آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم

آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم
آخرالزمان از دیدگاه صهيونيسم
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت پایان نامه pdf میباشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده

مقدمه 7

بخش اول : كليات

1. تعريف و تبيين موضوع11

2. بيان فرضيه و پرسشهاي اصلي و فرعي تحقيق12

3. ضرورت و اهداف تحقيق14

4. پيشينه و سابقه تحقيق15

5. تعريف مفاهيم كليدي16

6. روش تحقيق 16

7. ساختار و محدوده تحقيق17

8. مشكلات و موانع تحقيق18

بخش دوم : تاريخچه صهيونيسم مسيحي

فصل اول : اولين انحراف يهود در دين مسيح

الف-ساكنان اصلي فلسطين (كنعان19

پ- تشكيل سازمان يهود 21

ت- تشكيل دولت يهوديه22

چ- ظهور عيسي و اقدامات سازمان يهود عليه او27

ح- مسيحيت پولسي(اولين انحراف در دين مسيح29

خ - دستاورد انديشه پولس براي يهود 31

فصل دوم : دومين انحراف در مسيحيت 34

الف- پروتستانتيزم يا بازگشت مسيحيان به عهد عتيق 34

ب- شاخصه هاي پروتستانتيزم لوتري 35

فصل سوم : مسيحيت صهيونيستي ؛ سومين انحراف در مسيحيت39

الف- پيوريتانهاي انگليس 39

ب- ورود پيوريتانها به آمريكا 42

45ايوانجليست ها » ت- تشكيل مكتب مبلغان انجيل

ث- صهيونيسم مسيحي 46

ج- صهيونيسم مسيحي در آمريكا48

بخش سوم : صهيونيست مسيحي،آمريكا ، اسرائيل

52مباني اعتقادي- يهودي مسيحيت صهيونيستي » : فصل اول

-1 استقرار مجدد 52

-2 برگزيدگي53

-3 بخش گرايي53

-4 تأديب و رستگاري در سالهاي آوارگي يهود53

-5 ابدي بودن مالكيت اسرائيل براي يهود53

-6 پيمان عيسي مسيح (ع) براي بازگشت به جهان54

-7 حمايت مسيحيان از يهود54

-8 وجوب مشاركت فعال مسيحيان مؤمن در كمك54

-9 وجوب توبه كليسا54

-10 اهل نجات بودن يهوديان مهاجر54

فصل دوم : مذاهب وسازمان هاي صهيونيستي مسيحي در خدمت اسرائيل

الف ) مذاهب 56

-1 مذهب برادري پليموس56

-2 ادونتيست ها57

-3 مورمون ها58

ب)سازمان ها59

-1 سفارت بين المللي مسيحيان در اورشليم59

-2 بنياد معبد مقدس اورشليم62

-3 انجمن آمريكايي اتحاديه يهوديان و مسيحيان63

فصل سوم : لابي يهود حاكم بر آمريكاي مسيحي صهيونيستي66

ب- نفوذ يهوديان در آمريكا68

ت- نفوذ لابي يهود بركاخ سفيد70

ج- نفوذ يهود در پنتاگون74

مفهوم اصلي نظم نوين جهاني 74 « حكومت جهاني يهود » - چ

بخش چهارم : آخرالزمان در نگاه صهيونيسم مسيحي

فصل اول: اعتقاد به آرمگدون76

الف- آرمگدون در لغت76

ب- موقعيت جغرافيايي واستراژيكي مجدو77

پ- آرمگدون در اصطلاح77

ج- درصد اعتقاد به آرمگدون درآمريكا 81

چ- برخي شخصيت هاي سياسي و تبليغي- رسانه اي موثر در جريان

آرمگدون82

** شخصيت هاي سياسي82

-1 ريگان 82

-2 پل ولفو وتيز83

** شخصيت هاي تبليغي- رسانه اي84

-1 جري فالول84

-2 گراهام پل 85

-3 پت رابرتسون86

ح- دانشگاه هاي مبلغ آرمگدون88

خ- جنبش هاي مبلغ آرمگدون91

فصل دوم : پيش نيازهاي ظهور مسيح (ع) در آخرالزمان94

-1 مهاجرت يهوديان به فلسطين و تشكيل دولت يهوديه94

-2 تخريب مسجدالاقصي و ساخت هيكل سليمان96

-3 بشارت انجيلي به تمام ملل98

-4 تولد گوساله سرخ مو98

-5 خلسه روحاني99

-6 جنگ آرمگدون100

فصل سوم : واقعه آرمگدون101

الف – ضدمسيح101

پ- اسلام ضد مسيحِ معاصر104

ث- 11 سپتامبر آغاز شمارش معكوس آرمگدون107

ج- جايگاه عراق در ادبيات صهيونيسم مسيحي108

بخش پنجم: ابزارهاي تبليغاتي آرمگدون

فصل اول : ابزارهاي اصلي هاليوود111

پ - چهرة آخرالزمان در هاليوود116

ت - نمادهاي يهودي در هاليوود 121

ث - فلسطين براي يهوديان در هاليوود124

ج - چهره مسلمانانِ ضد مسيح در هاليوود125

فصل دوم : ابزارهاي فرعي129

-1 كارتون129

الف- سلطه جهاني يهود129

ب- مظلوميت يهوديت130

پ- سرزمين موعود براي يهوديان132

ت- چهره ي منجي134

ج - خشونت اعراب و مسلمين137

-2 بازيهاي رايانه اي138

الف - ايجاد آمادگي براي جنگ آخرالزمان140

ب- تخريب چهره موعود مسلمانان 142

پ- معرفي مسلمانان به عنوان تروريسم 145

-3 اينترنت149

الف) آخرالزمان ( پايان جهان ) در گوگل150

ب) بازگشت عيسي مسيح151

ج) حمايت از اسرائيل و يهوديان 152

-4 شبكه هاي راديويي و تلويزيوني 154

-5 كتاب ها 155

حاصل آنكه 158

مقاله پژوهشي:آرمگدون در اعتقادات مسيحيت صهيونيستي

چكيده مقاله162

متن مقاله164

نتيجه مقاله179

پي نوشت مقاله181

منابع و ماخذ تحقيق183

الف ) كتب فارسي و لاتين183

ب ) مجلات 185

پ) مقالات 186

ج) منابع اينترنتي 187


برچسب‌ها: آخرالزمان در نگاه صهيونيسم مسيحي

چكيده: اعتقاد به آخرالزمان جزء لاينفك آموزه‌هاي تمامي اديان و حتي مكاتب دست‌ساز بشري است، به‌گونه‌اي كه عدم پاسخ به پرسش آخرالزمان، ذهن ناآرام بشر را در وادي حيرت وانهاده و سكون و آرامش را كه ثمرة ايمان به اديان و مكاتب است، حاصل نمي‌آورد.

از اين‌رو اعتقاد به اين آموزه وجه مشترك تمامي اديان و مكاتب است. بر اين اساس مكتب صهيونيسم مسيحي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و حتي در ميان مكاتب موجود، بيش‌ترين نقش را به آخرالزمان داده، به گونه‌اي كه تفسير آموزه‌هاي ديگر اين مكتب تنها در ساية نگاه به آخرالزمان ميسر خواهد بود. این تحقیق ضمن معرفي اجمالي مكتب صهيونيسم مسيحي به دنبال تبيين نقش آخرالزمان در مكتب صهيونيسم مسيحي است.

واژگان كليدي

آخرالزمان، موعود، منجي، صهيونيسم مسيحي.

مقدمه

صهيونيسم مسيحي پديده‌اي نو و محصول دوران مدرن است. اين جنبش بين سال‌هاي 1910 تا 1915 و پس از انتشار يك‌سري مقالات رهبران محافظه‌كار كليسا ظهور كرد. اين حركت درصدد بود مسيحيت را بر ضد تهديدهاي برآمده از مطالعات انتقادي انجيل و همچنين تئوري‌هاي داروين و در مجموع مشكلاتي كه علوم جديد براي مسيحيت ايجاد كرده بود، حفظ كند. (king.9) صهيونيست‌هاي مسيحي با انديشه‌هاي بنيادگرايانه درصدد مبارزه با پي‌آمدهاي مدرنيسم برآمدند؛ پي‌آمدهايي كه وحياني بودن كتاب مقدس، خدايي بودن مسيح و بازگشت مجدد وي را نقد و در برخي موارد رد مي‌كرد. (Bob jones university, 2008: 1) بحران‌هاي برآمده از مدرنيسم براي مسيحيت و پيدايش مکتب صهيونيسم مسيحي در پاسخ به اين بحران‌ها از يک طرف و تمايل انسان‌ها به ظهور منجي در شرايط بحراني از طرف ديگر، باعث ايجاد اين پرسش شد كه جايگاه مسئلة آخرالزمان و به تبع آن ظهور منجي در آموزه‌هاي مكتب صهيونيسم مسيحي چگونه است.

صهيونيسم مسيحي بر اساس دو انديشة مهم بنا شده است: اول وحياني و نقدناپذیر بودن كتاب مقدس و دوم فرا رسيدن آخرالزمان و بازگشت مجدد حضرت مسيح. آنان برای بازگشت مسيح مقدماتي را لازم مي‌دانند كه ركن اساسي آن، تشكيل حكومت يهودي در فلسطين است و بر همين مبنا آنان را صهيونيست مي‌نامند. بنابراين يهوديان جايگاه برجسته‌اي در تئولوژي آخرالزماني صهيونيست‌هاي مسيحي دارند. مسيحيت صهيونيست تا بدان‌جا سرنوشت خود را با سرنوشت يهوديان گره‌ زده كه گويي مسيحيتي يهودي شده است. جري فالول بنيان‌گذار جمعيت اكثريت اخلاقي و از برجسته‌ترين صهيونيست‌هاي مسيحي در امريكا دربارة پيوند ناگسستني مسيحيان و دولت اسرائيل مي‌گويد:

هر كس كه به كتاب مقدس ايمان داشته باشد مي‌بيند كه مسيحيت و دولت جديد اسرائيل پيوندي جداناشدني دارند. بي‌گمان تأسيس دولت اسرائيل در سال 1948 در نگاه هر مسيحي كه به كتاب مقدس ايمان دارد، تحقق پيش‌گويي‌هاي موجود در دو كتاب عهد قديم و جديد است. (گریگوري، 73:1373)

يهودي شدن مسيحيت در حالي است كه مسيحيان براي قرن‌ها يهوديان را قوم خداكش مي‌دانستند. در جريان جنگ‌هاي صليبي، صليبيون پرآشوب به هرجا كه مي‌رسيدند با شعار دشمنان مسيح به يهوديان حمله مي‌كردند و آن‌ها را به گوشه‌اي از شهر كشانده و آتش مي‌زدند. (بيئل، 1385: 52) سؤال اين‌جاست كه خصومتي چنين آتشين، چگونه تبديل به پيوندي استراتژيك شد؟ به عبارت ديگر، ريشه‌ها و عوامل پيوند ميان يهوديت و مسيحيت و زمينه‌هاي ظهور مكتب صهيونيسم مسيحي كدامند؟ پيش از بررسي جايگاه آخرالزمان در آموزه‌هاي اين مكتب، برای پاسخ به پرسش فوق به تبيين تحول تاريخي صهيونيسم مسيحي خواهيم پرداخت.

1. تحول تاريخي صهيونيسم مسيحي

بر طبق مطالب پيش‌گفته، صهيونيسم مسيحي پیشینۀ چنداني ندارد و در واقع واكنشي به آموزه‌هاي مدرنيسم است، اما اين مسئله بدان معنا نيست كه اين پديده را خلق‌الساعه و بدون پشتوانه تصور كنيم. نگارنده بر آن است كه جرياني چنين وسيع و عميق، زمينه‌هاي تاريخي گسترده‌اي مي‌خواهد كه در ذيل به آن‌ها خواهيم پرداخت.

الف) زمينه‌هاي يهودي دين مسيح

يهودي شدن دين مسيح و به تبع آن ظهور مكتب صهيونيسم مسيحي علاوه بر عوامل سياسي ـ اجتماعي (که در مطالب پيش رو بدان خواهيم پرداخت) زمينه‌هاي تاريخي و كهني دارد كه به پيدايش اولية دين مسيح بازمي‌گردد. مسيحيت اوليه علي‌رغم تقابلي كه شخص عيسي مسيح با يهوديان داشت و به اعتقاد مسيحيان به دست اشراف يهودي به صليب كشيده شد، متأثر از دين يهود شد. ريموند پانيكار مسيحيت غربي را اين‌گونه توصيف مي‌كند:

شرك كهن، يا به نحو دقيق‌تر تركيبي از اديان عبراني (يهودي)، هلني، يوناني، لاتين، سلتي و جديد كه با موفقيتي كم يا زياد در قالب دين مسيح تبديل يافته‌اند. (توماس،

1379: 4)

نخستين متكلمان مسيحي براي اين‌كه اعتقادات خود را براي فرهنگ‌هاي مختلف قابل فهم كنند، آموزه‌هاي مسيحي را با سنت يهودي و فرهنگ يوناني و دنياي رومي پيوند دادند. برای مثال كتاب گفت‌وگو با تريفو اثر يوستين شهيد، نمونه‌اي از دفاعيه‌ای مسيحي است كه به عقل و ادراك يهودي متوسل مي‌شود. (جوويور، 1381: 1-2)

علاوه بر تأثير متكلمان مسيحي در نزديكي آیين‌هاي مسيح و يهود، ظهور و رشد مسيحيت در حوزة مديترانه باعث تأثير عقايد و آداب و رسوم اين حوزه بر دين مسيحيت شد كه دين يهود يكي از اين آیين‌ها بود. در واقع يكي از ژرف‌ترين و ماندگارترين تأثيرات تكويني بر مسيحيان اوليه، از جانب آموزه‌هاي يهودي حوزة مديترانه بود، به گونه‌اي كه رشد مسيحيت در جوار فرقه يهود ممكن شد و تعاليم يهود تأثيرات شگرفي بر دين مسيح گذارد. (ناردو، 1386: 13)

بزرگاني چون پولس قديس و يوحنا دين مسيح را پس از حضرت عيسي(ع) تبليغ کردند؛ تا جايي كه اناجيل موجود گفته‌ها و نوشته‌هاي چنين بزرگاني است، نه شخص عيسي مسيح. پولس قديس يك يهودي بود كه به گفتۀ خودش براي مبارزه با دين جديد مسيحيت از آلمان عازم اورشليم شد؛ ولي در ميان راه اتفاقاتي براي او رخ داد كه نه‌تنها دست از دشمني با مسيحيت برداشت، بلكه به مدافعي سرسخت براي تبليغ اين دين تبديل شد. كتاب اعمال رسولان اتفاقات رخ داده براي پولس را كه باعث مسيحي شدن وي شد، اين‌گونه توضيح مي‌دهد:

همين كه پولس به دمشق نزديك شد، ناگهان نوري از آسمان بر او تابيد و او به زمين افتاد و ندايي شنيد كه خطاب به او مي‌گويد: چرا به من جفا مي‌كني؟ و او گفت: تو كيستي؟ و جواب شنيد كه: من عيسي هستم كه تو به او جفا كردي، اما برخيز و وارد شهر شو و به تو گفته خواهد شد كه چه بكني! (همو: 86)

پولس گفته‌هاي خود را منتسب به عيسي مسيح مي‌كرد، در حالي ‌كه اصلاً وي را نديده بود. او توانست در ميان مسيحيان چنان جايگاهي بيابد كه گفته‌هايش از طرف مسيحيان به منزلة كلام عيسي پذيرفته شود. وي در اين‌باره چنين مي‌گويد:

مايلم بدانيد برادران كه انجيلي كه من تبليغ كردم، انجيل انساني نيست؛ چرا كه من آن را از انسان دريافت نكردم و خود نيز آن را نياموختم، بلكه از مكاشفة عيسي مسيح فراهم آمد. شما در زندگي پيشين من در ميان يهوديان باخبريد كه چگونه به كليساي خدا با خشونت جفا مي‌كردم و مي‌كوشيدم آن را ويران سازم. اما هنگامي كه او از سر لطف مرا فراخواند و راضي شد كه پسرش را بر من آشكار سازد تا بلكه من در ميان غيريهوديان در خصوص او به موعظه بپردازم. (همو)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه