بررسی تاسیسات و تجهيزات نيروگاه و انتقال حرارت آنها

بررسی تاسیسات و تجهيزات نيروگاه و انتقال حرارت آنها
بررسی تاسیسات و تجهيزات نيروگاه و انتقال حرارت آنها
230,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 400 صفحه _ فرمت word - _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت موضوع مورد نظر لطفا مبلغ را از طریق منوی "آسان پرداخت" پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب
فصل اول:پمپ
قسمت اول: تقسيم بندي پمپ‌ها 2
قسمت دوم: انتخاب پمپ و تعاريف    5
قسمت سوم: پمپ‌هاي گريز از مركز 15
قسمت چهارم: پمپ‌هاي پروانه اي و توربيني 24
قسمت پنجم: پمپ‌هاي دوار 30
قسمت ششم: پمپ‌هاي پيستوني 45
قسمت هفتم: پمپ‌‌هاي اندازه‌گير 58
قسمت هشتم: پمپ‌هاي خاص 70
قسمت نهم: نگهداري پمپ    79
 
 فصل دوم‌‌: بويلر
مقدمه    92
 تقسيم بندي بر اساس ظرفيت 92
تقسيم بندي بر اساس تيپ و شكل 95
تقسيم بندي از نظر محتواي لوله ها 96
تقسيم بندي از نظر سير كولاسيون سيال عامل 97
اجزاي تشكيل دهنده ي ديگ هاي بخار 98
بررسي ديگ هاي لوله آبي 105
انتقال حرارت در لوله آتشي ها و لوله آبي 112
كاربري و انتخاب ديگ هاي بخار 119
 
فصل سوم : كوره
مقدمه    130
ساختمان كوره‌ها 130
انواع كوره‌ها 135
كوره‌هاي سنتي 136
كوره هوفمن 137
كوره هاي ماشين بخار 138
كوره‌هاي مخصوص 139
انواع كوره‌هاي الكتريكي 146
كوره هاي مقاومتي 148
مزايا و معايب استفاده از كوره هاي الكتريكي    151
انتقال حرارت در كوره‌ها 152
كاربرد كوره‌ها در صنعت 161
نكاتي پيرامون انتخاب كوره‌ها 164
مدار آب / بخار كوره 169
انتقال حرارت در دسته لوله‌ها    173
 
فصل چهارم: توربين ها
1-4 تعريف مفهوم 182
1-1-4 خروجي 182
2-1-4 سرعت مخصوص 182
3-1-4 خلاء زائي    184
4-1-4 سرعت رانش    186
2-4 انواع توربين‌ها 189
1-2-4 توربين پلتون    189
2-2-4 توربين فرانسيس 191
3-2-4 توربين كاپلان 194
4-2-4 توربين‌هاي لوله‌اي 198
1-4-2-4 توربين حبابي    199
2-4-2-4 توربين لوله‌اي 201
3-4-2-4 طراحي ژنراتور حاشيه‌اي 202
 
فصل پنجم – كندانسور
مقدمه    206
چگالنده هاي سطحي    207
چگالنده‌هاي خنك شونده با جريان هواي سرد بصورت تماسي 208
اطلاعات كلي در مورد حذف هوا از چگالنده‌هاي توربيني بخار 218
برج‌هاي خنك‌كن 219
خصوصيات مبدلهاي هوايي 223
جزئيات طراحي خنك‌كن‌هاي هوايي    225
انتخاب كندانسور    228
طبقه بندي كندانسورها براي كاربردهاي صنعتي 230
طراحي حرارتي كندانسورها 233
محافظت و تميز كاري كندانسورها 241
محدودكنندة عمركاري 244
نشت آب سردكننده به كندانسورها 247
تميز كردن كندانسورها      253
 
فصل ششم : ژنراتور
مقدمه 260
پيشينه تاريخي 261
استانداردها و مشخصات 265
عملكرد ژنراتور 267
اعمال بار 272
انواع ژنراتورها 273
ژنراتورهاي توربيني با ظرفيت كمتر 273
ژنراتورهاي سنكرون قطب برجسته آبي 275
ژنراتورهاي قطب برجسته ديزلي 281
ژنراتورهاي القايي    281

فصل هفتم :مبدل هاي حرارتي
مقدمه    283
دسته بندي مبدل هاي گرمايي 284
مبدل هاي لوله اي 284
مبدل هاي گرمايي صفحه اي 294
مبدل هاي گرمايي با سطوح پره دار 304
كثيف شدن مبدل هاي حرارتي 309
تغييرات زماني فاكتور لايه ي جرمي 311
مكانيزم هاي جرم گرفتگي    314
تأثير سرعت سيال 321
تأثير درجه حرارت 322
فاكتور لايه جرمي در عمل      328

فصل هشتم: برج خنك كن
برج هاي خنك كن    برج هاي خنك كن تر332                                            
آب جبرانی334                                       
برج هاي خنك كن باجريان طبيعي هوا   

برج هاي خنك كن باجريان مكانيكي هوا 336                                                        
برج با جريان هواي دميده شده    336                                                                                                                  
برج باجريان هواي مكيده شده    337                                                                                                       
جدول مقايسه برجها باجريان مكيده شده ودميده شده    339                                                                               
برج باجريان مكيده شده مخالف ومتقاطع    339                                                                                             
انتخاب نوع برج خنك كن تر    340                                                                                                       
برج هاي خنك كن خشك    340                                                                    
برج هاي خنك كن خشك مستقيم    342                                                          
برج هاي خنك كن خشك غيرمستقيم    343                                                      
برج هاي خنك كن تروخشك    349                                                                                             
يخ زدگي برج خنك كن    351                                                                                                      
جدول مقايسه برج هاي خنك كن    352                                                                                              
جدول هزينه هاي يكساله برج هاي خنك كن    353                                                                                 
 
فصل نهم :راكتورهاي هسته اي
مقدمه 355
انواع راكتور 356
اجزاي جانبي راكتورها 363
طراحي راكتور 376
 
فصل دهم : خشك كن ها
مقدمه    380
خشك كن هاي ثابت    381
خشك كن هاي ناپيوسته    382
خشك كن هاي مستقيم    382
خشك كن هاي غير مستقيم    383
خشك كن هاي انجمادي    384
خشك كن هاي مداوم    385
خشك كن هاي تونلي 386
خشك كن هاي بشكه اي    386
خشك كن هاي پاششي    377
منابع و ماخذ 388
                                                                                                  
فصـل اول
پمـپ ها
قسمت اول
مقدمه
تقريباً در كليه فرآيندهاي شيميايي، جابجايي سيال(گاز و مايع) صورت مي‌گيرد. انرژي لازم براي حركت سيال توسط پمپ، كپرسور و دمنده تأمين مي‌شود. به كمك اين دستگاه‌ها مي‌توان بر انرژي مكانيكي اين دستگاه ها افزود و باعث ازدياد سرعت، فشار يا ارتفاع آنها شد. لازمة استفادة بهينه از دستگاه هاي ياد شده، آگاهي به اصول ترموديناميك و مكانيك سيالات مي‌باشد.
از پمپ در جابه جايي سيال مايع، از دمنده در انتقال سيال گازي، از كمپرسور در فشرده‌سازي  و انتقال سيال گازي و از نقاله‌ها و بالابرها  در حمل و نقل پيسوته و مكانيكي مواد جامد استفاده مي‌شود و نقاله در هر شكل، اندازه و وزن ( از يك گرم تا چند تن ) كاربرد دارند. در اين فصل به منظور آشنايي با دستگاه هاي انتقال مواد توضيح مختصري پيرامون هر يك ارايه مي‌شود. پمپ
دستگاهي است كه با دريافت انرژي مكانيكي از يك منبع خارجي، آن را به سيال انتقال مي‌دهد. بدين ترتيب انرژي سيال خروجي از پمپ افزايش مي‌يابد. از اين وسيله براي جابه جايي سيال در مدارهاي مختلف هيدروليكي، شبكه هاي لوله‌كشي، ارتفاع معين و به طور كلي انتقال سيال از يك نقطه به نقطه ديگر استفاده مي‌شود. انرژي مورد نياز در يك پمپ به عواملي چون ارتفاع سيال جابه جا شده، فشار سيال در مقصد، طول و قطر لوله، سرعت جريان و خواص فيزيكي سيال همچون گرانروي و چگالي بستگي دارد.
كاربرد پمپها در صنايع شيميايي
كاربرد پمپها در صنايع شيميايي فراوان مي‌باشد؛ در زير به مواردي از آنها اشاره مي‌كنيم.
الف -  پمپ كردن مايعاتي نظير سولفوريك اسيد، محصولات نفتي چون بنزين و نفتا از منبع ذخيره به محل فرآيند،
ب – پمپ كردن سيال به واكنشگاه،
ج- پمپ كردن سيال از مبادله‌كن گرمايي،
د- پمپ كردن واكنش ‌دهنده‌ها به درون واكنشگاه،
هـ -  پمپ آب خنك
و- پمپ نفت خام يا گاز طبيعي براي مسافتهاي طولاني.
تقسيم بندي پمپ‌ها
پمپ‌ها براساس نحوة انتقال انرژي  به سيال به قرار زير تقسيم بندي مي‌شوند.
الف- پمپ‌هاي ديناميكي: انتقال انرژي به سيال در اين پمپ‌ها دائمي است. پمپ‌هاي گريز از مركز، پمپ‌هاي محيطي و پمپ‌هاي خاص از انواع پمپ‌هاي ديناميكي مي‌باشند.
ب- پمپ‌هاي جابه‌جايي:  انتقال انرژي به سيال در اين پمپ‌ها با تناوب صورت مي‌گيرد. از انواع آنها مي‌توان به پمپ‌هاي رفت و برگشتي  و پمپ‌هاي گردشي  اشاره نمود.
تقسيم بندي كاملتري از پمپ‌ها در نمودار 1-1 ارايه شده است.
در ادامة بحث توضيح مختصري پيرامون پمپ‌هاي گريز از مركز و رفت و برگشتي ارايده مي‌شود. در اين پمپ‌ها بيشترين كاربرد را در صنايع شيميايي دارند.

نمودار (1-1) تقسيم بندي پمپ‌ها
قسمت دوم :
انتخـاب پـمپ و تعاريف
مقدمه
 در اين قسمت به بررسي برخي از اصطلاحات و تعاريف مورد استفاده در هنگام انتخاب پمپ با بحث دربارة طرز كار آن خواهيم پرداخت. اطلاعاتي نيز دربارة ارتفاع مكش
(Suction Lift)، ارتفاع رانش (Discharge Head )، تلفات اصطكاك لوله ها، و تلفات اصطكاك مواد ارائه خواهد شد.
بيشتر اين اصطلاحات توسط مهندسي كه پمپ را انتخاب يا طراحي مي‌كند به كار گرفته مي‌شوند. اين اصطلاحات همچنين توسط گروه نگهداري و تعميرات در هنگام بازديد عملكرد پمپ نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استفاده صحيح از اين اصطلاحات در مورد پمپ‌هاي مختلف اجازه مي‌دهد تا همه بفهمند  دربارة چه موضوعي بحث مي‌شود.
دانستن اينكه فرسايش عادي لوله‌ها ، خوردگي و تغييرات سيستم لوله‌كشي چه تأثيري بر مقاومت سيال مي‌گذارد، حايز اهميت است. اگر بخواهيد كارتان را به نحو مؤثر انجام داده و به دانش خود دربارة تجهيزات مورد استفاده بيفزاييد لازم است اصول مربوطه و چگونگي تأثير آنها بر كار پمپ را درك كنيد.
 
مسايل مربوط به پمپ
-    معمولاً هنگامي كه يك فرد متخصص نگهداري و تعميرات براي تعمير پمپ اعزام مي‌گردد، با مشكلاتي از قبيل نشتي، آب بندي و ياتاقان‌ها مواجه مي‌شود. گاهي لازم مي‌شود كل پمپ عوض شود. شايد خود شما مستقيماً يا هنگامي كه به عنوان دستيار كار مي‌كرديد با اين مشكلات برخورد كرده باشيد. شما با داشتن اين تجربه حماً دريافته‌ايد كه اگرچه ظاهر پمپ ها ممكن است شبيه هم باشد، اما قطعات داخلي آنها ممكن است كاملاً متفاوت باشند. همچنين مي‌دانيد كه پمپ ها  در صنايع انواع گوناگوني دارند و هريك از آنها ساختمان و طرز كار خاص خود را دارد.
-    بيشتر مشكلات گفته شده جزئي هستند؛ (البته تعويض قطعات داخلي پمپ‌ها ممكن است يك مشكل كلي به شمار آيد). اما گاهي اوقات ممكن است از شما خواسته شود پمپي را تعمير كنيد كه هيچ نشان ظاهري از خرابي ندارد. اين مشكلات مي‌تواند ناشي از فشار ناقسمتت آب، وجود هوا در آب، يا عدم توانايي يك پمپ در انتقال آب از يك مخزن به ساير نقاط باشد. در اين موارد، تعويض واشر ، يا كاسه نمد يا سايز  قطعات در عملكرد پمپ تأثيري نمي‌گذارد. البته  نخستين اقدامي كه بايد بكنيد بررسي سيستم و حصول اطمينان از كاركرد صحيح ساير قطعات است.
-    براي آنكه عملكرد پمپ را بهتر درك كنيد، و نقاط مشكل آفرين را بهتر بشناسيد، بايد با چند تعريف آشنا شويد. اين تعاريف همراه با چند مثال و مسئله در زير خواهد آمد. اولين گروه اين تعاريف به پمپ‌هاي آبي مربوط مي‌شود كه بالاتر از سطح آب قرار مي‌گيرند. در اين حالت مطابق شكل 1-1 ابتندا بايد آب را تا سطح پمپ بالا آورد تا سپس توسط پمپ به ديگر نقاط منتقل شود.

 
شكل 1-1 : يك پمپ با ارتفاع مكش منفي
تعاريف پمپ – طرف مكش
-    تعاريف زير در مورد تمامي حالتهاي پمپاژ صادق بوده و به انواع مختلف  پمپ گريز از مركز، دوار، پيستوني، يا ديگر انواع بستگي ندارد. اين اطلاعات بنيادي در تمامي حالات صدق مي‌كند.
-    ارتفاع مكش: اين اصطلاح هنگامي به كار مي‌رود كه سطح سيال در مخزن پايين ‌تر از مركز پمپ قرار دارد.  خط مركزي پمپ بسته به نوع پمپ و قائم يا افقي يودن آن اندكي متفاوت است. ارتفاع مكش مي‌تواند از يك تا 20 فوت و يا بيشتر باشد.
-    ارتفاع مكش استاتيك: فاصلة عمودي بين خط مركزي پمپ و سطح آزاد مايع را ارتفاع مكش استاتيك مي‌گويند. مكش واقعي پمپ مي‌تواند چند فوت پايين تر از سطح آب باشد، اما اين مقدار هنگام تعيين ارتفاع مكش استاتيك در نظر گرفته نمي‌شود.
-    ارتفاع مكش استاتيك خالص يك پمپ را مي‌توان با استفاده از ضريب 31/2 براي تبديل پوند به اينچ مربع (psi) به فوت تعيين كرد. مطابق شكل 2-1 ستوني از آب به ارتفاع 31/2 فوت در دماي 62 درجه فارنهايت فشاري معادل يك psi به قاعدة خود وارد مي‌كند. فشار جو نرمال 7/14 psi ضرب در عدد 31/2، عددي تقريباً معادل 34 فوت به دست مي‌دهد. در واقع ، پمپ در لوله خلأ ايجاد مي‌كند؛ آنگاه فشار هواي اتمسفر باعث بالا رفتن آب در لوله مي‌شود....

مراجع                                 References:

تجربيات نيروگاه هاي پيشرفته- انتشارات دانشگاه علم و صنعت – جلد 3‌-4-5-6
پمپ ها – ترجمه و تدوين موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن
پمپ و پمپاژ-تاليف : دكتر سيد احمد نوربخش- دانشكده فني دانشگاه تهران
آشنايي با مهندسي شيمي – تاليف دكتر سيد حسن نوعي – مهندس محسن پاكيزه سرشت- مهندس محمد حسين واحدي
مبادله کن های گرما – ترجمه دکتر سپهر صنایع – انتشارات دانشگاه علم و صنعت
نیروگاه های حرارتی – محمد ، محمد الوکیل
تکنولوژی دیگهای بخار صنعتی David Gunn-rabert horten
دیگهای بخار – مهندس خلیل جنت دوست
انتقال حرارت – تألیف هولمن
ساختمان کوره های صنعتی – ترجمه و تألیف : جواد کلاهی – محمدرضا حداد مبانی طراحی کوره های صنعتی -  حسن طوبی – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی – تألیف : بیژن قنواتی مقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی مبادلهای حرارتی، تألیف : مهندس [1] محمد رضا خوش گفتار پسیخانی، ناشر : ماجد ( سال 1374).
اصول طراحي مبدلهاي حرارتي- تاليف:دكترعلي اصغررستمي


[2] TEMA : standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association ' , 6 thed. , Tubular Exchanger Manufacturers Association , New york, 1978.
[3] Taborek , j., t. AKoi , R.b ritter , and j.w palen : Fouling. The Major unresolved problem in heat transfer , chem.Eng. prog. Vol. 68, no.2,pp. 59-67,1972.
[4] walker , G : Industrial heat Exchanger , hemisphere , Washington , D.C. 1982.

http://classroom.psu.ac.th/users/ssmarn/pplant/P7f.htm
http://www.tpowertec.com/coolingsystems.htm
http://www.cheresources.com/ctowerszz.shtml
http://www.gea.co.za/cooling%20towers.htm
http://www.bgrcorp.com/gct-indirect.htm
http://www.tmec.com/tmecadvisor_articles/cooling_tower
www.ges-inc.com/ CoolingTower.gif

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه