مقايسه ديدگاه های امنيتی بين المللی از پايان جنگ سرد تا زمان حال

مقايسه ديدگاه های امنيتی بين المللی از پايان جنگ سرد تا زمان حال
مقايسه ديدگاه های امنيتی بين المللی از پايان جنگ سرد تا زمان حال
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 427 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
1- طرح مسئله2
2- سئوال اصلی 5
3 – سئوالات فرعی 5
4 – فرضیه اصلی 5
5 – قلمرو تحقیق 5
6 – روش تحقیق5
7 – متغیرها6
8 – انگیزه انتخاب موضوع 6
9 – اهداف انتخاب موضوع6
10 – بررسی ادبیات موجود7
11 – تعریف مفهومی متغیرها7
12- تعریف مفاهیم کلیدی9
13- ساختار تحقیق 10
فصل دوم آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی
مقدمه 11
گفتار اول اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی 14
الف – ساختار گرایان17
ب – پیروان گروسیوس 26
ج – ساختار گرایان تعدیلی 32
گفتار دوم بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی 34
الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی 39
ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی 39
ج – ویژگی های رژیم های بین المللی42
د – انواع رژیم های بین المللی 42
ه – گروه بندی رژیم های بین المللی 45
و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی 46
ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری 46
گفتار سوم دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،
و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی 64
الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی64
ب – مشکلات ساختی و شکلی 65
ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی 67
د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی 69
ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی 70
و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی73
ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی85
نتیجه گیری90
فصل سوم رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه
مقدمه 92
گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح 93
الف – مفهوم امنیت 93
ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)95
ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح105
1 – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد 107
2 – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 111
گفتار دوم دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی
موشکی NMD 114
الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک119
1 – قرارداد سالت یک 119
2 – قرار دادسالت دو 120
3 – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،120
4 – قرار داد سورت 120
ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMDو دیدگاههای موافقین و مخالفین آن121
1 – سیستم دفاع ملی موشکی NMDو واکنش روسیه به آن 125
2 – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD 129
3 – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات 129
ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه 11 سپتامبر131
گفتار سوم رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC 135
الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR 137
ب -دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR 142
ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC 148
د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا 151
گفتار چهارم کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی
CW – BWC161
الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161
ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC)171
گفتار پنجم دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )176
الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای 178
ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) 182
ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT)185
د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )191
گفتار ششم رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک 198
الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی198
ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی213
ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )219
نتیجه گیری226
فصل چهارم نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران
مقدمه 228
گفتار اول تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب229
الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای 231
ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران 234
گفتار دوم دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران 236
الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا 238
ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران 241
گفتار سوم اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران 245
الف – اتهامات فنی 245
ب – تحلیل اقتصادی246
گفتار چهارم سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر 248
الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه253
ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی 254
گفتار پنجم تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران 256
نتیجه گیری262
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 264
پیوست ها و ضمائم
پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال 1385272
پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال 1386277
کتابنامه
الف ) کتب فارسی 281
ب ) مقالات فارسی 287
ج ) نشریات فارسی 292
د ) جزوات درسی 293
و ) پایان نامه ها و رساله ها 294
ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها 296
ی ) منابع انگلیسی 297
چکیده انگلیسی 300

فهرست جداول
جدول 2- 1 جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی88

 

چکیده:

در فضاي پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروريستي 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊيم هاي بين المللي بخصوص رﮊيم هاي امنيتي بين المللي دستخوش تغييرات و تحولات عمده اي گرديده اند . اگر چه رﮊيم هاي امنيتي بين المللي از دير باز مطرح بوده نظير : کنسرت اروپايي ، پس از جنگ هاي ناپلئوني ، اما عمدتا رﮊيم هاي امنيتي پديده اي قرن بيستمي هستند که به دولتها اين اجازه را ميدهند که از مشکلات و تنگناهاي امنيتي بگريزند . رﮊيم هاي تمام عيار امنيتي تنها در قرن بيستم و به ويژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اينگونه رژيم ها اغلب مورد ترديد قرار گرفته است . بعضي از رژيم هاي امنيتي بزرگ مانند : سالت يک      ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسليحاتي بين ايالات متحده امريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق طراحي شده بودند ، در حقيقت رژيم هاي بي اعتباري بودند . مطابق تعريف رژيم هاي امنيتي ، وجود عناصر  ضمني و سريع و باور هاي مشترک در ميان بازيگران ، به رغم اختلافات مبنايي ، موجب تعيين محدوديت هاي خاص در رفتار بازيگران مي شود . اين در حالي است که تعابير متفاوت منافع ژئواستراتژيک امريکا و روسيه ، در نظام بين المللي موجب شکاف در برداشت رژيم هاي امنيتي ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام مي شوند ، ثانيأ مکانيزم هاي همکاري را شکل مي دهند که در ميان دولتها و ساير بازيگران ديگر ايجاد اعتماد و امنيت کرده و به ثبات نظام بين المللي کمک مي کنند ، ثالثأ رژيم ها توسط عوامل متعددي که عمده ترين آن قدرت مي باشد دستخوش تغيير مي شوند . در واقع صاحبان اصلي قدرت ، همانا ايالات متحده امريکا ابر قدرت چهار بعدي ( فرهنگي ، سياسي اقتصادي و نظامي ) و فدراسيون روسيه ابر قدرت تک بعدي ( نظامي ) هستند که رژيم هاي امنيتي را شکل مي دهند و همين قدرتها هستند که زمينه ساز تغيير و نابودي رژيم هاي امنيتي مي گرند . بر اين اساس سعي شده است در اين رساله به مقايسه ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به رژيم هاي امنيتي بين المللي پرداخته شود که اين رژيم ها شامل NPT , PTBT  , سالت 1و 2 MTCR استارت 1 و 2 و 3 CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT .... مي باشند . همچنين به بررسي نظريه رژيم هاي بين المللي و نگرش امريکا و روسيه نسبت به پرونده هسته اي ايران نيز پرداخته مي شود .

 

فصل اول
کليات پژوهش
1 – طرح مسئله
پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد جهان شاهد آن بود که از دل ابر قدرت شرق پانزده جمهوري تحت عنوان کشورهاي مستقل مشترک المنافع موسوم به CIS ها پديد آمد و مهمترين آنها که ميراث دار واقعي شوروي سابق بود جمهوري فدراتيو روسيه مي باشد ، روسيه در بدو امر پس از پديد آمدن دچار مشکلات فزاينده داخلي بوده به همين دليل از بسياري از مواضع سابق عقب نشيني نمود ، علت ديگر آن قدرت باز دارندگي نظامي امريکا و تاثير آن بر ناتو شوروي امنيت مي باشد . در اين دوران امريکا به عنوان پيروز اصلي جنگ سرد در صدد ايجاد ساختار هژمونيک و طراحي نظام بين الملل و فضايي دو راستاي نظم نوين جهاني که جرج بوش پدر آنرا مطرح کرده ، بوده است . در اين ساختار امريکا در رأس هرم قدرت جهاني به عنوان يک هژمون قرار
 مي گرفت و در صدد تک قطبي کردن جهان و نگرش به بين الملل گرايي بوده ، در واقع نظم نوين جهاني داراي دو موج بوده ، موج اول در پي حمله عراق به کويت در 2 اوت 1990 و حمله نيروهاي اختلاف بين المللي به رهبري امريکا صورت گرفت و موج دوم آن حوادث 11 سپتامبر 2001 بوده است . در موج اول هدف بيرون راندن عراق از کويت و تضمين جريان نفت و دوم مقابله با تروريسم بين الملل بوده است . در فاصله پايان جنگ سرد تا حوادث 11 سپتامبر به دليل اشاعه سلاح هاي هسته اي و سلاح هاي کشتار جمعي (WMD) و بروز تهديدات امنيتي ، پيمان هاي امنيتي بسياري ميان امريکا و روسيه به امضاء رسيد که در واقع ادامه همان قرار دادهايي بود که در زمان جنگ سرد در چهار چوب رژيم هاي بين المللي کنترل تسليحات خلع سلاح و باز دارندگي صورت گرفت که مي توان به پيمان NPT در سال 1968 SALT 1 در سال 1972 SALT 2, در سال 1979 و رژيم بين المللي کنترل و مهار فناوري موشکي MTCR اشاره کرد . اولين پيمان امنيتي بين روسيه و امريکا در بحبوحه فروپاشي شور ي START(1) بود که در سال 1991  به توافق طرفين رسيد ، در سال 1993 START(2) مطرح گرديد اما دوماي روسيه به دليل هزينه بالاي آن و گسترش ناتو به شرق با ن مخالف نمود اما به هر حال در 97 به تصويب دوما رسيد در همين سال START (3) مطرح گرديد . در اين دوران پيمان هاي ديگري در چهارچوب رژيم هاي امنيتي بين المللي به امضاء رسيد . نظير کنفرانسيون منع سلاح هاي شيميايي (CWC) و کنوانسيون منع سلاح هاي بيولوژيک (BWC) و پيمان NPT که در سال 1995 به طور نامحدود امضا گرديد و در سال 1996 پيمان منع جامع آزمايشات هسته اي CTBT مورد توافق قرار گرفت . در دستور کار همکاري هاي امنيتي روسيه و امريکا پس از دوران کمونيسم موارد زير مطرح بوده .
1 – حفظ ثبات هژموفيک
2 – بر چيدن جنگ سرد 
3 – جلو گيري از تکثير سلاح هاي کشتار جمعي
 4 – مورد توجه قرار دادن بي ثباتي هاي منطقه اي . با وجود اين مسکو بايد مداخله جويي نظامي امريکا ، برنامه دفاعي موشکي نا محدود آن استقرار نيروهاي امريکايي در جمهوري هاي سابق شوروي و مهم تر از همه اينها واقعيت برتري نظامي گسترده امريکا را در نظر بگيرد . پس از نابودي بلوک شرق ، پيمان ناتو که در چهار چوب رژيم هاي امنيتي بوده دچار بحران هويت گرديد اما با استراتژي امريکا مبني بر گسترش به سمت شرق جان دوباره يافته و از بعد آتلانتيکي به فرا آتلانتيکي تغيير نگرش داده که با مخالفت شديد روسيه مواجه شد . چرا که ناتو در حياط خلوت روسها ، آسياي مرکزي و قفقاز جنوبي نفوذ کرده بود و براي سد آن روسها با همکاري چين پيمان شانگهاي 5 را به وجود وردند که با پيوستن ازبکستان به آن در سال 2001 به سازمان همکاري شانگهاي(SCO)تغيير نام داد . اما حوادث 11 سپتامبر 2001 که تحولي شگفت در اوايل هزاره سوم محسوب مي شود باعث امنيتي و نظامي شدن محيط بين الملل گرديده و تمامي الگوهاي نوين قدرت را که از پي فرو پاشي کمونيسم شکل گرفته بود را منسجم تر نمود در اين چهار چوب امريکا در جهت تنظيم نظام تک قطبي و يک جانبه گرايي گام برداشته و استراتژي تفوق را مناسب ترين الگو براي رهبري در جهان مد نظر قرار داد و جرج واکر بوش خواهان افزايش هزينه هاي نظامي ،حضور گسترده تر و تهاجمي تر  در جهان و تقويت نهادهاي امنيتي گرديد ،روسيه در اين دوران چاره اي جز پشتيباني و حمايت از امريکا در در مقابله با تروريسم و پيروي از طرح جنگ پيشدستانه و پيشگرايانه نو محافظه کاران نداشت اما حوادث 11 سپتامبر تاثير عميقي بر رژيم هاي امنيتي بين المللي داشته است ، براي نمونه خروج امريکا از پيمان دو جانبه با روسيه تحت عنوان ABM يا پيمان ضد موشکهاي بالستيک را مي توان نام برد که اين پيمان در واقع سنگ بناي روابط هسته اي امريکا و شوروي سابق و روسيه فعلي است و اجراي طرح پر هزينه NMD سپر دفاع موشکي ملي که از 50 ايالت امريکا از زمين ، دريا و هوا محافظت مي کند و ايجاد چالش در MTCR مي باشد . امريکا از طريق رژيم هاي امنيتي نظير CTBT, NPT در صد تحميل اراده خود به سايرين است در اين حين روسيه با وجود رئيس جمهور پراگماتيست و عملگراي خود پوتين در صدد گرفتن امتياز از امريکا بوده و پيمان SORTاز سوي محققان نوعي امتياز از سوي امريکا به روسيه تلقي مي گردد . در سالهاي اخير روسيه بدنبال احياء مجدد قدرت خود بوده و به مقابله امريکا در راستاي سياست يکجانبه گرايي ن پرداخته و خواهان چند جانبه گرايي در تمامي عرصه هاست نمونه بارز مخالفتهاي روسيه سخنراني اخير پوتين در کنفرانس امنيتي مونيخ ، مخالفت با استقرار سامانه دفاع موشکي در لهستان و جمهوري چک ، مخالفت با استقلال کوزوو در شبه جزيره بالکان ، استفاده از حربه انرژي براي به زانو در آوردن کشورهاي غرب گراي حاشيه اي خود ، خروج از پيمان کنترل تسحيلات متعارف (CFE)  تقابل با امريکا در منطقه قطب شمال بر سر ذخاير نفت و گاز افزايش هزينه هاي نظامي و انجام مانور نظامي با اعضاي شانگهاي است . در کل روسيه و امريکا در صدد تعريف جديدي از رژيم هاي امنيتي بين المللي و ساختار نظام بين الملل در راستاي منافع ملي خويش مي باشند . در اينجا منظور از ساختار نظام بين الملل مجموعه عوامل تاثير گذار در سمت گيري سياست خارجي هر کشور است که مجموعه فرصتها ، امکانات و محدوديت ها را در اختيار سياستگذاران قرار مي دهد و منظور از رژيم هاي بين المللي مجموعه : اصول . هنجارها . قواعد و فرايند هاي تصميم گيري که به طور مستقيم و غير مستقيم با اهداف مشترک اعضا مطابقت داشته و در محدوده مشخصي از جغرافياي روابط بين الملل متمرکز بوده است در جهان امروز امريکا و روسيه ديگر دشمن يکديگر نيستند ولي متحد يکديگر هم نيستند و حتي تبديل به شرکاي کاملي نيز نشده اند ، بلکه بيشتر در صدد امتياز گيري از يکديگر و توسعه نفوذ خود در عرصه جهاني مي باشند...

 

كتاب نامه
الف) كتب فارسي
ا)- اليوت جفري ورجينالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سياسي استراتژيك ،‌1381،‌ترجمه:‌ميرحسن رئيس زاده ،‌تهران، انتشارات معين.
2)- اردلانيان فيروز، رژيم بين المللي كنترل فن آوري موشكي، 1385،‌تهران، انتشارات راه نو.
3)- اورلف ولاديمير،‌كنترل هاي صادرات هسته اي و موشكي روسيه:‌سياستها و اقدام ها،‌1386،‌ترجمه :‌مريم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
4)- اسماعيلي محمد حسن و ديگران، جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك :‌ويژگيها،‌صدمات بهداشتي و درماني ،‌1365،‌شيراز،‌انتشارات وزيري.
5)- احدي مهدي و ديگران،‌عوامل جنگ بيولوژيك،‌1375،‌تهران،‌انتشارات علوي.
6)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون يك زراوخانه،‌1386،‌ترجمه سليمان فرهاديان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.
7)- اجاقلو نسيم الله، پرونده هسته اي ايران، 1384 ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.
8) - بيليس جان و اسميت استيو، جهاني شدن سياست: روابط بين الملل در عصر نوين (زمينه هاي تاريخي ،‌نظريه ها،‌ساختارها و فرآيندها،‌1383،‌ترجمه:‌ابوالقاسم چمني و ديگران،‌جلد اول ،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
9)- بيليس جان و ديگران،‌استراتژي در جهان معاصر:‌مقدمه اي بر مطالعات استراتژيك،1382، ترجمه،‌كابك جنيري،‌تهران،‌انتشارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
10)- بوزان بوي،‌مردم ،‌دولتها و ترس،‌1382 ‌،ترجمه :‌داود داود پناه،‌تهران ، انتشارات چاپخش.
11)- بلاكركوئيت دي و دافي گلوديا،‌كنترل تسليحات بين المللي:‌مشكلات و توافقات، 1379 ،‌ترجمه:‌سعيد ميناوند،‌تهران،‌ نشر قومس.
12)- بشري اسماعيل،‌ اقتصاد نظامي امريكا در فضاي جنگ،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات چاپخش.
13)- برتش گري و كريپونف ايگور ،‌مديريت مواد هسته اي مازاد در روسيه،‌1386 ،‌ترجمه: سعيد باقري،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
14)- بجورنلوند بريتا،‌جنگ سرد،‌1385 ،‌ترجمه:‌مهدي حقيقت خواه،‌تهران، انتشارات ققنوس.
15)- جهانبخشي نيلوفر،‌نگرش به رژيم هاي بين الملي در عصر حاضر،‌1381 ،‌تهران ، انتشارات فرهيخته.
16)- چمني اصغر،‌رژيم بين المللي مهار و كنترل فناوري موشكي، 1385،‌تهران،‌انتشارات جهان گستر.
17)- خادم شريف مرضيه،‌ديدگاه روسيه به سلاح هاي شيميايي،‌1385،‌تهران،‌انتشارات دادگستر.
18)- دوئرتي جيمز وفالتزگراف رابرت،‌نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل،‌1383 ،‌ترجمه، عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران،‌نشر قومس.
19)- دلبري رامين،‌رويكردها و نظريه هاي نوين در فضاي روابط بين الملل،‌1378،‌تهران،‌انتشارات نشرني.
20)- دويچ كارل و ديگران، نظريه هاي روابط بين المللي ،‌1375،‌ترجمه وحيد بزرگي،‌جلد دوم،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي.
21)- داندو مالكوم، جنگ بيولوژيكي در قرن 21،‌1372،‌ترجمه:‌ فاطمه محمد زاده ،‌تهران،‌انتشارات مسيرنگ.
22)- راس بروس،‌سياستهاي جهاني،‌فرصتي براي انتخاب ،‌1377،‌ترجمه: احسان مقامي،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
23)- رايدر لورفس،‌فيزيك اتمي،‌1386 ،‌ترجمه : بنيامين رياحي،‌تهران، انتشارات جهان نما.
24)- سيرينسون ژوزف ،‌امريكا و تهديد موشكهاي بالستيك،‌1380 ،‌ترجمه: جواد دين دارد،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران.
25)- ساعد نادر،حقوق بين الملل و نظام عدم گسترش سلاح هاي هسته اي ،‌1384،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي (شهر دانش).
26)- ستاري هايده، نگاهي به نظريه رژيم ها ، انواع و جايگاه آنها،‌1380 ،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات نگاه معاصر.
27)- صدري جعفر،‌رژيم هاي حقوقي بين المللي، 1380 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه(همت).
28)- صحرايي حميد،‌رويش دوباره موشكها ،‌بررسي رقابت تسليحاتي امريكا و روسيه پس از دوران جنگ سرد،‌1384، اصفهان ،‌انتشارات ديداري.
29)- صارمي فر مهدي،‌تاريخچة كشف انرژي اتمي،‌ 1386 ،‌تهران،‌انتشارات جهان نما.
30)- عسگر خاني ابومحمد،‌رژيم هاي بين المللي،‌1383،‌چاپ اول،‌ تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران.
31)- علي بابايي غلامرضا،‌فرهنگ روابط بين الملل،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه.
32)- علايي حسين و خواجه كاووسي بابك،‌ صنايع شيميايي ،‌تسليحات و خلع سلاح شيميايي،‌1385، تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
33)- غريب آبادي كاظم،‌آشنايي با معاهدات منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتكل الحاقي،1383 ،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين الملي ابرار معاصر تهران.
34)-  غريب آبادي كاظم،‌ پرونده هسته اي ايران به روايت اسناد،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه.
35)- غريب آبادي كاظم، آشنايي با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات،‌1381،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
36)- فت هام آرجي،‌راهنماي ديپلماتيك،‌1373 ، ترجمه: محمد قنبري،‌تهران،‌انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.
37)- فيندلي كارتروراثني جان،‌جهان در قرن بيستم،‌1379 ،ترجمه:‌بهرام معلمي،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.
38)- فكري حسن،‌رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي ،‌1382،‌تهران ، انتشارات نسل نيكان.
39)- قاسمي فرهاد،‌رژيم هاي بين المللي ،‌1384،‌چاپ اول،‌تهران ، نشر ميزان.
40)- قوام سيد عبدالعلي ،‌روابط بين الملل ،‌رويكردها و نظريه ها،‌1384 ، چاپ اول ، تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه(سمت).
41) – قرباني حسين،‌تسليحات ،‌ خلع سلاح و امنيت بين الملل،‌1384 ،‌تهران،‌انتشارات انديشه ناب.
42)- كوريك آ.جيمز،‌علوم در قرن بيستم،‌1385،‌ترجمه :‌رضا ياسايي،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.
43)- كولايي الهه،‌سياست و حكومت در فدراسيون روسيه،‌ 1385،‌چاپ دوم،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه.
44)- كرمي جهانگير ،‌تحولات سياست خارجي روسيه،‌هويت دولت و مسأله غرب،‌1384،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
45)- كريمي كامياب،‌هدف از تشكيل رژيم MTCR چيست؟ 1377 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).
46)- كلاداينيس ،‌سازمانهاي بين المللي،‌1378،‌ترجمه: مهدي شجاعي،‌تهران، انتشارات كتاب نو.
47)- كاسسه آنتونيو، حقوق بين الملل در جهان نامتحد،‌1379،‌ترجمه: مرتضي كلانتريان،‌تهران،‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران.
48)- كلييار فيليپ و كلود آلبر،‌نهادهاي روابط بين المللي ،‌1368،‌ترجمه: هدايت اله فلسفي،‌تهران .
49) گلشن پژوه محمود رضا،‌پرونده هسته اي ايران:‌روندها و نظرها،‌1386،‌چاپ اول، تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران.
50)- مولايي يوسف،‌حاكميت و حقوق بين المللف‌1384، تهران،‌انتشارات علم.
51)- مقدم جعفر،‌تاريخچه و اهداف پادمان هسته اي،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان انرژي اتمي ايوان.
52)- ممتاز جمشيد،‌حقوق بين الملل و سلاح هاي كشتار جمعي،‌1377، ترجمه و تحقيق : امير حسين رنجبران،‌تهران،‌انتشارات دادگستر.
53)- مشيرزاده حميرا، تحول در نظريه هاي روابط بين المللف‌1384،‌چاپ اول‌،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت).
54) مزينالي فرهاد،‌ مشكلات و تغيرات در چهارچوب رژيم هاي بين المللي،‌1379،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.
55)- معين محمد،‌فرهنگ فارسي، 1374، تهران‌،انتشارات امير كبير.
56) ولي الهي ملكشاه،‌ريشه هاي بحران كوزوو و دخالت نظامي ناتو،‌1385 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
57)- والاس لوئيس ،‌آشنايي با MTCR،‌1384 ،‌ترجمه: فرشاد ناجي،‌تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
58)- هاس ارنست،‌تحول در چارچوب نظريات رژيم هاي بين المللي ،‌1380، ترجمه: نيلوفر مهرباني، تهران،‌انتشارات امير كبير.
59)- يانگ اوران،‌سياست جهاني:‌مشكلات تشكيل مفهوم رژيم هاي بين المللي،‌1381، ترجمه :‌حسن پناهي، تهران،‌انتشارات نسل نيكان.
60)- يوكادا شينچي،‌ روابط بين الملل در يك نگاه،‌1380، ترجمه:‌فيروز الياسي،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
ب) مقالات فارسي
1)- احمدي محمد و شريفي سيد محمود‌،«رژيم كنترل فناوري موشكي» صنايع هوا فضا،‌پيش شماره ششم،‌ ديماه 1383.
2)- اميري مجتبي، «ايران و امريكا نظري ديگر» ،اطلاعات سياسي اقتصادي ،‌شماره 97 و 98 ،‌1384.
3) بنيانيان مسعود،‌«استراتژي دفاع ملي موشكي ايالات متحده:سير تحول و منازعات دروني»،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم ،‌شماره دوم،‌تابستان 1380.
4)- بركرمتين،‌«تكرار تاريخ:‌ناكارآمدي استراتژي امريكا و ناتو در افغانستان» ،‌ترجمه: زهرا خدايي،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هفدهم،‌ نيمه شهريور 1386.
5)- پري ويليام ،‌«آمادگي براي حمله بعدي »،‌ترجمه: صفر علي محمودي،‌سياست دفاعي به شماره 39-38 ،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌ بهار و تابستان 1381.
6)- پارساي محمودي محمدرضا ،‌« كدام امنيت:‌ايالات متحده ، ناتو‌و امنيت پس از جنگ سرد»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم ،‌شماره بيست و سوم ،‌نيمه اسفند 1386.
7)- ترابي سجاد،« سيستم دفاع ملي موشكي امريكا:«ديدگاه ها و راهبردها» ،گزارش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،آبان ماه 1379.
8)- ترنين ديميتري،‌«سياست هسته اي روسيه در قرن بيست و يكم:عصر دوم» ،‌ترجمه: عسگر قهرمان پور،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال اول،‌شماره ششم،‌نيمه شهريور 1385.
9)- ثامني داوود،‌«بازي بزرگ نامعلوم:‌روسيه و مسئله هسته اي ايران»و بولتين ويژه،‌1384.
10)- حجت زاده عبدالحسين ،‌«رژيم كنترل فن آوري موشكي جهان پهناورتر»،‌صنايع هوافضا پيش شماره پنجم،‌آبان ماه 1383.
11)- حجازي رحمان،« روسيه و پرونده هسته ايران» ، گزارش تحليلي،‌1385.
12)- دهشيار حسين،«تروريسم و چالش تئوريك سيستم دفاع موشكي» ،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم ،‌شماره چهارم،‌زمستان ،‌1380.
13)- دالدرايد و وگلديير جيمز،«ناتوي جهاني،‌وضعيت فعلي پيمان آتلانتيك شمالي و احتمال گسترش آن»،‌ترجمه: زكيه عزتي،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هفدم،‌ نيمه شهريور 1386.
14)- رحماني منصور،‌«سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و تحولات آن پس از جنگ سرد »،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال بيستم،‌پائيز 1384.
15)- زمرديان بهمن، «دفاع ملي موشكي ايالات متحده امريكا»،‌فصلنامه دفاعي استراتژيك،‌سال دوم،‌زمستان 1379.
16)- ساعد نار،‌«خلع سلاح و كنترل تسليحات پس از يازدهم سپتامبر»،‌سياست دفاعي ، شماره 39-38،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌بهار و تابستان 1381.
17)- سيف زاده حسين،«مناسبات ايران و امريكا پس از انتخاب بوش »، پژوهشكده مطالعات راهبردي،‌1383.
18)- شيرغلامي خليل،‌«ايالات متحده امريكا و روسيه: مشاركت يا تقابل استراتژيك»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ،‌جلد سوم ،‌شماره سي و سوم،‌1380.
19)- صاف دل صادق،‌«روابط هسته اي ايران و روسيه و گزينه هاي سياسي امريكا»،‌بولتن ويژه، 1384.
20)- طولاني قادر ،‌«امريكا ،‌اهداف استراتژيك دفاع موشكي»،‌ترجمان سياسي،‌سال ششم،‌شماره بيست و چهارم،‌مرداد 1380.
21)- طاهري امين محمد،«ناتو و چشم انداز استراتژي نظامي غرب،‌مانيفست جديد»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم،‌شماره بيست و دوم،‌نيمه بهمن 1386.
22)- عسگر خاني ابومحمد،‌«گفتگو: رژيم هاي بين الملي»، فصلنامه روابط بين الملل،‌شماره 15و14 ،‌بهار و تابستان1375.
23)- عسگر خاني ابومحمد،«سيري در نظريه هاي بازدارندگي ،‌خلع سلاح و كنترل تسليحات» فصلنامه سياست دفاعي ،‌سال هفتم ،‌شماره يكم،‌زمستان 1377.
24)- عنادي مراد،«گاه شمار هسته اي ،‌مروري بر تحولات پرونده هسته اي ايران در سال 1385»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال اول ،‌شماره دوازدهم،‌نيمه اسفند1385.
25)- عنادي مراد، «مسير برنامه اتمي ايران در سال 1386 ،‌از منازعه تا پيروزي» ،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك، سال دوم ،‌شماره بيست و سوم ،‌نيمه اسفند 1386.
26)- غراياق زندي داود،«جمهوري اسلامي «گذرگاه حساس تصميم گيري در خصوص  برنامه هسته اي كشور»،پژوهشكده مطالعات راهبردي ،‌1384.
27)- فرسايي شهرام،«روابط روسيه و ناتو پس از كوزوو،‌چشم اندازها و چالشها»،‌ماهنامه ديدگاه ها و تحليل ها،‌شماره 158 ،‌سال بيستم ،‌تيرماه 1385.
28)- فرسايي شهرام،«منازعه قدرت ،‌حفظ معاهده موشكهاي ضد بلاستيك يا استقرار سپر دفاع موشكي امريكا؟»فصلنمه سياست خارجي،‌ سال چهارم ،‌شماره 141 ،مهرماه 1379.
29)- فرسايي شهرام،‌«تلاش امريكا براي توسعه دفاع ملي موشكي»، گفتمان امنيت ملي ،‌پائيز 1379.
30)- فردين حسن علي،‌«تغيير ساختار سازمان ملل متحد و رژيم امنيت دسته جمعي» ،‌ماهنامه ديدگاه ها و تحليل ها» شماره 161، بهمن ماه 1380.
31)- فرهمند فرفرزاد،‌«امنيت جديد جهاني؟» ،‌ترجمان سياسي، سال ششم،‌شماره 23 ،‌خرداد ماه 1380.
32)- فريدمن رابرت ، «ايران و روسيه در دهه 90» ،‌ترجمه:‌داود رضايي اسكندري،‌فصلنامه سياست خارجي،‌شماره دوم،‌زمستان 1383.
33)- كريمي هوشنگ ،‌«ارزيابي جايگاه ناتو در محيط امنيت بين المللي،‌ناتوي جهاني»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره بيست و سوم،‌نيمه اسفند 1386.
34)- كوزه گر كالجي ولي ،«موازنه شكننده،‌چالش استقرار سيستم دفاع ضد موشكي در شرق اروپا»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم،‌شماره سيزدهم،‌نيمه ارديبهشت 1386.
35)- كمپ جفري ،«ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي ايران، گام هاي بعدي مربوط به معضل هسته اي» ترجمه: شهرود امير انتخابي،‌پژوهشكده مطالعات راهبردي،‌1383.
36)- گلكار سعيد،‌« بررسي سپر دفاع ملي موشكي امريكا» ،‌گزيده تحولات جهاني،‌سال اول،‌شماره 13 ،‌مرداد ماه 1380.
37)-مشير زاده حميرا،«طرح دفاع ملي موشكي ايالات متحده: نگاهي به مناظرات جاري و واكنش هاي جهاني»،‌فصلنامه سياست خارجي،‌سال پانزدهم،‌شماره دوم،‌تابستان 1380.
38)- ملكي عباس،‌«دورنماي روابط ايران و روسيه تا سال 2000» ،‌فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز ،‌سال چهارم،‌دوره دوم،‌شماره 12،‌زمستان 1374.
39)- ملكي مصطفي،‌«تشديد رقابت ،‌سپر دفاع موشكي و شكاف در رژيم امنيتي» ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال دوم ،‌شماره بيستم ،‌نيمه آذر 1386.
40)- موسوي سيد رسول:«احياي عنصر مادي جنگ سرد جديد امريكا و روسيه ،‌رقابت تسليحاتي » ،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره سيزدهم، نيمه ارديبهشت1386.
41)- ميرطاهر سيد رضا:«واكنش روسيه به طرح سپر دفاع موشكي امريكا،‌دوري از غرب» ،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره شانزدهم،‌ نيمه مرداد1386.
42)- مرادي منوچهر،‌«روسيه و برنامه هسته اي ايران:‌انتخاب ثبات استراتژيك يا رقابت استراتژيك»، فصلنامه سياست خارجي،‌سال نوزدهم،‌پائيز و زمستان 1384.
43)- نيازي ‌فقح اله ، «پرونده هسته اي ايران، روندها و نظريه ها» ،‌گزيده تحولات جهاني‌،1384.
44)- نوري جهانبخش،«منطقه گرايي و جهان گرايي در سياس خارجي ايران و روسيه ،‌ميزگرد ايران و روسيه در مسكو»،‌فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز،‌سال چهارم ،‌دوره دوم،‌شماره 12 ،‌زمستان 1374.
45)- ولايتي علي اكبر،«مسائل روسيه در دوران پوتين»،‌ماهنامه همشهري ديپلماتيك،‌سال دوم،‌شماره هجدهم،‌نيمه مهر1386.
46)- واعظي محمود،‌«نمايش قدرت،‌تحليل رفتار روسيه در قبال اقدمات ايالات متحده امريكا»،ماهنامه همشهري ديپلماتيك ،‌سال  دوم،‌شماره هجدهم،‌نيمه مهر 1386.
47)- يادگارفر محمود،«نظامهاي بازرسي سلاح هاي كشتار جمعي»، سياست دفاعي ،‌سال هفتم،‌شماره يك ،‌زمستان 1377.
48)- آرباتوف آلكسي،«خلع سلاح هسته اي كارايي سياسي خود را از دست مي دهد»،‌ترجمه: فرهاد نادري،‌ماهنامه همشهري  ديپلماتيك ،‌سال 1و5،‌شماره پنجم ،‌نيمه مرداد 1385.
ج- نشريات فارسي
1)- آزادي نبي،‌«رژيم هاي بين الملي : تعريف ،‌مفاهيم و كاركردها»،ايران،‌4/9/1382.
2)- اسلامي مسعود، «سازمانهاي بين المللي در عرصه زمامداري جهاني: ضرورت همكاري هاي نهادينه بين دولت و ملت ها» ،‌همشهري ديپلماتيك ،‌سال هشتم ،‌شماره53،‌اسفند 1382.
3)- افضلي رسول، «تسليحات هسته اي نبض سياست بين الملل»،‌بيان،‌7/2/1379.
4)- صديقي رضا،«شكل گيري نظم نوين جهاني : برنامه ريزي امريكا براي خاورميانه پس از جنگ خليج فارس،اطلاعات، 18/1/1373.
5)- فراهاني سيد يونس،‌«ايران به خواست شوراي امنيت عمل كند» ،‌دنياي اقتصاد،‌16/12/1386.
6)- قديري نيلوفر،‌«بررسي رقابت تسليحاتي امريكا و روسيه پس از دوران جنگ سرد» ،‌همشهري 30/9/1383.
7)- مرادي محمدنظير،‌«تأملي برطرح دفاع موشكي امريكا» ،‌همبستگي،‌20/10/1382.
8)- موسويان حسين،‌«آينده اروپا،‌بحران روسيه و روابط ايران و غرب»،رسالت ،‌18/10/1373.
9) واحدي داود،‌«آژانس بين المللي انرژي اتمي از آغاز تا كنون»،اطلاعات ،31/4/1377.
د- جزوات درسي
1)-دهقاني فيروزآبادي جلال، نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل،جزوه درسي دانگشاه علامه طباطبايي،‌نيمسال اول84-1383.
2)-عسگرخاني ابومحمد ، آخرين موج از تئوريهاي روابط بين الملل ،‌جزوه درس دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه،‌نيمسال دوم75-1374.
3)-عسگرخاني ابومحمد،‌تئوريهاي روابط بين الملل،‌جزوه درسي دانشگاه آزاد واحد كرج،‌نيمسال اول81-1380.
4)-مشيرزاده حميرا، تئوريهاي روابط بين الملل،جزوه درسي دانشگاه تهران،نيمسال دوم84-1383.
5)-نقيب زاده احمد، سياست خارجي قدرتهاي بزرگ،‌جزوه درسي دانشگاه تهران،‌نيمسال85-1384.
و) پايان نامه ها و رساله ها
1)- اصفهاني نوري الهام،‌پيامدهاي 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر تحولات رژيم هاي بين الملي امنيتي، رساله كارشناس ارشد رشته روابط بين المللي،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركز،85-1384.
2)- احمدي حسين،‌ سياست خارجي ايالات متحده در قبال موضوع هسته اي ايران ،‌رساله كارشناسي ارشد رشته روابط بين المل،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،‌86-1385.
3)- حيدري،‌ناصر الدين، اروپا و رژيم بين المللي مهار وگسترش تسليحات موشكي و نتايج آن بر جمهوري اسلامي ايران،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته مطالعات منطقه اي،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌تابستان 1383.
4)-زندي علي آبادي طاهره،‌بررسي آثار تحولات نظام بين المللي بعد از 11 سپتامبر بر روي رژيم هاي امنيتي، رساله كارشناس ارشد رشته روابط بين الملل،‌دانشكده وزارت خارجه،‌1375.
5)- كريم زاده ياسمين،تأثير استفاده از انرژي هسته اي و تسليحات اتمي بر نظام بين الملل،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته روابط بين الملل،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،مهرماه1379.
6)- نذيري اصل محسن، سلاح هاي هسته اي و نقش آن در امنيت بين الملل،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته روابط بين الملل ،‌دانشكده وزارت امور خارجه، 1375.
7)- وفايي وحيد، روسيه و مناقشه ايران و امريكا،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته روابط بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز،تابستان 1386.
8)-يونسي قهي حسين،‌رژيم هاي بين الملي و رژيم هاي امنيت ،‌رساله كارشناسي در رشته روابط بين الملل،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌شهريور 1376.
9)- يوسفي اكرم، روابط امنيتي ايالات متحده امريكا و روسيه پس از يازدهم سپتامبر 2001 :‌مطالعه موردي بحران عراق،‌رساله كارشناسي ارشد در رشته مطالعات منطقه اي،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌تابستان 1383.
ه)منابع اينترنتي وخبرگذاري ها
http://www.Iran-emroze.de 1-
2- http: //www.Ishd.ir/Main/News.
3-http://www.Irna.com
4- خبرگذاري رويترز، 21 اكتبر 2003.
ي- منابع انگليسي
1- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)
2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).
3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.
4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).
5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).
6- Donnelly Thomas,A strategy for nuclear iran ,september 30,(2004),www.Aei.org/publication /pub/ID.21307/Pub-detail – as f.
7- Freedman Lawrence ,’’The Evolution of Nuclear strategy ‘’, London:st.Martin’s press.(1989).
8- Frank Barnady,’’ The problem of chemical and Biological warfar’’;stocholm , Almqvist and wiksell, vol.IV.(1997).
9- Ellis Jason D,’’ The best Defens : conunterproliferation and us.National security,’’The washington quartery , (spring 2003).
10- Einhorn Robert J,’’A Transationtic strategy on iran’s Nuclear program, The washington quartely,(Autumn 2004).
11- Eisenstadt micheal , Deter and contain:Dealing with a nuclear , 4 March(2004).www.Npec-web.org /  project/ iran/ Eisenstadt.pdf.
12-Geissler Erhard ,’’ Biological and Toxin weapons Today,’’ SIPRI (1980).
13- Hasenclever Andreas ,’’ Theories of International Regimes ,combridge university press,(1997)
14- Hass Ernest,’’world can Hurt you:or , who saidto whom about regimes inkrasner’s , International Rgimes , London: Cornel university press(1983).
15- H.snyder Glenn,’’ Deterrence and Defence :Toward  a Theory of National security,’’ princeton university press.(1961)
16- H.cordesman Anthony,’’Iran’s search for weapons of Mass Destruction, (August2003)
17- Jervis Robert,’’security Regimes’’ , International organization,vol 36, no2,(spring1998)
18- Keohane Robert and Nye jozeph , power and Interdependence: word in Transition, Boston(1971).
19- Keohance Robert,’’The Demand for International Regim’s,’’in krasner’s , International Regimes, London:cornel university press,(1985).
20-keely James,’’ Toward a focauldian Analysis of International Regimes ,’’International organization, vol44,no1 , (winter 1998).
21- kemp Geoffrey , iran’s Bomb’s and what todo about.It , iran’s BOMB: American and Iranian prespective , The Nixon Center , March(2004).
22- Michel Ronald,’’Information system In Internationa Regimes,International studies Quarterly.(1998).
23- Martin Laurence,’’The future strategic role of iran’’in Hossien Amir sadeghi (ed). Twentieth century iran .London heinemanh.(2003)
24- Quillen chris ,”Iranian Nuclear weapons policy:post,present and possible future”, Middle East of International Affairs(MERIA) lisreal , Herzliya:Gloria center.(June2002).
25- Ruggie Grad , constructing the world policy, Essay on International Institutionalization,London and Newyork,Routledge(1998).
26- stein Arthur,’’coordination and collaboration : regimes in a anarchic world’’in kransner’s , International Regimes , London:cornet university press(1985).
27-Smith Mark,’’Efficiency and Infficieny of the MTCR’’Mountbatten center for International studies , university of southampton,At . http:// www.MTCR.htm.2006/1/06.
28- wright susan ,’’preventing a Biological Arms Race’’, Mitren (1990)
29- woolf Amy “Nuclear Arms control :the u.s Russian Agenda’’ , At:http:// www. Lauger . senate . Gov/CRS/August 19,(2003).
30- young oran,”Regime Dynamic:The rise and fall of international regime” in kra

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه