مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 122 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه     1
نماتدها     3
نماتدهای انگل گیاهی     8
فرآیند بیماری زایی نماتدها     13
راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه     19
مبارزه بیولوژیک با نماتدها    28
باکتری Pasteuria penetrans     35
صفات مبارزه ی بیولوژیک     44
سیستماتیک Pasteuria penetrans     54
اکولوژی Pasteuria penetrans    58
دشمنان طبیعی اندسپورها     60
بیولوژی Pasteuria penetrans    62
     مرحله اتصال     63
     نفوذ     66
     سیکل زندگی در بدن نماتد     67
اسپورزایی     70
عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp    72
     اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن    76
     اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها     79
     تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها     82
     اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها     85
     اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور     87
     اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها     90
تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans    91
تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp     96
کشت Pasteuria penetrans    101
     کشت in-vitro    103
     کشت in-vivo    106
تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا     108
پودر دتابل پاستوریا (P.W.P)    111
مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito     115
علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک     119
منابع     121

مقدمه :
امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند.
در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، ... مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله می کنند موجب کاهش رشد زایشی گیاه می شوند.
تاکنون در جهان برای مبارزه با نماتدها بیشتر از نماتد کشهای شیمیایی استفاده می شد ولی اخیراً بدلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از نماتدکشها ، در بسیاری از کشورها، استفاده از آنها ممنوع شده است و سعی می شود که با استفاده از روشهای دیگر با نماتدها مبارزه کرد. این در حالی است که زارعین استفاده از نماتد کشهای شیمیایی را ترجیح می دهند،زیرا هم به قدرت تأثیر آن اعتقاد دارند و از طرفی هزینه استفاده از نماتدکشهای شیمیایی با هزینه روشهای بیولوژیک برابری می کند.
از جمله روشهای بیولوژیک موثر در کنترل نماتدها، خصوصاً نماتد مولد غده ریشه Melodogyne sp ، استفاده از باکتری
Pasteuria penetrans می باشد که تحقیقات گسترده ای برای عملی کردن استفاده از این باکتری در حال بررسی است، زیرا قدرت بسیار خوبی را در کنترل نماتد نشان میدهد و این باکتری سیستم تولید مثلی نماتد را هدف قرار داده و از ایجاد تخم جلوگیری می کند، لذا دارای پتانسیل بسیار بالایی در کنترل نماتد مولد غده ریشه است.
البته باکتری Pasteuria penetrans یک پارازیت اجباری است و همین امر موجب اعمال محدودیتهای در رابطه با استفاده وسیع از این باکتری شده است، زیرا پاراززیت اجباری بودن، کشف آزمایشگاهی (in vitro) این باکتری را محدود کرده است و دانشمندان سعی در ایجاد محیط کشف مناسب برای تولید آزمایشگاهی این باکتری هستند و در صورت تحقق چنین موضوعی می توان خسارت ناشی از نماتد مولد غده ریشه را تا حد زیادی کاهش داد.

فهرست منابع:
1- اصول و مبانی نماتدشناسی گیاهی- دکتر مهدی عنصر اصفهانی- مهندس علیرضا احمدی
2- Review of pasteuria penetrans. (Journal of nematology 1998)
3- Pasteuria species for Nematode control: Current Developments and future prospects- Kelly S. smith, Thomas E. Hewlett, and James H. white, Entomos, Inc., Gainesville, FL.
4- Studies on a pusteuria isolate from an entomopathonematode, Steinernema pakistanense.
5- ultrastruture, Morphology, and sporogenesis of pasteuria penetrans- 2.x.Chen, D.W.Dickson, L.G.Freitas and J.F preston-1996.
6- Influence of Soil Conditions, Spor densities and nematode age on pasteuria penetrans attachment to Meloidgyne incognita- M.Talavera and T.Mizukubo-2003
7- Development of pasteuria penetrans in Meloilegyne javanica famales as affected by Constantly high vs fluctuating temperature in an in-vivo system-DARBAN D.A, GOWEN S.R.. PEMBROKE B., MAHARA. N.2005.
8- Comparision of the efficacy of pasteuria penetrans endospores produced invivo and invitro for the Control of Meloidogyne arenaria- T.E.Hewlett, K.S.Smith,  S.T.Griswold and W.T.Crow.
9- Production of the nematode biological Control agent pasteuria spp. The hard way-Thomas Hewlett, Susan Griswold and Kelly smith.
10- Biological Control of plant parasitic nematodes and development of bio-nematicides-wang Zhiwei, weng Zhonghe
11- Infection of Meloidogyne javanica with pasteuria penetrans- Amer Zareen, M. Javed Zaki, S.Shahid shaukat and S.R. Gowen. 2002.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه