آمادگی الکترونیکی و بررسی معیارهای سنجش آن

آمادگی الکترونیکی و بررسی معیارهای سنجش آن
آمادگی الکترونیکی و بررسی معیارهای سنجش آن
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 203 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب
1- مقدمه    1
1 -1- چكيده    2
1-2- روش تحقیق    3
1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی    6
1 -4- تعاريف آمادگی الکترونيکی    8
1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی    10
1 -6- فرايند توسعه آمادگی الکترونيکی در يک کشور    13
1-7- ضرورتها و روشهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي    15
1-8- اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي    16
1-9- ضرورتهاي آمادگي الكترونيكي    18
1 -10- مؤلفههاي آمادگي الكترونيكي    19
1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی    22
1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی    25
1-13- موانع تحقق آمادگي الكترونيكي    27
1-14- گزارش اجلاس جهاني اقتصاد    29
1-15- رتبه بندي اكونوميست اينتليجنس    30
1 -16- جامعه اطلاعاتی    32
1-17- فناوري مولد  ) جامعه صنعتي(    44
2- ساختار کلی یا چهار چوب  ارزیابی آمادگی الکترونیکی    45
2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت    46
2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات    51
2 -3- فرصت های ارزش زا    52
3- شناسايي مدلهاي آمادگي الكترونيكی و استخراج معيارهاي آن    56
3-1- معيار هاي کلان سنجش آمادگي الكترونيكي    57
3 -2- بررسی کلی مدلهاي  ارزيابي آمادگي الکترونيکي    59
3 -3- مدل  CSPP    61
3 -4- مدل  McConnel International    66
3 -5- مدل  CID 68
3 -6- مدل  APEC 74
3-7- مدل  EIU    77
3 -8- مدل Mosaic    82
3 -9- مدلITU    85
3-10- مدل CIDCM    87
3-11- مدل هيكس    90
3-12- مدل MIT    91
3-13- متدولوژي های مورد استفاده مدلها    94
3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک    95
4 - بررسی آمادگي الکترونيکي به تفکیک حوزه ها    102
4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط    102
4-2- آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك    107
4-3- بررسي مدل هاي آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك    131
4-4- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها    138
4-5- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ساز مان ها در ايران    148
4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008    150
4-7- مقايسه وضعيت آمادگي الكترونيكي در 2008 و 2009    154
5- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها    155
5-1- سازمان هاي دولتي    156
5-2- سازمانهاي تجاري    158
5-3- بنگاههاي اقتصادي    161
5-4- جامعه اطلاعاتي    166
6- جمع بندی نهایی    171
7- منابع    177

 

1- مقدمه
آمادگي الكترونيكي توانايي پذيرش و به كارگيري فناوري اطلاعات در جوامع بوده و داراي چهار مؤلفهء بنگاههاي اقتصادي، شهروندان، زيرساختها و دولتها است. اهميت ارزيابي الكترونيكي در تبيين تفاوت كشورهاي مختلف در ميزان بهرهگيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد شكاف ديجيتالي است. اهداف اقتصادي همچون حفظ توان رقابت ديجيتالي، ايجاد زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي توسعه توان اقتصادي و گسترش سرمايهگذاري خارجي و اهداف اجتماعي همچون كاهش شكاف ديجيتالي، بهرهمندي افراد و سازمانها از اطلاعات كيفي و ايجاد اعتماد در مشتريان از جمله دستاوردهاي آمادگي الكترونيكي به شمار ميروند.] [
 
براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي مدلهاي متفاوتي از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و... وجود دارند كه هر كدام شاخصها و روشهاي متفاوتي را براي سنجش آمادگي الكترونيكي ارائه ميدهند.
 
چكيده
منظور از آمادگي الكترونيكي (E – Readiness) توانايي پذيرش، استفاده و بهكارگيري فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در جوامع ميباشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح آمادگي الكترونيكي جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگي بهكارگيري اين فناوري در كليه زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع حائز اهميت است. در اين راستا ارزيابي آمادگي الكترونيكي جوامع و سازمانها براي استفاده مؤثر از اين فناوري مقدمهء برنامهريزي بهينه به منظور نيل به اهداف سازماني است.

كلمات كليدي: e readiness  ، فناوري اطلاعات، ارزيابي، زير ساخت، شكاف ديجيتالي، مدل، شاخص
روش تحقیق
روش تحقیق این پروژه با توجه به شکل ذیل عبارتست از:
1-    مطالعه اسناد: به صورت موردی برخی از پروژه ها و اسناد در این زمینه بررسی شده است؛ که منابع آنها مجلات، اینترنت، اسناد کتابخانه ای، پروژه های انجام شده در این زمینه و ... می باشد.
2-    Benchmarking: الگوبرداری (Benchmarking) روشی سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می‌توانند فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه‌گیری و اصلاح کنند ؛ این روش با فراهم‌سازی چارچوبی برای سازمانها که بوسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان شکافهای موجود را پر کرد .
3-    دریافت مشاوره: با راهنمایی های استاد راهنما و برخی اساتید دیگر در این زمینه، مسیر پروژه تعیین شد.
4-    استخراج نتایج: در این مرحله پس از بررسی اسناد جمع آوری شده و همچنین راهنمایی های اساتید ارجمند نتایجی در این مرحله استخراج شده است.
5-    ارائه مدلها: با تجزیه و تحلیل نتایج مدلهایی در جهت رسیدن به آمادگی الکترونیکی دسته بندی و ارائه شد.
6-    ارائه معیارها: برای رسیدن به آمادگی الکترونیکی نیازمند معیارهایی می باشد، تا منطبق با آنها در راستای مدل مربوطه بتوان به آمادگی الکترونیکی در جامعه رسید.
7-    مدل بهینه: با بررسی مدلها و معیارهای بدست آمده در حوزه های مختلف( سازمانهای دولتی، بنگاههای اقتصادی و ...) مدل بهینه در هر حوزه تعیین شد.
 
تعاریف
در اين بخش به تعريف و مفهوم كلي آمادگي الكترونيكي، ضرورت های آمادگی الکترونیکی ،مزایای آمادگی الکترونیکی و .... خواهيم پرداخت. آمادگي الكترونيكي داراي مدل هاي اندازه گيري متفاوتي مي باشد، كه هر كدام از اين مدل ها به صورت مجزا تعريف واحدي را از آمادگي الكترونيكي ارائه مي دهند. در فصلهای بعدی نیز به این عناوین خواهیم پرداخت.

مفهوم آمادگی الکترونیکی
آمادگي الکترونيکي عبارت است از مجموعه شاخص هاي استاندارد و مورد تائيد سازمان هاي بين المللي در مورد توانمندي ها، امکانات و سرمايه گذاري هاي يک کشور، شهر يا شرکت در زمينه فناوري اطلاعات که نماينده حجم تلاش ها و پيشرفت هاي آن محيط براي کاربردي تر کردن فناوري اطلاعات است.
گروه همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (APEC) كشوري را آماده الكترونيكي ميداند كه داراي تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهاي دولتي و توافقنامههاي تجاري است.
مطابق تعريف ارائه شده در پروژه سياستگذاري سيستمهاي كامپيوتري (CSPP) يك جامعه آماده از لحاظ الكترونيكي، جامعهاي است كه داراي سرعت بالاي دسترسي به شبكه در يك بازار رقابتي، دسترسي و استفاده پايدار از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتي، بنگاههاي اقتصادي، خانهها و مراكز بهداشتي است. در چنين جامعهاي امنيت و حريم خصوصي افراد هنگام بهرهگيري از روشهاي الكترونيكي تامين شده و سياستهاي دولتي از كاربري و اتصال به شبكههاي كامپيوتري حمايت ميكنند.
براساس اين تعريف ميزان نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات درخانهها، بنگاههاي اقتصادي، مراكز بهداشتي و درماني و ادارات دولتي مبناي ارزيابي آمادگي الكترونيكي يك جامعه قرار ميگيرد.
 طبق تعريف مركز توسعه بينالمللي در دانشگاه هاروارد (CID) يك جامعه آماده از لحاظ الكترونيكي مجهز به زيرساختهاي فيزيكي ضروري فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند شبكه مخابراتي با پهناي باند وسيع، دسترسي مطمئن و قيمت مناسب است. فناوري اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنين جامعهاي درآميخته است. در چنين جامعهاي روشهاي الكترونيكي در تجارت به كارگيري شده و داراي بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات مناسبي است، در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي، داراي محتويات بومي و غني و سازمانهاي برخط است. فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي روزمره به كار ميرود و در مدارس تدريس ميشود، در بخشهاي دولتي، خدمات دولت الكترونيكي به كارگيري ميشود. همچنين داراي صنعت رقابتي قوي در عرصه مخابرات، قوانين مستقل، امكان دسترسي جهاني و بهرهبرداري از تجارت و سرمايهگذاري خارجي است...

 

منابع و ماخذ

[1] Available at: http://www.asianews.ir/main1.asp?a_id=27224
[2]Available at: http://www.itmen.ir/main1.asp?order=print&a_id=10041
[ ]Available at: http://www.itmen.ir/main1.asp?order=print&a_id=10041
 ]  [مفاهيم، ضرورت ها و روش هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي – تهيه : محمد فتحيان - 1386
[ ] eri.ict.gov.ir/video/fathiyan.ppt
[ ] Available at:www.imrbint.com , New Delhi, Department of information Technology, eTechnology Group@IMRB, E-readiness Assessment of Central Ministries and Departments,2005.
 [ ]" استراتژي توسعه صنعتي كشور" ، مركز نشر دانشگاه صنعتي شريف ، نيلي، مسعود و همكاران، 1381.
 [ ] آمادگي الكترونيكي - تهيه كنندگان: سهيل اكبرزاده ، سعيد كاوسي
]   [ آمادگي الكترونيكي-معيارها، موانع تحقيق و وضعيت ايران- اكتاي حسن زاده- دانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه صنعتي شريف- دي 1383.
[ ]the Impact of e-readiness on ecommerce Success in developing countries: firm-level Evidence . Institute for Developlent Policy and Management, University of Manchester, Precinct Centre , Manchester, M139QH, UK. Molla, A.2004.
[ ]Available at:  http://www.um.ac.ir/~kahani/.
]   [«انسجام اجتماعي در جامعه اطلاعاتي: نيم نگاهي به وضعيت ايران»، سمينار ايران ¬و جامعه اطلاعاتي، بهرامپور، شعبانعلي، 1383.
]   [نشريه علوم اطلاع رساني، مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، شماره 1 و2، 1382.
]   [ وضعيت فناوري اطلاعات و جايگاه ايران در جامعه اطلاعاتي – مهندس رضا رشيدي- 2006
[ ]Knowledgw society and global knowledge gap. http://www.home.t-online.de/home/hdeverse/papers.gap.pdf, Evers, Hans, (2002).
]   [ ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي  صنايع ايران- دكتر كارولوكس ، فريد ظفر حيدري- تابستان و پائيز 1383.
[ ]Bridges.org,”E-readiness as a tool for ICT development”,November 2001,accessed online at http://www.infodev.org/library/working.htm,january 2005.
[ ]Bridges.org,”Comparison of E-readiness Assessment Models”,March 2001Taccesse online at http://www.bridges.org/,january 2005.
[ ]CHOUCRI,Nazli,MAUGIS,Vincent,MADNICK,Stuart,SIEGEL,Michael,”Global e-READINESS-for what?”,Cenetr for eBusiness at MIT,May 2003.
[  ] Available at: http://www.readinessguide.org , 2005.
[ ] Available at:http://206.183.2.91/projects/readiness/assessments.htm
[ ] Available at: www.mcconellinternational.com/ ereadiness/default.cfm , 2005.
[ ] Available at:http://www.cid.harvard.edu/cr/gitrr_030202.html
[ ]Available at: http://www,ecommerce.gov/apec/docs/readiness_guide_files/readiness_guide_5.pdf,2005.
[ ] Available at:http://mosaic.Unomaha.ed/gdi.htm , 2005.
[ ]Available at: http://ecommerce.gov/apec/) APEC Readiness Initiative : E-Commerce Readiness Assessment Guide(.APEC -2000.
[ ]Available at:http://www.ecommerce.gov/apec/docs/readiness_background.html.
[ ]Available at:http://www.itu.int/ITU-D/ict/cs , 2005.
[ ] Available at: www.eiu.com , 2005.
[ ] Available at:http://www.itu.int/ITU-D/ict/cs, 2005.
[ ]Available at: www.bridges.org/ereadiness/report.html .Comparison of e-readiness assessment models,March14 ,2001.
[ ]Available at: www.eGovernment.com/ereadiness/EreadinessReport.htm. R,Heeks, 2002.
[ ]Available at: http://ebusiness.mit.edu/. GLOBAL e-READINESS – for WHAT? V.Maugis, S.Madnick, M.Siegel, N.Choucri, MIT, 2003.
[ ] Available at: http://www.bashgah.net/pages-6406.html
[ ] Available at: http://modara.blogfa.com/post-166.aspx
[ ]طرح تجارت الكترونيكي ايران ، باب سوم مبحث اول
] [ طرح تجارت الكترونيكي ايران ، باب سوم مبحث دوم، ماده 68
[ ]  مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي در ايران روش شناسی زیر ساختها -موسي خواجويي
[  ] Available at: http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/ereadiness2.pdf
[  ]Available at : http://www.readinessguide.org/guide.pdf
[ ]خبرنامه انفورماتيك ، آمادگي الكترونيك (بخش دوم) ، شماره 87، سال 1382 .
[ ]بررسي سطح آمادگي الكترونيك براي پياده سازي دولت الكترونيك درايران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف، كاظم خانلو ، محمد، 1382.
[ ]. E-resdiness Assessment of Central Ministries and Departments.Prepared for Department of Information Technology. ETechnology Group@IMRB,2003.
] [  ارائه نمونه ارزيابي آمادگي الكترونيك سازمان بورس اوراق بهادار براي پياده سازي دولت الكترونيك-جعفر باقري نژاد، هاله ستاري
[ ] Available at: www.wikipedia.com , 2009.
[ ] Available at: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8704230118 , 2009.
[ ] Available at:graphics.eiu.com/pdf/E-readiness%20rankings.pdf , 2009.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه