سیستم تعلیق طبق دار دوبل............................................16
1.2.3    : سیستم تعلیق مک فرسون استرات و استرات دمپر................18
1.2.4    : سیستم تعلیق بازوی کشنده اکسل عقب...............................24
1.2.5    : سیستم تعلیق شبه بازوی کشنده اکسل عقب.........................27
1.3    : اکسل یکپارچه............................................................27
1.4    : طراحی استاندارد موتور جلو ........................................39
1.4.1    : مزایا و معایب طراحی استاندارد.....................................43
1.4.2    : اکسل غیر محرک جلو..................................................45
1.4.3    : اکسل متحرک عقب......................................................49
1.5    : موتور عقب و مرکزی .................................................54
1.6    :  محرک جلو...............................................................60
1.6.1: انواع طراحی ............................................................63
1.6.2: مزایا ومعایب محرک جلو .............................................65
1.6.3: اکسل جلو محرک........................................................69
1.6.4: اکسل عقب محرک.......................................................73
1.7   : چهار چرخ محرک......................................................87
1.7.1: مزایا ومعایب چهار چرخ محرک....................................87
1.7.2: انتخاب دستی چهار چرخ محرک در خودروهای شهری ومسافری............................................................................94
1.7.3: انتخاب دستی چهار چرخ محرک در خودرو های باری و سنگین................................................................................99
1.7.4 : چهار چرخ محرک دائمی؛ خودروی سواری در اصل جلو محرک...............................................................................99
1.7.5: چهار چرخ محرک دائمی؛ خودروی سواری بر اساس طراحی استاندارد...........................................................................107


فصل دوم

سینماتیک والاستو سینماتیک اکسل
2.1   : اهداف تنظیمات اکسل...........................................111
2.2   : فاصله بین محورعقب وجلو(wheel base)................114
2.3   : فاصله بین دوچرخ یک محور (پهنای tread )..............116
2.4   : مرکز غلتش ومحور غلتش.....................................130
2.4.1: تعاریف...........................................................133
2.4.2: محور غلتش بدنه................................................138
2.4.3: مرکز غلتش بدنه در سیستم های تعلیق مستقل................140
2.4.4: مرکز غلتش بدنه در اکسل های لنگی مرکب.................152
2.4.5: مرکز غلتش بدنه دراکسل های یکپارچه......................153
2.5   : کمبر..................... ........................................160
2.5.1: مقادیر وداده های کمبر.........................................160
2.5.2: تغییرات سینماتیکی کمبر.......................................163
2.5.3: محاسبه تغییرات کمبر توسط طراحی.........................164
2.5.4: کمبر غلتشی هنگام دور زدن..................................171
2.5.5: کمبر الاستیکی..................................................176
2.6   : زاویه سر کجی ( toe-in ) وخود فرمانی...................176
2.6.1: زاویه سرکجی وزاویه حرکت عرضی،                         

داده ها وتلرانس ها........................................................176
2.6.2: تغییرات سینماتیکی سرکجی ( toe-in ).....................186
2.6.3: تغییرات toe-in  توسط فرمان دهی غلتشی.................192
2.6.4 : تغییرات toe-in توسط نیروهای جانبی.....................202
2.6.5: تغییرات toe-in  توسط نیروهای طولی.....................204
2.7   : نسبت فرمان پذیری وزاویه فرمان پذیری....................211
2.7.1: زاویه فرمان پذیری.............................................211
2.7.2: track ودایره های گردش.....................................218
2.7.3: نسب سینماتیکی فرمان.........................................223
2.7.4: نسب دینامیکی فرمان..........................................227
2.8   : راست کننده فرمان.............................................232
2.9   : انحراف وآفست کینگ پین روی زمین.......................236
2.9.1: رابطه بین انحراف وآفست کینگ پین روی زمین (شعاع دوران)....................................................................236
2.9.2: اهرم نیروی ترمزی...........................................243
2.9.3: اهرم نیروی طولی.............................................249
2.9.4: تغییرات درآفست کینگ پین...................................252
2.10 : کستر............................................................252
2.10.1: زاویه وکشش کستر..........................................252
2.10.2: کستر وحرکت مستقیم........................................260
2.10.3: گشتاورهای راست کننده هنگام دور زدن..................264
2.10.4: انحراف کینگ پین، تغییرات کمبر و کستر در ورودی فرمان.....................................................................269
2.10.5: تغییرات کستر در مسیر حرکت چرخ جلو................274
2.10.6: مسیر حرکت چرخ وابسته به چرخش شغال دست فرمان عقب......................................................................287
2.10.7: تجزیه نیروی عمودی چرخ روی کستر...................288
2.10.8: تنظیمات و تلرانس ها.......................................297
2.10.9: اندازه گیری کستر، انحراف کینگ پین ، کمبر و            تغییرات toe-in298
2.11   : مکانیزم ضد شیرجه وضد سقوط..........................302
2.11.1: توصیف مفهوم..............................................302
2.11.2: قطب  pitch جلوی خودرو...............................304
2.11.3: قطب pitch عقب خودرو.................................308

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه