معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بهبود چیدمان خط تولید با استفاده از شبیه سازی سیستم های صف

بهبود چیدمان خط تولید با استفاده از شبیه سازی سیستم های صف
بهبود چیدمان خط تولید با استفاده از شبیه سازی سیستم های صف
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 223 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی کارخانجات شرق جامه _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول : كليات طرح     1
مقدمه     2
1-1    بيان مسئله تحقيق     4
1-2    اهداف تحقيق     5
1-3    اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن     5
1-4    فرضيه تحقيق     6
1-5    مدل تحقيق     7
1-6    واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها     8
1-7    روش تحقيق     9
1-8     قلمرو تحقيق     10
1-9    جمع آوري اطلاعات     10
1-10    محدوديتها و مشكلات تحقيق     11
1-11    مراحل انجام تحقيق     12
فصل دوم : مطالعات نظري     14
2-1-1 برنامه ريزي توليد     15
2-1-2 تعادل خط توليد     15
2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است     17
2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند     18
2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ)     19
2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري     20
2-1-7 تقدم و تأخر عمليات     21
2-2-1 تئوري صف     22
2-2- 2 تاریخچه     23
2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف     24
2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي    25
2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان     26
2-2-4-2 الگوي خدمت دهي     27
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت )     27
2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم )     28
2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه     28
2-2-4-6 نظم سيستم     28
2-2-4-7 مراحل خدمت     29
2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف     29
2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف     30
2-2-7 فرايند تولد و مرگ    32
2-2-7-1 مدل M/M/1    34
2-2-7-2 مدل M/M/C    34
2-2-7-3 مدل M/M/C/K    35
2-2-7-4 مدل M/M/C/C    36
2-2-7-5 مدل      36
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M    36
2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف     36
2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1    38
2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي     38
2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ     39
2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1    40
2-2-8-3-2 مدل EK/M1    40
2-2-8-4 مدل M/HE2/1    41
2-2-8-5 نظام اولويت     41
2-2-9-1 شبكه‌هاي صف     42
2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون     43
2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي     43
2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف     44
2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون     45
2-3 مدلهاي آماري سودمند     46
2-3-1 توزيع برنولي     47
2-3-2 توزيع دو جمله‌اي     47
2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي     47
2-3-4 توزيع هندسي     48
2-3-5 توزيع چند جمله‌اي     48
2-3-6 توزيع پواسون     49
2-3-7 توزيع يكنواخت     49
2-3-8 توزيع نمايي     50
2-3-9 توزيع نرمال     50
2-3-10 توزيع گاما     51
2-3-11 توزيع بتا     52
2-3-12 توزيع لاجستيك     53
2-3-13 توزيع مثلثي     53
2-3-14 توزيع ارلنگ     54
2-3-15 توزيع ویبل 54
2-4 آزمونهاي برازندگي     55
2-4-1 آزمون مربع كاي     55
2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف     57
2-5 تصميم گيريهاي چند معياره     58
2-5-1 روش تاپسيس     59
2-6-1 تاريخچه شبيه سازي     61
2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي     61
2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي     63
2-6-4 زمينه كاربرد     64
2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم     66
2-6-6 اجزاي سيستم     66
2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته     67
2-6-8 مدل سيستم     68
2-6-9 هنر مدلسازي     68
2-6-10 انواع مدلها     70
2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد    71
2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله     71
2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي     74
2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي     79
2-7 تاريخچه شركت شرق جامه    81
2-8 پيشينه تحقيق     84
2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي     84
2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان     84
2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي     85
2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران     85
2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات     85
فصل سوم : مدل سازي تحقيق     86
3-1 معرفي كارخانه     87
3-1-1 واحد برش     87
3-1-2 واحد دوخت     88
3-1-3 واحد شست     89
3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري     89
3-2-1تعيين اندازه نمونه     91
3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها     92
3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل     92
3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي     95
3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل     95
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق     97
4-1 بررسي واحد برش     98
4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت     99
4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي     102
4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست     105
4-2-1 شبيه سازي خط توليد     106
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل     107
4-2-3 زمان سنجي     109
4-2-4واحد بازرسي     112
4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي     112
4-2-6 تعيين اعتبار مدل     112
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات     116
5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج     117
5-2 انتخاب شاخصها     117
5-2-1 شاخص هزينه     118
5-2-2 شاخص تعداد توليد     118
5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري     119
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار     119
5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي     121
5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي )     121
5-3-2 مدل شماره 2    124
5-3-3 مدل شماره 3    125
5-3-4 مدل شماره 4    126
5-3-5 مدل شماره 5    127
5-3-6 مدل شماره 6     128
5-3-7 مدل شماره 7    129
5-3-8 مدل شماره 8    130
5-3-9 مدل شماره 9     131
5-4 تجزيه و تحليل نتايج     132
5-5 پيشنهادات     141
5-6 تحقيقات آتي     142
پيوست    143
منابع فارسي     196
منابع لاتين    198
 
فهرست جداول

فهرست اشکال
 
فصل اول:

كليات طرح
 


مقدمه
« همه ما ناراحتي انتظار كشيدن در صف را تجربه كرده ايم. متأسفانه اين پديده با افزايش تراكم جمعيت و شهري شدن روز افزون جامعه بيش از پيش گسترش مي‌يابد. در تراكم ترافيك و يا براي پرداخت عوارض راه، در اتومبيلمان به انتظار مي‌نشينيم. در فروشگاههاي بزرگ براي پرداخت بهاي اقلامي كه انتخاب كرده ايم در صف به انتظار مي‌ايستيم. در آرايشگاهها، در سالنهاي زيبايي در صف به انتظار مي مانيم. در اداره پست به صف مي ايستيم و قس علي هذا. ما به عنوان متقاضي عموماً اين گونه انتظار كشيدن را دوست نداريم. مديران مؤسساتي كه ما در صفهاي آنان نوبت گرفته‌ايم نيز انتظار كشيدن ما را دوست ندارند، زيرا ممكن است اين صفها براي آنان هزينه‌هايي داشته باشد. پس چرا بايد انتظار كشيد؟ پاسخ اين سؤال نسبتاً ساده است. زيرا درخواست سرويس، بيش از امكانات سرويس دهي است. چرا چنين است؟ ممكن است دلايل زيادي موجود باشد. مثلاً ممكن است سرويس دهندگان موجود كم باشند. ممكن است فراهم كردن سطحي از سرويس تا حد جلوگيري از تشكيل صف انتظار، از نظر اقتصادي غير عملي باشد و يا ممكن است فضاي لازم براي سرويسي كه مي توان ارائه داد محدود باشد. معمولاً اين محدوديتها را مي توان با صرف هزينه از ميان برداشت. براي دانستن اندازه سرويسي كه بايد موجود باشد احتياج به دانستن پاسخ سؤالهايي نظير سؤالهاي زير است.
«چه مدت متقاضي بايد انتظار بكشد؟» و يا «چند متقاضي در صف خواهند بود؟» نظريه صف سعي دارد كه به اين قبيل سؤالها بر اساس تحليل رياضي مبسوط پاسخ دهد. يك سيستم صف‌بندي را مي توان چنين توصيف كرد كه متقاضيان براي اخذ سرويس مراجعه مي كنند، اگر ارائه سرويس بلافاصله مقدور نباشد منتظر مي‌مانند و بعد از اخذ سرويس سيستم را ترك مي‌كنند.»(شاهكار ، 1372، 8-7)
    در اين قسمت به ارائه دلايلي براي استفاده از شبيه سازي به عنوان ابزاري جهت تجزيه و تحليل سيستم هاي صف مي پردازيم. اولين سؤالي كه به نظر مي رسد اين است كه چرا مي‌بايست سيستم هاي صف را شبيه سازي كرد؟ در جواب بايد گفت كه معمولاً اگر بتوان سيستمي را مدلسازي رياضي نمود آنرا شبيه سازي نمي‌كنند. هنگاميكه سيستم مورد نظر پيچيده بود و شامل عناصر متقابل الاثر زيادي باشد، تجزيه و تحليل رياضي سيستم ممكن است خارج از تواناييهاي تحليلگر باشد، اما از آنجائيكه شبيه سازي معمولاً توانايي تجزيه و تحليل هر سيستمي را دارد پيچيدگي سيستم مسئله لاينحلي نخواهد بود. بنابراين مهمترين فايده شبيه سازي اين است كه از مدلهاي شبيه سازي مي‌توان براي تنوع وسيعي از مسائل از جمله سيستمهاي پيچيده اي كه مدلسازي رياضي آنها مناسب نباشد استفاده نمود.
    دومين نكته مهم آن است كه معمولاً ساخت يك مدل شبيه سازي احتياج به تجربه كمتري در رياضيات و تئوري احتمالات در مقايسه با ميزان مورد نياز براي تحليل مشابهي از طريق مدلسازي رياضي دارد. لذا آساني استفاده از شبيه سازي را مي‌توان جزء نكات مثبت آن به شمار آورد كه همين آساني استفاده بعضي مواقع مي‌تواند زيان آور باشد، مثلاً بعضي از تحليلگران حتي در جايي كه تكنيكهاي رياضي به آساني قابل استفاده هستند، استفاده از شبيه‌سازي را ترجيح مي‌دهند.
(ايرواني، 1372، 446- 445)
 
1-1- بيان مسئله تحقيق
در دنياي امروز با توجه به پيشرفت تكنولوژي، سازمانها در تلاش هستند كه از رقبا پيشي بگيرند و اين جز با برنامه ريزي دقيق و به كارگيري صحيح منابع و امكانات امكان پذير نيست. بنابراين مديران با توجه به پيچيدگي سيستمها، بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب مانند برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي پويا، برنامه ريزي اعداد صحيح، شبيه سازي، تئوري صف و ... كه براي تحليل سيستم هاي وجود دارند، برنامه‌ريزي صحيحي انجام داده و از به هدر رفتن منابع جلوگيري كنند.
تمامي روشهاي فوق به جز شبيه سازي سعي در ساده سازي سيستم دارند و قادر نيستند بسياري از روابط پيچيده و عوامل تصادفي سيستم واقعي را در نظر بگيرند و دقت تحليل سيستم را پايين مي آورند و مدلسازي نيز به روشهاي فوق بسيار مشكل است. بنابراين شبيه سازي را مي‌توان يكي از پرقدرت ترين ابزارهاي تحليل موجود براي افراد مسئول طراحي و بهره برداري از فرآيندها دانست.
مديريت بايد در مورد نوع تجهيزات مورد لزوم، ميزان خروجي قابل قبول، استفاده از انواع مواد بين ايستگاهها، ثابت يا انعطاف پذير بودن خط تصميم گيري نمايد. با استفاده از شبيه سازي در برنامه ريزي توليد مي توان مديران و سازمانها را در دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده ياري نمود. خط توليد كارخانه شرق جامه يزد به سه بخش اصلي برش، دوخت و شست تقسيم شده است. كارخانه در قسمت برش به دليل بهره‌مندي از دستگاههاي بسيار پيشرفته با حجم بسيار بالا با مشكل خاصي مواجه نمي‌باشد. بخشهاي دوخت و شست با مشكلاتي در هنگام توليد مواجه مي‌شوند.
بنابراين مسئله در اين تحقيق، بالانس تجهيزات توليدي، شناسايي گلوگاهها و بهبود چيدمان خط توليد با استفاده از شبيه سازي مي باشد.
 
1-2- اهداف تحقيق
سازمانها براي رسيدن به اهداف خود نياز به برنامه ريزي دقيق و سريع دارند و با توجه به اينكه يكي از كاربردهاي علم شبيه سازي برنامه ريزي توليد مي‌باشد، آشنايي مديران با اين علم ضروري به نظر مي رسد. علم يا به تعبيري هنر شبيه‌سازي در بسياري از مسائل از جمله: برنامه ريزي توليد، تخصيص منابع، كنترل موجودي، مسائل مالي، تبليغات، حمل و نقل، تعميرات و نگهداري كارايي خود را نشان داده است.
در اين پژوهش سعي بر اين است كه برنامه ريزي توليد را از طريق شبيه سازي انجام دهيم تا با اين روش و تخصيص منابع به طور صحيح و به كارگيري ظرفيتها به اهداف زير دست يابيم:
1-    افزايش ميزان توليد
2-    شناسايي گلوگاههاي سيستم
3-    بالانس تجهيزات توليد
4-    كاهش مدت زمان بيكاري اپراتورها
5-    شناسايي عملكرد سيستم در برابر تغيير پارامترهاي تجهيزات و يا روش هاي توليد و آزمون جايگزينهاي مختلف.
6-    كاهش هزينه
7-    كاهش متوسط زمان انتظار توليد محصول
1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن
خط توليد كارخانه شرق جامه به سه واحد اصلي برش، دوخت و شست تقسيم شده است. كارخانه در قسمت برش به علت بهره گيري از دستگاه بسيار پيشرفته با حجم كار بسيار بالا با مشكل خاصي روبرو نيست و حتي اين توانايي را دارد تا سه برابر ظرفيت فعلي خود را پاسخگو باشد. در واحد شست به علت زمانبر بودن فعاليتها، وجود تنوع كاري و انجام بسياري از عمليات به صورت دستي صف بوجود مي آيد و محصولات با سرعت مناسب تكميل نمي شوند.
:
فارسی
منابع

1-    آذر ، عادل ، آمار و كاربرد آن در مديريت ، 1382 ، چاپ نهم ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
2-    آريا نژاد ، مير بهادر قلي ، برنامه‌ريزيي سيستمهاي توليد ،1382 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات ترمه .
3-    اصغر پور ، محمد جواد ، تصميم‌گيريهاي چند معياره ، 1385، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .
4-    اصغر پور ، محمدجواد ، تصميم گيري گروهي و نظريه بازيها با نگرش تحقيق در عمليات ، 1382، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران .
5-    ايرواني ، سيد محمد رضا ، سيستمهاي صف ، 1372 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران .
6-    بنكس كارسن ، شبيه سازيهاي سيستمهاي گسسته - پيشامد ، ترجمه‌ هاشم محلوجي ، چاپ چهارم ، انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف .
7-    جاويد ، ناصر ، ارزيابي كارو زمان ، 1379، چاپ اول، تهران ، انتشارات روزنه .
8-    سيد حسيني ، سيد محمد ، مديريت كارخانه ، 1383 ، چاپ هفتم ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
9-    سيد حسيني ، محمد، اسدي نيا ، مديريت توليد و خدمات براي مديران اجرايي ، 1384، دانشگاه آزاد اسلامي – واحد علوم و تحقيقات .
10-    شاهكار ، غلامحسين، مباني نظريه صف ، 1372، چاپ اول ، تهران ، مركز نشر دانشگاهي .
11-    كريمي دردشتي ، كاوه ( 1383) ، مدلسازي وشبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباتي گلناز كرمان ، استاد راهنما دكتر محمود البرزي ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي .
12-    ماكويي ، احمد ، مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي توليد ، 1379، چاپ اول ،تهران ، انتشارات روزنه .
13-    مدرس يزدي ، سيد محمد تقي ، تئوري صف ، 1372 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .
 
منابع لاتین:
1-    Aksoy, Hafzullah, Use of Gamma Distribution in Hydrological Analysis, TURKEY, Istanbul Technical University, 1999.
2-    B.COOPER, ROBERT, QUEUEING THEORY, ENCYCLOPEDIA OF COMPUTER SCIENCE, Fourth Edition, 2000.
3-    Bobbio, Andrea, Birth Death processes and Queuing Systems, Anro Accademico, 2000.
4-    Bolch & Eta1, Queuing Networks and Markof Chains, Canada, John Willey & Sons, 2006.
5-    Borson & Eta1, the WIYN Queue: Theory Meets Reality, National Optical Astronomy, 1996.
6-    Ching, Wai- ki, Markof Chains: Models, Algorithms and Applications, Hong Kong, Springer Science, 2006.
7-    Chung, Christopher, Simulation Modeling Handbook, 2 USA, CRC Press LLC, 2004.
8-    Church, Newman, Using simulation in the optimization of food service delivery, Emerald, 2000.
9-    Elfattah, Abd, Goodness of fit Tests for Logistic Distribution using the Stabilized probability plot, 2007, Journal of Applied Science Research, 3.
10-    GOMEZ, Fernandez, Garcia, Using Genetic Algorithms to resolve layout problems in facilities where there are aisles, ELEVIER, 20003.
11-    Limor Aharonson, Paul, Management of Queue in out – patient departments, The use of computer Simulation, Journal of Management in Medicine, 6. 1996.
12-    Nolan, Dennis, Reliability Engineering handbook, USA, 1999.
13-    Otamendi, Pastor, Estimation of Maximum Queue Lengths Using Simulation- Based Regression, I.J of Simulation, 9, 2006.
14-    Shin, Yang Woo, An Algorithmic Solution for the Stationary Distribution of M/M/C/K Retrial Queue, China, Changwon National University, 2006.
15-    Van Drop , Rene , A novel extension of the triangular distribution and its parameter estimation, USA, Royal Statistical Society, 2002.
16-    Willig, Andreas, A short introduction to Queuing Theory, Germany, Technical University Berlin, 1999.
17-    Zaindin, Mezen, parameters Estimation of the Modified Webull Distribution, Mathematical Science 11, 2009.02.03

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه