نظارت دولت بر فضای مجازی با تاکید بر مبانی مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظارت دولت بر فضای مجازی با تاکید بر مبانی مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران
نظارت دولت بر فضای مجازی با تاکید بر مبانی مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 130 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
 عنوان                                               صفحه

چکیده    1
مقدمه    2
بیان مساله    3
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    4
اهداف تحقیق    5
سوالات تحقیق    5
سوال  اصلی    5
سوالات فرعی    5
فرضیه های تحقیق    6
فرضیه اصلی    6
فرضیه های فرعی    6
روش تحقیق    6
پیشینه  تحقیق    6
سازماندهی تحقیق    7
فصل اول:کلیات    2
گفتار اول: نظارت    3
بند اول: مفهوم و ماهیت نظارت    3
بند دوم: مفهوم نظارت در مکتب اسلامی    4
بند سوم: نظارت دولت بر مسئولیت های مدنی    5
بند چهارم: ابعاد قانونی نظارت دولت    6
گفتار سوم:فضای مجازی    9
بند اول:چالش های موجود در فضای مجازی    10
الف -محل حضور بارگذار    11
ب-نشانی های پروتکل اینترنت    11
ج-پروتکل ها
   
فصل دوم: ساختار فضای مجازی و اصل نظارت    14
گفتار اول: ابزارهای مربوط به کاربران در ارتباطات مجازی    15
بند اول:سیستم اسم قلمرو    15
بند دوم:ایمیل (پست الکترونیک)    16
بند سوم: سیستم آی سی کیو    17
بند چهارم: پروتکل انتقال فایل    17
بند پنجم: اتاق های گفتگو و پیام های فوری    18
بند ششم: گروه های خبری و بلاگ ها    18
بند هفتم: نقش گذاران در اینترنت    19
بند هشتم: هاست ها    19
بند نهم: شبکه های اجتماعی، اینترنتی    19
بند دهم: شبکه های مجازی  از دید قانون    23
گفتار دوم: حریم خصوصی    28
بند اول: محرمانگی    31
بند دوم: انتظارمشروع از حریم خصوصی    31
بند سوم: شهرت، حریم خصوصی و محرمانگی    32
بند چهارم: حریم خصوصی و محرمانگی در فضای عمومی    36
گفتار سوم: نظارت و كنترل بر فضای مجازی در دولت  مکتبی    37
بند اول: روش مستقيم و بدون واسطه    37
بند دوم: روش مستقيم با واسطه    38
بند سوم:روش غير مستقيم( بازرسان مخفي)    39
بند چهارم: نظارت همگاني    39
بند پنجم: خود كنترلي.    41

فصل سوم: ابعاد نظارت  دولت در ارتباطات مجازی    42
گفتار اول: نظارت دولت بر کارگزاران فضای مجازی    43
بند اول: ارتباطات    43
بند دوم: ارتباط مجازی    44
بند سوم: مراکز ارائه کننده خدمات اینترنتی دولتی    45
گفتار دوم: شورای عالی فضای مجازی    57
بند اول: خواستگاه تشکیل شورای عالی فضای مجازی    58
بند دوم: تحلیل دستورالعمل و کارآمدی شورا    59
گفتار سوم: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی    61
محتویات    61
بند اول: فعالیت‌هاو عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی    61
گفتار چهارم: حوزه های ضروری برای حمایت در نظارت ارتباطات مجازی دولتی    62
بند اول: مالکیت فکری    62
بند دوم: حق تالیف و علائم تجاری    65
بند سوم: داده ها و سیستم ها    66
بند چهارم: داده ها و اطلاعات شخصی    67
گفتار چهارم:  سازوکارهای حمایت دولتی    68
بند اول:حمایت به وسیله قانون    68
بند دوم: حمایت به وسیله حقوق قراردادها    68
بند سوم:سیستم حمایت از حقوق پدیدآورنده دولتی    69
گفتار پنجم: حیطه های نظارت  در ارتباطات مجازی    70
بند اول: حوزه های نظارت و  مسئولیت    70
بند سوم:نظام مبتنی بر مسئولیت مطلق    79
بند چهارم:خطرناک بودن ماهیت فعالیت در فضای مجازی برای دولت    86
گفتار ششم: طراحي سيستم كنترل و نظارت فضای مجازی دردولت مکتبی    88
بند اول: تشویق به خودسازی مذهبی در فضای مجازی    90

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات    91
کتب فارسی    99
منابع اینترنتی    102
پایان نامه ها    103
منابع انگلیسی    103

 
چکیده
ماهیت متغیر و گذرای فضای  مجازی موجب می گردد دولت ها نتوانند قوانین حقوقی همگام و قابل انطباق تبیین نمایند. نظارت دقیق بر این پدیده نیاز به سرعت عمل و انعطاف پذیری دارد چرا که متناوبا موضوعات جدید در فضای مجازی مطرح می گردد که طرح و نظارتی جدید را می طلبد.مساله ی اجرای قوانین حقوقی و نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران بر فضای مجازی با چالش های بیشتری روبروست. چرا که علاوه بر کنترل ونظارت حقوقی، اجتماعی،سیاسی فضای مجازی، لازم است دولت بر موارد مذهبی و مکتبی منطبق با ارکان نظام نیز نظارت داشته باشد. که عدم توجه به این موارد موجب نابسامانی های اخلاقی و تزلزل های بنیادی، مکتبی می شود که در نهایت ارکان نظام را دچار لغزش و  چالش می نماید. برای نظارت دولت در این مورد مشکلات بسیاری وجود دارد. به طور مثال نا آشنایی دولتمردان با فضای مجازی و ماهیت آن است. بسیاری از قوانینی که در مورد فضای مجازی به کار می رود مربوط به قانون مطبوعات است و قانون گذاران، اینترنت را در زمره وسایل ارتباط جمعی قرار می دهند، در حالی که ماهیتی کاملا متفاوت دارد. از این رو اگر قرار است بینش کاملی  از نظارت دولت بر فضای مجازی بر مبنای نظام مکتبی داشته باشیم لازم است فضای مجازی و شرایط متغیر و بی ثبات آن را بشناسیم و قوانین جدیدی منطبق با ماهیت آن تعریف نماییم.هدف از این پژوهش بررسی ضرورت ها، فرصت ها و چالش های نظارت دولت بر مبنای نظام مکتبی در فضای مجازی است  

کتب فارسی
1-آماده، م،( 1392)، حمایت از حریم خصوصی، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران.
2-انصاری، ب،( 1386)،حقوق حریم خصوصی، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
3-انصاری، ب،(1387)، حقوق ارتباطات جمعی، چاپ دوم، نشر سمت، تهران.
4-اورلریش، ز، (1390)، جرایم رایانه ای، ترجمه محمد علی نوری و دیگران، چاپ دوم، نشر گنج دانش. تهران.
5-بادینی، ح، (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی،نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران.
6-باریکلو، ع،( 1387)،مسئولیت مدنی، چاپ دوم،نشر میزان، تهران.
7-باستانی برومند،پ،(1386)، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، چاپ دوم،نشر بهنامی، تهران.
8-بهرامی احمدی، ح،( 1388)،مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
9-بیکس، ب، (1383)، فرهنگ نظربه حقوقی، چاپ اول، نشر نی، تهران.
10-تدین، ع، (1388)، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
11-تقی زاده، ا، هاشمی، ا،(1390)،مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر پیام نور، تهران.
12-جعفری لنگرودی، م،( 1369)، دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، انتشارات طه، تهران.
13-جعفری لنگرودی، م، (1385)، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، نشر گنج دانش، تهران.
14-جلالی فرآهانی، ا،( 1387)، رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، چاپ اول، نشر دفتر تحققات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران.
15-جمشیدی ع،( 1390)، مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی، نشر جاودانه، تهران.
16-حکمت نیا، م، (1387)، مبانی مالکیّت فکری، چاپ دوم، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، تهران.
17-درودیان، ح،(1366)، جزوه مسئولیت مدنی،نشر دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران.
18-زرکلام، س،( 1387)،حقوق مالکیّت ادبی و هنری، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
19-زرکلام، س،( 1390)،حقوق تجارت الکترونیک، چاپ دوم، نشر شهر دانش، تهران.
20-زندی، م،( 1389 )،تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، چاپ اول، نشر جنگل، تهران.
21-سازمان ثبت اسناد،(1375)، همایش ملی بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران،تهران.
22-شهیدی، م، (1382)،آثار قراردادها و تعهدات، تهران، چاپ اول،نشر مجد، تهران.
23-صالح ولیدی، م،( 1374)،حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی و مساعدت و مشارکت در جرم، چاپ اول، دفتر نشر داد، تهران.
24-صفایی، س،( 1375)، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی،نشر میزان، تهران.
25-صفایی، س و  رحیمی، ح،( 1390)، مسئولیت مدنی،(الزمات خارج از قرارداد)، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
26-عباسلو، ب(1390)، مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، چاپ اول،نشر میزان، تهران.
27-فضلی، م،( 1384)، تخریب و اخلال در داده ها و سیستم های رایانه ای، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنب های حقوقی فناوری اطلاعات، چاپ اول، نشر سلسبیل، تهران.
28-فضلی، م،( 1385)، جزوه بررسی مسئولیت کیفری ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در ارائه و ذخیره اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه،  تهران.
29-فضلی، م،( 1389)، مسئولیت کیفری در فضای سایبر، چاپ اول، نشر خرسندی، تهران.
30-قاجار قیونلو، س،(1391)،سیامک،مقدمه حقوق سایبر، چاپ اول،  نشر میزان، تهران.
31-قاجار، س،(1391)،مقدمه حقوق سایبر، چاپ اول،نشر میزان، تهران.
32-قاجار، س،( 1374)، مطالعه تطبیقی ادله اثبات در محیط های دیجیتال با توجه به حقوق ایران، شورای عالی انفورماتیک، تهران.
33-قاسم زاده، س و ره پیک، ح، کیایی، ع،( 1390)، تفسیر قانون مدنی، چاپ چهارم، نشر سمت، تهران.
34-قاسم زاده، س،(1388)، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ هفتم، نشر میزان، تهران.
35-کاتوزیان، ن،( ۱۳۸۷)، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
36-محسنی، ف، (1390)، حریم خصوصی اطلاعات، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق، تهران.
39-محقق داماد، س، (1381)، قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ نهم، نشر مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
40-محمدی،ا،(1373)، قواعد فقه، چاپ اول،نشر یلدا، تهران.
41-معاونت آموزش قوه قضاییه،( 1387)، سیاست جنایی- تقینی ایران در جرایم اقتصادی، چاپ اول، نشر جنگل، تهران.
42-معین، م،(1381)، فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، نشر امیر کبیر، تهران.
43-مهرپور، ح،( 1373)،حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اطلاعات، تهران.
44-مهمان نوازان، ر،( 1389)،خسارات قابل جبران در حقوق ایران، نشر مجد، تهران.
45-میرحسینی، س،( 1385)،مقدمه ای بر حقوق مالکیّت معنوی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران.
46-الظالمی،م، (1359)ترجمه رضا رجب زاده، انتشارات پیام آزادی
47-ملکی، ع، ( 1386)،الفبای آینده پژوهی، چاپ سوم، نشریه موسسه فرهنگی، انتشارات کرانه علم
  48-جلالی، ع( 1384)شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
49-استیل، چ،( 1388)، جرایم ویندوز، ترجمه شهرام نقدیانی، انتشارات کارآگاه
50-جلالی، ع،(1386)شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
51-سی نیومن، ر،( 1388 )، جرایم رایانه ای، ترجمه عباس فرد قاسمی، انتشارات کارآگاه
52-شیتز، م،( 1388)،جرایم رایانه ای، ترجمه حسن تراب زاده، انتشارات کارآگاه
53-شمس, ع،(1378)، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی انتشارات دراک
54-عاملی, س،(1385)،شهر و شهرنشینی مجازی، سخنرانی در همایش شهر مجازی، بررسی و ارزیابی شاخصهای فناوری
55-خرم آبادی، ع،( 1383)، مجموعه مقالات همایشی بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات سلسبیل
56-طالع پسند، س،( 1387)، نخستین همایش علمی فضاهای مجازی، انتشارات سیما نوین سمنان
57-عاملی، س( 1388 )، همشهری شماره 5049 مورخ سیزده بهمن 85
58-ملکی، ع،( 1386)، الفبای آینده پژوهی، چاپ سوم، نشریه موسسه فرهنگی، انتشارات کرانه علمی
مقاله‌ها
59-انتشارات پلیس بین الملل ناجا( 1388 )، جرایم مرتبط با فناوری های برتر در اتحادیه اروپا، ترجمه مهدی اعلانی
60-انصاری، ب(،1383)،حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام،تطبیقی و ایران،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره 66
61-بهرامی احمدی، ح، (۱۳۸۸)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 41،شماره،139
62-بهنیا، م، (1389 )، تاملی بر ایراد تزاحم اصل انتظار مشروع با برخی از اصول حقوق اداری، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم
63-جلالی فراهانی، ا، (1386)،مزیت ها و محدویت های فضای سایبر در حوزه آزادی بیان،آزادی اطلاعات و حریم خصوصی،نشریه مرکز پژوهش های مجلس،شماره 59
64-جلالی فراهانی، ا، (1384)،پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، نشریه فقه و حقوق،سال دوم
65-جلالی فرآهانی، ا،( ۱۳۸۷)، تاملی بر سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات،نشریه مرکز پژوهش های مجلس،شماره 91
66-حمید رضا، ح،( 1389)، معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 2
67-دزیانی، م،( ۱۳۸۰)، مسئولیت كیفری برای انتقال داده ها در شبكه های كامپیوتری بین المللی و چالشهای جدید اینترنت خبرنامه انفورماتیك، شورای ملی انفورماتیك سازمان برنامه و بودجه كشور، شماره 80،
68-قناد، ف، (1387)، کلاهبرداری الکترونیکی در بستر فناوری اطلاعات،مجله پژوهش حقوق و سیاست،سال دهم،شماره 25
69-محسنیان، س، ورود رسانه ها به حریم خصوصی، نشریه پژوهش و سنجش،سال یازدهم، شماره 39 و 40

منابع اینترنتی
70-آشنا, ح،(1385)،انسانهای سایبر و جرائم سایبر. دسترسی http://ictworld.blogsky.com  
71-پرویزی،ر(،1383)، جرایم سایبر،قابل دسترسی در  http://www.itna.ir/archives/article
72-قانون جرایم رایانه ای ( ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در قانون مجازات اسلامی تهران:
http://www.dadsetani.ir/newver/۸۷/rayaneh.asp
 73-اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلات بیست و سوم اسفند( 1388  )
    www.privacynetwork.info
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=f8f2f279-89bb-4f5d-b904-bd7a3fa8e626
  http://www.isp.ir/content/view/858/2
پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی http://cra.ir
سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پایان نامه ها
74-حسنی، ج،( 1385 )،حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه شهید بهشتی.
75-ذهابی، ج،(  1381 )،قانون حاکم بر مسئولیت مدنی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه تهران.
76-قاسم زاده، س، (1372 )،نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی،پایان نامه دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تربیت مدرس.
77-قسمی تبریزی، ع،( ۱۳۸۰)،اصل جبران کامل زیان در مسئولیت مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

منابع انگلیسی

78-Castronova, edward.2008 "A Test of the Law of Demand in a Virtuas                      
 79-World:Exploring the Petri Dish Approachto Social Science2005." cESifo working17.        
 80-janson, david, and david post1996. "law borders:the rise of law in cyberspace."- firstmonday,
81-braman op.cit.p245. schruersmatthew 2002 the history and economies of isp liability for third party content, virginia law review , vol. 88, no 1, march, p208
82-Carl and henry h.perritt, jaye 2006 civil liability on the internet. Gpsolo magazine, january / fabruary p2
83-carl, op.cit. p1.samtan. op.cit.p3mthetorbid. m 2000 liabiliti of internet servic providers for defamation in the us and britishp2
84-David E morrison, the public interest , the media and privacy2002, areport for British Broadcasting Corporation, march, p 2
85-estellehallyday v. 1999valentinlacambre 114 emechambre 10 fevirer
86-freedman and robert.j c dance2001 internet law hand book. Borden lander gervias.llp.7
87-freedman and robert.j c dance 2001 internet law hand book. Borden lander gervias.llp.7
88-geist ,michael  2006 uk court  rules on  isp  liability, march, retrieved from the world wide web (last visited 2009) available at: http:/ www. Matrixstream.com
89-hamdaniassaf 2002 who liable for ciberwrong Cornell law review.vol 87 p915
90-Happer, jim, 2005 against isp liability. Do you have a duty to profect the world? Telecommunications technology journal, regulation spring 31
91-harpwood, vivienne. Modern tort law cavandish publication th edition, london, p22
http://en.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://www.en.wikipedia.org
http://www.freetechexams.com/computer-networking/network/icq.html
92-Kelly john x 2007 isp liability overview jisc legal 23 november, retrieved from the world wide web (last visited 2008) a vailable at: http:/ www.jisclegal.ac.uk.p3
93-Lee A Bygrave1998.Data protection pursuant ti the right to privacy in human rights treaties, international journal of law and information of law and information technolighy,.vo6
94-Oramandy 1999 couri cases regarding isp liability retrived from the word wide web (last visited 2009)
95-Paul Chadwick, Privacy and Media – Subtle Compatibility –Five Categories of Fame, 26th 2004 International Conference on Privacy and Personal Data Protection, 14-16 September,p10
96-spier c van bar d.b.dobbs. k.d. kermiear 1996 the  limit of liability keeping the foodgate shut law international nederlandpp 23
www.opsi.gov.uk/acts 1996/96055-ahtm=1


Abstract:
The changing nature of cyberspace and transient causes sync legal rules applicable government can not explain in addition to controlling and monitoring more Rvbrvst.chra the legal, social, political, cyberspace, it is necessary to comply with the government on the religious and ideological pillars of the regime have also monitored. lack of attention to those cases stem the ravages of moral and insecurity, the school that eventually falter and challenge the pillars of the regime. For state control in this case there are many problems. For example, unfamiliarity with the virtual space and the nature of its  government. Many of the laws that apply in the virtual space of the press law and legislation, the Internet and mass media were among the day, while nature is completely different. , opportunities and challenges of government regulation on the school system in cyberspace

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه