معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی شعر ایشان

بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی شعر ایشان
بررسی زندگینامه استاد قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی شعر ایشان
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 470 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده
این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( 1364-1357 ) ، ( 1375-1364 ) ، ( 1385-1380 ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق : شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و دسته های دوره ای شناخت ، شخصیّت علمی و آکادمیک ایشان به عنوان استاد دانشگاه و نگاهی به بُعد روان شناسی شاعر در سرودن هر اثر می باشد .
روش تحقیق برای رسیدن به هدف مورد نظر ، گردآوری فیش ، مطالعات کتابخانه ای و کاربرد اینترنت همراه با روش توصیف و کاربرد می باشد .
طبق تحقیقات انجام شده قیصر شاعری هم درد است که از میان توده ی مردم ظهور می کند امّا هیچگاه توده ای نمی شود . قدرت اعتراض و شکایت شاعر و شیوه ی روایی گری او در رساندن اخبار جنگ                  شایسته ی تحسین است .
او خود فرزند جنگ بود و تنها دیده ها را می سُرود نه شنیده ها را .
او از ابتدا شاعر انقلاب و دفاع مقدّس بود و در میانه ی عمر تبدیل به شاعری از جنس مردم گشت و سرانجام به دنبال خویشتن خویش می گشت تا نیمه ی پنهای خویش را کشف و جوابی برای سؤال های فلسفی خویش بیاید و سرانجام از دور ، دستی بر آتش رساند و عارفی عاشق گونه در لباس عرفانی ظاهر شد . او بی تفاوت بود ، بی تفاوت به زر و زور ، بی تفاوت به ریاکاری و نمایش مردم و بی تفاوت به خودش .          آن زمان که خود را شناخت خود را به خدایش باخت و با هجرت از این دنیا ساخت .

 

فهرست مطالب
مقدّمه    1
اهمیّت تحقیق    2
اهداف تحقیق    2
روش تحقیق    3
پیشینه ی تحقیق    3
فصل اوّل : تعریف نقد
1-1 نقد چیست ؟    4
2-1 نقد ادبی    7
3-1 نقد ادبی ایران و جهان    9
پی نوشت های فصل اوّل    19
فصل دوّم : معرّفی قیصر امین پور
1-2 زندگی نامه ی قیصر امین پور    20
2-2 دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل )    23
3-2 دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم )    45
4-2 دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم )    53
5-2 دوران کمال شاعر    59
6-2 اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل    66
7-2 تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات    70
8-2 شعر مقاومت و ویژگی های آن     74
9-2 قیصر و شعر مقاومت    81
10-2شعر آیینی و ویژگی های آن    87
11-2 قیصر و شعر آیینی    91
12-2 تحوّل در شعر قیصر    98
13-2 تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر )    103
14-2 تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شهر )    112
پی نوشت های فصل دوّم    123
فصل سوّم : ویژگی های سبکی شاعر
1-3 لغات و ترکیبات    124
2-3 کنایه ها و اصلاحات عامیانه در شعر    182
3-3 طنزهای با محتوا    199
4-3 گوناگونی موضوعات    210
5-3 مضمون بکر    273
6-3 وزن ریتمیک در شعر    279
7-3 استفاده از قالب های مُدرن    283
8-3 استفاده از آیات و روایات    290
9-3 نحوه ی نگرش    299
10-3 نوستالوژی در شعر قیصر    306
11-3 اگزیستانسیالیستی دینی در شعر قیصر    315
12-3 عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر    322
پی نوشت های فصل سوّم    328
فصل چهارم : صور خیال در شعر قیصر
1-4 استعاره و تشبیه در شعر قیصر    329
2-4 تکرار در شعر قیصر    338
3-4 تکرار در مجموعه ی تنفّس صبح و در کوچه آفتاب    338
4-4 تکرار در مجموعه ی آینه های ناگهان    342
5-4 تکرار در مجموعه ی گلهای    353
6-4- تکرار در مجموعه ی دستور زبان عشق    358
7-4 تکرار آوایی در شعر قیصر    361
8-4 ایهام و لکنت آرایی ایهام در شعر قیصر    379
9-4 تضمین در شعر قیصر    389
10-4 عنصر رنگ آمیزی در شعر قیصر    397
پی نوشت های فصل چهارم    418
فصل پنجم : مقایسه ی شعر قیصر با سهراب
1-5 سهراب سپهری    419
2-5 اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب    426
3-5 اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب    437
4-5 مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر    441
5- 5 مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب    449
6-5 اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش     453
پی نوشت های فصل پنجم    464
نتیجه گیری    465
فهرست منابع     466
فهرست مقاله ها    468
پیوست ها
چکیده ی انگلیسی پایان نامه
طرحنامه ی تحقیق

 

اهمیّت تحقیق
تحقیقات انجام شده درباره ی دکتر قیصر امین پور آن اندازه حائز اهمیّت است که در ثبت وقایع اجتماعی و تاریخی سهم بزرگی را بر عهده می گیرد و تعهّدات شاعر را در موارد اشعار دفاع مقدّس و اشعار آیینی به اثبات می رساند و کمکی است برای دانش جویانی که در رشته ادبیّات به تدریس مشغولند تا شاید فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شاعر را بهتر درک کرده ودانش آموزان نیز با این شاعر شهیر که کم و بیش در کتب دبیرستانی معرّفی می شود آشنایی لازم را پیدا نمایند و به درک بیشتر مضامین و محتوای شعری این شاعر پی ببرند .

ب ) هدف از تحقیق
شعر و ادبیّات از دیرباز در ممالک شرقی از اهمیّت والایی برخوردار بوده است امّآ آن شاعری ماندگار است که افکار والایی داشته باشد و برای دفاع از میهن و آرمان های اسلامی ، مایه گذاشته باشد . برخلاف اعتقادات گروهی از روشنفکران که قیصر را جزو گروههای خاصّی معرّفی کرده بودند ، با این تحقیق گرد و غبار این اتّهامات از دامن این شاعر پاک می گردد و مردمی تر نمود پیدا می کند .
زیرا او هم شاعر کودکان و نوجوانان است ، هم شاعر ولایی و آیینی و هم شاعر جبهه و جنگ بنابراین یکی از ماندگارترین چهره های شعر و ادبیّات معاصر می باشد .

 

فهرست منابع
1-    اکبری ، چاووش ، انتشارات زوّار ، 1382 .
2-    اکبرپور ، حمید ، نوآوری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، روزنامه ی حیات ، 1387 .
3-    افلاطون ، دوره ی آثار ، جلد 1 ، ص 17 .
4-    ابن قتیبه ی ادیب ، الشّعر و الشّعرا ، مقدمه ی کتاب .
5-    امیر قاسم خانی ، پریسا ،زندگی سهراب سپهری ، انتشارات شرکت توسعه کتابخانه های ایران ، 1385 .
6-    امین پور ، قیصر ، آینه های ناگهان ، انتشارات افق ، 1372 .
7-    امین پور ، قیصر ، تنفّس صبح ، انتشارات سروش ، تهران ، 1379 .
8-    امین پور ، قیصر ، در کوچه آفتاب ، انتشارات سروش ، 1363 .
9-    امین پور ، قیصر ، گلها همه آفتاب گردانند ، انتشارات مروارید ، 1386 .
10-امین پور ، قیصر ، دستور زبان عشق ، انتشارات مروارید ، 1385 .
11- امین پور ، قیصر ، به قول پرستو ، انتشارات افق ، تهران ، 1386 .
12- پابلونرودا ، آینه ، ص 17 .
13- ترنج ، تیمور ، خاک و خون و حماسه ، ص 32 .
14- ترمذی ، شهاب الدّین ، دیوان اشعار .
15- توکّلی ، حمید ، رنگ در تصویر سینمایی ، 1371 .
16- دکتر خانلری ، پرویز ، وزن شعر فارسی .
17- زرّین کوب ، عبد الحسین ، ترجمه ی رساله ی فن شعر ، 1369 .
18- سپهری ، سهراب ، هشت کتاب ، انتشارات طهوری ، 1385 .
19- سپهری ، سهراب ، اتاق آبی ، انتشارات سروش ، 1371 .
20- شفیعی کدکنی ، محمّد رضا ، صور خیال در شعر فارسی ، انتشارات نگاه ، 1377 .
21- شمیسا ، سیروس ، انواع ادبی ، انتشارات فردوس ، 1383 .
22- شمیسا ، سیروس ، نقدی بر شعر سهراب سپهری ، 1370 .
23- شمس لنگرودی ، تاریخ تحلیل شعر نو ، نشر مرکز ، 1370 .
24- دکتر صادقیان ، محمّد علی ، زیور سخن در بدیع فارسی ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1379 .
25- عبدالملکیان ، محمّد رضا ، یادنامه ی سلمان هراتی ، انتشارات اشجع ، 1383 .
26- علی اکبرزاده ، مهدی ، رنگ و تربیّت ، انتشارات میشا ، 1378 .
27- قاسم زاده ، سیّد علی ، روانشناسی رنگ در شعر سهراب .
28- کارکیا ، فرزانه ، رنگ و نوآوری ، انتشارات تهران ، 1375 .
29- لوشر ، ماکس ، روانشناسی رنگ ها ، انتشارات دُرسا ، 1386 .
30- ویلز ، پاولین ، رنگ درمانی ، مترجم مرجان فرجی ، انتشارات دُرسا ، 1375 .
31- یوشیج ، نیما ، نامه های نیما .


فهرست مقاله ها
1-    امینی ، اسماعیل ، اعجاز ما همین است ، ماهنامه ی الفبا ، شماره ی 20 ، مهر و آبان ، 1386 .
2-    باقری ، ساعد ، کمال یافته و راهگشاترین شعر ، مجله ی شعر ، ویژه نامه ی قیصر .
3-    پور نامداریان ، تقی ، اکنون صندلی او خالی است ، ماهنامه ی الفبا ، شماره ی 20 .
4-    پویان ، مجید ، چون پر پروانه ، مجله شعر ، ویژه نامه .
5-    تقی زاده ، صفدر ، عزیمتی که ناگزیر بود ، ماهنامه ی الفبا ، شماره ی 20 .
6-    حسینی ، سیّد حسین ، نزدیکترین شعر نزدیکترین شاعر ، مجله ی شعر ، ص 20 .
7-    روزبه ، محّمد رضا ، همزاد آب و آیینه ، ماهنامه ی الفبا ، شماره ی 20 .
8-    سنجری ، محمود ، فلسفه ی سادّه ، مجله ی شعر ، ویژه نامه .
9-    سنگری ، محمّد رضا ، کاشف فروتن اندیشه و مضمون ، مجلّه ی شعر ، شماره ی 20 .
10-شکار سری ، حمید رضا ، دغدغه ی بی تخفیف ، ماهنامه ی ادبی الفبا ، شماره ی 20 .
11- شکار سری ، حمید رضا ، شعر اندیشه و تکنیک ، مجله ی شعر ، ویژه نامه .
12- صالحی ، جواد ، آینه ها همه آفتاب گردانند ، مجله ی شعر ، ویژه نامه .
13- کاظمی ، محمّد کاظم ، شعر در فرآیند کنش شاعر و واکنش مخاطب ، مجلّه ی شعر .
14- کاظمی ، محمّد کاظم ، پرنده در پنجره ، مجله ی شعر ، ویژه نامه .
15- کاکائی ، عبدالجبار ، مسیح زیر نام قیصر ، مجله ی شعر ، ویژه نامه .
16- مجاهدی ، محمّد علی ، سیری در گشایش شعر آیینی ، 1386 .
17- محقق ، جواد ، نخستین گفتگو ، مجلّه ی شعر .
18- مردانی نوکنده ، محمّد حسین ، کیهان فرهنگی ، دی ماه 1381 .
19- نظافت یزدی ، مجید ، شعر بی دروغ شعر بی نقاب ، مجله ی شعر ، ویژه نامه .
20 – یاسمی ، بهروز ، صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد ، مجله ی شعر .
21- یوسف نیا ، سعید ، دستی به سوی نور ، مجله ي شعر ويژه نامه .

Abstract
This onthology consists some topics about Dr.Gheisar aminpur’s life and social transitions in three decades of his poem (1357-1364)(364-1375)(1380-1385) , which these topics are disscused here , the object of this research includes : recognizing poet’s ideological thougths , familianty with social and moral obligations , poet’s phil on thropism , poct’s avoidance from periodic groups and assemblages of knowledge , his scientific and academic personality as a professor and cast a glance to poet’s psychology dimention .                                                                      
The method of research in order to attaining this specific object is index collecting , library studies and internet application with discription and application method .                                                                                         According to accomplished researches , Gheisar is a sympathetic poet who appears out of the mass of people , but never becomes mass . poet’s complaint and objection power and his norrating mode him admirable in the field of prouiding war news .                                                                     he himself was chid of war and only composeed what he had seen not what he had heard .                                                                                          at first he was a poet of revolvtion and holy defence , at the middle of his age he became apoet of man kind and finally wos seorching his self to discover his hidden half and find an answer to his philosophical questions and at last from a far reuched a hand on five and a lover like genostic appeared in genostic wear he was indiffrent , indiffrent toward gold and power , indiffrent toword hypocrisy and people’s show and indiffrent to himself . when he knew himself , lost himself to his god and compromised with departure from this world .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه