شیوع آلودگی به شپش سر و بررسی عواملی همه گیری شناختی آن

شیوع آلودگی به شپش سر و بررسی عواملی همه گیری شناختی آن
شیوع آلودگی به شپش سر و بررسی عواملی همه گیری شناختی آن
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب


خلاصه    1
دلایل انتخاب موضوع    3
بیان مسئله    4
بازنگری منابع      7
هدف کلی تحقیق    9
اهداف اختصاصی      9
جامعة مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری    13
خصوصیات شپش کش های مصرفی      14
یافته ها      15
مقایسة اثر شپش کشهای اکتوپار و پرمترین    30
بحث و نتیجه گیری    33
پیشنهادات و توصیه ها    39
مراجع و منابع    40

 

خلاصه

بررسي ميزان شيوع الودگي به شپش سر و عوامل همه گيري شناختي آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي شهرستان ورامين و مقايسه اثر درماني شپش كشهاي اكتوپارومترين سال 85-1384.
شپش سر حشره برون انگل خونخوار، دائمي و اختصاصي انسان است و آلودگي به‌آن يكي از مشكلات بهد اشتي جوامع شهري و روستايي در كشورهاي مختلف به شمار مي آيد.
كودكان دبستاني آسيب پذيرترين گروه سني هستند كه از شدت آلودگي به شپش سر برخوردارند و تماس سر با سر شايع ترين و اصلي ترين راه انتقال است.
در بررسي حاضر از 3257 دانش آموز مناطق شهري و روستايي شهرستان ورامين تعداد1794دختر(55%) و 1462 پسر(45%) مدارس ابتدايي (12-6 ساله) از نظر آلودگي به شپش سر مورد آزمايش قرار گرفتند. از دانش آموزان مورد بررسي 167 نفر (2/5%) دچار آلودگي به شپش سر بودند. شيوع آلودگي در دختران (4/96%) و در پسران دانش آموز (6/3%) بود. در گروه سني 9-6 سال‌الودگي 7/43% و در گروه سني 12-9 سال به 3/56% رسيده است. آلودگي در 2850 نفر دانش آموز ايراني (5/87%) و در 405 دانش آموز افغاني (44/12%) بررسي شد. شيوع‌الودگي به شپش سر در نزد دانش آموزان ابتدايي در مناطق شهري 8/4 درصد و در روستاها 6 درصد بود. ميزان آلودگي به شپش سر در دختران دانش آموز با افزايش طول موي سر آنان رشد چشمگيري دارد.
همه دانش آموزان پسر آلوده داراي موي سر كوتاه بودند. در مناطق شهري و روستايي شهرستان ورامين در ارتباط با وضعيت اقتصادي(شغل ) پدران دانش آموزان آلوده، با استفاده از آزمون كاي دو از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نشد.
از 167 نفر دانش آموزان تحت بررسي، 134 نفر (2/80%) آلودگي صرف به رشك و 33 نفر (8/19%) آلودگي توأماً به رشك و شپش زنده داشتند.
در زمينه ارزيابي تاثير شپش كشهاي مختلف روي شپش سر دانش آموزان دختر و پسر آلوده، تحقيق نشان داد كه شامپو پرمترين(84%)و بيشتر از شامپو اكتوپار روي شپش سر تاثير كشنده دارد.(0001/0).

 

دلائل انتخاب موضوع

شپش سر بيشتر نزد كودكان 6 تا 11 ساله ديده مي شود و ممكن است از فردي به فرد ديگر انتقال يافته و ضمن تاثير منفي بر بهداشت عمومي منطقه باعث روان پريشي نيز گردد.
با مطرح شدن‌آلودگي به شپش سر در سالهاي اخير كه به عنوان يك معضل بهداشتي در سطح برخي از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان ورامين از سوي مسئولين بهداشت به عنوان اولويت هاي بهداشتي عنوان گرديد:
ضرورت ايجاد مي كند تا جهت بررسي صحت و سقم موضوع اين تحقيق اجرا شود و بر اساس جمع آوري اطلاعات ميزان شيوع آلودگي بر اساس متغيرهاي گوناگون به دست‌آيد.
در حين بررسي آموزشهاي لازم جهت درمان و پيشگيري به مربيان و اولياء دانش آموزان نيز داده شود.

 

بيان مسئله

آلودگي به شپش سر، توسط حشره اي به نام شپش سر  ايجاد مي شود. اين حشره كه بدون بال و خونخوار و از انگلهاي خارجي و اجباري انسان مي باشد، زندگي آزاد ندارد و داراي رابطه اختصاصي با انسان است، با آنكه شپش بدن ناقل تيفوس، تب خندق و تب راجعه مي باشد، ولي شپش سر بيماري خاصي را به انسان انتقال نمي دهد. شپش سر بالغ 3 تا 4 ميلي متر طول دارد و به رنگ خاكستري و يا سفيد ديده مي شود. در انتهاي هر پا يك ناخن درشت وجود دارد كه براي چسبيدن به موها سازگاري پيدا كرده است. هر دو جنس نر و ماده تمام شپش ها هر سه تا شش ساعت از انسان خونخواري مي كند. طول عمر ماده حدود يكماه است و در اين مدت روزانه 7 تا 10 عدد تخم مي گذارد. آلودگي به شپش سر داراي گستردگي جهاني است و هيچ محدوديت خاصي در ارتباط با سن، جنس، نژاد و وضعيت اقتصادي ميزبان وجود ندارد(گرچه در سياهان امريكا كمتر ديده مي شود) (1و2). بيشترين موارد بروز آلودگي در بچه هاي مدرسه اي اتفاق مي افتد و بيشترين ناحيه‌آلودگي در نواحي پشت گوش و پشت گيجگاهي مي باشد. به طور ميانگين هر ميزبان حامل كمتر از 20 بالغ شپش بالغ است و كمتر از 5 درصد افراد آلوده بيش از 100 شپش بالغ روي سر دارند. شپش سر مي تواند سه روز دور از ميزبان انسان زنده بماند در حالي كه رشك ها بيش از ده روز زنده باقي مي مانند(3).
شپش سر به سادگي به طور مستقيم در جامعه انتشار مي يابد(4) و راه اصلي انتقال آلودگي تماس مستقيم با انسان آلوده مي باشد. ولي از طريق البسه‌آلوده هم انتقال صورت مي گيرد(3) شپش سر مي تواند به وسيله شانه كنده شده و به سر ديگري انتقال پيدا كند .
 اگر به طور اتفاقي روي لباس يا پوست شخصي بيفتد مي تواند به طرف سر حركت كند (5) . آلودگي به شپش سر يكي از مشكلات عمده بهداشتي جوامع شهري و روستايي در كشورهاي مختلف به شمار مي آيد  شپش سر تقريباً در تمام دنيا به وفور ديده مي شود. نقش شپش را امروزه در مناطق معتدله و سرد از نقطه نظر اذيت و آزار انسان ها قابل مقايسه با مشكلات ناشي از تهاجم پشه در مناطق گرمسير شناخته اند.
اگر چه انواع شپش انسان در هر سه منطقه جغرافيايي گرمسير، سردسير و معتدله ديده مي شود. ولي تصور مي شود شپش در جوامع فقير و متراكم شايع تر است. ولي در مواقع همه گيري همه طبقات اجتماعي، اقتصادي جامعه را فرا مي گيرد. شيوع و آلودگي در جامعه متاثر از كم توجهي و يا بي توجهي افراد به رعايت نكات بهداشتي كه خود معلول پايين بودن سطح فرهنگي  بهداشتي، اقتصادي جامعه است، مي باشد با اين توضيح كه‌آلودگي به شپش سر فقط مختص كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه (ليبي 6/87%) (6) عربستان سعودي(6/9%) (2) عمان(11%) (8) مالي(7/4%)(7) بلكه كشورهاي پيشرفته نيز شيوع رو به فزوني آن را گزاش مي كنند(فرانسه 7/15%) (9) امريكا 6 تا 12 ميليون نفر در سال (10) وهمچنين بي توجهي نسبت به مصرف شپش كشها  جهت درمان، شپش زدايي اعضاء خانواده كه به عنوان كانون اصلي آلودگي به شمار مي آيد.
بلند بودن موي سر، تراكم جمعيت، بروز سوانح طبيعي و غير طبيعي(مانند زلزله و جنگ) ، عدم شناخت كافي از وضعيت زندگي و شكل شناسي مراحل مختلف تكامل اين حشره و تخم آن(رشك)، جدي نگرفتن مسئله مبارزه عليه شپش، دست كم گرفتن اهميت آلودگي انسان به شپش سر به لحاظ عدم انتقال بيماري توسط اين بندپا با اين تذكر كه در هر حال اظهار نظر قطعي پيرامون اين مسئله توجه بيش از پيش ميكروبيولوژيست ها و حشره شناس ها را به اين حشره كوچك طلب مي كند. (9و11و12) و بر اساس بررسي هاي انجام شده در سال 1372 در شهريار (13) در سال 77-1376 در شهرستان اراك(14) كه ميزان‌آلودگي دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي را به ترتيب (24% و 8%) و (88/14% و 26/3%) گزارش كرده اند، ادامه بررسيهاي اپيدميولوژيك در اين زمينه در ساير نقاط كشور نيز ضروري به نظر مي رسد. لذا در اين تحقيق مراجعه به مدارس دخترانه و پسرانه انتخاب شده در مناطق شهري و روستايي شهرستان ورامين شيوع آلودگي به شپش سر را در دختران و پسران تعيين مي نمائيم. نتايج تحقيق حاضر ميتواند ضمن احراز سهمي در تامين اطلاعات مستند بر اساس تحقيقات دانشگاهي جهت تدوين برنامه هاي خدماتي بهداشتي دولت، در تامين سلامت كودكان دانش آموز موثر باشد...

 

مراجع و منابع

1-Lowernce A. Schachner,M.D. Tetment Resistant head
Lice:Altemative Therepeutic Approches.pediatriDermatology
vol. 14.no.5.409;1997
2-Nelly Rubriz,MD, Associate Professor, Department of
Dermatology, American University of Beirut Medical
Center,Lebanon. eMedicine Journal, January 18 2002 ,
volume3, Number 1.
3-Gragia G. Barkhart. Msph;MD.Graig N. Burkart and
Kristina.M.Barkhart Taleda, ohio an assassment of Tropical
and oral perscription and over -the- counter treatements for
head lice J . Am Acad Dermatol 38: 979-820;1998 .
4-Change, R.N; Scoti .F.e; Under WoodJ.E; Zorarella, K.J.:Are
View of the epidemiology, pablic health importance,
Treatement and control of head lice. Con .J. public .
Health.82(3): 196-200,1997.
5-Joanna Ibarra Head lice in School Children , Archdis child
78:288-297. 1998.
6-Bharija.S.C.; Kanwar,A.J. ; Singh.G.: Belhay,M.s. :
pdiculosis capitis in Benghazi, Libya .A. School Sarvey
' Int. Dermatol. 27(3):165-166;1988.
7-W.A.Shakkoury and E.Abu-Wandy. Prevalence of skin
disorders among male schoolchildren in Amman. Jordan.
Volume 5,Issue5,1999,page 955-959.V
8-Combescot ,C. : Current epidemiology of pediculosis capitis.
Ball. Acad. Natl. Med , 174(2): 236-237; 1989
9-Williams LK, Reacher A, Mac Kenzie WR, Hightower AW,
Blake PA. Lice ,nits, and school policy . Pediatric
2001;107:1011-1015
10-Change RN, Scott FE, Undewood,et al-Areview of the
epidemiology,Public Health importance.
11-Aydemir, E.H. Unal,G.; Kutlar.M.;Onsun, Pediculosis
capitis in Istanbul. Int. J.Dermatol. 32(1): 30-32;1993.
12-Clore, E.r; Displling the common myths. About Pediculosis ,
J.Pediotr. Health . care 3(1):28-33:1989.

13-بشيري بد، ح: شيوع آلودگي به شپش سر دانش آموزان مدارس ابتدايي- شهرستان شهريار و نحوه اثر درماني شپش كشها. طرح تحقيقاتي(1372).
14-فيروزه خزاعي: بررسي ميزان آلودگي به شپش سر در دانش آ«وزان مدارس ابتدايي شهرستان اراك و ارزشيابي مقايسه اي شپش كشهاي گاما بنزن و كپكس. پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حشره شناسي و مبارزه با ناقلين(1377-1376).
15-زيني ف: قجري، ع: بررسي اپيدميولوژيك و قارچ شناسي كچلي در مدارس و مهدهاي كودك بندرچاه بهار، خلاصه مقالات اولين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي در ايران، دانشگاه علوم پزشكي گيلان، 111، آذرماه 1369.
16-Wegner-Z. and et al: Occurrence of Pediculosis capitis inappopulation of childem. From Gdansk, Sopot, Gdynia and the vicinites . Appi. paeasitology; 1994.
17- Embonay ; E .; Pediculosis capitis amongprimary school children in urban raral ofKwara of community healthand Nursing vol. 8920.Pp:85-97;1988.
18- Bahamdan k, Mahfouz AA, Tallab T. Badawi la, al – Ameri OM.Skin diseases among adolescent boys in Abha, Saud Arabia. Department of Internal Medicine, KingSoudUniversity, Abha, Saudi Arabia.
19- Fan. P.C; et al present status of head lous (pediculus capitis) infestation among school children Yunlin country Taiwani,Kaoh Siung Hsueh Kohsueh Tsachih, vol.7(4).Pp.l51-9;1990.
20-Comite des maladies infectieuses et d immunisation, SocieteCanadienne de pediatrie (SCP). Approuve par Ie conseild administration de la SCP en 1996. Paediatrics andchildHealth 1996;1(3):244-8.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه