طراحی و ساخت فانكشن ژنراتور

طراحی و ساخت فانكشن ژنراتور
طراحی و ساخت فانكشن ژنراتور
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 45 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول – فرم نهايي مدار با استفاده از آي سي هاي پايه و قطعات آنالوگ     
1-1-    مدار توليد موج مربعي با فركانس و duty cycle متغير ودامنة ثابت      15
1-2-    مدار مبدل  موج مربعي به مثلثي      20
1-3-    مدار مبدل موج مثلثي به سينوسي      23
1-4-    بخش تغييرات دامنه      25    

فصل دوم – فرم نهايي با استفاده از آي سيMAX038 و قطعات آنالوگ
2-1- مشخصات آي سي      27
2-2- فرم نهايي و مقادير قطعات اصلي      31

نتيجه گيري    
پيوست‌ها   
پيوست 1: اطلاعات فني Max038   
پيوست 2: اطلاعات فني تايمر LM555   
پيوست 3: اطلاعات فني آي‌سي 7414HC   
پيوست 4: اطلاعات فني آي‌سي CA3140   

فهرست منابع        
Abstract   
Keywords   
 
فهرست اشكال


فصل اول   
شكل 1-1: طرح مدار با آپ آمپ‌ها و ترانزيستورها   
شكل 1-2: طرح بلوك دياگرامي مدار   
شكل 1-3: مدار آستابل با 555   
شكل 1-4: مدار براي بدست آوردن خروج مثلثي   
شكل 1-5: مدار براي بدست آوردن خروجي سينوسي   
شكل 1-6: خروجي بخش مبدل مثلثي به سينوسي   
شكل 1-7: بلوك دياگرام بخش‌هاي اصلي مدار   
شكل 1-8: بلوك دياگرام توليد موج مربعي   
شكل 1-9: مقادير ارائه شده براي مدار آستابل با 555   
شكل 1-10: مقادير ارائه شده براي مبدل مربعي به مثلثي   
شكل 1-11: مقادير ارائه شده براي مبدل مثلثي به سينوسي   
شكل 1-12: خروجي سينوسي    
شكل 1-13: مدار بخش تغييرات دامنه   
شكل 1-14: شكل نهايي مدار    

فصل دوم   
شكل 2-1: فرم آي‌سي و پايه‌ها   
شكل 2-2: نمودار بلوكي عملياتي آي‌سي 8038   
شكل 2-3: فرم كلي مدار مولد شكل موج 8038   
شكل 2-4: خروجي‌هاي آي‌سي Max038   
شكل 2-5: شماي داخلي آي‌سي و المان‌هاي مورد نياز    
شكل 2-6: شكل نمونه براي توليد موج سينوسي    

چكيده :
گزارشي كه پيش روي داريد ؛ گزارش پروژة كارشناسي با موضوع طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور است . كه به منظور استفادة عملي از مطالب تئوري و نحوة ارتقاء دستگاههاي آزمايشگاهي استفاده شده ، انتخاب شده است . اين طراحي و ساخت به دو فرم كلي و كاملاً متفاوت- يكي از اين دو فرم تكنولوژي استفاده شده درآي سي Max038  را به كار گرفته- انجام گرفته است .
ولي به دليل محدوديت بازار  ايران  ، و موجود نبودن اين آي سي در بازار ، طرح دومي بكمك گرفتن از قطعات پاية مورد استفاده در اين آي سي صورت گرفته است .
ولي متأسفانه استفاده از قطعات جداگانه در مدار باعث پايين آمدن ماكزيمم فركانس ، در خروجي امواج شده است.
كلمات كليدي: Duty Cycle ـ Offset ـ آستابل ـ انتگرال‌گير ميلر

مقدمه :

براي طراحي مدار فانكشن ژنراتور از مطالعه كتابهاي تكنيك پالس و مرور شيوه توليد امواج مختلف شروع كرديم .
با مطالعة مدارهاي پايه و شيوة  توليد و كنترلي امواج مختلف به دنبال ساده‌تر  كردن بخش هاي مختلف و يا استفاده از تكنولوژيهاي مختلف براي بالا بردن سطح فركانس امواج كاهش اعوجاج موجود در امواج خروجي ؛ با استفاده از جستجو  در سايت هاي مختلف الكترونيك و محصولات كارخانه هاي مختلف ؛ تصميم به استفاده از آي سي Max038  - توليد كارخانة ماكسيم – گرفتيم  كه در ميان آي سي هاي موجود داراي بالاترين فركانس و كمترين اعوجاج بود ويژگيهايي خاص داشت كه در بخش دوم اين  فصل به طراحي مدار و بررسي اين ويژگيها پرداخته شده است .
به دليل عملي  نبودن اين مدار – موجود نبودن آي سي مربوط – سعي در طراحي مدار با استفاده از مدارهاي پايه داشتيم كه ساخت مدارنهايي با توجه به اين طرح صورت گرفته است .
بنابراين به دليل ساخت علمي اين مدار بوسيلة فرم ساخت ، قطعات پايه ؛ اين فرم در فصل اول و فرم ساخت با آي سي در فصل دوم بررسي خواهد شد .

فهرست منابع :
تحليل و طراحي مدارهاي تكنيك پالس               ديويد بل
اينترنت :
سايت هاي  ماكسيم  ، فيليپس ،  ناسيونال
 
Students: Arshila Taghian - Arash Izadi
Project Title: Design and implementation of function Generator
For the degree of: Bachelor of science
Aduisor: Dr. Alireza Fattah
Department: Electronic Engineering Department
Faculty: Electrical and computer faculty
University: University of Shahid Beheshty
Date: Spring 2005

Abstract
With the development of communication and Electronic devices, an extensive growth has been made in the need of with better accuracy, such as function Generators.
The purpose of this project is, first, acquainting with function Generator theory and how to made sines afterward, design and circuit implementation of practical one.
Key words:
Duty cycle - Astable - offset - Miller Antegrator


Project Title:
Function Generator
Design and Implementation

Project ereport Presented to:
Electronics Engineering Department
Electrical and Computer Engineering Faculty

University of Shahid Beheshty
In partial fulfillment of the requirement for the degree of
Bachelor of science

Field Name:
Electronics Engineering

Advisor:
Dr. Alireza Fattah

By:
Arshila Taghian
Arash Izadi

Date:
Spring 2005

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه