بررسی و شناخت چدن دوگونه

بررسی و شناخت چدن دوگونه
بررسی و شناخت چدن دوگونه
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 124 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

د) فهرست مطالب
فصل اول: شناخت فلز آهن
1-1) طبيعت و خواص آهن
1-2) سنگهاي معدني آهن خالص
1-3) خواص بلوري آهن خالص
1-4) فرآيند استخراج آهن (متالورژي استخراجي آهن)
1-5) انواع آهن
1-5-1) آهن خام (لخته)
1-5-1-1) خواص آهن خام (لخته)
1-5-2) آهن كار شده
1-5-2-1) خواص و كاربرد آهن كار شده
فصل دوم: چدن شناسي عمومي
2-1) طبيعت چدن ها
2-2) خصوصيت چدن ها
2-2-1) برتري ها
2-2-2) كاستي ها
2-3) انواع چدن ها
2-3-1) چدن براي مقاصد عمومي (معمولي)
2-3-1-1) چدن ماليبل (چدن چكش خوار)
2-3-1-2) چدن سفيد
2-3-2) چدن براي مقاصد ويژه (آلياژي)
2-4) متالورژي چدنها
2-4-1) سيستم آهن – كربن – سيليسيم
2-4-1-1) كربن معادل
2-4-2) حضور كربن در چدن
2-4-2-1) كربن آزاد (گرافيت)
2-4-2-2) كربن تركيبي (كاربيد)
2-4-3) ساختار زمينه ها در چدن
2-4-3-1) فريت
2-4-3-2) پرليت
2-4-3-3) سمنيت
2-4-3-4) آستيت (اوتسيت)
2-4-3-5) بينيت و مارتنزيت
2-4-3-6) كاربيدها
2-5 ) تأثير عناصر در چدن
2-5-1) عناصر عمده
2-5-1-1) گوگرد (S)
2-5-1-2) منگنز (Mn)
2-5-1-3) فسفر (P)
2-5-2) عناصر جزئي
2-5-3) عناصر آلياژي
2-5-3-1) نيكل (Ni)
2-5-3-2) كرم (Cr)
2-5-3-3) موليبدن (Mo)
2-5-4-3) واناديم (Va)
2-5-3-5) سيلييم (Si)
2-5-3-6) مس (Cu)
2-5-3-7) آلومينيوم (Al)
2-5-4) عناصر گازي
2-5-4-1) اكسيژن (O)
2-5-4-2) نيتروژن (ازت N)
2-5-4-3) هيدروژن (H)
2-6) موارد استعمال چدن ها
2-6-1) چدن خاكستري (ريختگي)
2-6-2) چدن ماليبل (چكش خوار)
2-6-3) چدن داكتيل (نشكن)
فصل سوم: چدن شناسي تخصصي
3-1) چدن خاكستري
3-1-1) متالورژي چدنهاي خاكستري
3-1-2) ساختار ميكروسكوپي در چدنهاي خاكستري
3-1-2-1) گرافيت (G)
3-1-3) ريخته گري چدن خاكستري
3-1-3-1) مواد شارژ
3-1-3-2) مسئله‌ي تلقيح مواد در ريخته گري چدن خاكستري
3-1-3-2-1) عملكرد تلقيح
3-1-3-2-2) مواد تلقيح
3-1-3-2-3) روش هاي تلقيح
3-1-3-2-4) اثر مواد تلقيح
3-1-3-2-5) ارزيابي عملكرد تلقيح
3-1-3-3) متالورژي ذوب چدن خاكستري
3-1-3-3-1) گرافيت زايي
3-1-4) انجماد چدن خاكستري
3-1-4-1) گرايش انجماد به تشكيل چدن سفيد
3-1-4-2) گرايش انجماد به تشكيل چدن خاكستري
3-1-4-3) اصول فرآيند انجماد
3-1-4-4) ساختار چدن خاكستري در دماي محيط
3-1-4-5) اثر ضخامت
3-2) چدن داكتيل (نشكن)
3-2-1) مباني ساخت چدن داكتيل
3-2-2) كاربرد چدن داكتيل
3-2-3) متالورژي چدن داكتيل (نشكن)
3-2-3-1) انجماد و مكانيزم كروي شدن گرافيت در چدن نشكن
3-2-3-2) تعادل آهن و گرافيت
3-2-3-2-1) كربن معادل
3-2-3-2-2) انجماد هيپويوتكتيكي
3-2-3-2-3) انجماد هيپر (هايپر) يوتكتيكي
3-2-3-2-4) مكانيزم كروي شدن گرافيت
3-2-4) ريخته گري چدن داكتيل (نشكن)
3-2-4-1) مواد شارژ
3-2-4-2) ملاحظات كيفي، شيميايي و متالورژيكي در حين ذوب
3-2-4-2-1) كربن دهي
3-2-4-2-2) كنترل گاز مذاب
3-2-4-2-3) گوگرد زدايي
3-2-4-2-4) انتخاب تركيب شيميايي
3-2-4-2-5) اثر كربن معادل
3-2-4-3) اثر درجه حرارت بارريزي
3-2-4-4) فرآيند كروي سازي
3-2-4-4-1) مشكلات افزدون منيزيم به شكل خالص
3-2-4-4-2) روشهاي مختلف كروي سازي
3-3) چدن با گرافيت فشرده (CGI)
3-3-1-1) ريزساختار
3-3-1-2) تركيب شيميايي
3-3-1-3) خواص مكانيكي و فيزيكي
3-3-1-3-1) خواص كششي
3-3-1-3-2) هدايت حرارتي
3-3-1-3-3) جذب ارتعاش
3-3-1-3-4) قابليت رشد و پوسته شدن
3-3-2) ريخته گري چدن با گرافيت فشرده
3-3-2-1) عمليات ذوب و تهيه مذاب چدن با گرافيت فشرده
3-3-2-2) مواد قالبگيري
3-3-3) كاربردهاي صنعتي چدن با گرافيت فشرده (CGI)
3-3-4) مقايسه چدن با گرافيت فشرده در مقابل چدن هاي خاكستري و نشكن
3-3-4-1) در مقايسه با چدن خاكستري (مزايا CGI)
3-3-4-2) در مقايسه با چدن نشكن (مزايا CGI)
فصل چهارم: تئوري چدن دوگونه (G&D)
4-1) مقدمه اي بر چدن دو گونه (G&D)
4-2) مقدمه اي بر مسئله‌ي تكنولوژي
4-3) تشريح تكنولوژي ساخت
فصل اول: شناخت فلز آهن
1-1)

 

طبيعت و خواص آهن

آهن داراي نقطه‌ي ذوب   و نقطه‌ي جوش   مي باشد. وزن مخصوص اين فلز 86/7 و شعاع اتمهاي آهن به صورت   (گاما)   و به صورت آلفا   است.
آهن خالص را نمي توان به طريق صنعتي تهيه كرده آهن با درصد خلوص 9917/99 در آزمايشگاه ها قابل تهيه است. آهن ساخته شده در آزمايشگاه ها 0083/0 درصد ناخالصي دارد و در حدود 27 عنصر را در بر مي گيرد كه اهم تركيبات آن عبارتند از كربن، سيليسيم، گوگرد، فسفر (عناصر دائمي همراه آهن) و ساير ناخالصي ها از قبيل هيدروژن، ازت، كلسيم، منيزيم و غيره. هر نوع ناخالصي روي خواص آهن تأثير مي گذارد، مثلاً اگر مقدار درصد كربن آهن از 02/0 درصد به 1/0 درصد افزايش پيدا كند، هدايت حرارتي آهن را از 177/0 به 134/0 كاهش مي دهد. تأثير ناخالصي هاي غيرفلزي (فسفر، گوگرد، اكسيژن، ازت و هيدروژن) حتي به مقادير بسيار ناچيز روي خواص آهن، به مراتب زيادتر از ناخالصيهاي فلزي است. از قبيل مس، نيكل، منگنز و غيره است.
آهن خالص قابليت استفاده صنعتي را ندارد. قابليت انعطاف آهن خالص زياد و سختي آن بسيار كم است. اين آهن قابليت سخت شدن را ندارد. بدين علت مطالعه اشكال وجود ناخالصي ها يا به عبارتي ديگر چگونگي انحلال كربن و اكسيژن و ساير ناخالصيها در آهن مذاب از اهميت زيادي برخوردار است.
1-2) سنگهاي معدني آهن خالص:
تمامي يا بهتر بگويم اكثر فلزات در طبيعت به صورت سنگهاي معدني يافت مي شوند، لذا آهن نيز از اين قاعده مستثني نيست. از آن جايي كه اين فلز يكي از مهمترين مواد اوليه صنايع مهندسي مي باشد لذا صنايع بسياري در مراكزي نزديك به منابع سنگ آهن، به شرط آن كه انرژي‌هاي سوختي نيز در دسترس باشند تأسيس مي گردند.
معمولاً در صنايع استخراجي، سنگهاي معدن اكسيدي آهن داراي عيار بيشتري نسبت به سنگهاي كربناتي آهن هستند. پس يك سنگ آهن خوب معمولاً محتوي بيش از 20% آهن بوده و در بعضي از انواع سنگ معادن آهن خالص، نظير هماتيت اين مقدار مي تواند تا 70% افزايش يابد. در جدول (1-1)، به انواع تركيبات سنگهاي معدني آهن اشاره شده است.
نام سنگ معدن    فرمول تركيبي    درصد آهن موجود
هماتيت     
0/70%
ليمونيت     
60%
مانيتيت     
72%
هيدريت     
48%
جدول (1-1): مشخصه‌ي سنگهاي معدني آهن
1-3) خواص بلوري آهن خالص:
آهن يك فلز آلوتروپيك است، بدين معني كه بيشتر از يك نوع شبكه‌ي بلوري دارد، در واقع ساختمان شبكه‌ي بلوري دارد، در واقع ساختمان شبكه‌ي بلوري آن در دماهاي مختلف تغيير مي يابد. منحني تبريد آهن خالص در شكل (1-1) نشان داده مي شود.

شكل (1-1): منحني تبريد براي آهن خالص
آهن در دماي   انجماد يافته و شبكه‌ي بلوري آن b.c.c مي‌شود. اين آهن را آهن   (دلتا) مي نامند. در   تغيير آلوتردپي در آهن ظاهر شده، اتمها موقعيت خود را تغيير مي دهند و شبكه‌ي بلوري در آهن ظاهر شده، اتمها موقعيت خود را تغيير مي دهند و شبكه‌ي بلوري آهن از b.c.c به f.c.c تبديل مي گردد. اين آهن را آهن   (گاما) مي‌نامند كه غيرمغناطيسي است. وقتي درجه‌ي حرارت به   رسيد تغيير فاز ديگري در آهن رخ مي دهد و دوباره تغيير آلوتروپي در آهن ظاهر شده و شبكه‌ي بلوري آن مجدداً از f.c.c. به b.c.c تبديل مي شود. اين آهن را آهن    (آلفا) مي نامند كه هنوز خاصيت مغناطيسي ندارد. سرانجام در   آهن   بدون اينكه شبكه‌ي بلوري خود را تغيير دهد خاصيت مغناطيسي پيدا مي كند. قبلاً آهن  غيرمغناطيسي را آهن   (بتا) مي ناميدند ولي بعدها با مطالعات و بررسي هاي اشعه‌ي X معلوم شد كه در   ساختمان شبكه‌ي بلوري آهن تغيير نمي كند. سپس كليه‌ي تغييرات آلوتروپي در موقع خنك كردن آهن حرارت پس مي دهند (اگزوترميك يا گرمازا) و در هنگام گرم كردن آن حرارت جذب مي كنند (اندوترميك يا گرماگير).

شكل (1-2): شبكه‌ي بلوري و آرايش اتمهاي مكعب مركزدار (b.c.c)
شكل (1-3): شبكه‌ي بلوري و آرايش اتمهاي مكعب با سطوح مركزدار (f.c.c)
1-4) فرآيند استخراج آهن (متالورژي استخراجي آهن):
سنگ آهن به همراه يك كك مناسب سخت از طريق قسمت بالاي كوره اي استوانه‌اي بلند، به داخل كوره ريخته مي شود (شكل 1-4).
شكل (1-4): نماي كلي يك كوره بلند ذوب آهن شامل: 1. قيف ناوداني 2. واگن وزن كننده شارژ 3. واگنت انتقال مواد به كوره 4. قيف شارژ 5. تويرهاي هوا 6. كف كوره 7. سوراخ خروج سوباره
در اين كوره هوا با فشار لازم از طريق تويرهاي هوا به طرف بالا جريان يافته و اكسيژن لازم را براي احتراق كك فراهم مي آورد. حرارت و كربن حاصل از كك باعث احياء سنگ آهن و تبديل آن به چدن مذاب مي گردد. مذاب چدن به تدريج از قسمتهاي فوقاني كوره ذوب شده و با گذشتن از لابلاي تكه هاي كك در ته كوره جمع مي گردد. اين نكته را بايستي به خاطر داشت كه هر گونه سنگ معدن مصرفي، محتوي مقاديري مواد معدني ناخواسته به نام «گانگ» بوده ولذا براي جدا كردن اين مواد زائد (به همراه خاكستر حاصل از سوختن كك) از مذاب، مقداري آهك نيز به داخل كوره ريخته مي شود.
آهك اين مواد زائد را به صورت سرباره رقيقي درآورده و از طريق سوراخي كه در زير تويرهاي هوا و بالاي سوراخ خروج مذاب قرار دارد اين سرباره از كوره خارج مي گردد. از آنجايي كه روش گداز و تصفيه سنگ معدن آهن به طريق فوق فرآيند ساده اي مي باشد لذا داراي قدمتي هزاران ساله است. اولين كوره هاي به كار گرفته شده توسط انسان، بسيار ابتدايي بوده و از سنگ ساخته مي شده است. اين كوره ها داراي ظرفيت ذوب محدودي بوده است. با گسترش صنايع، كوره هاي به مراتب بزرگتري جايگزين كوره هاي سنگي گرديدند.


منابع و مآخذ:
منابع اصلي: منابعي كه بصورت عيني، مطالب داخل پژوهشنامه از آن سرچشمه گرفته است. اين منابع، مرجعترين سرفصل هاي علمي مربوط به پروژه را در برندارد.
1- گروه تأليف رشته‌ي متالورژي، شناخت فلزات، تهران، انتشارات كتابهاي درسي ايران، 1383، صص: 45 الي 50 ، 59 الي 98 ، 110 الي 118.
2- اليوت، روي، عليپور، عليرضا، تبريز، تكنولوژي چدن به تصحيح، انتشارات دانشگاه صنعتي سهند تبريز، 1382، صص: 1 الي 22 ، 30 الي 33 ، 44 الي 46 ، 87 الي 89 ، 24 الي 130 ، 445 الي 457 .
3- مرعشي، مرعش، متالورژي كاربردي چدن ها 1 ، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص: 1 الي 10 ، 13 الي 43 ، 52 الي 57.
4- مرعشي، مرعش، متالورژي كاربردي چدن ها 2، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص 1 الي 12 ، 31 الي 55 ، 212 الي 218.
***
منابع فرعي: منابعي هستند كه مطالب موجود در منابع اصلي را به شكل و نحوه‌ي دلخواه ارائه داده است، از اين منابع به صورت محدودتري استفاده شده است.
5- سرلكي، حامد، متالورژي هفتگانه، تهران، مركز پژوهشهاي متالورژي خوارزمي، 1386 ، مبحث سوم (ماليبل شناسي تخصصي).
6- اوسز، سيدي، آهني، علي اكبر، تبريز، آشنايي با متالورژي فيزيكي به تصحيح، انتشارات فن افزار، 1384 ، فصل پنجم و هفتم.
7- فتحي، محمدحسين، ريخته گري چدن، اصفهان، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان، 1366 ، صص 11 الي 50.
8- گروه مهندسي متالورژي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، ديرگدازها (انواع، خواص، كاربري، تهران، انتشارات علوم و فنون، ص 83- ص 84.
***
منابع غيرفارسي: اين منابع به صورت عمده به زبان انگليسي نگارش شده است و دليل استفاده از آن افزايش سطح علمي طرح و نيز مكمل قرار دادن اين منابع با منابع اصلي و فرعي مي باشد.
9- H.Morrough, “Solidifaction of cast Iron “, British foundryman , Vol 53 , 1960.
10- K.B. Palmer , “mechanical Propertice of compacted Graphite cast Iron “,13 CIRA Ipeport 1213.
11- G.N.J.Gilbert, “The Ductility of Ductil Iron “ , BCIRA Publication 1970.
***
ريز منابع: اين منابع شامل منابع مكتوبي است كه به شكل كتاب نگاشته نشده و حاوي اطلاعات ناب، به روز و اختصاصي در حيته‌ي مقالات و پايان نامه ها است.
12- مروري بر اهميت و  خواص چدنهاي با گرافيت فشرده، رضانژاد، فاطمه و كاويان، سميه، سايت علمي – پژوهشي فلزات، 1386.
13- توليد قطعات چدني با گرافيت فشرده در صنايع خودروسازي، ماهنامه‌ي صنعت ريخته گري، شماره‌ي 10 ، آبان 1383.
14- تأثير ميزان سيليسيم مذاب پايه بر مورفولوژي گرافيت در توليد چدن گرافيت فشرده، مطلب زاده، امير و حلوايي، ايوب، مجله‌ي ريخته گري، انتشارات جامعه ريخته گران ايران، سال 26 ، شماره 84 ، تابستان 85 .
15- تأثير ميزان سيليسيم در ريخته گري چدنها، محمدپور، احمد، سايت علمي، پژوهشي فلزات، 1385.
16- چدن ها شكن آستمپر ADI ، جاجرمي، پدرام، ورهرام، ناصر و دوامي، پرويز، شماره 35 ، پاييز 85 ، مجله‌ي ريخته گري، انتشارات جامعه‌ي ريخته‌گران ايران.
***
منابع مجازي: منابع به روز و جديدي هستند كه در برگيرنده‌ي گروه  خاصي از اطلاعات به شكل غيرمكتوب (اينترنتي) و با ظاهري متنوع هستند.
17- سايت فارسي باشگاه مهندسان ايران (تالار مهندسي مواد):
www.eng-iran.com
18- سايت فارسي علمي – پژوهشي فلزات: www.felezat.com
19- سايت فارسي درگاه فلزشناسان ايران.
20- سايت انجمن ريخته گران ايران.
21- سايت ويكيپديا: en.wikipedia.org/wiki/materials-science
22- ژورنال تخصصي مهندسي متالورژي مركز علوم و فنون هندوستان: ias.ac.in
23- سايت مهندسي مواد: www.materials-sciences.com
24- سايت مقالات منتختب بين المللي: eng.tips.com/threadminder.cfm? pid=367
25- سايت آناليز آلياژها: hghouston. Com
26- سايت مركز تحقيقات معدن و شناخت مواد فلزي: mtech.edu/CAMP/

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه