بررسی مالی مجتمع صنعتی سيمان آبيک

بررسی مالی مجتمع صنعتی سيمان آبيک
بررسی مالی مجتمع صنعتی سيمان آبيک
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 146 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


صفحه
پيشگفتار     ب
فهرست مطالب     د
فهرست اشكال     ح
فهرست ضمائم
چكيده     ط
ي
فصل اول - كليات     1
مقدمه     2
تعريف موضوع تحقيق     3
اهميت و ارزش تحقيق     4
اهداف تحقيق     5
كاربرد نتايج تحقيق     6
سوالات اساسي تحقيق     7
روش تحقيق    8
تعريف واژه ها     8
خلاصه     10
مباحث فصول بعدي     10
فصل دوم - ادبيات موضوع     11
مقدمه     12
بخش يك - مباحث نظري    13
سيستم     13
خريد     14
اهداف بخش خريد     14
اصول و موازين پنجگانه خريد     15
وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد     16
ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر     17
فرآيند يا مراحل خريد خارجي     18
انبار     19
انواع انبارها     19
جايگاه انبار     20
اهداف و وظايف انبارها    20
انواع موجوديهاي انبارها     20
انبارداري     21
سيستم انبارداري و مزيتهاي آن     21
وظايف انباردار     22
انتظارات مديريت از سيستم كنترل انبارها    23
نكات مهم براي اداره بهينه انبارها     24
مناسبترين «تعداد اقتصادي» انبارها    24
طراحي و برنامه ريزي تامين كالا     25
كدينگ     25
كدگذاري     25
فوايد كد گذاري     26
انواع روشهاي كدگذاري     26
موجودي كالا     27
اهميت موجوديها     27
دلايل نگهداري موجودي كالا     28
هزينه مربوط به موجوديها     28
مواضع مختلف بخشها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجوديها     31
كنترل موجودي     31
مشكلات عدم تعادل موجودي     32
مهمترين شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار     32
سيستم هاي سفارش كالا در سازمان     33
بخش دو - پيشينه تحقيق     35
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتي سيمان آبيك     38
مروري مختصر بر خط توليد مجتمع صنعتي سيمان آبيك     41
طرح طبقه بندي مشاغل كارخانه     44
شرح وظايف     45
خلاصه     55
فصل سوم - روش تحقيق     56
مقدمه     57
كتابخانه     60
مشاهده     60
مصاحبه     62
خلاصه     63
فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات     64
مقدمه     65
طراحي انبارها     67
انواع انبارها در كارخانه سيمان آبيك     69
مشكلات و خسارت ناشي از طراحي غيراصولي انبارها     71
حفاظت و ايمني انبارها     72
عمليات مربوط به خريد در انبارها    80
انواع خريد     80
انواع شيوه ها در خريدهاي داخلي     80
عمليات خريد در تداركات     89
تنظيم گزارش خريد     95
خريدهاي خارجي     96
نحوه خريد مواد اوليه توسط مجتمع صنعتي سيمان آبيك    100
خريدهاي خودسرانه برخي از مسئولين و واحدها     102
خريدهائي‌ كه كالاي آنها فاسد شدني است     103
خريدهاي غير ضروري و بيش از حد     103
كنترل كيفيت     104
استاندارد كردن قطعات     105
قبض انبار     106
سيستم كدينگ اجناس     110
مشكلات ناشي از عدم كدينگ     112
مزاياي كدينگ اجناس     113
شرح كدينگ اجناس     115
عدم وجود واحدي براي پياده كردن سيستم كدينگ بطور ثابت     121
مختصري درباره سيستم اطلاعات مديريت     122
عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار     123
عمليات نگهداري در بخش اداري     123
عمليات نگهداري مربوط به داخل انبار     130
كنترل موجودي انبار     132
انواع روشهاي كنترل موجودي     133
محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار     136
عدم هماهنگي انبار با واحدهاي توليدي     138
خلاصه     139
فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات     141
مقدمه
نتيجه گيري
 پيشنهادات     142
142
146
منابع و مآخذ    
ضمائم

 

چكيده :
موضوع تحقيقي كه در پيش روي شماست حاصل بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنايي با نحوه انجام عمليات خريد و سفارشات در يك مجتمع صنعتي و توليدي و ثانياً چگونگي عمليات  نگهداري ، و سرويس دهي انبار در يك مجتمع صنعتي و توليدي مي باشد .
در طي بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك تحقيقات با بهره گيري از روشهاي متنوع از قبيل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شاياني به ما نمود در جهت شناخت عمليات خريد و تداركات توسط مسئولين و كارپردازان كه تلاش دارند خريدها به موقع و مناسب باشند و در حقيقت مي كوشند اصول و موازين پنج گانه خريد رعايت شود . اطلاعات مفيدي نيز در زمينه انبار و انبارداري و عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ايجاد كدينگ و كنترل موجودي (انبار گرداني) بهينه داراي شناخت مناسبي نمود.
در طي انجام تحقيق فوق موانع و مشكلات اندكي بچشم آمد كه با توجه به همكاري صميمانه كاركنان و مسئولين مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده اي را اين عزيزان در اختيار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر اين تحقيق بسيار مفيد بودند .
پيشگفتار :
ما در دنيايي بسيار پيچيده و پويا زندگي مي كنيم كه دو ويژگي عمده دارد : منابع محدود و نيازهاي نامحدود . همين محدوديت در امكانات و عدم محدوديت در نيازها و خواستهاي بشري است كه توجه روز افزون به بهره وري را باعث شده است . از يك سو ،‌جمعيت رو به ازدياد ، گستره نيازهاي بشري را سير تصاعدي داده و از سوي ديگر ، منابع كاهنده ، براي دهانهايي كه هر لحظه به جهان گشوده مي شوند ، خبر از آينده اي نه چندان اميدبخش دارند . در چنين شرايطي عقل ايجاب مي كند كه نيك انديشان ، دور نگران و آينده سازان جامعه ، اولاً خود ، تصوير روشني از واقعيات بدست آورند و ثانياً راه چاره هاي مناسبي براي بقا در چنين دنياي پر تحول و پرشتابي بينديشند . مديران ما ناچارند به حربه علم و آگاهي مجهز شوند و در چهارچوب امكانات ، تركيب معقولي از عوامل كار (نيروي انساني ، مواد ، تسهيلات ، زمان و ... ) را تدارك ببينند و با توجه به آخرين پيشرفت ها ، هماهنگي هاي لازم را در استفاده موثر از عوامل مزبور به عمل بياورند . سازماني پويا و پاياست كه هدفهاي خود را با نيازهاي محيطي تطبيق دهد و انعطاف لازم را براي تغيير در ساختار دروني خويش به نحوي كه با تغييرات محيطي سازگار باشد ، نشان دهد و مسئوليت هاي خود را با كيفيتي برتر انجام دهد .
يكي از ابعاد بسيار مهم سازمان به عنوان نظامي فني و اجتماعي در حال حاضر ، انتخاب بهترين شيوه بكارگيري دارائيهاي موسسه است و همچنين مي دانيم كه قسمت عمده اي از دارائي هاي موسسات در موجوديهاي انبارهاي آن موسسات نهفته و انباشته شده است و مديريت مالي و تداركات و انبارها در صددند تا تركيب بهينه اي را كه متضمن حداكثر سود يا حداقل هزينه براي موسسه باشد را معين نمايند .
عوامل توليد بطور نابرابر روي كره زمين توزيع شده است و كشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي ، موهبات الهي ، منابع معدني ، آب و هوا ، منابع مالي و انساني ، توانائيهاي تكنولوژيكي و مهارت هاي سازمان و مديريت و ديگر عوامل تعيين كننده با يكديگر فرق مي كنند و اين تفاوتها باعث مي شود كه ارتباطات كشورها و شركتها در سايه همياري و داشتن رابطه با يكديگر ضرورت پيدا كند .
تحقيق حاضر حاصل تلاشي مي باشد كه به جهت ارائه پايان نامه كارشناسي فراهم آمده است و طي آن به بخشي از يك سازمان توليدي كه سيستم خريد و انبارداري آن مي باشد توجه شده و با بهره گيري از آموخته هاي دوران تحصيل سعي شده تحقيقي كامل و مفيد باشد و از مطالب متفرقه و حاشيه اي و غيرضروري تا حد امكان خودداري شود و لذا چكيده برداري شده است .
منابع و مآخذ
- اميري عقدائي ، سيد فتح الله . (1377) . مديريت در سيستم هاي خريد و انبارداري نوين . چاپ اول ، اصفهان : انتشارات دانشگاه اصفهان .
- انواري رستمي ، علي اصغر . (1378) . سيستم هاي خريد و انبارداري .
چاپ هفتم.
- بازرگان ، الهام . (1381) . بررسي سيستم خريد و انبارداري كارخانه ذوب آهن اصفهان . پايان نامه كارشناسي ، موسسه آموزش عالي شيخ بهائي اصفهان .
- حافظ نيا ، محمدرضا . (1377) . مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني .
چاپ اول ، تهران : انتشارات سمت .
- روح پور ، ابراهيم . (1377) . طراحي سيستم خريد و انبارداري در شركت توليدي وسايل كودك (توكا). پايان نامه كارشناسي دانشگاه آزاد كرج .
- زاهدي ، شمس السادات . (1378) . تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها .
چاپ دوم ، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي .
- سامعي ، ابوالفضل . (1373) . بررسي سيستم خريد و انبارداري در شركت
خانه گستر يكم . پايان نامه كارشناسي دانشگاه آزاد كرج .
- كشاورزيان ، سينا . (1375) . بررسي سيستم خريد و انبارداري كارخانه روغن نباتي جهان . پايان نامه كارشناسي دانشگاه آزاد كرج .
- مبين ، محمد مهدي . (1374) . طراحي انبار و انبارگرداني كارخانجات شهيد باقري . پايان نامه كارشناسي دانشگاه آزاد كرج .
- محسني ، علي . (1374) . طراحي سيستم خريد و انبارداري كارخانه ترانسفوري . پايان نامه كارشناسي دانشگاه آزاد كرج .
-مك لويد ، ريموند . (1377) . سيستم هاي اطلاعات مديريت . ترجمه دكتر مهدي جمشيديان و اكبر مهدي پور عطاآبادي ، چاپ اول ، اصفهان : انتشارات دانشگاه اصفهان .
- نادري ، عزت الله و سيف نراقي. (1372) . روشهاي تحقيق در علوم انساني . چاپ دوم ، تهران : چاپ مهارت .
- نبوي ، بهروز . (1376) . مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي . تهران : انتشارات فروردين .
- هورن گرن ، چارلز ، هاريسون و رابينسون . (1377) . اصول حسابداري . ترجمه دكتر ايرج نو روش و غلامرضا كرمي . ج 1 ، چاپ دوم ، نشر ترمه .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه