بررسی شبکه های VLAN

بررسی شبکه های VLAN
بررسی شبکه های VLAN
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب شماره صفحه
فصل 1    5
1    مقدمه:    6
2    چکیده:    9
3    شبکه    10
3.1    تقسيم بندی شبکه ها:    10
3.1.1    تقسيم بندی بر اساس نوع وظايف:    10
3.1.2    تقسيم بندی بر اساس توپولوژی:    13
4    سه نوع توپولوژی رايج در شبکه های LAN    14
4.1    توپولوژی BUS    14
4.1.1    مزايای توپولوژی BUS    14
4.1.2    معايب توپولوژی BUS    15
4.2    توپولوژی STAR    15
4.2.1    مزايای توپولوژی STAR    16
4.2.2    معايب توپولوژی STAR    17
4.3    توپولوژی RING    17
4.3.1    مزايای توپولوژی RING    18
4.3.2    معايب توپولوژی RING    19
5    تقسيم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش    20
5.1    شبکه های LAN    20
5.2    شبکه های MAN    20
5.3    شبکه های WAN    21
6    کابل در شبکه    21
6.1    کابل  به هم تابیده ( Unshielded Twisted pair )UTP    21
6.1.1    مزايای کابل های بهم تابيده :    23
6.1.2    معايب کابل های بهم تابيده :    23
6.2    کابل کواکسيال    24
6.2.1    مزايای کابل های کواکسيال :    25
6.2.2    معايب کابل های کواکسيال :    25
6.3    فيبر  نوری    26
6.3.1    مزايای فيبر نوری :    27
6.3.2    معايب فيبر نوری :    27
7    اجزائ تشکیل دهنده یک مسیر یاب(Router) :    29
8    پورت ها:    29
8.1    پورت کنسول(CONSOLE):    29
8.2    پورت آکس(AUX):    29
8.3    پورت تل نت(TELNET):    29
8.4    پورت اترنت(ETHERNET) :    30
8.5    پورت سریال(SERIAL) :    30
8.6    پورت ای-سینک  (A-SYNCH):    31
9    کلمه عبور(PASSWORD):    31
9.1    گذاشتن PASSWORD  رویCONSOLE PORT:    31
9.2    گذاشتن  PASSWORD  روی AUX PORT:    33
9.3    گذاشتن  PASSWORD  روی TELNET PORT:    33
10    لایه های شبکه    34
10.1    لایه   Physical    34
10.2    لایهData link    34
10.3    لایه Network    34
10.4    لایه Transport    35
10.5    لایه Session    37
10.6    لایهpresentation    38
10.7    لایهapplication    38
11    مسیریابی به صورت ایستا(Static route):    41
11.1    مزایا:    41
11.2    معایب:    41
12    مسیریابی به صورت پویا (Dynamic route):    42
13    Routing protocol basics:    42
14    پروتکل های مسیریابی (Routing protocol):    43
15    ROUTING INFORMATION PROTOCOL(RIP)    44
15.1    پیکربندی مسیریابی  ( CONFIGORING RIP ROUTING) RIP    44
16    INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL(IGRP)    45
16.1    پیکربندی مسیریابی(CONFIGURING IGRP ROUTING) IGRP    45
17    DIFFUSING UPDATE ALGORITHMS (DUAL)    47
18    OPEN SHORTEST PATH FIRST (OSPF)    48
19    شبکه های محلی مجازی(VLAN)    51
20    V LAN basic    51
20.1    کنترل Broadcast    54
20.2    امنیت    54
20.3    انعطاف پذیری و گسترش پذیری    54
21    VLAN membership    55
22    شناسایی شبکه های مجازی محلی    55
22.1    Link های مختلف بر روی Valn:    55
22.1.1    Access link:    55
22.1.2    Trunk link:    56
23    اتصالات trunk:    56
23.1    پروتکل های trunking:    57
24    روش های شناسایی شبکه های مجازی    58
24.1    Inter-switch link(ISL)    58
24.2    IEEE 802.1Q    58
25    پروتکل (Vlan trunking protocol)  VTP    59
26    حالت های مختلف VTP domain    60
26.1    سرویس دهنده    61
26.2    سرویس گیرنده    61
26.3    Transparent :    61
27    هرس VTP    62
28    مسیریابی داخل شبکه های مجازی محلی:    62
29    پیکربندی شبکه های مجازی محلی    64
30    اختصاص پورت های سوئیچ به شبکه های مجازی:    66
31    پیکربندی پورت هایTrunk :    67
31.1    Trunking با سوئیچ های مدل 3550 کاتالیست سیسکو    68
31.2    پیکربندی inter-vlan routing    69
32    انواع پیام های vtp  :    72
33    بررسی صحت تنظیمات و فعال بودن VLAN :    73
34    پیکر بندی اقدامات امنیتی:    74
35    شماره های تخصیص یافته به  vlan :    74
36    پارامتر  configuration revision :    76
37    تعریف سوئیچ:    76
38    سوئیچینگ:    76
39    سرویس های سوئیچینگ:    77
40    مفهوم پروتکل STP:    77
41    مکانیسم عملکرد STP :    78
42    Transparent Bridge    79
43    تشخیص چرخه ها یا loopهای ایجادی:    80
44    تشریح یک شبکه بدون loop:    80
45    استاندارد 802.ID STP :    81
46    پیکر بندی Root Switch:    82
47    مکانیسم انتخاب یک switch به عنوان root :    83
48    انواع حالت های یک پورت در STP :    84
48.1    Blocking:    85
48.2    Listening:    85
48.3    Learning:    85
48.4    Forwarding:    86
48.5    Disabled:    86
49    بر قراری ارتباط با switch:    87
50    مفهوم عملیات Routing بین Vlanها:    87
51    سوئیچ های Multilayer:    87
52    فعالیت switchهای Multilayer در لایه 2:    89
53    فعالیت Multilayer Switch ها در لایه 3:    91
54    استفاده از switchهای لایه 3  درمسیریابی شبکه های مجازی:    93
55    پیکربندی SVI:    93
56    پروسه سوئیچینگ لایه 3:    95
57    CEF-based Multilayer Switching    96
58    CEF-based Multilayer Switch:    97
58.1    مکانیسم CEF در یکی از دو نوع زیر اجرا می شود:    98
58.1.1    Central CEF mode    98
58.1.2    Distributed CEF mode    98
59    مکانیسم انتقال اطلاعات توسط سوئیچ لایه 3:    99
60    جداول مربوط به دستورات سوئیچ وVlan    100
61    لیست دسترسی (Access List)  :    108
61.1    لیست دسترسی استاندارد:    108
61.2    لیست دسترسی گسترش یافته:    108
61.3    لیست دسترسی به صورت in bound :    109
61.4    لیست دسترسی out bound :    109
61.5    لیست دسترسی استاندارد:    109
62    Wildcard masking:    110
63    لیست دسترسی گسترش یافته:    111
شرح پروژه:    117
اختصارات    125
کلید واژه ها    128
منابع    148
 
فصل 1

مطالعات و تحقیقات
CaseStudy

مقدمه:

مقاله ی حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی طراحی شبکه های محلی مجازی ( اختصارا در این مقاله، شبکه های مجازی یا VLAN ) تهیه شده است.   شبکه ی مورد مطالعه case study   ارائه شده توسط شرکت تجاری "ایپک یول" ، طرف کارفرما در مناقصه درخواست پیشنهاد همکاری طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی شبکه  ارتباطی آن شرکت می باشد.

از آنجایی که مطالب تئوریک و عملی در این زمینه ارتباط تقریبا اندکی دارند، فعالیت بر اساس این مورد مطالعه (Case Study) ملزم مطالعه و تحقیق عملی در بازار کار و کتب موجود بود. لذا در اين مقاله ابتدا به زبانی ساده به بررسی و معرفی تقسيم بندی شبکه ها بر اساس نوع وظايف , توپولوژی ها,حوزه جغرافیایی تحت پوشش ، کابل های شبکه، مزایا و معایب استفاده از آنها، اجزای تشکیل دهنده ی یک مسیریاب، معرفی پورت های مختلف، طریقه ی Password گذاشن بر روی پورت ها، معرفی لایه های شبکه بر اساس استاندارد OSI ، انواع مسیریابی میان مسیریاب ها، انواع پروتکل های مسیریابی به همراه دستورات مورد نیاز می پردازیم.

همچنین مجموعه گردآوری شده شبکه های مجازی(VLAN) ، روش های شناسایی آن ها و پروتکل های مورد نیاز مسیریابی داخل شبکه های مجازی پیکربندی آنها بررسی صحت تنظیمات و فعال بودن آن ها و در نهایت سوئیچ های لایه 2 و 3  مکانیسم عملکرد آن ها نحوه برقراری ارتباط با مسیریاب ها و شبکه های مجازی لیست های دسترسی (Access List) و کاربرد آن در شبکه های مجازی به همراه دستورات آنها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات کامل و نحوه ی استفاده از آن ها را در اختیار شما قرار می دهد.

مقاله ای که در پیش رو دارید حاوی دو بخش کلی شامل توضیح و پیاده سازی شبکه می باشد. مطالب جمع آوری شده از کتاب ها و سایت های مختلف وهمچنین ترجمه ی کتاب هایCisco Certified Network associate (CCNA)  و Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN-CCNP)  به منظور معرفی شبکه های مجازی و کاربرد آن در شرکت ها سازمان ها و نهادها می باشد.

رشد و توسعه ی شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست و امروزه تمامی سازمان ها و نهادها برای برقراری ارتباط با هم و تبادل اطلاعات در میان خود و دیگر سازمان ها از شبکه های کامپیوتری استفاده می کنند و اینترنت پدیده ایست که به این امر کمک می کند. استفاده از شبکه های مجازی در نهاد ها وسازمانها به منظور کاهش ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به بخش های مختلف شبکه داخلی می باشد.

شایان ذکر است که جداول استفاده شده صرفا برای نمایش دستورات و پیکربندی دستگاه های به کار رفته در پروژه می باشد.
قسمت مربوط به پیاده سازی این مقاله، بیانگر نحوه ارتباط بین دپارتمان های مختلف وابسته به سازمان در نقاط مختلف شهر تهران میباشد که در آن از  برنامه نرم افزاری GNS 3 ، VISIO و BOSON NETSIM استفاده شده است .
 


 امید است تلاش اینجانبان مورد استفاده ی دانشجویان دیگر باشد تا با توکل به حق تعالی قدمهایمان به سوی افق های پیشرفت سرعت یابد.

با تشکر از زحمات بی دریغ استاد گرامی و ارجمندمان جناب آقای دکتر فراهانی و همچنین والدین عزیزمان که ما را در گرد آورد این مجموعه یاری دادند.

چکیده:

یکی از روشهای ایجاد ارتباط در رایانه ها ایجاد شبکه های کامپیوتری است که می توان آنها (شبکه های کامپیوتری ) را بر اساس ابعاد و تکنولوژی ارتباطی اشان دسته بندی کرد. بر اساس این دسته بندی یکی از انواع شبکه های کامپیوتری شبکه ی محلی است. لیکن تمامی رایانه هایی که می خواهیم در یک شبکه قرار بگیرند همیشه در یک مکان فیزیکی نیستند. لذا شبکه های مجازی محلی یا Virtual Local Area Networks (VLANs) به وجود آمدند تا علاوه بر حل این مشکل، دسترسی رایانه های شبکه شده را در سطوح مختلف کنترل کنند.

در پی تحقیقاتی که در مورد پروژه های در حال اجرا در مورد Vlan   در تهران انجام دادیم چند مورد محدود یافت شد. از این موارد یک شرکت مربوط به فعالیت های فناوری اطلاعات به عنوان پیمان کار حاضر به همکاری شد و تنها اسناد اولیه این پروژه را به قیود حفظ محرمانگی و عدم استفاده ی اقتطادی آنها در اختیار ما قرار داد.

این اسناد را مورد مطالعه قرار دادیم. پروژه مشخصا مربوط به شرکت در حال توسعه ی تجاری بود که روابط بین الملل در آن اهمیت خاصی داشت و علی الظاهر برای بهینه سازی در مصارف هذینه های سفر های داخلی و خارجی در صدد استفاده از زیر بستر های فناوری اطلاعات نموده بود. این شرکت (شرکت ایپک یول) در مناقصه اولیه خود 8 بند مجموعه خدمات و محصول را به مناقصه گذاشته است که در پیوست 1 و متن این مقاله خواهیم پرداخت. بند 4 مربوط به حوزه ی مطالعه ی این پروژه میباشد که مرتبط با تهیه دستگاههای فعال شبکه و تنظیم آنهاست. شرکت پیمانکار راه رسیدن به وضعیت مطلوب کارفرما را کاملا تشریح کرد که هسته ی اصلی  آن ایجاد Vlan در شبکه بود.

رونوشتی از این مقاله به شرکت پیمانکار ارائه شده است که در مرحله مطالعه میباشد و در صورت تائید، از سوی همین گروه به مرحله ی اجرا خواهد رسید.
 

1    شبکه
يک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاهها ( کامپيوتر ، چاپگر و ... ) بوده که با استفاده از يک روش ارتباطی ( کابل ، امواج راديوئی ، ماهواره ) و به منظور اشتراک منابع فيزيکی ( چاپگر) و اشتراک منابع منطقی ( فايل )  به يکديگر متصل می گردند. شبکه ها می توانند با يکديگر نيز مرتبط شده و شامل  زير شبکه هائی باشند.
1.1    تقسيم بندی شبکه ها:
.شبکه های کامپيوتری را بر اساس مولفه های متفاوتی تقسيم بندی می نمايند. در ادامه به برخی از متداولترين تقسيم بندی های موجود اشاره می گردد .
1.1.1    تقسيم بندی بر اساس نوع وظايف:
کامپيوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظايف مربوطه به دو گروه عمده : سرويس دهندگان (Servers) و يا سرويس گيرندگان (Clients) تقسيم می نمايند. کامپيوترهائی در شبکه که برای ساير کامپيوترها سرويس ها و خدماتی را ارائه می نمايند ، سرويس دهنده  ناميده می گردند. کامپيوترهائی که از خدمات و سرويس های ارائه شده توسط سرويس دهندگان استفاده می کنند ، سرويس گيرنده ناميده می شوند .
 در شبکه های Client-Server ، يک کامپيوتر در شبکه نمی تواند هم بعنوان سرويس دهنده و هم بعنوان سرويس گيرنده ، ايفای وظيفه نمايد.با توجه به شکل (1-1)     
   
 
(شکل 1-1)
در شبکه های Peer-To-Peer ، يک کامپيوتر می تواند هم بصورت سرويس دهنده و هم بصورت سرويس گيرنده ايفای وظيفه نمايد...
منابع
1.    عنوان کتاب : سی سی ای ان تی/سی سی ان ای/آی سی ان دی 1
آزمون رسمی سیسکو (ویراست دوم) 2008
تالیف : وندل آدام
ناشر : حریم علم  (کتاب فروشی مهدی عج)
صحافی بهزاد
چاپ چهارم/پاییز 86ناظر فنی : رضا گوینده
شابک : 978-600-90052-8-4

2.    عنوان کتاب : سی سی ان ای/آی سی ان دی 2
آزمون رسمی سیسکو (ویراست دوم)2008
تالیف : وندل آدام
ناشر : حریم علم  (کتاب فروشی مهدی عج)
صحافی بهزاد
چاپ چهارم/پاییز 86ناظر فنی : رضا گوینده
شابک : 978-600-90052-9-1

3.    عنوان کتاب : سی سی ان ای 2008 (ویراست دوم)
راهنمای سریع دستورات سی سی ان ای
تالیف : اسکات امپسون (سیسکو)
ناشر : کتاب فروشی مهدی
چاپ : اول-تابستان 86
صحافی بهزاد
شابک10 :1-58720-193-3
شابک13: 978-1-58720-193-6
4.    عنوان کتاب : سی سی ان ای CCNA (Cisco Certified network Asssociate)
study guide
تالیف : تاد لیم
ناشر : نیل اد
5.    عنوان کتاب : سی سی ان ای اینترو CCNA INTRO
CCNA self-study
تالیف : وندل آدام
ناشر : جان ویت
6.    عنوان کتاب :سی سی ان ای آی سی ان دی CCNA ICND
CCNA self-study
تالیف : وندل آدام
ناشر : جان ویت
7.    عنوان کتاب : راهنمای جامع CCNP BCMSN
ترجمه : حسن محمد زاده
ناشر آریا پروژه
نوبت چاپ : اول
شابک : 964-8821-51-8
8.    عنوان کتاب : شبکه های کامپیوتری
نویسنده :آندرواس.تننباوم
ترجمه : مهندس عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر : علوم رایانه
چاپ چهارم :پاییز 86
شابک : 964-6864-33-3


9.     WWW.boson.com
10.    www.topology.mihanblog.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه