اطفال شبیه سازی شده و بررسی وضعیت حقوقی آنها

اطفال شبیه سازی شده و بررسی وضعیت حقوقی آنها
اطفال شبیه سازی شده و بررسی وضعیت حقوقی آنها
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 140 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
1-    هدف تحقیق: بررسی وضعیت حقوقی افرادی که از طریق شبیه سازی به دنیا آمده اند یا در آینده در جامعه مادر مواجه با آلفا قرار خواهیم گرفت.
2-    روش پژوهش : روش کتابخانه ای و کاوئش در اینترنت
3-    نتیجه کلی  برداشت شده از این تحقیق : تولید مثل انسان از طریق شبیه سازی مغایرتی با شرع نداشته و فقط در شرایط کنونی به  علت عدم موفقیت کامل علمی این علم و امکان تولد افراد ناقص این موضوع خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی
مبحث دوم: تاريخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده
مبحث دوم: حضانت
مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی
مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران
مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی
مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث
نتیجه گیری
فهرست منابع
شبيه سازي از ديدگاه ژنتيك
شبيه سازي چيست؟
همة ما كم و بيش مطالبي در خصوص شبيه سازي شنيده‌ايم، ولي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي نياز داريم مراحل آن را نيز بشناسيم و طريقه توليد مثل را نيز مطلع باشيم در اين مبحث سعي شده در دو گفتار اين موضوع و مراحل آن را بيان كرده قادر مباحث بعدي با شناخت بهتر و ديدي بازتر به بررسي مسائل بپردازيم :
گفتار اول : تعاريف و اصطلاحات
هر چند اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي غير پزشكي و غير ژنتيكي شبيه تاست ولي واضح است كه براي تجزيه و تحليل مذهبي، اخلاقي و حقوقي هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع را شناخت.
لذا قبل از اينكه به مباحث اصلي موضوع تحقيق برسيم بايد ابتدا با برخي مفاهيم مرتبط با علم ژنتيك آشنا شده و سپس مكانيسم شبيه سازي، انواع و اشكال آن آشنا خواهيم شد.
سلول - كوچكترين واحد بدن انسان را سلول گويند و تمام موجودات  زنده داراي سلول از هستة سلول  - بغير از گلبول‌هاي قرمز در خون هر سلول داراي يك هسته است كروموزوم - اجسام رشته مانندي كه DNA متشكل از آنها است كروموزوم ناميده مي‌شود، سلول هاي غير جنسي  بدن انسان داراي 46 كروموزوم است در صورتي كه سلولهاي جنسي  داراي 23 كروموزوم است DNA - «... اين ماده تركيبي است بنام دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد  كه با سه حرف DNA مشخص مي‌شود. مادة مزبور داراي قدرت همانند سازي است و چنانچه ياخته دستخوش تغيير مولكولي گردد آن را در هنگام همانند سازي به مولكول‌هاي جديد انتقال مي‌دهد.» 
ژن  - بخشي از مولكول DNA كه اطلاعات مربوط به خصوصيات موروثي را دارا است.
ژنوم  - به مجموع DNA موجود در يك سلول ژنوم گفته مي‌شود.
گفتار دوم : توليد مثل
جانداران از طريق تقسيم سلولها توليد مثل مي‌كنند اين تقسيم به دو روش است.
الف : ميوز  : كه همان توليد مثل يا تقسيم جنسي سلولها است كه در آن نيمي از كروموزوم‌هاي (سوماتيك) يا غير جنسي خود را به اشتراك گذارده و به بيان ديگر همان گامت‌ها را به اشتراك مي‌گذارد و طرف ديگر هم همين طور و به اين ترتيب سلول تخم را كه 46 كروموزومي است و از تقسيم ميوز بين كروموزومهاي نر و ماده است تشكيل مي‌شود.
ب : تقسيم ميتوز  : راه ديگر توليد مصل تقسيم ميتوز است كه بر خلاف ميوز در اين تقسيم از سلولهاي جنسي استفاده نمي‌شود بلكه هر ياخته پس از رشد كافي، تقسيم شده و ياخته‌هايي همانند خود را به وجود مي‌آورد كه در آنها تمام اطلاعات وراثتي ياخته اول موجود است.
بند اول : توليد مثل انسان
الف: باروري طبيعي :
همان عمل لقاح  است كه در آن اسپرم مرد با او ول يا تخمك زن در لوله‌هاي رحمي به هم مي‌رسند و تركيب مي‌شوند و در اين فرآيند سلول تخم تشكيل شده كه به سمت رحم حركت كرده و لانه گزيني انجام مي‌دهند و جنين تشكيل مي‌شود. 
حال با فهم اين قضيه كه توليد مثل طبيعي تقسيمي ميوز است و در آن سلولهاي جنسي 23 كروموزومي نر و ماده تركيب شده و سلول تخم 46 كروموزومي را تشكيل مي‌دهند كه به اين فرآيند لقاح گفته مي‌شود حال به شرح توليد مثال از طريق شبيه سازي مي‌پردازيم :
ب : توليد مثل از طريق شبيه سازي :
«واژه‌ي شبيه سازي از كلمه‌‌ي يوناني به معناي قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبيه سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون لقاح انجام مي‌گيرد.»  
شبيه سازي معادل كلمة استنساخ در ادبيات عرب مي‌باشد. در زبان فارسي علاوه بر شبيه سازي از واژه‌هايي مانند كلون سازي، بدل سازي همسان سازي و همانند سازي استفاده شده است. در خصوص اينكه اولين بار چه كسي اين واژه را در اين معنا استفاده نموده گفته شده است «در سال 1903 ميلادي هربرت و بر واژة كلون را براي توصيف مجموعه‌اي از جانداران برگزيد كه به طور غير جنسي از يك جاندار مشتق مي‌شوند، اين واژه ريشه يوناني دارد و به مفهوم قلمه است.»  بر خلاف روش متداول در توليد مثل انسان از راه شبيه سازي، توليد مثل به طريقي غير از روش جنسي انجام مي‌‌شود. به اين صورت كه يكي از سلولهاي بدن جنس نر يا ماده درون تخمك جنس ماده كه هسته آن خارج شده قرار مي‌دهند و در محيطي خارج از رحم يا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده مي‌شود.
بند دوم : مراحل شبيه سازي
شبيه سازي شامل پنج مرحله اساسي زير است:
مرحله اول – هسته زدايي تخمك گيرنده : در اين مرحله با استفاده از نيروي مكش يك سرنگ هستند حاوي مادة ژنتيك (DNA) را از تخمكي كه سلول غير جنسي درون آن قرار خواهد گرفت، خارج مي‌كنند، متذكر مي‌شويم تخمك از همان موجودي است كه با استفاده از سلول غير جنسي او شبيه سازي انجام خواهد شد.
مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمك گيرنده : يك سلول غير جنسي از بدن حيوان يا انسان كه قرار است از آن شبيه سازي شود، جدا نموده، درون ظرف كشت قرار داده تا چند روز رشد كند، سپس تودة سلولي رو به رشد يك سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمكي كه قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل مي‌كنند...

منابع
الف: کتب
1)    ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1369.
2)    الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی، 1380.
3)    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، جلد دوم، چاپ هفتم، 1371.
4)    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،جلد پنجم، چاپ پنجم، 1370.
5)    بهاروند، حسین، راهنمای درمان ناباروی برای زوجهای نابارور، موسسه فرهنگی تیمورزاده، چاپ اول، 1378.
6)    تافلر، الوین، شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی، نشر سیمرغ، 1376، چاپ سوم.
7)    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368، چاپ چهارم.
8)    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورة حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، تهران ، انتشارات گنج، چاپ سوم، 1378.
9)    جعفری، محمدتقی، طرح ژنوم انسانی، تهران ، انتشارات یاران علوی 1381.
10)    حائری شاهباغ، سیدعلی ، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، جلد دوم، چاپ اول، 1376
11)    خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد جهارم، 1366.
12)    سالاری، حسن، شبیه سازی انسان، تهران ، نشر حکیمان ، 1381، چاپ اول.
13)    سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول.
14)    شهیدی، مهدی، مقالات حقوقی ، تهران، نشر حقوقدان با همکاری عصر حقوق ، چاپ دوم، 1378.
15)    ضارمی، ابوطالب، شبیه سازی (کلونینگ)، تهران،نشر خلوص، 1382، چاپ اول.
16)    صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله ، حقوق خانواده، تهران، چاپ اول، جلد دوم، 1374.
17)    صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر گستر ، چاپ اول ، 1376.
18)    طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان ، تهران، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی با همکاری موسسه امیرکبیر، جلد پانزدهم، 1363.
19)    عبادی، شیرین، حقوق تطبیقی کودک، تهران، انتشارات کانون ، چاپ اول، 1376
20)    عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی ، تهران، نشر وعظ و تبلیغ اسلامی رابطه به دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1339.
21)    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، 1375.
22)    کاتوزیان، ناصر، دورة مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) ، همان، 1378.
23)    کاتوزیان، ناصر، دورة عقود معین حقوق مدنی، همان، جلد اول، چاپ هفتم، 1378.
24)    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، همان، جلد اول، چاپ چهارم، 1376.
25)    کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، همان، جلد دوم، چاپ چهارم.
26)    کاتوزیان، ناصر، مقدمه علوم حقوق، انتشارات مدرس، چاپ بیست و چهارم ، 1379.
ب: مقالات
1-    آصفی، محمدرضا، استنساخ یا شبیه سازی، روزنامه اطلاعات 3/8/76 .
2-    پی، روبرت و جوزی، بیکی، مترجم ، الهام تمیر the first human cloned embory مجله درد، سال دوم ، تیر1381.
3-    حاجیان ، زهرا، شبیه سازی انسان، روزنامه خراسان، تاریخ 18/9/1380.
4-    دنیر، موسی، شبیه سازی از دیدگاه فقه، مجله دانش پژوهان وابسته به دانشگاه مفید، 1382.
5-    ماگری، سونیا، مترجم رسول امیری recerchon human emberys stem cells aks cloning
6-    وضعیت حقوق انسانهای شبیه سازی شده ، بی نام، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه به شماره 12436 – تاریخ 26/11/1382
7-    مهرپور، حسین، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
8-    میرزازاده ، شیرین ، کسی می آید ، کسی که دقیقاً مثل من است، مجله زنان شمارة 96، بهمن 81
9-    نوری دلوی، محمدرضا، شبیه سازی انسان غیر اخلاقی و بسیار هراس انگیز است، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، تاریخ 18/9/1380
10-    هاشمی ، سیداحمد، پندارهای دینی، سایت اینترنتی باشگاه اندیشه تاریخ 1385

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه