ادوات FACTS و تأثيرات آن بر قابليت اطمينان سيستم های قدرت

ادوات FACTS و تأثيرات آن بر قابليت اطمينان سيستم های قدرت
ادوات FACTS و تأثيرات آن بر قابليت اطمينان سيستم های قدرت
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 117 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب

تقدیم و تشکر        
مقدمه                                           
فصل اول (قسمت اول)- تأثیر TCSC بر قابلیت اطمینان سیستم¬های قدرت
چکیده 11
خازن سری کنترل¬شده با تریستور (TCSC)
کاربرد TCSC در خطوط انتقال پارالل با مشخصات غیر یکسان
مدل¬سازی TCSC از لحاظ قابلیت اطمینان
نتایج مطالعات قابل اطمینان
مطالعات حساسیت
آنالیز هزینه                                                      
نتیجه¬گیری                                                        
فصل اول (قسمت دوم)- تأثیر TCSC بر قابلیت اطمینان سیستم¬های قدرت
چکیده                                                           
مقدمه                                                            
مدل قابلیت اطمینان TCSC                                                 
مدل قابلیت اطمینان یک خط انتقال به همراه TSCS                              
محاسبه قابلیت اطمینان                               
نتیجه¬گیری                                           
فصل اول (قسمت سوم)- افزایش قابلیت اطمینان سیستم فوق توزیع با TCSC    
چکیده                                                   
مقدمه                                                   
خازن سری کنترل¬شده با تریستور TCSC                                     
کاربرد TCSC به منظور افزایش پست¬های توزیع                               
بدست آوردن مدل قابلیت اطمینان TCSC                                        
شاخص¬های عملکرد                                           
نتایج مطالعات                                                
شاخص¬های سیستم                                            
نتیجه¬گیری                                                
فصل دوم- تأثیر UPFC بر قابلیت اطمینان سیستم¬های قدرت   58
چکیده                                                   
مقدمه                                       
کنترل¬کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)                                            
کاربرد UPFC در خطوط انتقال پارالل با پارامترهای مختلف                            
مدل قابلیت اطمینان                                           
نتایج مطالعات قابلیت اطمینان                                        
الف) هزینه قطعی¬ها                                              
ب) مقایسه بین UPFC و TCSC                                               
نتیجه¬گیری                                                
فصل سوم- تأثیر بهم پیوستن لینک DC و SSSC بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت
چکیده                                                    
مقدمه                                                    
سیستم تحت مطالعه                                             
طرح جبران¬ساز مرکب (هیبرید)                                        
مدل قابلیت اطمینان اجزاء                                            
مدل قابلیت اطمینان خط انتقال AC بهمراه جبران¬کننده مرکب                           
مدل قابلیت اطمینان لینک DC                                                
مدل قابلیت اطمینان کل سیستم انتقال                                    
نتایج مطالعه                                                        
شاخص¬های سالیانه                                            
نتیجه¬گیری                                                
فصل چهارم- ارزیابی تأثیر جبران¬کننده استاتيكي VAR (SVC )
چکیده                                                    
مقدمه                                                             
پایداری گذرای سیستم                                            
مدل¬سازی سیستم حفاظت                                            
تأثیر SVC بر پایداری گذرای احتمالی                                    
تشریح مدل سیستم                                            
توزیع زمان بحرانی پاکسازی خطا                                        
تأثیر SVC بر زمان بحرانی پاکسازی خطا                                            
محاسبه احتمال ناپایداری سیستم                                         
نتیجه گیری                                                
فصل پنجم- ارزیابی قابلیت اطمینان سيستم انتقال با حضور لينك¬هاي HVDC و ادوات FACTS
چکیده                                                            
مقدمه                                                   
سیستم تحت مطالعه                                           
روش ارزیابی قابلیت اطمینان                                        
مدل قابلیت اطمینان لینک دوقطبی DC                                   
مدل قابلیت اطمینان یک خط AC بهمراه TCSC                                
نتایج مطالعات                                               
نتیجه¬گیری                                               
منابع و ماخذ


مقدمه

   در سیستم های Ac امروزه به دلیل عوامل محدود کننده ای که وجود دارد، امکان استفاده کامل از ظرفیت خطوط انتقال و همچنین دیگر تجهیزات مورد نیاز برای تولید و انتقال انرژی را از ما می گیرد. ولتاژ شین ها و جریان خطوط انتقال از عوامل اصلی محدود کننده انتقال انرژی است و هنگامی که بخواهیم بار بیشتری از شبکه بکشیم مجبوریم خطوط انتقال جدید و نیروگاه تاسیس کنیم در صورتی که اگر بتوانیم به نحوی توان راکتیو بار را جبران کنیم و ظرفیت کل شبکه انتقال استفاده کنیم چنین مشکلی نخواهیم داشت. منظور از محدودیت ولتاژ شین ها، حاشیه پایداری ولتاژ سیستم است. در سال های اخیر به دنبال بروز حوادثی بحث پایداری ولتاژ نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. این حوادث از افت ناگهانی ولتاژ شروع می شود و در نهایت به فروپاشی سیستم منتهی می شود. مشکل افت ولتاژ را می توان با بکار بردن خطوط انتقال HVDC برطرف کرد. زیرا در فرکانس صفر عامل WL كه در خط AC یکی از مهمترین عوامل افت ولتاژ است از بین می رود و یکی دیگر از برتری های آن این است که در هنگام زمین شدن ناخواسته یکی از هادی هاي خط می توان از خط به صورت تک قطبی بهره برداری کرد ولی هزینه بالایی از تجهیزات HVDC نیاز دارند كه باعث می شود به ادوات FACTS رو بیاوریم. ولتاژ شین ها و جریان خطوط انتقال را می توان با تجهیزات جدید و همچنین HVDC بهتر است.


منابع و مراجع:
References:

1] R. Billinton, Fellow, IEEE M. Fotuhi-Firuzabad, Member, IEEE S.O. Faried, Member, IEEE “POWER         SYSTEM RELIABILITY ENHANCEMENT USING A THYRISTOR CONTROLLED SERIES CAPACITOR ” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, No. 1, February 1999

2] Garng. M. Huang, Senior Member, IEEE, and Yishan Li, Student Member, IEEE “Impact of Thyristor Controlled Series Capacitor on Bulk Power System Reliability ” 2002 IEEE

3] M. Fotuhi-Firuzabad, Member, IEEE, Roy Billinton, Fellow, IEEE, and Sherif Omar Faried, Member, IEEE “Subtransmission System Reliability Enhancement Using a Thyristor Controlled Series Capacitor ” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, NO. 1, JANUARY 2000

4] Roy Billinton, Fellow, IEEE, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Member; IEEE, Shcrif Omar Faried, Menzbes IEEE, and Saleh Aboreshaid, Member; IEEE “Impact of Unified Power Flow Controllers on Power System Reliability ” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 1, February 2000

5] T H Jung Research Center KEPC0,Rorea & F L Alvarado University of Wisconsin Madison. USA “EVALUATION OF A STATIC VAR COMPENSATOR EFFECT ON SYSTEH RELIABILITY USING A PROBABILISTIC   APPROACH  ”
 
6] R. Billinton M. Fotuhi-Firuzabad S.O. Faried S . .Aboreshaid “COMPOSITE SYSTEM RELIABILITY EVAINATION INCORPORATING AN HVDC LINK AND A STATIC SYNCHRONOUS SERIES COMPENSATOR  ” P r o c e e h s of the 2002 IEEE Canadian Conference on Electrical & Computer Engineering 0-7803-7514-9/02/$17.00 0 2002 IEEE

7] M. Fotuhi-Firuzabad, Semor Member, IEEE R. Billinton, Fellow, IEEE S.0. Faried, Seruor Member, IEEE “Transmission System Reliability Evaluation Incorporating HVDC Links and Facts Devices ” 0-7803-7173-9/01/$10.00 © 2001 IEEE

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه