بررسی سيستم های PLC و DCS كارخانه آلومينا

بررسی سيستم های PLC و DCS كارخانه آلومينا
بررسی سيستم های PLC و DCS كارخانه آلومينا
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول: DCS كارخانه آلوميناي جاجرم   
مقدمه اي بر DCS    2
سيستم هاي كنترل غير متمركز DCS    2
اجزاء اصلي DCS    3
اجزاء كلي DCS مدل RS3    3
اجزاء سخت افزار Peer way    4
كنسول اپراتوري Consoles    5
كنترل فايل Control file    5
اجزاء تشكيل دهنده كنترل فايل Control file    6
كارتهاي ورودي و خروجي سخت افزار و ترمينال هاي ورودي و خروجي سيستم     7
نرم افزار DCS مدل RS3    8
آدرس دهي    8
عيب يابي در بخش كنترل و نرم افزار     10
عيب يابي در سخت افزار DCS    10
عيب يابي در سيستم هاي كنترل گسترده DCS    10
انواع بلاكها     12
چگونگي ارتباط يك بلاك ورودي يا خروجي با سخت افزار    12
بازه مقادير در يك لوپ كنترلي    13
كانفيگور كردن آلارم هاي AIB    15
اولويت بندي آلارم    20
چگونگي ارتباط بين كنترل بلاك و I/O Block    21
آدرس دهي يك كنترل بلاك    22
كنترل بلاك    23
نحوه اتصال ورودي هاي آنالوگ به كنترل بلاك    24
واحد كارگاه ابزاردهي و كارگاه الكترونيك     26
فصل دوم: PLC كارخانه آلوميناي جاجرم   
آشنايي با PLC    29
اتصال ارتباطي كامپيوتر شخصي با PLC    30
اجزاء PLC    30
وسايل ارتباطي و رابط ها    31
PLC تله مكانيك    32
عيب يابي PLCتله مكانيك فيلد ابزار دقيق    40
شماره كانال ماژول     41
عيب يابي تغذيه PLC و كارت هاي ايزولاتور    41
عيب يابي CPUو دستور RESET    42
عيب يابي ارتباط PLC با DCS    42
مدارك عيب يابي و لوازم آن به ترتيب اولويت     42
نرم افزارهاي اختصاصي PLC تله مكانيك    43
كپي و كاتولوگ ها پيوست    45

مقدمه اي بر DCS
(Distributed Control System) سيستم كنترل غير متمركز (گسترده)
در سيستم هاي قديمي اتوماسيون اطلاعات مربوط به هر واحد بايد از حمل آن به اتاق كنترل توسط كابل هايي انتقال مي يافت با ازدياد اين واحدها حجم كابل هايي كه به اتاق كنترل متصل مي شدند نيز افزايش مي يافت و بزرگترين اشكالاتي كه اين سيستم داشت عبارت بودند از :
1- تراكم انبوه كابل هاي ارتباطي در اتاق كنترل كه به نوبه خود در هنگام عيب يابي سيستم مشكل آفرين بودند.
2- در هنگام بروز اشكال در اتاق كنترل كل سيستم فلج مي شد.
3- در صورتي كه كنترل سيستم گسترده اي مد نظر بود پردازنده مركزي بايد داراي حجم حافظه و سرعت بسيار بالايي مي بود تا بتواند تمام داده هاي ارسالي و يا دريافتي را مورد پردازش قرار دهد و بديهي است كه با افزايش تعداد Point ها در سيستم فاصله زماني سرويس دهي دوباره به هر Point نيز افزايش مي‌يابد كه از نظر كنترلي عيب بزرگي محسوب مي شود.
در چنين شراطي بود كه مهندسين به فكر افتاندند كه اولا: تراكم كابل ها را در اتاق كنترل كاهش دهند. ثانيا: از مركزيت به يك قسمت به عنوان كنترل كننده مركزي جلوگيري كنند بدين منظور يك سيستم بزرگ صنعتي را به بخش هاي كوچك تقسيم كرده و كنترل آن قسمت را نيز به كنترلر مربوط به خودشان كه در همان محل قرار دارد واگذار كردند كه بدين ترتيب مفهوم كنترلر محلي(Locall Controller) شكل گرفت و تنها در صورتي كه اطلاعات آن قسمت مورد نياز ديگر قسمت ها واقع مي شد و يا تغيير مقدار يك point در آن قسمت از طرف سيستم هاي بالا مد نظر بود توسط شبكه هاي ارتباطي اين امر صورت مي گرفت.
سيستم كنترل غير متمركز DCS
الف- اجزاء DCS
ب- نرم افزار DCS
ج- آدرس دهي DCS و Peerway
د- عيب يابي در سيستم DCS
هـ- كپي نقشه ها و كانالوگ DCS و Peerway
سيستم كنترل غير متمركز (گسترده) DCS
سيستم كنترل فرياند توليد آلومينا در شركت آلوميناي ايران(جاجرم) قسمت اعظم اين فرآيند توسط سيستم DCS كنترل شده از يك اتاق كنترل مركزي CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط اين چهار اتاق محل تعداد زيادي از واحد هاي كنترلي كوچك كه در آنها PCL تله مكانيك نصب شده توسط شبكه كابل نوري تبادل اطلاعاتي نموده و كل فرايند آلوميناي تحت كنترل اين سيستم هاي مي باشد كه در اين فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضيح و بيان كنترل DCS مي پردازيم و توضيح اينكه DCS مخفف كلمه Distributed control system مي باشد. LCR مخفف Local control Room مي باشد و مدل DCS سيستم R.S3 شركت Fisher Rosmount آمريكا مي باشد.
الف- اجزاء اصلي DCS :
 1- Peer way 2- Consoles 3-Control file  4- Input /Out put كارت 5- Peer way inter pace
سيستم كنترل و DCS و مجموع سخت افزار اين كنترل به شرح ذيل بيان مي شود:
ارتباط توسط شبكه شاه راه فيبر نوري بين اين اجزا انجام شده و قسمت دوم مونيتورهاي اپراتوري بوده كه جهت نمايش و دريافت و ارسال اطلاعات محيط خارجي به سيستم برقرار مي شود. وقت چهارم سيستم هاي رابط مي باشد كه مجموع كنترل فرايند DCS به صورت خط كمك يا اضافي يا Redundancy  كار مي كنند يعني به محض معيوب شدن هر كدام از اجزاء فوق خط كمكي و مسير اضافي به صورت اتوماتيك وارد مدار مي شود. و اطلاعات هميشه در دو مسير ارتباطي ارسال و دو نقطه همزمان پردازش مي‌شود.
اجزاء كل DCS مدل RS3
1- Peer way     2- console  3- Control file 4- Peer way interface Devices
1- Peer way : يك شاه راه ارتباطي بوده كه تمام تجهيزات و دستگاههاي كنترلي از طريق اين شاه‌راه(Peer way) به هم متصل(Link) مي شوند و خاصيت Red undancy اين سيستم peer way اين امكان را به تجهيزات مي دهد تا مستقيم و خيلي راحت با هم ارتباط داشته باشند و اين بزرگراه ارتباطي كه حالت Redundant كار مي‌كند يعني هميشه اطلاعات از دو مسير در حال انتقال‌بوده و كار شبكه را در مواقع‌خرابي‌ شبكه راحت‌مي‌كندو اين‌شبكهPeer way در كارخانه‌آلومينا با كابل فيبرنوري‌انجام شده (Fiber optic cable) و تبادل اطلاعات شبكه به صورت سريال بوده كه در تمام نقاط فرستندگي و گيرندگي(node) ها بايستي اين پورت سريال نصب گردد. اين كابل فيبر نوري در تمام مسيرهاي ارتباطي بصورت دو خط كه همزمان اطلاعات يكسان را تبادل كرده كار گذاشته شده اند و مسيرهاي ارتباطي(F.O.C) كابل نوري بين PLC ها، [PLC25, PLC02, 04,05, 08, PLC23, PLC19, PLC15, PLC01,17,16,13,14] تا LCRها توسط كابل فيبر نوري انجام شده است يعني ابتدا اطلاعات توسط يك سيگنال الكتريكي از واحد به اولين اتاق كنترل منطق PLC ها ارسال شده و از PLC به اتاق هاي كنترل محل (LCR1-4)DCS توسط كابل فيبر نوري ارسال مي شود كه اين اطلاعات توسط پورت سريال RS-232 و ماژول SCm22 توسط PLC ها ارسال مي شود.

اجزاء سخت افزار Peer way
1-1 كابل ارتباطي (F.O.C):
ارتباط اوليه Peer way با تمام وسايل و تجهيزات RS3 به صورت داخل متصل مي شوند(Link) كه اولين تجهيز اين شبكه كابل ارتباطي مي باشد كه مي تواند هر نوعي از كابل باشد نوع كابل استفاده شده در شبكه Peer way كارخانه جاجرم جهت ارتباط كنترلي كارخانه كابل فيبر نوري(Fiber Optic Cable) مي‌باشد و انواع ديگر كابلهاي ارتباطي مثل كواكسيل الكتريكي (Twinax) ، كابلهاي تركيبي نوري و الكتريكي باشد كه كابل فيبر نوري يك كابل نوري (شيشه اي) دوتايي (Dual) بود كه در طول تار شيشه اي نور منتقل شده و مي تواند حجم زيادي را به خاطر بالا بودن سرعت نور به صورت سريال ارسال كند. تعداد Peer way 31 مي توانند با كمك يك (HIAS) بهم وصل شدند.


ج) كپي و كاتالوگ ها پيوست
نكته : در پايان اين نكته را متذكر مي شوم آنچه تحت عنوان plc تله مكانيك در اين گزارش آمده نتيجه مطالعات اينجانب و تجربه چند ساله در اين زمينه بوده هر چند بعلت بزرگ بودن مجموعه و اطلاعات بسيار خلاصه شده و خالي از اشكال هم نخواهد بود.
در اين بخش با انواع بلاكهاي ورودي و خروجي آشنا مي شويد. و نقش اين بلكها را در يك لوپ كنترلي مي فهميد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه