بررسی رابطه بین هوش شناختی و هوش هیجانی

بررسی رابطه بین هوش شناختی و هوش هیجانی
بررسی رابطه بین هوش شناختی و هوش هیجانی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 72 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیـده
در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟
جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آنها را به گروههای ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه‌ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.
در نهایت نتیجه‌اي که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.


فصل اول


مقـدمه
هوش  چیست؟ همان استعداد است؟ قوه ابتکار است؟ قدرت یادگیری است؟ تعریف‌هاي متنوعی از هوش شده است. در واقع در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش استفاده مي‌شود هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار مي‌گیرد  خود هوش نیست بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. در مفهوم هوش استعداد فکری بنیادینی وجود دارد این استعداد فکری توان داوری است و مي‌توان آن را « حس خوب » « حس علمی» و استعداد فکری فرد برای تطبیق با محیط نامید. بنابراین خوب داوری کردن، خوب درک کردن و خوب استدلال کردن فعالیت‌هاي اساسی هوش اند. همان طور که ملاحظه مي‌شود تعریف هوش به اندازه کافی روشن نیست بدیهی است که سمت بخشی دقیق آن نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
آزمون‌هاي متنوعی برای سنجش هوش شناختی1 ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که به طور صنعتی با هوش بهر مشخص مي‌شود مي‌کوشد بی آن که به سایر جنبه‌هاي شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یا داوری تفکر منطقی حل مسایل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌ها با ناتوانیهای شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌هاي اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه‌اي قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی1 آن بعدی از توانمندی‌هاي فرد را اندازه مي‌گیرد که در آزمون‌هاي هوش شناختی قابل ارزیابی نیست.
هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه‌هاي شناختی آن در عملکردهای روزانه مؤثرند مخاطب قرار مي‌دهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. پیتر سالوی2 ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره مي‌کند.
1-    شناخت حالات هیجانی خویش: یعنی خودآگاهی.
2-    اداره کردن هیجان ها: یعنی مدیریت هیجان‌ها به روش مناسب.
3-    خودانگیزی: یعنی کنترل تکانش‌ها تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب.
4-    تشخیص دادن وضع هیجانی دیگران، همدلی.
5-    برقراری رابطه با دیگران (سید احمد جلالی).
بر اساس مطالعات دانیل گلمن1 در بهترین شرایط همبستگی اندک بین هوش شناختی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود دارد. وی اظهار مي‌دارد که هوش شناختی تنها 20 درصد از موفقیت‌ها را باعث مي‌شود و 80 درصد از موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارت هایی است که افراد با ضریب هوش بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین مي‌کند. یعنی افرادی با داشتن هوش شناختی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق تر از کسانی هستند که هوش شناختی بالا و هوش هیجانی پایین دارند. (سایت fekreno.org)
بیان مسئله
هوش هیجانی مبحثی تقریباً جدید است در دنیای روانشناسی و به طور تخصصی تر در دنیای مباحث مربوط به توانایی‌هاي ذهن به همین خاطر بر آن شدیم که درباره این موضوع و رابطه اش با هوش شناختی به تحقیق

 بپردازیم هوش هیجانی به این دلیل عنوان شده است که دارای نگرش عملی و کاربردی سرشاری است که با معیارهای محدود قدرت منطقی ذهن قابل اندازه گیری نیست. هوش شناختی یا همان IQ جنبه‌هاي شناختی و منطقی ـ انتزاعی هوش را اندازه مي‌گیرد ولی هوش هیجانی یا EQ قسمتی از هوش انسانی است که نشانگر مهارت‌هاي درونی و ارتباطی است.
در واقع هوش هیجانی کنترل تکانه انگیزش یک مهارت سطح بالا بوده که هیچ گاه در آزمون‌هاي هوش شناختی قابل اندازه گیری نمی باشد. حال سؤالی که اینجا مطرح مي‌شود این است که آیا بدین هوش شناختی و هوش هیجانی رابطه‌اي است؟ آیا مي‌توان گفت فردی که دارای هوش شناختی بالایی است هوش هیجانی بالایی نیز دارد؟
منابع
-    اكرامي – ياسمن، آيا مي‌دانيد كه هوش هيجاني يا بهره هيجاني چيست؟
-    بامدادي- جلال، صالح صدوق‌پور- بهرام 1377، هوش چيست؟
-    جلالي-سيد احمد، هوش هيجاني، ويژه‌نامه ارزشيابي تحصيلي، مفصلنامه تعليم و تربيت شماره 70 و 69
-    حاجي‌زاده سابق- نسرين، پور جعفر- مزدك، 1380، هوش بهر يا هوش هيجاني كداميك عامل موفقيت هستند؟ مجله اطلاعات علمي شماره يك سال شانزدهم، صفحه 43
-    خائف الهي- احمد علي، دوستار- محمد 1382، ابعاد هوش هيجاني، شماره 18
-    سالووي- پيتر، مقاله هوش عاطفي در زندگي روزمره
-    سايت Academist
-    سايت Fekerno.org درباره هوش هيجاني چه مي‌دانيد؟
-    فيرس-اي-جري، ترال-تيموتي- جي2002 روانشناسي باليني مفاهيم روش‌ها و حرفه‌ها، مترجم مهرداد فيروزبخت، تهران، انتشارات رشد.
-    گلمن- دانيل، 1998، هوش هيجاني، مترجم نسرين پارسا، انتشارات رشد.
-    متين راد، هوش هيجاني كاربردها و رهيافت‌ها، ماهنامه روانشناسي جامعه.
-    مختاري‌پور- مرضيه، سيادت- سيدعلي، اميري-شعله. هوش هيجاني و اختلالات آسيب‌شناختي. فصلنامه تازه‌هاي روان‌درماني. سال يازدهم شماره 41 و 42
-    مؤسسه تحقيقاتي سينا، هوش هيجاني
-    نوريان- مهدي، هوش هيجاني، سال دوم شماره 24
-    هوش هيجاني و هوش عمومي، 1385
 
فهرست مطالب
چکیـده    1
مقـدمه    3
بیان مسئله    5
اهمیت مسئله    6
هدف پژوهشی    7
سؤال پژوهشی    7
تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه    8
مقیاس اندازه گیـری متغیـرها    8
نقش متغیـرها    8
پیشینـة پژوهش    10
زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش    12
هوش شناختی    14
سه نظر متداول    14
منحنی توزیع هوش شناختی IQ    15
هوش هیجانی    16
فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد:    18
هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی    18
وراثت یا محیط در هـوش شناختی    20
وراثت یا محیط در هـوش هیجانی    21
آموزش هـوش هیجانی    22
عوامل مؤثـر در هوش هیجانی    24

پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی    26
تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک    26
بررسی یافتـه‌هاي پـژوهشی موجـود    28
هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی    28
ضرورت پـژوهش    30
الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی    30
الکسی تیمیا    32
سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی    34
طرح پژوهش    37
جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه    37
روش نمونـه برداری    37
روش گـردآوری داده ها    38
تعداد دانش آموزان روزانه:    38
تعداد دانش آموزان شبانه:    38
ابـزار پـژوهش    38
معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن    38
معـرفی آزمون ماتریس‌هاي پیشرونـده ریـون بزرگسالان    43
دستورالعمـل اجرای آزمـون    44
روش تجـزیه و تحلیل داده ها    45
آزمون فرضیـه    47
تفسیـر و نتیجه گیـری    49
نتایج فرعی پژوهش    49
محـدودیت ها    50
الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش    50
ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش    50
پیشنهادات    50
منابع    51

 

پیشنهادات
الف) به سازمان‌ها پیشنهاد مي‌شود که در کنار (IQ) به (EQ) نیز توجه داشته باشند که این دو در عین حالی که جدا و مستقل از یکدیگرند ولی کامل کننده همدیگر نیستند یعنی هوش شناختی یا هوش هیجانی به تنهایی کارایی ندارند و برای داشتن افراد موفق باید هر دوی این هوشبهرها را در ایشان تقویت کرد.
ب) به پژوهشگرانی که علاقه مند به تحقیق در موارد مشابه هستند پیشنهاد مي‌شود که در این زمینه‌ها پژوهش کند.
1- رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی
2- هوش هیجانی و شیوه‌هاي فرزند پروری
3- تأثیر محیط یا وراثت در هوش هیجانی
4- رابطه هوش هیجانی با افزایش کارآیی افراد.

 

منابع


-    اكرامي – ياسمن، آيا مي‌دانيد كه هوش هيجاني يا بهره هيجاني چيست؟
-    بامدادي- جلال، صالح صدوق‌پور- بهرام 1377، هوش چيست؟
-    جلالي-سيد احمد، هوش هيجاني، ويژه‌نامه ارزشيابي تحصيلي، مفصلنامه تعليم و تربيت شماره 70 و 69
-    حاجي‌زاده سابق- نسرين، پور جعفر- مزدك، 1380، هوش بهر يا هوش هيجاني كداميك عامل موفقيت هستند؟ مجله اطلاعات علمي شماره يك سال شانزدهم، صفحه 43
-    خائف الهي- احمد علي، دوستار- محمد 1382، ابعاد هوش هيجاني، شماره 18
-    سالووي- پيتر، مقاله هوش عاطفي در زندگي روزمره
-    سايت Academist
-    سايت Fekerno.org درباره هوش هيجاني چه مي‌دانيد؟
-    فيرس-اي-جري، ترال-تيموتي- جي2002 روانشناسي باليني مفاهيم روش‌ها و حرفه‌ها، مترجم مهرداد فيروزبخت، تهران، انتشارات رشد.
-    گلمن- دانيل، 1998، هوش هيجاني، مترجم نسرين پارسا، انتشارات رشد.
-    متين راد، هوش هيجاني كاربردها و رهيافت‌ها، ماهنامه روانشناسي جامعه.
-    مختاري‌پور- مرضيه، سيادت- سيدعلي، اميري-شعله. هوش هيجاني و اختلالات آسيب‌شناختي. فصلنامه تازه‌هاي روان‌درماني. سال يازدهم شماره 41 و 42
-    مؤسسه تحقيقاتي سينا، هوش هيجاني
-    نوريان- مهدي، هوش هيجاني، سال دوم شماره 24
-    هوش هيجاني و هوش عمومي، 1385

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه