بررسی و مطالعه تاريخ تحليلی مجلس چهارم

بررسی و مطالعه تاريخ تحليلی مجلس چهارم
بررسی و مطالعه تاريخ تحليلی مجلس چهارم
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 160 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب

موضوع پژوهش 2
سابقه و ضرورت انجام تحقيق 2
محدوده پژوهش 3
اهميت موضوع 6-4
نوع و روش انجام تحقيق 6
سازماندهي تحقيق 6
نقد و بررسي مهم‌ترين منابع و مآخذ 19-7
مقدمه    31-20
فصل اول:
بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي: 105-32
1ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم 37-33
2ـ برگزاري انتخابات مجلس چهارم شوراي ملي: 105-38
الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشي از انتخابات مجلس چهارم    43-38
ب: مشيرالدوله و روند پي‌گيري انتخابات مجلس چهارم 48-44
ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشيرالدوله تادولت قوام‌السلطنه 54-49
3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم 63-55
4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي 93-87
5ـ كيفيت برگزاري انتخابات و شكايات مرتبط با آن 86-64
6ـ طرح و بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي 105-94
فصل دوم:
ساختار مجلس چهارم شوراي ملي: 106
1ـ نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي: 109-106
الف ـ اولين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش) 106
ب ـ دومين نظام‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي (مصوبه 26 ذيحجه 1327 هـ.ق)    107
ج ـ مجالس سوم و چهارم شوراي ملي؛ تلاش براي اصلاح نظام‌نامه 109-108
2ـ تشكيل هيئت رئيسه مجلس چهارم شوراي ملي 110-109
3ـ تشكيل كميسيون‌هاي مجلس چهارم شوراي ملي 122-111
الف ـ كميسيون رسيدگي به عمليات زمامداران دوره فترت 115-111
ب ـ كمسيون اصلاح قانون انتخابات 122-116
4ـ روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شوراي ملي
    (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق) 130-123
5ـ مجلس چهارم شوراي ملي: روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب: 145-131
الف: حزب اصلاح‌طلب 134-133
ب: حزب سوسياليست 138-135
ج: مجلس چهارم شوراي ملي و احزاب فرعي    140-138
د: احزاب از ديدگاه نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي 145-141
6ـ مجلس چهارم شوراي ملي و مهم‌ترين مصوبات: 146
الف ـ مجلس چهارم و لايحه نفت 151-146
ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه 161-152
ج ـ قانون استخدام مستشاران ماليه: 165-162
1-ج) قانون استخدام دكتر ميلسپو (Millspough)، رئيس كل ماليه ايران    164-162
2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص ماليه تبعه دولت آمريكا    165
3-ج) قانون استخدام مسيولامبرموليتر (Lumber Moliter) به سمت كل
    گمركات ايران 165
4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمريكايي جهت اداره كردن
      بانك ملي ايران 165
فصل سوم:
مجلس و دولت: 209-167
1ـ كابينه اول قوام‌السلطنه 179-167
2ـ كابينه مشيرالدوله 187-180
3ـ كابينه دوم قوام‌السلطنه 195-188
4ـ كابينه مستوفي الممالك 209-196
فصل چهارم:
بازتاب تحولات سياسي در مجلس: 228-211
1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گيري رضاخان 219-211
2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌هاي سياسي همزمان 221-220
3ـ مجلس چهارم و بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون آن 228-222
نتيجه‌گيري 236-229
منابع و مآخذ 245-238
اسناد و مدارك ضميمه 23-1

 

عنوان پژوهش

تاريخ تحليلي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي
(1302-1300 هجري شمسي/ 1341-1339هجري قمري)

 

موضوع پژوهش
با صدور فرمان مشروطيت، ساختار حكومت از قدرت مطلقه به حكومت دموكراتيك و مشاركت سياسي مردم در اداره مملكت تغيير يافت. قطعاً در اين ميان مجلس شوراي ملي به عنوان يكي از اركان مشروطيت و نظام جديد سياسي از اهميت بسياري برخوردار بود. هرچند مجلس همواره با مشكلات بسياري مواجه شد كه به ناپايداري عمر اين نهاد انجاميد، وليكن اين مسأله از اهميت موضوع نمي‌كاهد. به طوري كه مشروطه‌خواهان تلاش بسياري براي باز نگه‌داشتن مجلس و جلوگيري از دوره‌هاي فترت به عمل مي‌آورند. اين موضوع در مجلس چهارم شكل ملموس‌تري به خود مي‌گيرد، زيرا اين مجلس بعد از فترتي بي‌سابقه گشايش يافت. بنابراين مجلس شوراي ملي همواره از اهميت بسيار بالايي برخودار بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است كه چهارمين دوره قانونگذاري مشروطيت با تكيه بر مسايل مختلف مرتبط با مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقيق

بدون شك، دوره مورد نظر يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخ ايران محسوب مي‌شود، زيرا خلق انقلاب مشروطه ساختار سياسي حكومت مطلقه را دگرگون نمود. وقوع جنگ جهاني و تاثير آن بر كشور، اعمال نفوذ و دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران، انعقاد قراردادهاي گوناگون و ظهور سردار سپه و قدرت‌گيري وي كه در نهايت منجر به تغيير قانون اساسي و به قدرت رسيدن وي شد، از جمله وقايع بسيار مهم اين دوره مي‌باشد. در واقع مجلس چهارم آخرين مجلس دوره قاجار بود. زيرا مجلس پنجم، قاجاريه را خلع نمود. ارزيابي مجلس و عملكرد آن از جمله مسايل بسيار مهمي است كه به نظر مي‌آيد، بسيار مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع پرداختن به تحولات سياسي از خلال تحولات مجلس شوراي ملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي‌آيد مجلس و مسايل مرتبط با آن به جز مواردي اندك بسيار مورد توجه قرار نگرفته است. در اين باره در بخش نقد و بررسي منابع و مآخذ بيشتر توضيح داده خواهد شد.

 

محدوده پژوهش

1) از نظر زماني، اين پژوهش، مجلس چهارم شوراي ملي از سال 1300 هجري شمسي/ 1339 هجري قمري تا سال 1302 هجري شمسي/ 1341 هجري قمري را دربر مي‌گيرد.
2) از نظر مكاني، پژوهش حاضر روند شكل‌گيري و عمر قانوني مجلس چهارم را مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در مسايل مختلف، چون انتخابات، شورش‌ها و.‌.. در سراسر كشور توجه لازم را مبذول مي‌نمايد.
3) از نظر محتوايي، اين پژوهش به بررسي مجلس چهارم شوراي ملي مي‌پردازد كه مسايلي چون، انتخابات، انتخاب هيئت رئيسه و كميسيون‌هاي داخلي، آيين‌نامه‌هاي داخلي و مصوبات، برخورد با كابينه‌ها و رويدادهاي جاري كشور را در بردارد. لازم به ذكر است كه بررسي مشروح كابينه‌ها و يا قيام‌هاي اين دوره از موضوع تحقيق خارج است، زيرا به تمام اين رويدادها از زاويه ديد مجلس نگريسته شده است.

 

اهميت موضوع

بدون شك نقد و بررسي مجلس شوراي ملي يكي از مهم‌ترين مباحث تاريخ معاصر ايران محسوب مي‌شود. مجلس شوراي ملي به عنوان ثمره انقلاب مشروطيت، جاي حكومت مطلقه را گرفت. نهضت مشروطه ايران، جنبشي اجتماعي بود كه بعد از سالها نابساماني و ناامني و محروميت توده‌ها در برابر فساد حكومت و خودكامگي حاكمان دوران استبداد ايجاد شد. در اين جنبش مردم در مبارزه با استبداد به طرح حقوق سياسي و اجتماعي خود پرداختند. مجلس به عنوان خانه ملت و مركب از نمايندگان منتخب آنها، جهت حراست از حقوق مردم تشكيل شد، همين مسأله باعث ايجاد افكار طرفدار اين نهاد شد هرچند در آغاز مشروطيت ديدگاههاي مخالف با آن ايجاد شد وليكن طرفداران اين نهاد تلاش خود را جهت اثبات عدم منافات آن با اصول ديني به كار بردند. البته ناگفته نماند كه عده‌اي نيز به دليل منافع خود و نيز به خاطر جاه‌طلبي مخالف ايجاد مجلس بودند. وليكن اين موانع باعث نگرديد كه طرفداري از مجلس و تلاش در حفظ آن از ميان برود.
در طول تاريخ معاصر، مجلس همواره در معرض تعرض هيأت حاكمه قرار گرفته است به طوري كه مسأله فوق تعطيلي و انحلال مجلس را به دنبال آورده است. اين موضوع باعث برانگيخته شدن افكار عمومي و تلاش براي احياء آن شد. نمونه بارز آن را مي‌توان در جريان استبداد صغير مشاهده كرد. بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلي شاه، قيام مردم آذربايجان، گيلان و اصفهان آغاز گرديد و در نهايت منجر به فتح تهران و افتتاح مجلس شوراي ملي شد.
عليرغم تلاش آزاديخواهان مجلس دوم نيز با تعطيلي مواجه گشت. تلاش گروهها و احزاب مختلف براي باز نگه‌داشتن مجلس را در ادوار مختلف مي‌توان مشاهده نمود. در مجلس سوم لزوم بررسي دوران فترت و عملكرد زمامداران مطرح شد. هر چند هيچ‌گاه پي‌گيري نشد.
يكي از مسائلي كه در جهت حذف دوران فترت، مطرح شد، اصلاح قانون انتخابات و طولاني نمودن دوره وكالت نمايندگان بود. با عملي نمودن اين مساله، دوره فترت عملا كمتر مي‌شد. زيرا مسائل و مشكلات اجتماعي از جمله بي‌سوادي، طولاني بودن مسيرها، عدم دسترسي به امكانات حمل و نقل و ارتباطات، بي‌علاقگي به شركت در امر انتخابات، شيوع امراض خاص و … باعث طولاني شدن هر دوره انتخابات مي شد. با طرح مساله طولاني نمودن دوره وكالت، قطعاً مشكلات ناشي از انتخابات نيز كمتر شد. زيرا انتخابات هر سه يا چهار سال يكبار برگزار مي شد. اين موضوع مورد توجه وكلا قرار نگرفت و تغييري را آن ايجاد نشد. وليكن برقراري مجلس شوراي ملي، مسأله‌اي بود كه همواره مورد توجه قرار داشت. نمونه بارز آن را در مجلس چهارم مي‌توان ديد. اين مجلس كه بعد از فترتي طولاني و بي سابقه تشكيل شده تلاش بسياري جهت مقابله با ايام فترت نمود. تلاش وكلا در دو جهت صورت‌گرفت. در اين راستا وكلا اول، اقدام به تشكيل كميسيون رسيدگي به اعمال زمامداران دوره فترت نمودند. بحث‌هاي فراواني نيز پيرامون آن شكل گرفت. ولي هيچ‌ وقت پي‌گيري نشد. به نظر مي‌آيد دليل آن نه در بي‌علاقگي وكلا به آن، بلكه در عملي نبودن پيشنهاد بود چنانكه اين بحث در مجلس نيز مطرح شد. مجلس چهارم همچنين با تشكيل كميسيون اصلاح قانون انتخابات تلاش نمود. دوره وكالت را به سه يا چهار سال افزايش دهد و به منظور خود جهت حذف و يا كاهش دوران فترت نائل شود. وليكن قانون مذكور بدون هيچ تغييري به قوت خود باقي ماند. بنابراين كوشش وكلا براي بازنگه داشتن مجلس بسيار چشمگير بوده است. البته ناگفته نماند كه اين كوشش فقط از سوي نمايندگان مجلس صورت نمي گرفت، تمام كساني كه به نوعي مجلس را يكي از مهم ترين ركن‌هاي مشروطيت مي‌دانستند با تعطيلي و انحلال آن مخالفت بسيار نشان نمي داند.
مسايل فوق نشان مي‌دهد كه جايگاه مجلس در ساختار سياسي و تحولات كشور شناخته شده بود. بنابراين پذيرش انحلال آن براي ملت، بسيار مشكل مي‌نمود. اين پژوهش به بررسي يكي از ادوار مجلس شوراي ملي مي‌پردازد. از وقوع انقلاب مشروطه در سال 1285 ه.ش تا تشكيل مجلس چهارم در سال 1300، سه مجلس ديگر ابراز وجود كرد. به علت مشكلات عديده‌اي كه دامنگير مملكت شده‌ بود. در طول پانزده سال مشروطيت مجلس، فقط چهار سال، توانسته بود به فعاليت بپردازد. هر كدام مجالس فوق، چگونگي تشكيل و روند ادامه فعاليت آنها در خود مطالعه و بررسي مستقل است. از اين چهار دوره قانونگذاري از مجلس چهارم به علت شرايط خاص تشكيل و فضايي كه در آن شكل گرفت از اهميت شاياني برخوردار است. مجلس چهارم در تير ماه 1300 هجري شمسي گشايش يافت و با پايان يافتن دوره قانوني خود در خرداد ماه 1252 ه. ش خاتمه يافت.

 

نوع و روش انجام تحقيق

پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌هاي كتابخانه‌اي به حساب مي‌آيد كه از ميان انواع پژوهش‌هاي موجود، در گروه تحقيقات توصيفي تحليلي محسوب مي‌شود. روش انجام اين پژوهش روش تحقيقي تاريخي است كه طي آن با مشاهده اسناد، مدارك و ساير نوشته‌ها و با نقد و بررسي آنها ارزيابي نهايي انجام مي‌گيرد.

 

سازماندهي تحقيق:
تحقيق حاضر از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل شده است:
فصل اول با عنوان: انتخابات مجلس چهارم شوراي ملي و چگونگي برگزاري آن، با نگرشي در قانون انتخابات و اصلاحيه‌هاي آن به بررسي روند برگزاري انتخابات در سراسر كشور پرداخته است. همچنين در اين فصل مقدمات افتتاح مجلس و بررسي اعتبارنامه‌ها به عنوان اولين اقدام مجلس شوراي ملي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
فصل دوم با عنوان: ساختار و نماي كلي مجلس شوراي ملي، مسايلي مختلف چون نظام‌هاي داخلي مجلس، تشكيل هيئت رئيسه، تشكيل كميسيون‌ها، روند شكل‌گيري و فعاليت احزاب در اين دوره و مهم ترين مصوبات مجلس چهارم شوراي ملي را مورد ارزيابي قرار داده است.
فصل سوم با عنوان: مجلس و دولت، به بررسي رابطه و برخورد مجلس با دولت پرداخته است. در اين دوره چهار كابينه تشكيل شد و مجلس برنامه‌هاي آنها را مورد ارزيابي قرار داد. علاوه بر شور در برنامه‌هاي دولتهاي اين دوره، از ديگر برخوردهاي آنها نيز ذكري به ميان آمده است.
فصل چهارم با عنوان: بازتاب تحولات سياسي در مجلس به ظهور و قدرت‌گيري رضاخان و قيام‌هايي كه در اين دوره صورت گرفته، پرداخته است. و در نهايت ديدگاههاي مختلفي كه پيرامون مجلس چهارم شوراي ملي شكل گرفت، مطرح شده است...

 

كتابشناسي

الف. اسناد:
1-       اسناد منتشره نشده:
1-1)   اسناد موزه و مجلس شوراي اسلامي
2-1)   سازمان اسناد ملي
3-1)   موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
2-      اسناد منتشر شده:
4-    اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصوره تدين‌پور، زيرنظر غلامرضا فدايي عراقي، انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ملي، چاپ اول، تهران، 1375.
5-    انتخابات زنجان در مجلس چهارم؛ رساله‌اي منتشر نشده از علامه دهخدا، به كوشش علي‌آل داوود،‌ادبيات تربيت معلم، دوره جديد، سال 2، شماره 8-6، 1368.
6-    قباله تاريخ، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، تهران، 1368.
7-    مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1318.
8-    مجموعه مصوبات ادوار سوم و چهارم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1319.
9-    مجموعه مكاتبات، اسناد خاطرات و آثار فيروز ميرزا فرمانفرما (نصرت‌الدوله)، به كوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1369.
10-    مخابرات استرآباد؛ گزارش‌هاي حسينقلي مقصودلو، وكيل‌الدوله، به كوشش ايرج افشار، محمد رسول درياگشت، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1363.
11-    مدرس و مجلس؛ نامه‌ها و اسناد، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، 1373.
12-    مستشارالدوله، صادق؛ خاطرات و اسناد (مجموعه سوم، راپرت‌هاي پليس مخفي از شايعات شهري سالهاي 1333 و 1235 قمري)، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، 1367.
13-    معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستفرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، انتشارات ابن‌سينا، بي‌جا، بي‌تا.

ب. روزنامه‌ها:
14-    ايران
15-    رعد
16-    شفق سرخ
17-    نوبهار
18-    نهضت شرق
ج ـ متون تاريخي:
19-    دولت‌آبادي، يحيي؛ حيات يحيي، انتشارات عطار و فردوسي، تهران، 1362.
20-    كرماني، ناظم‌الاسلام؛ تاريخ بيداري ايرانيان، به كوشش علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، مؤسسه انتشارات آگاه و انتشارات نوين، چاپ چهارم، تهران 1362.
21-    كسروي، احمد؛ تاريخ مشروطه ايران، انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، تهران، 1378.
22-    كسروي، احمد؛ تاريخ هجده ساله آذربايجان، انتشارات اميركبير، چاپ دوازدهم، تهران، 1378.
23-    مختصر تاريخ مجلس ملي ايران، انتشارات اداره روزنامه كاوه، برلين، شماره 5، 1337.
24-    مذاكرات مجلس چهارم شوراي ملي، اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1333ش/
25-    مذاكرات مجلس دوم شوراي ملي، ضميمه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، چاپخانه مجلس، 1325.
26-    مذاكرات مجلس سوم شوراي ملي، روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1327.
27-    معارضين انتخابات كرمانشاهان، مطبعه تهران، تهران، اول اسد 1300 مطابق 18 ذيقعده 1339.
28-    ملك‌زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران، 1363.
29-    هدايت (مخبرالسلطنه)، مهديقلي؛ طلوع مشروطيت، به كوشش اميراسماعيلي، انتشارات جام، 1363.
30-    هدايت، مهديقلي؛ گزارش ايران قاجاريه و مشرويت، نشر نقره، چاپ سوم، تهران، 1363.


د ـ خاطرات:
31-     خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سيدمحمد مهدي موسوي، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1368.
32-    اردلان، امان‌الله؛ خاطرات حاج عزالممالك اردلان، زندگي در دوران شش پادشاه، تنظيم و تحشيه باقر عاقلي، نشر نامك، چاپ اول، 1372.
33-    ارباب كيخسرو، شاهرخ (خاطرات)؛ به كوشش شاهرخ شاهرخ وراشناراتير، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، انتشارات مازيار، تهران، 1382.
34-    اعظام قدسي (اعظام الوزراره)، حسن؛ خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله ايران، انتشارات ابوريحان، چاپ اول، 1349.
35-    انتظام، نصرالله؛ (خاطرات) شهريور 1320 از ديدگاه دربار، اسناد ملي ايران، به كوشش محمدرضا عباسي و بهروز طيراني، دفتر انتشارات و پژوهشي، چاپ شقايق، چاپ دوم، 1371.
36-    بختياري، سردار اسعد (خاطرات) نوشته جعفرقلي‌خان اميربهادر، به كوشش ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1372.
37-    بزرگ اميد، ابوالحسن؛ از ماست كه برماست (محتوي خاطرات و مشاهدات بزرگ اميد)، انتشارات پيروز، بي‌جا، 1325.
38-    بهرامي، عبدالله؛ خاطرات عبدالله بهرامي از آخر سلطنت ناصرالدين شاه تا اول كودتا، انتشارات علمي، چاپ اول، 1363.
39-    دولت‌آبادي، علي محمد (خاطرات)؛ انتشارات فردوس و انتشارات ايران و اسلام، چاپ اول، تهران، 1362.
40-    سپهر، احمدعلي؛ ايران در جنگ بزرگ، انتشارات بانك ملي ايران، تهران، 1336.
41-    سپهر، احمدعلي؛ خاطرات مورخ‌الدوله سپهر، به كوشش احمد سميعي، نشر نامك، چاپ اول، 1374.
42-    سيف پورفاطمي؛ آئينه عبرت به كوشش علي دهباشي، انتشارات شهاب ثاقب و انتشارات سخن، چاپ اول، 1378.
43-    عبده، جلال؛ چهل سال در صحنه قضايي، سياسي، ديپلماسي ايران و جهان، ويرايش و تنظيم از مجيد تفرشي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1368.
44-    فرخ (معتصم‌السلطنه)، سيد مهدي؛ خاطرات سياسي، سازمان انتشارات جاويدان، بي‌جا، بي‌تا.
45-    قهرمان ميرزا (سالور)، روزنامه خاطرات عين‌السلطنه، به كوشش مسعود سالور، ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران، 1379.
46-    كحال‌زاده، ابوالقاسم (خاطرات)، به كوشش مرتضي كامران، نشر فرهنگ، چاپ اول، بي‌جا، 1363.
47-    كمره‌اي، سيدمحمد؛ روزنامه خاطرات، به كوشش محمدجواد مرادي‌نيا، انتشارات شيراز، تهران، چاپ اول، 1382.
48-    مستوفي، عبدالله؛ شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، چاپ تهران مصور، تهران، 1343.
49-    ميلسپو (Millspough)، آرتور؛ مأموريت آمريكائيها در ايران، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، انتشارات پيام، بي‌جا، بي‌تا.
50-    هدايت، مهديقلي؛ خاطرات و خطرات گوشه‌اي از تاريخ شش پادشاه و گوشه‌اي از دوره زندگي من، انتشارات كتابفروشي زوار، تهران، چاپ دوم، 1344.

ذ ـ مطالعات و تحقيقات:
51-    آبراهاميان، يرواند؛ ايران بين دو انقلاب  (درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران معاصر)، ترجمه گل‌محمدي و محمد ابراهيم فتحي، تهران، نشر ني، 1377.
52-    آدميت، فريدون؛ فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، انتشارات پيام، چاپ دوم، تهران، 1369.
53-    آدميت، فريدون، مجلس اول و بحران آزادي، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، بي‌جا، بي‌تا،
54-    آذري، علي؛ قيام كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان، بنگاه مطبوعات صفي عليشاه، چاپ مروي، چاپ هشتم، 1368.
55-    آوري، پيتر، (Peter Avery)، تاريخ معاصر ايران، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، چاپ دوم، 1369.
56-    اتحاديه، منصوره؛ احزاب سياسي در مجلس سوم، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1371.
57-    اتحاديه، منصوره؛ پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت در دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي، تهران، نشر گستره، 1361.
58-    اتحاديه، منصوره، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، 1375.
59-    اتحاديه، منصوره؛ مرامنامه‌ها و نظام‌نامه‌هاي احزاب سياسي ايران در دومين دوره مجلس شوراي ملي، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1361.
60-    باستاني پاريزي، محمدابراهيم، تلاش آزادي، انتشارات نوين، چاپ چهارم، 2536.
61-    بهار، محمدتقي (ملك‌الشعراء)؛ تاريخ مختصر احزاب سياسي، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ ششم، تهران، 1380.
62-    بهنود، مسعود؛ دولتهاي ايران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357، انتشارات جاويدان، چاپ پنجم، بي‌جا، 1370.
63-    پورشالچي، محمد؛ ميوه‌هاي دار، تاريخ جنبش‌هاي مردمي و مذهبي ملت ايران در قرن حاضر، عصر قاجار (1923-1890)، ترجمه محمود پورشالچي، انتشارات زرين، چاپ اول، 1376.
64-    تبريزنيا، حسين؛ علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران، با مقدمه علي باقري، مركز نشر بين‌الملل، چاپ اول، 1371.
65-    ترتبي سنجابي، محمود؛ قربانيان باور و احزاب سياسي ايران، انتشارات آسيا، چاپ اول، بي‌جا، 1375.
66-    جودت، حسين؛ از صدر مشروطيت تا انقلاب سفيد، تاريخچه فرّ دموكرات و جمعيت عاميون ايران، چاپخانه درخشان، بي‌جا، 1348.
67-    ذاكر حسين، عبدالكريم؛ ادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت، نشر علم، چاپ اول، 1377.
68-    راوندي، مرتضي؛ سير قانون و دادگستري در ايران، نشر چشمه و كتابسراي بابل، چاپ اول، (تهران، بابل)، 1368.
69-    رايين، اسماعيل؛ انجمن‌هاي سري در انقلاب مشروطيت ايران، چاپخانه تهران مصور، 1345.
70-    زماني، صفر؛ تاريخچه احزاب و حزب دموكرات، نشر واژه آرا، چاپ اول، تهران، 1379.
71-    ساغرراني، لطف‌الله؛ فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي، دفتر انتخابات وزارت كشور، نشريه شماره 5، 1368.
72-     سايلي كرده ده، مجيد؛ سير تحول قوانين انتخابات در ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، تهران، 1378.
73-    سفري، محمدعلي؛ مشروطه‌سازان، نشر علم، چاپ اول، 1370.
74-    سيري در 24 دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي و دولتهاي همزمان با آن، دفتر انتخابات، بي‌جا، 1368.
75-    شجيعي، زهرا؛ نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، انتشارات سخن، چاپ اول، 1372.
76-    شجيعي زهرا؛ نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دوره قانونگذاري، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي تهران، 1344.
77-    شيخ‌الاسلامي، محمد جواد؛ سيماي احمد شاه قاجار، نشر گفتار، چاپ اول، تهران، 1368.
78-    ضرغام بروجني، جمشيد؛ دولتهاي ايران در عصر مشروطيت، اداره كل قوانين، تهران، بي‌تا.
79-    عابدي، كاميار؛ زندگي و شعر ملك‌الشعراء بهار، به ياد ميهن، نشر ثالث، چاپ اول، تهران، 1376.
80-    عاقلي، باقر؛ ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوي، انتشارات جاويدان، چاپ اول، 1376.
81-    عاقلي،‌باقر؛ نصرت‌الدوله فيروز ميرزا از روياي پادشاهي تا زندان رضاشاهي، انتشارات نامك، چاپ هشتم، تهران، 1373.
82-    عشقي، محمدرضا بني‌ابوالقاسم؛ كليات مصور عشقي، انتشارات اميركبير، تهران، 1354.
83-    غني، سيروس؛ ايران برآمدن رضاخان و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن كامشاد، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 1377.
84-    فرمانفرمائيان، مهرماه؛ زندگي‌نامه عبدالحسين فرمانفرما، انتشارات توس، چاپ اول، 1377.
85-    كاتوزيان، محمدعلي؛ اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، نشر مركز، چاپ هفتم، تهران، 1379.
86-    كاتوزيان، محمدعلي؛ تضاد دولت و ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طيب، نشر ني، چاپ اول، تهران، 1380.
87-    كاتوزيان، محمدعلي؛ دولت و جامعه در ايران انقراض قاجاريه و استقرار پهلوي، ترجمه حسن افشار، نشر مركز، چاپ دوم، تهران، 1380.
88-    لوسوئور، اميل؛ زمينه‌چيني‌هاي انگليس براي كودتاي 1299، ترجمه ولي الله شادان، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1373.
89-    محيط مافي، هاشم؛ مقدمات مشروطيت، به كوشش مجيد تفرشي و جواد جان فدا، انتشارات فردوسي، چاپ اول، تهران، 1362.
90-    مرواريد، يونس؛ از مشروطه تا جمهوري، نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاري در دوران مشروطيت، نشر اوحدي، چاپ اول، تهران، 1377.
91-    مكي، حسين؛ تاريخ بيست ساله ايران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، تهران، 1358.
92-    مكي، حسين؛ زندگاني سياسي سلطان احمدشاه، انتشارات اميركبير، تهران، 1357.
93-    مليكف، ا-س؛ استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايران، ترجمه سيروس ايزدي، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي با همكاري مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ اول، تهران، 1358.
94-    نوايي، عبدالحسين؛ دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، انتشارات بابك، تهران، 2535.
95-    نوايي، عبدالحسين؛ فتح تهران (گوشه‌اي از تاريخ مشروطيت)، انتشارات بابك، چاپ اول، تهران، 2536.
96-    نوذري، عزت‌الله، تاريخ احزاب سياسي ايران، انتشارات نويد شيراز، شيراز، 1380.
97-    ورهرام، غلامرضا؛ تاريخ سياسي و سازمانهاي اجتماعي در ايران عصر قاجار، انتشارات معين، چاپ دوم، تهران، 1369.
98-    يغمايي، اقبال، كارنامه رضاشاه كبير، بنيانگذار ايران نوين، انتشارات اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر تهران، 2535 ]1355[.
99-     David L.sills, international encyclopedia of the social siences, the macillan company & the free press, New york, 1972.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه