تكنولوژی استفاده از ازن در گندزدايی فاضلاب

تكنولوژی استفاده از ازن در گندزدايی فاضلاب
تكنولوژی استفاده از ازن در گندزدايی فاضلاب
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 120 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول: تكنولوژي استفاده از ازن در گندزايي فاضلاب
فصل دوم: استفاه از ازن درنيروگاه
فصل سوم: آب معدني
فصل چهارم: بررسي اثر فيلترهاي مستغرق همراه با ازن در تصفية بيولوژيكي فاضلاب خانگي
فصل پنجم: حذف سيانيد درآبكاري
منابع
فصل اول:
تكنولوژي استفاده از ازن در گندزايي فاضلاب
مقدمه :
گندزدايي  به عنوان مهمترين مرحله  از  مكانيسم غير فعال سازي  يا  انهدام  ميكروبهاي  بيماريزا ( پاتوژنها) محسوب ميشود كه به منظور جلوگيري از انتشار بيماريهاي ناشي از آلودگي آبها در محيط زيست و ساكنين حريم رودخانه ها بكار ميرود . نكته مهم اين است كه فاضلاب بايستي قبل از  گندزدايي  تصفيه شود تا اينكه  عمل گندزدايي بطور موثر انجام پذير باشد . جدول شماره يك ليست برخي ميكروارگانيسم هايي كه معمولا در فاضلاب خانگي يافت مي شود و بيماريهاي ناشي از آن را نشان ميدهد .
زماني كه مولكولهاي اكسيژن بوسيله يك منبع انرژي به اتم هاي اكسيژن تجزيه مي شوند و متعاقب آن اين اتم هاي  اكسيژن  با مولكول اكسيژن برخورد مي كنند گاز ناپايدارازن (O3  (توليد ميشود كه براي گندزدايي فاضلاب بكار ميرود ، در بيشتر تصفيه خانه هاي فاضلاب  ازن از طريق عبور گاز حاوي اكسيژن از ميان جريان متناوب با ولتاژ بالا ( 6 تا 20 كيلوولت ) بين دو الكترود كه توسط دي الكتريك  و فاصله تخليه از هم جدا ميشوند توليد مي شود . ازن در محل تهيه مي شود زيرا بسيار ناپايدار است و در چند لحظه پس از توليد به عنصر اكسيژن تجزيه مي شود .
ازن ويروس كش و  اكسيد كننده قوي است . مكانيسمي كه ازن براي گندزدايي بكار مي برد شامل موارد زيراست :
-    اكسيداسيون يا انهدام  مستقيم ديواره سلولي بطوريكه اجزائ سازنده سلول به بيرون تراوش مي کند.
-    واكنش سلول با راديكالهاي آزاد شده از تجزيه ازن .
-    آسيب رساندن به هسته يا اسيد نوكلوئيك سلول .
-    شكستن پيوندهاي كربن- نيتروژن (انجام واكنشDepolymerization)
بیماری    عامل
Bacteria
gestroenri    Escherichia coil (enterotoxigenic)
اشریشیا کلی( آنتروتوکسی ژنیک)
leptospirosis    Leptopira(spp.)
Typhoid fever(تب تیفوئید)    Salmonella typhi
(سالمونلا کیفی )
Salmonellosis(سالمونلوز)    Salmonella (=2.100 serotypes)
(سالمونیلا)
Shigellosis (bacillary dysentery
شیگاوز(باسی لاری دیسانتری)    Shigella(شیگلا )
Cholera Vibrio cholerae(ویبریوکلید)
(پرتوزوا ) protozoa
Balantidiasis Balantidium
Cryptosporidiosis Cryptosporidium parvum
Amebiasis  (amoebic dysentery)    Entamoeba histolytica
Giardiasis Giardia lamblia
helminths
Ascariasis Ascaris lumbricoides
Taeniasis T . solium
Trichuriasis Trichuris trichiura
Viruses
Gastroenteritis, heart anomakies  meningitis    Enteroviruses  (72 types,e.g., polio.echo. and coxsackie viruses )
Infectioushepatitis Hepatitis a virus
Gastroenteritis Norwalk agent
Gastroenteritis Rotavirus
:منبع جدول شماره 1  Adapted from crites and tchobanglous.1998
زمانيكه ازن در آب تجزيه مي شود راديكالهاي آزاد هيدروژن پر اكسي (HO°2) و هيدروكسيل (OH°) تشكيل ميشود كه خاصيت اكسيد كنندگي بسيار بالايي داشته  و نقش مهمي در فرآيند گندزدايي ايفا مي كنند . عموما چنين تصور مي شود كه باكتريها بعلت اكسيداسيون پروتوپلاسم و در نتيجه تجزيه ديواره سلولي منهدم مي شوند ( زوال و فساد سلول )  .
ميزان گندزدايي  به نوع ميكروارگانيسم ، زمان تماس و غلظت ازن بستگي دارد . در شكل شماره يك نمودار فرآيند ازن زني را نشان داده شده است .
 يك سيستم گندزداي ازن شامل اجزاء زير است :
-    آماده سازي گاز ورودي سيستم (گاز تغذيه)
-    ژنراتور ازن
-    تماس دهنده ازن
-    سيستم از بين برنده ازن اضافي
هوا يا اكسيژن خالص بعنوان منبع گاز تغذيه ( گاز ورودي ) استفاده مي شود و اين گاز در شدت جريان معيني از ژنراتور ازن عبور ميكند ، انرژي مورد نياز براي توليد ازن بوسيله تخليه الكتريكي در يك گاز( اكسيژن )توليد مي شود  .

 ژنراتور هاي ازن بر اساس موارد زير رده بندي مي شود:
-    مكانيسم كنترل ( كنترل ولتاژ يا فركانس)
-    مكانيسم خنك سازي ( با آب ‌، هوا يا آب و روغن )
-    نحوه قرارگيري صفحات دي الكتريك ( افقي يا عمودي )
-    كارخانه سازنده

اگر چه ژنراتورهاي ساخته شده توسط كارخانه هاي مختلف خصوصيات منحصر به فرد خود را دارند اما همگي آنها داراي برخي ساختارهاي مشترك هستند .
روش تخليه الكتريكي متداول ترين  منبع انرژي  مورد استفاده در توليد ازن است . هواي كا ملا خشك يا اكسيژن خالص به يك سيستم كنترل شده با ولتاژ بسيار بالا در يك فركانس بالا يا پايين نفوذ مي كند . نقطه شبنم گاز ورودي بايد  C ُ60 -  يا پايين تر  باشد .بخار گاز توليد شده از هوا شامل 5/0 تا 3 درصد وزنی, ازن خواهند بود  در حاليكه اكسيژن خالص حدود دو تا چهار برابر آن را ايجاد مي كند .
ازن پس از توليد ، به واحد تماس دهنده ، محلي كه  فاضلاب براي ضد عفوني شدن قرار دارد وارد مي شود هدف اصلي از واحد تماس دهنده اين است كه ازن را از ميان حبابهاي گاز  به درون توده مايع در حاليكه زمان كافي براي گندزدايي ايجاد شده عبور دهد ، انواع رايج  تماس دهنده هاي ازن مورد استفاده عبارتند از : پمپ فشار مثبت ، پمپ فشار منفي ( ونتوري)و آبياري مكانيكي و برج فشرده .
  چون  ازن سريعا تحليل مي رود( ازبين مي رود )  لذا بايد بطور يكنواخت در نزديكي دهانه محفظه تماس( در نزديكترين محل جريان) با فاضلاب تماس پيدا كند .      
گازهاي خروجي از  محفظه تماس جهت جلوگيري از رها شدن ازن باقي مانده در اتمسفر بايستي تصفيه شود بنابراين ضروريست براي بالا بردن بازده تصفيه, مطلوب ترين دوز مورد نياز ازن تعيين و بكار گرفته شود. وقتي اكسيژن خالص به عنوان گاز تغذيه استفاده  ميشود گازهاي خروجي از محفظه  تماس دوباره مي تواند  به چرخه ازن  وارد شده يا براي استفاده مجدد در تانك هوادهي وارد شود باقيمانده ازن كه مورد استفاده قرار نمي گيرد به واحد انهدام ازن فرستاده مي شود .
 پارامترهاي کليدي , كنترل ، فرآيند، دوز تركيب و زمان تماس ميباشد. هدف نهايي يك سيستم گند زداي ازن حل شدن حداكثر ميزان ازن در فاضلاب است ‏چرا كه ميزان گندزدايي به مقدار ازن تماس يافته با فاضلاب بستگي دارد . مقدار ازن حل شده در فاضلاب در زمان ثابت به فشار گاز ازن و شدت جريان گاز تغذيه بستگي دارد...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه