بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی

بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی
بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 115 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست
چكيده :    6
مقدمه (IN RODUCATION)    9
طرح مسأله :    11
واژگان كليدي :    14
فصل اول : كليات    16
اهميت تحقيق :    17
هدف تحقيق :    18
روش تحقيق :    20
سابقه تحقيق :    21
محدوده تحقيق :    21
فصل دوم    23
ادبيات تحقيق :    23
تعريف سرقت :    24
طبقه بندي سارقين :    30
وظيفه ما در قبال سارق چيست ؟    36
براي كشف سرقت چه بايد كرد :    39
علل وقوع سرقت منازل :    44
مبارزه و مقابله با سرقت :    48
1- تاريخچه جرم سرقت در قوانين ايران    50
اثر مهاجرت درجرايم (سرقت)    53
فقر و بيكاري :    59
علل اجتماعي – اقتصادي سرقت    65
علل و انگيزه‌هاي رواني – عاطفي سرقت    67
جرم چيست ؟    71
عوامل ازدياد جرم    72
جرم شناسي سرقت    73
مطالعه موردي    74
رابطه سرقت با سایر جرائم    79
رابطه سرقت با اعتیاد:    79
رابطه سرقت و طلاق:    80
رابطه سرقت و جعل    81
رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل:    82
فصل سوم    85
تجزیه و تحلیل    86
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات    95
بحث و نتیجه گیری    98
زندگی در غربت:    107
منابع و مآخذ:    111

 

چكيده

اين تحقيق كه بعنوان پروژه تخصصي و تحقيق جهت ارائه به دانشكده جنايي تهيه گرديده به بررسي مسأله سرقت در ابعاد مختلف مي‌پردازد در تبيين ماهيت و علل سرقت نظر گاههايي متفاوت طرح شده است و اين نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت مي‌باشد.
بايد ديد از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي، و يا حالات هيجاني و نقص بيماريهاي رواني كه آنها نيز ممكن است زائيده شرائط اقتصادي و اجتماعي باشند، ناشي مي‌گردمد و يا بر اثر شرائط خاصي پديد مي‌آيند يا بر اثر تكرار، تثبيت شده‌اند سرقت يك نوع رفتار خاص نيست بلكه گسترده‌اي از رفتارهاي متعدد است.
در بوجود آمدن آن يك علت وجود ندارد، بطور كلي عوامل مختلفي از جمله خانواده، فقر، مادي فرهنگي، اجتماعي، بيكاري، مهاجرت، رشد جمعيت و غيره در آن تأثير گذار است پس چندين عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت مي‌شود گاهي عوامل مختلف مي‌توانند نوعي رفتار را باعث شوند و گاهي نيز انواع مختلفي از  رفتارها مي‌توانند از عوامل مشابهي ناشي گردند.
مسأله سرقت از طرفي نتيجه تناقص شرائط، آگاهي اخلاقي و از طرف ديگر نتيجه تناقص استانداردهاي زندگي و الگوهاي افراد، عملكرد و عضويت اجتماعي است از اين رو يكي از عميقترين مسائل قرن حاضر موضوع سرقت است. و بايستي با ارائه روشهاي مناسب در جهت پيشگيري با آن مقابله كرد.
سرقت، از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد و بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، در جوامع متمدن كنوني سرقت و شيوه‌هاي آن متحول گرديده و انواع جديدي از سرقت نيز پديدار شده است. اين تحقيق كه جهت بررسي علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و مبارزه با سرقت در استان يزد به عمل آمده است، سعي دارد عواملي كه موجب بروز سرقت در استان بويژه در شهر ايلام مي‌گردد را بررسي نمايد.
با توجه به اين تحقيق نتايج ذيل حاصل گرديده است :
1-    از كل سارقين 4/41 درصد، اعتياد را علت اصلي اقدام به سرقت خود بيان نموده‌اند.
2-    8/55 درصد از سارقين، بومي استان ايلام بودند.
3-    از كل سارقين 7/30 درصد سرقت منزل و 7/30 درصد سرقت مغازه انجام داده بودند.
4-    از كل سارقين 39 درصد به ميزان خيلي زياد اطمينان داشته‌اند كه بعد از سرقت شناسايي و دستگير نخواهند شد.
5-    از كل سارقين 8/64 درصد به ميزان خيلي زياد و زياد مصمم هستند كه بعد ازآزادي دست به سرقت نزنند.
6-    34/60 درصد سارقان بومي علت سرقت خود را اعتياد به مواد مخدر عنوان نموده‌اند. (معتاد بودند).
7-    23/13 درصد سارقان غير بومي، علت سرقت خود را اعتياد به مواد مخدر عنوان نموده اند. (معتاد بودند).
8-    با افزايش تحصيلات، ارتكاب به سرقت كاهش مي‌يابد.
9-    غير بومي بودن در ارتكاب به سرقت موثر نمي‌باشد.
10-    بين سابقه كيفري پدر و ارتكاب به سرقت رابطه معناداري وجود ندارد.
11-    اعتياد در ارتكاب به سرقت موثر است.
رفع معضل بيكاري، اعتياد فقر مادي و فرهنگي از جمله مهمترين راهكارهاي مبارزه با سرقت مي‌باشند.

 

مقدمه (IN RODUCATION)
امروزه با گسترش اجتماعات و پيشرفته شدن جوامع و پيچيده تر شدن اين جوامع روابط ميان انسان‌ها و اجتماعات نيز به شكل فزاينده‌اي پيچيده و گسترده شده است.
در چنين شرايطي انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود هميشه و در همه حال در جهت آسايش، رفاه و پيشرفت مادي و اجتماعي خود تلاش مي‌كنند. اين تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت مي‌پذيرد گروهي براي دستيابي به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ي قوانين و رعايت حقوق ديگران حركت مي‌كنند در اين ميان گروهي نيز براي رسيدن به اهداف خود از هيچگونه تلاشي دريغ نمي‌كنند و حتي از شكستن هنجارها و قوانين وزير پاگذاشتن حقوق ديگران نمي‌گذرند و اين اقدامات را به عنوان راهكار و روش رسيدن به هدف خود برمي‌گزينند كه اين گونه رفتارها در طول تاريخ موجب به وجود آمدن قوانين اجتماعي و سيستم مجازات و ... گرديده است.
در اين تحقيق ما سعي مي‌كنيم كه يكي از جرائم عليه اموال و مالكيت انسانها يعني سرقت را معرفي  و از آنجا كه اين جرم با گذشت زمان و پيشرفته‌تر شدن وسايل ارتباطي دچار تغيير و دگرگوني شده به جرأت مي‌توان گفت كه روز به روز شيوه‌ها و روشهاي جديدي از سوي مرتكبين اين جرم ارائه و به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد مي‌كوشيم تأثير آموزش و اطلاع رساني همگاني را در كاهش ميزان ارتكاب اين جرم مورد بررسي قرار دهيم اميد است كه تلاشهاي صورت گرفته بتواند براي خوانندگان مثمر ثمر و مفيد واقع گردد.
در جوامع بشري، سرقت به عنوان يك جرم وجود داشته و خواهد داشت. اين پديده در طول زمان با روشهاي مختلفي انجام مي‌گرفته است. سرقت از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد. اين جرم در انواع مختلف صورت مي‌گيرد. از سرقت قلك پول گرفته تا سرقت مسلحانه بانك. سرقت، بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و چون تأثير مستقيمي بر امنيت جامعه دارد و افزايش آن موجب كاهش احساس امنيت در شهروندان مي‌گردد، هميشه مورد توجه مسئولين و دست‌اندركاران جامعه بوده است.
اهميت اين موضوع به قدري است كه خداوند كريم در قرآن مجيد سوره مائده آيه 38 مي‌فرمايد :
«والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم»
لذا لازم است جهت پيشگيري و كاهش سرقت، به بررسي علمي موضوع پرداخت و از نتايج حاصله و استفاده از راهكارهاي آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده از راهكارهاي آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده نمود و ضمن جلب رضايت مردم كه همانا ولي نعمتان ما هستند، رضايت امام عصر ارواحنا له الفداء و خداوند باري تعالي را نيز فراهم نمود. «ان شاء الله »

 

طرح مسأله

افزايش ميزان سرقت در سالهاي اخير در استان ايلام تا حدودي موجب تأثير منفي بر امنيت و احساس امنيت در استان يزد گرديده است، به طوري كه اين موضوع موجب گرديده تا مسئولين مربوطه به منظور كاهش آن (سرقت) جهت دست يازيدن به راه حلي علمي و عملي تلاش نمايند.
در حاليكه بسياري از افراد جامعه خود را با شرايط مختلف محيطي و مقررات وفق مي‌دهند، چگونه است كه تعدادي از آنهاست دست به سرقت زده، نظم و امنيت اجتماعي وفق مي‌دهند، چگونه است كه تعدادي از آنها دست به سرقت زده، نظم و امنيت اجتماع را خدشه دار مي‌نمايند.
يكي از قديميترين جرايم عليه اموال كه شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب ميافته و معمولاً مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين مختلف پيش بيني مي‌شده است، جرم سرقت (1) مي‌باشد. اين جرم به دليل مهمتر بودن ارتكاب آن (در مقايسه با جرايم عليه اشخاص) بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي‌دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاد مي‌كند.
امروزه در اكثر كشورهاي جهان جرم سرقت، بدليل تنوع و گوناگوني آن، به انواع مختلفي كه هر يك شرايط و مجازات مخصوص به خود را دارد تفكيك شده است كه اين از ميان مي‌توان از سرقت ساده (25)، سرقت مقرون به آزار يا تهديد (3) سرقت در شب و سرقت از بانكها، صرافيها، جواهر فروشيها و مكانهاي مشابه، سرقت توام با هتك حرز و نظاير آنها نام برد. علاوه بر اين براي مبارزه موثر با جرم سرقت، برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در نظامهاي حقوقي مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده‌اند كه مهمتر از همه جرم مداخله در اموال مسروقه (4 ) مي‌باشد.
سرقت از با سابقه ترين جرايم بشري است كه در جامعه‌هاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون ديده مي‌شود. اين پديده در طول زمان دستخوش دگرگونيها و تغييرات زيادي شده، اما تنها چيزي كه از بدو پيدايش و شكل‌گيري آن تاكنون ثابت مانده، زشتي  و مذمت ماهيت آن است.
با گذشت زمان شيوه‌ها و روشهاي سرقت، نوع اموال و اشياء مسروقه و وسايل و ابزار مورد استفاده براي پيشبرد كار خود استفاده مي‌كنند. به همين دليل شيوه‌هاي مقابله و روشهاي برخورد با آنها متناسب با دگرگونيهاي سرقت متحول شده است. به تعبير ديگر چون در عصر ما موارد و وسايل گوناگون سرقت و گرايش به آن تغيير يافته، مقابله با آن نيز دشوار تر شده است.

 

واژگان كليدي

سرق : سرقت از نظر لغت كلمه‌اي است عربي از ماده «سرق» به فتح يا كسر «اِ» به معناي دزديدن و مصرر آن «سرقه» است و «سارق» به معناي دزد و مؤنث آن «سارقه» مي‌باشد كه استراق سمع نيز به معناي دزدانه گوش دادن از همين ماده گرفته شده است (استرق منه الشيء : سرقه و السمع : استمع مستخفياً»
«لوس معلوف ، المنجد اللغه و الاعلام ص 331
   باب سرق) 
سرقت : سرقت به معناي دزديدن چيزي، دزدي كردن يا بردن مال ديگري آمده اسا و منظور از آن بردن مال ديگري به طور پنهاني و بي خبر مي‌باشد. بدين جهت است كه لفظ سرقت به معني پنهان نيز به كار رفته است.
«فرهنگ‌هاي لغت فارسي»
السرقه : اسم مصدر است و به معني ربايش است.
«محمد جعفر حبيب زاده، حقوق جزاي اختصاصي»
كلمه Steal : ربودن، يعني برداشتن مال ديگري، به طور پنهاني و بدون اجازه يا حق قانوني؛ برداشتن متقلبانة چيزي
توضيح : بنابراين، با توجه به تعاريف فوق و معاني مندرج در  فرهنگ‌هاي مختلف، مي‌توان گفت كه سرقت از نظر لغوي مترادف دزدي و ربودن است...

 

منابع و مآخذ:
1. کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تألی علی اصغر قربان حسینی
2. کتاب جرم شناسی، تألیف دکتر هدی کی نیا
3. جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، 1382
4. پی جویی سرقت، مولف حسین هاتفی اردکانی، 1384
5. جرم سرقت در حقوق ایران و اسلام، مولف نور محمد صبری، 1378
6. سرقت های مسلحانه و بد عنف، مولفین سردار خوشزاد، سرهنگ خلعتبری، سرهنگ احمدی ـ 1384
7. پایان نامه، سرهنگ اسماعیل خو
8 . سمینارـ رضایی، بیت الله ، سرقت موتورسیکلت، سمینار مسایل انتظامی زیر نظر سردار قصری، رافوس، تابستانت 1375
9. پایان نامه، ابراهیمی، ادیب ناشر «سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق ایران»
10 . قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسف 8/5/1370
11. جزوه سرقت خودرو مرکز اسناد آموزش ناجا، شماره ثبت 1712

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه