مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 109 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست
فصل اول: کيفيت سرويس و فنآوری هاي شبكه    1
1-1- مقدمه    1
1-2- كيفيت سرويس در اينترنت    1
1-2-1- پروتكل رزور منابع در اينترنت    3
1-2-2- سرويس هاي متمایز    4
1-2-3- مهندسي ترافيك    6
1-2-4- سوئيچنگ برحسب چندين پروتكل    9
1-3- مجتمع سازي IP و ATM    9
1-3-1- مسيريابي در IP    12
1-3-2- سوئيچينگ    13
1-3-3- تركيب مسيريابي و سوئيچينگ    14
1-3-4- MPLS    20
فصل دوم: فنآوریMPLS    23
2-1- مقدمه    23
2-2- اساس كار MPLS    24
2-2-1- پشته برچسب    26
2-2-2- جابجايي برچسب    27
2-2-3- مسير سوئيچ برچسب (LSR)    27
2-2-4- كنترل LSP    29
2-2-5- مجتمع سازي ترافيك    30
2-2-6- انتخاب مسير    30
2-2-7- زمان زندگي (TTL)    31
2-2-8- استفاده از سوئيچ هاي ATM به عنوان LSR    32
2-2-9- ادغام برچسب     32
2-2-10- تونل    33
2-3- پروتكل هاي توزيع برچسب در MPLS    34
فصل سوم: ساختار سوئيچ هاي شبكه    35
3-1- مقدمه    35
3-2- ساختار كلي سوئيچ هاي شبكه    35
3-3- كارت خط    40
3-4- فابريك سوئيچ    42
3-4-1- فابريك سوئيچ با واسطه مشترك    43
3-4-2 فابريك سوئيچ با حافظه مشترك    44
3-4-3- فابريك سوئيچ متقاطع    45
فصل چهارم: مدلسازي و شبيه‌سازي يك سوئيچ MPLS    50
4-1- مقدمه    50
4-2- روشهاي طراحي سيستمهاي تك منظوره    50
4-3- مراحل طراحي سيستمهاي تك منظوره    52
4-3-1- مشخصه سيستم    53
4-3-2- تاييد صحت    53
4-3-3- سنتز    54
4-4 – زبانهاي شبيه سازي    54
4-5- زبان شبيه سازي SMPL    56
4-5-1- آماده سازي اوليه مدل    58
4-5-2 تعريف و كنترل وسيله    58
4-5-3 – زمانبندي و ايجاد رخدادها    60
4-6- مدلهاي ترافيكي    61
4-6-1- ترافيك برنولي يكنواخت    62
4-6-2- ترافيك زنجيره اي    62
4-6-3- ترافيك آماري    63
4-7- مدلسازی كارت خط در ورودي    64
4-8- مدلسازی فابريك سوئيچ    66
4-8-1- الگوريتم iSLIP    66
4-8-2- الگوريتم iSLIP اولويت دار    71
4-8-3- الگوريتم iSLIP  اولويت دار بهينه    76
4-9- مدلسازی كارت خط در خروجي    79
4-9-1 – الگوريتم WRR    80
4-9-2- الگوريتم DWRR    81
4-10- شبيه سازي كل سوئيچ    82
4-11- كنترل جريان    90
فصل پنجم: نتيجه گيری و پيشنهادات    93
5-1- مقدمه    93
5-2- نتيجه گيری    93
5-3- پيشنهادات    94
مراجع     95

چکیده

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ  MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.
 
Abstract

Nowadays achieving higher speeds and better quality of service are the main subjects of networking. Many attempts are made in this way which have led to introducing various technologies, protocols and traffic engineering methods. In this thesis, after studying the above-mentioned parameters, IETF’s new technology called MPLS will be introduced. Then several different switch architectures are examined and the components of an MPLS switch are selected. Finally after a quick look at design and simulation methods and their available softwares, SMPL is chosen as simulation tool and then switch components are simulated and the results are studied. Also a new scheduling algorithm for crossbar switch fabrics named “The Optimized Prioritized iSLIP” is introduced which has much better performance than its previous versions.

فصل ششم
نتيجه گيری و پيشنهادات

6-1- مقدمه

در این پایان نامه ابتدا به بررسی مسائل مربوط به کیفیت سرویس در اینترنت و فنآوری های شبکه پرداختیم و درباره مشکلات موجود و راه حلهای پیشنهاد شده برای آنها توضیحاتی ارائه شد. سپس فنآوری MPLS به عنوان یک فنآوری با قابلیت تضمین کیفیت سرویس و مجتمع سازی فنآوری های مختلف لایه دو و سه معرفی گردید. در ادامه ساختارهای مختلف برای سوئیچ های شبکه مورد بررسی قرار گرفت و مدلی برای یک سوئیچ MPLS ارائه شد و در نهایت با استفاده از زبان شبیه سازی SMPL، این سوئیچ شبیه سازی گردید.


6-2- نتيجه گيری

1-    استفاده از عملیات ساده تبادل برچسب در MPLS به جای آدرس یابی IPباعث کاهش تاخیر در پردازشات کارت خط ورودی شده است. زمان لازم برای تبادل برچسب آنقدر کم می باشد که در مقایسه با زمانهای لازم برای زمانبندی در فابریک سوئیچ و خط خروجی قابل صرفنظر کردن می باشد.
2-    الگوریتم زمانبندی iSLIP اولویت دار بهینه که در این پایان نامه معرفی گردید و عملکرد بسیار بهتری نسبت به iSLIP اولویت دار دارد، محدود به سوئیچ MPLS نمی باشد و می تواند در کلیه فابریک سوئیچ هایی که به منظور پشتیبانی ترافیک های با اولویت های متفاوت ساخته می شوند، مورد استفاده قرار بگیرد.
3-    میزان تاخیر کلاسهای مختلف را می توان به راحتی با تغییر پارامترهای وزنی الگوریتم DWRR کنترل کرد. البته باید به این نکته توجه نمود که افزایش وزن یک کلاس معادل کاهش تاخیر بسته های آن کلاس و افزایش تاخیر بسته های کلاسهای دیگر خواهد شد.
4-    پیشنهاداتی که برای طول صفها در فابریک سوئیچ و زمانبند خط خروجی ارائه شد، با توجه به نوع تقسیم بندی ترافیکی انجام شده و مقادیر پارامترهای وزنی الگوریتم DWRR بوده است و با تغییر آنها طول صفها را نیز باید تغییر داد.

6-3- پيشنهادات
1-    در این پروژه فنآوری لایه دوم PPP در نظر گرفته شد که یک فنآوری مبتنی بر فریم می باشد. مدلسازی MPLS بر روی فنآوری های لایه دوم مبتنی بر سلول مثل ATM به عنوان یکی از کارهای آینده پیشنهاد می شود.
2-    در شبیه سازی سوئیچ MPLS، ما از سه بیت در نظر گرفته شده برای کلاس سرویس در  MPLS استفاده نمودیم. استفاده از سرویسهای متمایز در MPLS مبحثی است که جدیدا مطرح شده است و تحقیق در مورد تکنیکهایی که این کار را امکان پذیر می نماید ادامه دارد.
3-    استفاده از یک شبیه ساز TCP می تواند شبیه سازی قسمتهای کنترل جریان سوئیچ را مقدور نماید. از آنجا که الگوریتم های کنترل جریان بر اساس عکس العمل های لایه TCP به حذف بسته ها طراحی می شوند، بدون یک شبیه ساز TCP، امکان بررسی عملکرد این الگوریتم ها وجود ندارد.
4-    با تهیه پروتکل های لازم در قسمت کنترل سوئیچ MPLS (مثل LDP، OSPF و TCP) و ترکیب کردن شبیه ساز سوئیچ با قسمت کنترل می توان یک شبکه MPLS را شبیه سازی کرد و در آن به بررسی پارامترهای ترافیکی مختلف پرداخت.
    

مراجع

[1]  Davie, B.; and Rekhter, Y.; “MPLS Technology and Applications,” M.Kaufmann   Publishers, May 2000.

]2[   محمد حسين يغمايي مقدم، " بررسي پروتكل MPLS و نحوه پياده سازي آن،" گزارش كار مرحله دوم قرارداد پژوهشي پياده‌سازي پروتكل MPLS در شبيه‌ساز ns با دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1379.

[3] Rosen, E.; Viswanathan, A.; and Callon, R.; “Multiprotocol Label Switching Architecture,” RFC 3031, Jan 2001.

[4]  Callon, R.; Doolan, P.; Feldman, N.; Fredette, A.; Swallow, G.; and Viswanathan, A.; “A Framework for Multiprotocol Label Switching,” < draft-ietf-mpls-framework-txt>,Sep 1999.

[5] McKeown, N.; “A Fast Switched Backplane for a Gigabit Switched Router,”
Business Communications Review, December 1997.

[6] Aweya, J.; “ IP Router Architectures: An Overview,” Nortel Networks, Ottawa, Canada, K1Y 4H7.

[7] Karol, M.; Hluchyj, M.; and Morgan, S.; “ Input Versus Output Queuing on a  Space Division Switch,” IEEE Trans. Commun., vol. 35, pp. 1347-1356, 1988.

[8] McKeown, N.; Anantharam, V.; and Walrand, J.; “Achieving 100% Throughput  in an Input-Queued Switch,” Proc. INFOCOMM ’96 (1996).

[9] McKeown, N.; “Scheduling Algorithms for Input-Queued Cell Switches,” PhD Thesis. University of California at Berkeley, 1995.

]10[  کاشف شمس الدینی شرفکند، " روشهای طراحی سیستمهای Embedded ،" گزارش کار پروژه سوئیچ MPLS ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، آبان 1380.

[11] MacDougall, M. H.;  “Simulating Computer Systems: techniques and Tools,” MIT Press, July 1987.

[12] Heffes, H.; and Lucantoni D. M.; “ A Markov Modulated Characterization of  packetized Voice and Data traffic and Related Statistical Multiplexer Performance,” IEEE J. Select. Areas commun., vol. 4, pp. 856-868, 1998.

[13]  Thompson, k.; Miller, G.; and wilder, R.; “ Wide Area Internet Traffic Patterns  and Characteristics,” IEEE Network, Vol. 11, No. 6, Nov./Dec. 1997.

[14]  Leland, W.E.; Willinger, W.; Taqqu, M.; and Wilson, D.; “On the Self-Similar Nature of   Ethernet Traffic,” Proc. SIGCOMM, San Francisco, CA, pp. 183-193, Sept. 1993.

[15] Mekkittikul, A.; and McKeown, N.; “A Starvation-free Algorithm for Achieving 100% Throughput in an Input-Queued Switch,” ICCCN '96, pp. 226-231, October 1996.

[16] Keslassy, I.; and McKeown, N.; “Analysis of Scheduling Algorithms That Provide 100% Throughput in Input-Queued Switches,” Proc. of the 39th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, Monticello, Illinois, October 2001.

[17] Mekkittikul, A.; and McKeown, N.; “A Practical Scheduling Algorithm to Achieve 100% Throughput in Input-Queued Switches,” IEEE Infocom 98, Vol 2, pp. 792-799, April 1998, San Francisco.

[18] Gupta, P.; and McKeown, N.; “Designing and Implementing a Fast Crossbar Scheduler,” IEEE Micro, vol. 19, pp. 20-28, Jan.-Feb. 1999.

[19] “Multiprotocol Label Switching : Enhancing Routing in the New Public Network”, White Paper, Juniper Networks, 2000.

[20]  “Cisco MPLS Controller Software Configuration Guide”, Cisco Systems, May  2001.

[21]  Harris & Jeffries, “Layer3 Switching using MPLS”, White Paper, 2000.

[22] Data Connection, “MPLS Traffic Engineering : A choice of Signaling Protocols”, White Paper, 2000.

[23]  Awduche, D.O.; Chiu, A.; Elwalid, A.; Widjaja, I.; and Xiao, X.; “A Framework for Internet Traffic Engineering”, < draft-ietf-tewg-framework-04.txt>, Apr 2001.

[24] Awduche, D.; Malcolm, J.; Agogbue, J.; O’Dell, M.; and McManus, J.; “Requirement for Traffic Engineering over MPLS,” RFC 2702, Sep 1999.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه