بررسی مزایای توليد پراكنده انرژی

بررسی مزایای توليد پراكنده انرژی
بررسی مزایای توليد پراكنده انرژی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 181 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه    2
فصل دوم:وضعيت صنعت برق در ايران
2-1- انواع نيروگاه هاي توليد برق    6
2-2- عرضه و تقاضاي انرژي برق    10
2-3- توليد نيروگاه هاي ايران    12
1- قدرت نصب شده    12
2-4- قدرت عملي نيروگاه ها    13
2-5- توسعه ومصرف برق    14
بررسي تحليل تاثير متقابل شاخص هاي مصرف برق و شاخص هاي اقتصادي    15
ارتباط  و مصرف برق در ايران    16
منابع و مأخذ    25
فصل سوم
3-1- انتخاب نوع نيروگاه و موقعيت نصب آنها    27
3-2- منحني بار شبکه     28
3-3- مدت زمان بهره برداري    32
3-4- ضريب استفاده ( بهره ) نيروگاه    32 
3-5- مسائل اقتصادي نيروگاه    33
3-6- عوامل موثر در کاهش هزينه توليد نيروگاه    36
3-7- انتخاب موقعيت نيروگاه    38     
فصل چهارم:فن آوری تولید پراکنده از منابع انرژی های نو
4-1- نیروگاه بادی    43
مقدمه و تاریخچه    43
4-1-1-  ظرفیت و تعداد توربینهای نصب شده    43
4-1-2- تولید انرژی    48
4-1-3- عملیات اجرایی    50
4-1-4- برنامه های آتی تا پایان سال 1385    53
4-2- انرژی زمین گرمایی    55
4-2-1- انرژی زمین گرمایی چیست؟    55
4-2-2- استفاده از انواع انرژیهای نو چه مزیتهای را در بر خواهد داشت؟    56
4-2-3- كاربردهاي انرژي زمين گرمايي را نام ببرید؟    56
4-2-4- تا ریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی در دنیا چگونه است؟    57
4-2-5- تا ریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران  چیست؟    58
4-2-6- پتانسیل های انرژی زمین گرمایی درکدام بخشهای ایرا ن ؟     61
4-2-7- میزان فعالیت جهانی در توسعه منابع زمین گرمایی چگونه است    62
 4-2-8- مشکلات و موانع اجرایی در ایران برای توسعه منابع زمین گرمایی چیست؟    62
4-2-9- شواهد وجود منابع زمين گرمايي در ايران  چیست؟    63
4-3- انرژی بیوماس    68
4-3-1- زيست توده(بيوماس) چيست؟     68
4-3-2- منابع زيست توده (بيوماس) كدامند؟     68
4-3-3- توليد انرژي از زيست توده چگونه است؟    69
4-3-4- گازي سازهاي زيست توده چيست؟    69
4-3-5- ميزان بهره گيري بيوماس براي توليد انرژي امروزه، چه ميزان است؟     69
4-3-6- مزاياي بهره گيري از منابع زيست توده چيست؟    70
4-4- انرژی برق آبي    71
4-4-1- مقدمه    71
4-4-2- مزاياي نيروگاه آبي    71
4-4-3- پتانسيل هاي برق آبي رودخانه هاي ايران    72
حوضه آبريز كارون    73
حوضه دز    74
حوضه كرخه    76
ساير حوضه هاي آبريز    76
4-4-4- عوامل انتخاب مناسب براي احداث نيروگاه هاي آبي    77
4-4-5- دسته بندي نيروگاه هاي آبي    77
انرژي پيل سوختي    80
4-6- انرژي خورشيدي    82
4-6-1- پديده فتوولتائيك چيست؟    82
4-6-2- تعريف سيستم فتوولتائيك    82
4-6-3- سلول و يا باطري خورشيدي چيست و جنس مواد سازنده آن چه مي باشد    82
4-6-4- تعريف پنل، مدول و آرايه خورشيدي    82
4-6-5- مشخصه جريان و ولتاژ حاصل از پنل هاي فتوولتائيک    83
4-6-6- آيا باطري هاي خورشيدي قدرت ذخيره سازي دارند؟    83
4-6-7- مشخصه پنلها بر اساس تابش و دما به چه صورت تغيير مي كند؟    83
4-6-8-طول عمرمفيدسلولهاي خورشيدي بطورمتوسط چندسال مي باشدوبه چند نوع مي باشند    84
4-6-9- سيستم هاي فتوولتائيك از سه بخش عمده تشكيل شده است    84
4-6-10-  وظيفه پنلهاي خورشيدي در سيستم فتوولتائيك چه مي باشد    85
4-6-11-  وظيفه بخش واسطه    85
4-6-12- انواع كاربرد سيستمهاي فتوولتائيك    85
4-6-13- تعريف سيستمهاي مستقل، متصل و هيبريد    85
4-6-14- مقايسه سيستمهاي مستقل، متصل و هيبريد با يكديگر    86
4-6-15- مهمترين مزايا و معايب سيستمهاي فتوولتائيك    86
4-6-16- چند نمونه از كاربردهاي سيستمهاي فتوولتائيك را نام ببريد؟    87
4-6-17- نام 5 توليد كننده مهم پنلهاي فتوولتائيک  در دنيا    87
4-6-18- توليد كنندگان پنل فتوولتائيك در داخل كشور    87
4-6-19- آيا اين سيستمها اقتصادي هستند و موارد كاربرد اقتصادي    87
منابع و مأخذ    91
فصل پنجم:تولید پراکنده انرژی و مزایای استفاده از آن
مقدمه    93
5-1- تولید پراکنده انرژی و دلایل رویکرد به آن در جهان    93
5-2- تعریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان    97
5-3- مزایای استفاده از تولید پراکنده    99
5-3-1- تولید برق اضطراری    99
5-3-2- کیفیت توان و قابلیت اطمینان    100
5-3-3- تولید برق و گرما به صورت هم زمان    100
5-3-4- پیک سائی    101
5-4- تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی    101
5-5-  انواع تکنولوژی های تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر    102
5-5-1- توربین های بادی    103
 5-5-2- فتوولتائیک (PV)    103
 5-5-3- پیل سوختی (Fule Cell)    103
5-6-  ارزیابی اقتصادی فن آوری های تولید پراکنده    105
5-6-1- موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا    106
5-6-2- راهکارهایی جهت کاهش موانع    106
5-6-3- راهکارهای کاهش موانع فنی    106
5-6-4- راهکارهای کاهش موانع تجاری    107
5-6-5- راهکارهای کاهش موانع قانونی    107
 منابع و مأخذ    108
فصل ششم:تولید پراکنده انرژی در ایران
6-1- منابع تولید پراکنده در ایران و دلایل رویکرد ایران به این منابع    111
6-2-  پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران    113
6-3- بررسي اقتصادي توليد پراكنده    114
6-3-1- توجيه اقتصادي DG براي شركتهاي الكتريكي    114
6-3-2- توجيه اقتصادي DG براي مشتركين    114
6-3-3- بررسي مسايل اقتصادي پروژه    114
6-3-4- مزاياي اقتصادي DG از ديد مشتركان    116
6-3-5- مزاياي اقتصادي DG از ديد شركت توزيع الكتريكي    116
6-4- بررسي مزاياي فني توليد پراكنده    117
6-4-1- مزاياي اساسي توليد پراكنده    118
6-4-1-1- تامين توان    118
6-4-1-2- توان اضطراري    118
6-4-1-3- اصلاح ولتاژ    118
6-5- آمار و ارقام بدست آمده از شركت توزيع نيروي برق فارس    118
6-6- پيشنهادات    121
6-7- نتیجه گیری    121
منابع و مأخذ    123
فصل هفتم:جایابی بهینه نیروگاه های کوچک نامتمرکز به روش برنامه ریزی پویا
7-1- مقدمه    125
7-2- فرمول بندی مسأله    127
7-3- روش آنالیز حساسیت    127
7-4- روش برنامه ریزی پویا    128
7-5- ارائه نتایج شبیه سازی    129
7-6- نتیجه گیری    134
منابع و مأخذ    135
 پیوست    137
فصل هشتم:یک روش جدید جهت آزادسازی ظرفیت و کاهش تلفات در شبکه های توزیع از طریق جایابی بهینه نیروگاههای کوچک تولید پراکنده
8-1- مقدمه    139
8-2- بررسی کاهش تلفات باجایابی بهینه DG در یک شبکه توزیع یکنواخت    140
8-3-  بررسی کاهش تلفات با جایابی بهینه DC  در شبکه توزیع یکنواخت افزاینده    143
8-4- جایابی تولید پراکنده در حالت استفاده همزمان از شبکه و DG     144
8-5- روش جدید جایابی تولید پراکنده در شبکه توزیع واقعی جهت کاهش تلفات    145
8-6- شبیه سازی نمونه    149
8-7- نتیجه    151
منابع و مأخذ    152
فصل نهم:تحلیل و بررسی ویژگیهای اقتصادی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بعنوان منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
9-1- مقدمه    154
9-2- منابع انرژیهای تجدیدپذیر و ویژگیهای آنها    155
9-3- نتایج شبیه سازیهای انتخاب بهینه اقتصادی توسط نرم افزار HOMER    160
9-4- نتایج شبیه سازیهای انتخاب بهینه اقتصادی توسط نرم افزار VIPOR    163
9-5- نتیجه گیری    168
منابع و مأخذ    169
 
فصل دهم: بررسی اثر تولیدات پراکنده بر تلفات و THD بوسیله نرم افزار Digsilent
10-1- مقدمه    171
10-2- نحوه شبیه سازی بوسیله نرم افزار    171
10-3- مطالعه روی شبکه فوق توزیع    172
10-3-1- بررسی اثر نیروگاه متمرکز جدید    173
10-3-2- بررسی اثر منابع تولید کوچک و پراکنده    174
10-4- مطالعه روی شبکه فوق توزیع و توزیع    178
10-5- نتیجه گیری    180
منابع ومأخذ    181

منابع ومأخذ:
1. Salvaderi , L . “ An international prespective on the future of power generation and transmission world wide : the Italian case ”, IEEE Transaction on Energy conversion . March 1992 .
2. T.Ackermann , G.Anderson , L. Soder ,“Distributed Generation : a definition ”, Elsevier science, PP195 - 204 Dec 2000 .
3. Davis , Murray , “ Will distributed resources ultimately replace central station generation serving commercial and residential loads ? ” , IEEE 2000 .
4. G. Joos , B.T.Ooil , D. Mc Gillis, F.D.Galiana and R. Marceau , “ The potential of distributed generation to provide ancillary service ”, IEEE 2000

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه