بررسی مکتب لهستان و مفهوم عناصر تصويری پوستر های آن

بررسی مکتب لهستان و مفهوم عناصر تصويری پوستر های آن
بررسی مکتب لهستان و مفهوم عناصر تصويری پوستر های آن
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 107 صفحه _ فرمت word _ این پایان نامه بدون تصویر می باشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکيده
اين پايان نامه تحقيقي است درباره بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان با توجه به اين امر که کشور لهستان از نظر وسعت و جمعيت در بين کشورهاي منطقه، رتبه اول را دارد و همچنين به علت موقعيت جغرافيايي به قلب اروپاي شرقي معروف ميباشد، اين مسئله باعث شده است تا بيش از سايرکشورها تحت تاثير حوادث سياسي- اجتماعي روزگار خود باشد.
طبيعي است که اوضاع سياسي- اجتماعي هر کشور تاثير مستقيمي بر روي تمامي ابعاد جامعه ي خود دارد، در لهستان نيز شاهد هستيم که چگونه هنرمندان اين کشور تحت تاثير اتفاقات سياسي- اجتماعي محيط خود به خلق آثار هنري پرداخته اند.
نکته جالب توجه درباره ي اين هنرمندان اين است که آنها براي بيان عقايد خود و ارتباط برقرار کردن با مردم جامعه، پوستر را وسيله ي مناسب يافتند و به اين روش و با خلق پوستر هايي در زمينه هاي مختلف با مخاطبان ارتباط برقرار ميکردند. در اين رساله به بررسي عوامل موثر در به  وجود آمدن مکتب پوستر لهستان و سپس عناصر هنري هنرمندان آن دوره به آن پرداخته اند، تجزيه و تحليل ميگردد.
 
مقدمه
چرا پوستر هاي لهستان تا اين حد متفاوت هستند؟
اين سوالي بود که پس از رفتن به نمايشگاه اديان توحيدي (1385) و ديدن آثار واسيلوفسکي در ذهنم شکل گرفت و بعد از اين نمايشگاه نيز بيشتر در اين مسئله ريز بين تر شديم و به بررسي پوستر ها و عناصر تصوير شکل گرفته از آنها پرداختيم. گويي اين پوستر ها با مخاطبان صحبت ميکنند و درد و رنج هاي زندگي بشري را با مخاطبان شريک ميشوند و چرا اين پوسترها اينقدر محزون و غم انگيزند؟
اين سوالات مقدمه اي شد که ببينيد که هنرمندان لهستاني چگونه از عناصر براي بيان مفاهيم استفاده ميکنند؟ فرض را بر اين مي گيريم که دليل شرايط خاص سياسي- اجتماعي حاکم بر کشور لهستان به خصوص در آن دوره هنرمندان به سبک خاصي براي بيان مطالب روي آوردند که بازتاب همه کاستي ها و رنج ها و اندو هاي موجود در جامعه بود.
آنها با تمثيل هايي برگرفته از فرهنگ و داستان هاي بومي خود با مردم حرف مي زدند و از آنها مي خواستند بر گفته هاي آنان تامل و تفکر کنند و دراين راستا از نقوش انساني بسيار فراوان استفاده کرده اند. بررسي مکتب لهستاني از نظر علمي ميتواند در شناخت ما به يکي از بزرگترين و موثر ترين مکاتب گرافيک جهان معاصر کمک شايان ذکري بنمايد.
شناخت اين هنرمندان و مکتب لهستان مي تواند تاثير بسزايي روي نسل حاضر گرافيک ايران و نسل آينده داشته باشد. مکتب لهستان همواره مورد توجه دانشگاه هاي معتبر هنري دنيا و اساتيد آنها قرار داشته است.
 
روش تحقيق
اين پژوهش با دو شيوه کتابخانه اي (مروري) و مشاهده اي( همراه با چک ليست-پرسشنامه) به انجام رسيد با توجه به اين امر که کشور لهستان در قرن بيستم درگير مسائل اجتماعي- سياسي بوده و هنرمندان لهستاني در تمام گرايش ها به شدت تحت تاثير اتفاقات جامعه خود بوده اند، در نتيجه در ابتدا به بررسي زمينه ي مسائل اجتماعي – سياسي کشورهاي بلوک شرق و سپس لهستان پرداخته شده به اين منظور با مراجعه به سفارت لهستان، کتاب هاي مربوطه را جمع آوري و بعد از مطالعه مطالب، قسمت هاي مورد نظر را خلاصه نويسي شدند، که در فصل اول به آن پرداخته شده است. در قسمت تحقيق مشاهده اي، ابتدا آثار 29 هنرمند از مکتب لهستان، و مشاهده حداقل 20 اثر در هر يک از آنها مورد بررسي قرار گرفت.
جمع آوري پوستر ها از کتب چاپ شده و همچنين سايت هاي اينترنت انجام شده است.

ابزار پژوهش و شيوه اجرا:
ابزار پژوهش در اين تحقيق پرسشنامه اي است که براي دستيابي به اهداف پژوهش طراحي شده است و اين پرسشنامه ابتدا محدوده پوستر مورد مطالعه، بررسي شده و در دو دسته مستطيل عمودي و افقي مورد سوال قرار گرفت. سپس انواع نشانه هايي که در اين پوستر ها قرار دارند، مورد بررسي قرار گرفتند اين نشانه ها شامل، نشانه هاي نوشتاري يا نشانه هاي زباني ميباشند. انواع نوشتاري که سه هنر رايتينگ و کاليگوانيک و تايپوگرانيک مي باشد.با توجه به پرسش فوق، سوال نوع نشانه ي غالب (زباني يا تصويري) شکل گرفت.
پس از روشن شدن اين پاسخ، به روش بازنمايي نشانه هاي تصويري پرداخته شده است. روش باز نمايي در اين پرسشنامه به سه گروه تقسيم شده است که شامل طراحي گرافيک و تصوير سازي و عکس ميباشد. تمرين اين تحقيق از طراحي گرافيک تصاوير فيگوراتيو و ساده شده ميباشند.
منظور از تصوير سازي آن است که در آن طراح براي بيان موضوع خود وارد جزئيات شده و به داستان پردازي پرداخته است و استفاده از عکس و تکنيک هاي مربوط به عکس را که واضح و آشکار ميباشد.
پس از اين، نقوش استفاده شده در اين پوستر ها دسته بندي شدند اين دسته بندي با توجه به عناصر موجود در پوستر ها به پنج گروه صفتي، معماري، فرهنگي، تزئيني، طبيعي تقسيم شدند و به دليل گستردگي نقش سايه هاي طبيعي، نقوش انساني، حيواني و گياهي و جمادات به عنوان زير مجموعه گروه طبيعي مجدداً تقسيم بندي شد. در اين تحقيق منظور از نقوش صفتي، اشيايي است که ساخت دست انسان باشند مثل دوربين، عينک و .....
پس از دسته بندي نقش مايه ها، نقوش تصويري غالب مورد سوال و دسته بندي قرار گرفتند.
 
هنر پوستر در لهستان
-آشنايي با کشور هاي بلوک شرق
- آشنايي با مسائل سياسي، اجتماعي و جغرافيايي لهستان
- راهنمايي زبان لهستاني
- وضعيت لهستان در جنگ جهاني دوم
- هزينه هاي جنگ براي لهستان
- لهستان پس از جنگ جهاني دوم
- ويژگي هاي فرهنگي لهستان
- ادبيات / موسيقي/ نقاشي
- هنر پوستر از پيدايش تا اواسط 1970
- مکتب لهستان
 
بلوک شرق « مروري بر تاريخچه مسائل سياسي و اجتماعي کشورهاي بلوک شرق»:
گر چه اتحاديه جماهير شوروي و ايالات متحده در طي جنگ جهاني دوم با يکديگر هم پيمان بودند و در کنار هم مي جنگيدند، اما سيستم سياسي آن ها از هم جدا و به عبارتي کاملاً جبهه اي مخالف هم داشت.
در سال 1949 ايالات متحده پيمان ناتو را براي جلوگيري از گسترش کمونيسم شوروي تشکيل داد و دو ابر قدرت علاوه بر جنگ در کره، ويتنام و افغانستان با جنگ تبليغاتي، جاسوسي و نظامي نيز داشتند.
در آن زمان اتحاد جماهير شوروي با سياست هاي کمونيستي توسط ژوزف استالين  (1953-1879) اداره ميشد و شهروندان شوروي در اردوگاه هاي کار اجباري و در وضع فجيهي زنداني بودند و نمونه بارزي از يک حکومت ديکتاتوري و بسته بود.
پيروزي ارتش شوروي در جنگ جهاني دوم قدرت شوروي را به قلب اروپا منتقل ساخت. در مناطقي که ارتش آنها را اشغال کرده بود، شوروي دولت کمونيستي ايجاد کرد که ميتوان از آن جمله لهستان، چکسلواکي، مجارستان، روماني، بلغارستان و آلمان شرقي را نام برد. سيستم کمونيستي توسط پليس مخفي با استفاده از زندان، اردوگاه هاي اجباري و شکنجه و اعدام به شدت اعمال ميشد. حاکمان دولت اين کشورها به مردم خود خدمت نميکردند، بلکه به حزب کمونيست خدمت ميکردند و مردم در وضعيت فيجع و بدي زندگي ميکردند.
سپس نشانه هاي نوشتاري را به سه دسته تايپي و دستنويس و ترکيبي تقسيم کرده و بعد از آن با آناليز رنگ هاي موجود در پوستر پرداخته شد. با توجه به مشاهده پوسترهاي انتخابي، مشخص شد که هنرمندان مکتب لهستان از پس زمينه مجزا و يکپارچه استفاده ميکنند که در بعضي از آثار هيچ مرز مشخصي بين اثر و پس زمينه پديدار نيست. در پايان هر طرح به طور مجزا بررسي شد و کليه طراحان نيز يک جامعه آماري کلي را شکل دادند.
تقسيم آلمان:
قدرت هاي غربي، ايالات متحده، انگليس، فرانسه و اتحاديه جماهير شوروي به يکديگر پيوستند تا المان شکست خورده اشغال نمايند. هر کشور منطقه جداگانه اي را تحت کنترل خود گرفت. برلين، پايتخت آلمان داخل منطقه اتحاديه جماهير شوروي قرار گرفت، اما چهار کشور هم پيمان و هم زمان هر کدام قسمتي از شهرها را کنترل ميکردند. در سال 1948 ارتش شوروي قسمت شرقي برلين را محاصره نمود. غرب نيز اين عمل را با ساختن پل هوايي برلين و بردن سوخت و نفت براي برلين غربي پاسخ داد. در نهايت، در سال 1949 شوروي دست از محاصره برداشت و آلمان به دو بخش تقسيم شد که هر کدام دولت جداگانه اي داشت. ناحيه غربي تبديل به آلمان غربي شد و منطقه تحت نفوذ شوروي تبديل به آلمان شرقي کمونيست شد و شهر برلين به صورت تقسيم شده باقي ماند.

شورش ها
مردمي که در کشور هاي کمونيستي شرقي اروپا زندگي مي کردند از سختي هاي بسيار رنج مي بردند در سال 1956 شورش هايي عليه قدرت شوروي در لهستان و مجارستان به وقوع پيوست. براي مدت کوتاهي مجارستاني ها موفق به براندازي دولت دولت کمونيست شدند. با اين وجود تانک هاي ارتش شوروي خيلي زود قيام را سرکوب نمودند. در شورش مجارستان حدود 25000 نفر کشته شدند.
فهرست مطالب
چکيده     1
مقدمه    2
روش تحقيق    3
فصل اول: آشنايي با کشورهاي بلوک شرق
- تقسيم آلمان    7
-  شورش ها    7
- ديوار برلين    8
- بهارپراگ    8
- از هم پاشي بلوک شوروي    8
فصل دوم:آشنايي با مسائل سياسي،اجتماعي و جغرافيايي لهستان
- راهنماي زبان لهستان    11
- وضعيت لهستان در جنگ جهاني اول    12
- هزينه هاي جنگ براي لهستان    20
- لهستان پس از جنگ جهاني دوم    21
فصل سوم:ويژگي هاي فرهنگي لهستان
- ادبيات لهستان    30
- موسيقي لهستان    32
- نقاشي لهستان    33
فصل چهارم:هنر پوستر درلهستان
- هنر پوستر از پيدايش تا اواسط 1970     35
- مکتب لهستان    39
- پوستر هاي سياسي لهستان    43
- پوستر هاي سينمايي لهستان    48
- پوستر هاي موسيقي لهستان    51
- پوسترهاي تئاتر لهستان    52
- پوسترهاي ورزشي لهستان    53
فصل پنجم:هنرمندان لهستان
- رومن سيسلويش    56
- يرژي چرنياوسکي    55
- استاسيسي اديگوسيوس    56
- وويچه فانگور    61
- ويکتور گورکا    62
- ميچسلاو گوروسکي    63
- رومن کالاروس    64
-آندژي کليموفسکي    65
-يان لنيتزا    66
- ميرسلاو آدامژيک    67
- اريک ليپينسکي    69
- يان موادژنيک    70
- يوزف مروشچاک    71
- رافائو اولبينسکي    72
- آندژي پاگوفسکي    73
- پوليان پالکا    74
- وسيوا روشوسا    75
- يان ساوکا    76
- ويکتور سادوسکي    77
- فرانچشيک استاروويسکي    78
- والدمار اشويدژي    79
- هنريک توماشفسکي    80
- تادئوش ترپکوسکي    89
- ماچي اوربانيتس    90
- ويسلاو والکوسکي    91
- ميچسلاو واشيلوفسکي    92
- وويچه زامچنيک    93
- ميشل باتوري    94
- سباستين کوبيکا    98
فصل ششم؛ بررسي پوسترهاي لهستان از لحاظ طبقه بندي
- نتيجه گيري داده ها
فصل هفتم؛ کارهاي عملي
-     سيد مجيد انوري
-     علي اصغر حسيني
منابع
1- بيات، نصر الله. لهستان (کتاب سبز)‌ تهران. مرکز چاپ و  انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم 1381.
2- پهلوان،‌ فهيمه. درآمدي بر تحليل عناصر تصويري در آرم،‌ دانشگاه هنر،‌ چاپ اول 1381.
3- حسامي. هوشنگ، کيسلوفسکي از زبان کيسلوفسکي. انتشارات مدرسه ايران 1377
4-عابديني. رضا. بروشور نمايشگاه پوستر هاي لهستان. خانه هنرمندان. تهران. 1379.
5-ليونگ استون. آلن و ايزابلا. فرهنگ طراحي گرافيک. گشايش. فرهاد. انتشارات لوتس. چاپ اول. 1380.
6-وصاف. حميد رضا. بررسي آثار رومن سيسلويش، تهران. نشر ناربن. 1381.
7-بررسي پوستر هاي يان لينتزا. از مجموعه خصوصي مرتضي مميز و مجموعه ديد و کراکف انتشارات ديد، 1381.
8-مجله ي شماره ي مارس 1996 باشگاه هنر هاي لهستاني بوفالو از (ماهنامه لهستان) اقتباس شد که خود از سخنراني رشيکوفسکي برنده باشگاه هنرهاي بوفالو در 22 فوريه 1996 گرفته شده است.
9-ديکشنري Eyewitness history of the world محصول شرکت A Dolins kindesley product
10- satzayki, pioter, Poland today culture, Warsaw 1998
11-poland in, ministry of foreign of feairs department of promotion.
 
Web site;
www. Ask. Com
www. Culture. Pl
www. Hungary. Com/ corvinus/ lib/ jans.
www. Infoplease. Com
www.polishposter
www.poster.com
www.polandonline.com
www.pixelcreation.net
www.personal . engine. Umich. Edu
www.questia.com
www.kargah.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه