رابطه سبک های دلبستگی، سبک مقابله ای و هيجانی خواهی با نگرش به خيانت زناشویی در دانشجويان متاهل

رابطه سبک های دلبستگی، سبک مقابله ای و هيجانی خواهی با نگرش به خيانت زناشویی در دانشجويان متاهل
رابطه سبک های دلبستگی، سبک مقابله ای و هيجانی خواهی با نگرش به خيانت زناشویی در دانشجويان متاهل
230,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 119 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره وراهنمایی(M.A)

                                                                   فهرست مطالب 
                                                      
فصل یکم:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    
2-1-بیان مسأله     
3-1- اهمیت وضرورت انجام پژوهش     
1-4- اهداف پژوهش    
1-4-1- هدف اصلی تحقیق    
1-4-4 اهداف جزئی تحقیق    
-5- سئوالات تحقیق    
1-6- تعریف متغیرها    
1-6-1- تعاریف مفهومی    
-7-2-تعاریف عملیاتی واژه ها    
فصل دوم:چارچوب ومبانی نظری تحقیق
-1مقدمه    
2-1-1- مبانی نظری پژوهش    
نظریه های الگوهای دلبستگی
نظریه جان بولبی
نظریه روان تحلیل گری
نظری نظریه اریک اریکسون ه ملانی کلاین
نظریه هارلو
نظریه تامسون
نظریه رفتارگرایی
دیدگاه کردارشناسی
نظریه یادگیری اجتماعی
. نظریه روان شناسی شناختی    
ثبات ارزیابی ایمنی دلبستگی
دلبستگی در بزرگسالی    
فرهنگ و دلبستگی
عوامل مؤثر بر دلبستگی
پیوندجویی
نظریه دلبستگی دیدگاهی القاط نگر
تفاوت اصول نظریه دلبستگی
الگوهای فعال درونی و دلبستگی
تأثیر روش های فرزند پروری
ماهیت رشته های دلبستگی در روابط زوجین
=سبک های مقابله ای    
-انواع مقابله    
مقابله کارآمد    
-انواع مقابله کارآمد    
-مقابله متمرکز بر مسئله    
-مقابله متمرکزبرهیجان    
-مقابله ناکارآمد وغیرمفید    
هیجان خواهی    
تعریف هیجان خواهی    
ویژگی های افراد هیجان خواه    
تفاوتهای رفتاری در افراد هیجان خواه    
ماهیت هیجان خواهی    
اساس بیولوژیکی هیجان خواهی    
هیجان خواهی و برونگرایی و درونگرایی    
جنسيت و هيجان خواهي    
بی تکلفی و بزهکاری در هیجان خواهان    
هیجان خواهی و ورزش    
سبک تفکر و خلاقیت در هیجان خواهان    
احساس جویی    
نظريه هاي هيجان    
نظريه جيمزلانگه    
نظريه كنون بارد    
مبانی تجربی پژوهش    
تحقیقات داخلی    
-تحقیقات خارجی    
فصل سوم: روش شناسی پزوهش
-1- مقدمه    
-2- روش تحقیق    
-4- جامعه آماری    
4-4- نمونه آماری    
-5- روایی وپایایی پرسشنامه    
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها        
4-1- مقدمه     
4-2- یافته های توصیفی     
4-3-تحلیل استنباطی داده ها    
یافته ها    
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1-مقدمه    
5-2بحث ونتیجه گیری    
5-3-پیشنهادات تحقیق    
منابع ومأخذ    


فصل یکم
 کلیات تحقیق


1-1-مقدمه:
در دهه اخیر، گرایش به خیانت به همسر در جامعه ما بسیار افزایش یافته است. از بین رفتن عشق و علاقه زیبا به چشم نیامدن همسر، سهل‌انگاری همسران، هوسرانی، عقده‌های جنسی، اخلاق و رفتار غیرقابل تحمل همسر، بی‌خطر شمردن خیانت، زیاده‌خواهی و تنوع‌طلبی را از دلایل اصلی خیانت و بی‌وفایی همسران به یکدیگر می‌دانند(حسيني بيرجندي،1392).  خیانت به همسر موجب اختلاف بين زوج ها  می شود واین  اختلاف منتج به تعارض زناشویی  می شود، كه برخلاف رضایت زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن¬ها، خودمحوری، اختلاف در خواسته‌ها، طرح ‌های رفتاری و رفتار غیرمسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است. درگیری و تعارض در روابط زن و شوهر به خاطر تصمیم‌گیری‌های مشترکی که اتخاذ می¬کنند امری طبیعی است.  شدت تعارض می-تواند در دامنه¬ای از تفاوت آشکار در نظارت زوج¬ها تا اختلاف¬های جدی در ارزش‌ها و آرزوها قرار گیرد . تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یکپارچگی آن ضربه می¬زند و شدت تعارض موجب بروز نفاق پرخاشگری، ستیزه¬جویی و سرانجام اضمحلال و زوال خانواده می‌گردد. کانون خانواده¬ای که بر اثر تعارض و نفاق و جدال بین زن و شوهر آشفته است آثار مخربی در حیات کودک، فرزندان و خانواده به جای می گذارد که در سال‌های آتی به صورت عصیان و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز می¬کند  با افزایش تعارض در ارتباط های زوجی ناسازگاری افزایش می‌یابد و نارضایتی بیشتری حاصل می شود و همین مشکلات از مقدمات طلاق و جدایی محسوب می‌شوند(فرح بخش، 1393).
یکی از متغیرهای موثر در خیانت زناشویی سبک های دلبستگی است. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک اشتغالی. هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختلاف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینکه، همسر خود را با دیگران صمیمی احساس کنند در هراس هستند و این عامل می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد(رضاپور وهمکاران ، 1393). دیگر متغیر مورد بررسی در این پژوهش سبک های مقابله ای است که زوجین برای رویارویی با فشارهای روانی محیط زندگی خود به کار می برند گزارش برخی از محققان مبنی بر اهمیت استفاده از سبک های مقابله ای  در کاهش مشکلات زناشویی ، این مسئله را در خور توجه نموده است.
 آن چه تحت عنوان سبک های مقابله ای مطرح می شود همان روش های برخورد با مسائل است که از طریق فرد به طور آگاهانه طراحی وبه اجرا در می آید ونتیجه آن حل مسئله ویا افزایش روانشناختی فرد برای عبور موفقیت آمیز از شرایط بحرانی ودورماندن از آسیب های ناشی از بحران های روانی اتفاق افتاده است(محمدزاده،خسروی افرا،1391).بررسی‌ها نشان داده است که برخی ویژگی‌های فردی بر ارزیابی‌ها و نگرش فرد در زمینه‌ی خيانت زناشويي می‌گذارد. یکی از این ویژگی‌ها، هيجان پذيري ‌است. فرد هیجان‌خواه همواره به دنبال تجربه‌های جدید است. عوامل شناختي و هیجاني دلالت دارد بر به کارگماشتن افکار ورفتار هایی که در هیجان های آدمی تاثیر می گذارند هنگامی که انسانها  عوامل شناختي و هیجاني را به کار می گیرند چگونگی تجارب و تظاهر هیجان های خود را هم تحت اختیار می گیرند (امين آبادي و همکاران،1390).از سوی دیگر، عاملی که منجر به کاهش خیانت به همسران می-شود، دلبستگی  و پیوند عاطفی بین زوج¬ها است. در سال های اخیر سبک های مقابله ای در گروه های مختلف مورد توجه وبررسی قرار گرفته است که یکی از این گروه ها دانشجویان می باشند. این گروه ضمن اینکه بخشی از جمعیت فعال کشور مارا تشکیل می دهند،درعین حال به نظر می رسد عوامل تنیدگی زای خاص وروش های مقابله ای ویژه ای به دلیل تفاوت های فردی  درمیان آنها وجود دارد که شامل آسیب ها،تدابیر،تهدیدها،چالش های بالقوه وتوانایی ادراک شده فرد برای مقابله با آنهاست با توجه به اهمیت تعارضات و رضایت زناشویی در افزایش کارکرد خانواده و سلامت جامعه و ضرورت مطالعه عوامل مرتبط با آن، یعنی، سبک‌هاي دلبستگي (استمرار سبک¬های دلبستگی از کودکی به بزرگسالی و نیز اهمیتی که تاثیر نوع سبک دلبستگی در ایجاد آرامش یا بروز هیجان¬¬ها و آشفتگی¬های روانی در زندگی زناشویی دارد) و هیجان خواهی به عنوان سازه‌هايي بنيادين و اثرگذار بر روابط زناشويي ، این پژوهش می‌تواند اطلاعات مناسبی برای زوج¬ها جهت غنی‌سازی رابطه زناشویی و کاهش تعارض¬های زناشویی¬شان و همچنین خانواده درمانگران برای افزایش کارکرد خانواده فراهم کند. این مطالعه در پي بررسی رابطه سبك هاي دلبستگي، سبك مقابله اي و هيجاني خواهي با نگرش به خيانت زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه می باشد.منابع ومأخذ:
1.    -آزادی،محمد مهدی،اکبری بلوط بنگان،افضل،واعظ فر،سیدسعید،رحیمی،معصومه(1393).نقش سبک های مقابله ای وخودکارآمدی در استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان،مجله روان پرستاری،دوره2،صص22-32
2.    آتش روز، بهروز. پاکدامن، شهلا عسگری، علی (1393)، پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق مهارت در سبک های مقابله ای.  فصلنامه خانواده پژوهشی، سال 4، شماره 14.
3.    آذرتاش، فاطمه (1390). اثر بخشي آموزش مهارتهاي جنسي بر كاهش تعارضات زناشويي زنان مراجعه كننده به خانه سلامت منطقه2. رساله كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه علوم و تحقيقات.  
4.    -آقامحمدیان شعرباف،حمیدرضا،پاژخ زاده،شهناز(1391).مقایسه عوامل تنیدگی زا وشیوه های مقابله با آن در دانش آموزان مجله روانشناسی،شماره2،دوره 6.
5.    -اکبری،بهمن،پیری،ولی،کیخاونی،ستار،پیری،رمضان(1392).بررسی رابطه بين سبک های مقابله با تنيدگی و وضعيت سلامت روانی در ميان معتادين مراکز ترک اعتياد استان گيلان با توجه به شدت اعتياد،مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام،دوره بیست ویکم،شماره سوم،صص147-154.
6.    اكبري ،مهدي،روشن،رسول،  فتي،لادن ، شعباني،امير وضرغامي، فيروزه ( 1393). عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در پیش بینی افکار تکرارشونده منفی: یک رویکرد فراتشخیصی، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال بيستم، شماره 2، 25-32.
7.    امين آبادي، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، احمد و صالحی، اعظم (1390). رابطه بين راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و مشکلات هيجاني با توجه به عوامل فردي و خانوادگي، فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده. 1 (1): 1-18.
8.    امینی، فریماه (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و خشونت¬های زناشویی. پایان¬نامه کارشناسی رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان¬شناسی، دانشگاه اصفهان
9.    اسماعيل بيگي، زهره و غلامرضايي، حميدرضا (1388). معجزه صميميت، كليد زندگي و رابطه موفق. تهران: نشر نوانديش.
10.    -بساک نژاد،سودابه ،اصفهانی اصل،مریم،محمودی قلعه نوی،نسرین(1391).رابطه هوش هیجانی وسبک های مقابله ای با سلامت روان دانشجویان دختر،فصلنامه علمی پژوهشی زن وفرهنگ،سال سوم،شماره یازدهم،صص75-88..
11.    بطلاني،‌ سعيده؛ احمدي، سيداحمد؛ شاه سياه، مرضيه؛ بهرامي، فاطمه و محبي، احمد (1389). تاثير زوج درماني مبتني بر دلبستگي بر رضايت و صميميت جنسي. مجله اصول بهداشت روان، 12(2)، 505-496.
12.    
13.     بشارت ،محمدعلی،خواجوی،زینب وپورخاقان،زینب (1391)نقش واسطه اي ناگويي هيجاني در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و عملكرد جنسي،مجله رویش روانشناسی،سال دوم،شماره4،صص25-34.
14.    -بشرپور،سجاد ( 1391).اثر بخشي درمان پردازش شناختي بر بهبود علائم پس آسيبي، عزت نفس و رضايت زناشويي زنان موا جه شده با خيانت زناشويي،فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده،سال دوم،شماره 2.
15.    بهادری خسروشاهی،جعفر،هاشمی نصرت آباد،تورج(1390).مطالعه ای به منظور بررسی نقش سبک‎های دلبستگی، راهبرد‎های مقابله‎ای و سلامت روانی در اعتیاد به اینترنت،فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی تحولی،دوره8،شماره30،صص 177-188.
16.    - پاكدامن، شهلا. (1390). بررسي ارتباط بين دلبستگي و جامعه¬طلبي در نوجوانان. مجله علوم روانشناختي، دوره چهل و هفتم، شماره نهم، صص. 25-3.
17.    -ترابیان، لیلا.، عامری، فریده و خدابخش، روشنک (1391). بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی وفا، خیانت دیده و عادی. مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهرا. دوره 8. شمارۀ 3. 9-25.
18.    حافظي فريباوجامعي نژاد فرحناز (1388). رابطه بين عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان شرکت ملي حفاري خوزستان، نشریه روان شناسي اجتماعي،  دوره  4, شماره  10،  صفحه 41 – 54
19.    -حسيني بيرجندي، سيدمهدي(1392) آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، چاپ اول، تهران: انتشارات آواي نور،
20.    حسینی، بیتا (1390). مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌محور و راه حل محور بر بهبود مولفه‌های صمیمیت و سازگاری زناشوئی زوجین و ساختن مدل پیشنهادی. رساله دکتری مشاره، دانشگاه علامه طباطبائی.
21.    خداياري فرد، محمد؛ شهابي، روح الله و اكبري زردخانه،‌ سعيد. (1386). رابطه نگرش مذهبي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل. فصلنامه خانواده پژوهي، 3 (10)، 620-611.
22.    -حمیدی، امید؛ سرور احمدی و مختار ویسانی.( 1393). بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خیانت زناشویی: یک مطالعه دلفی، همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده طلاق، سقز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز.
23.    -خدمتگزار، حسین.، بوالهری، جعفر و کرملو، سمیرا (1387). بی وفایی همسران،: روش‌های پیشگیری و رویارویی با بی وفایی، تهران: قطره.
24.    خسروی، زهره؛ بلیاد، محمدرضا؛ ناهیدپور، فرزانه؛ آزادی، شهدخت (1390). بررسی رابطه سبک¬های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج¬های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج.  فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه¬ شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم، صص. 80-61.
25.    خلج آبادي،فريده.(1391). تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بين افراد تحصيل كرده ي دانشگاهی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده،سال 15 ،شماره58.
26.    دوکانه¬ای فرد، فریده؛ بهبودی، معصومه؛ خیاط¬خامنه، مریم (1389). بررسی سهم هر یک از مؤلفه¬های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضامندی زناشویی دبیران زن متاهل مقطع متوسطه در شهر ایلام. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره دوم، شماره اول، صص. 89-61.
27.    -صادقی، سعید (1390). بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویي. پایان¬نامه کارشناسی ارشد روانشناسي باليني، انستیتو روان¬پزشکی تهران.
28.    -صلاحیان، افشین؛ صادقی، مسعود؛ بهرامی، فاطمه؛ شریفی، مریم. (1389). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی. مطالعات روان شناختی، دوره ششم، شماره دوم، صص. 17-1.
29.    -طالب¬ نیری، فائقه. (1386). رابطه هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با بهزیستی شخصی در کارمندان زن و مرد دفاتر اسناد رسمی کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران مرکزی.
30.    رابط، رحيم؛ رابطه بين سبك‌هاي دلبستگي با هوش هيجاني و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ماهنشان؛ شهريور 1388؛ دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
31.    -رضاپور یاسر ،  عینی، ابراهیم،  آیین پرست، ندا وحشمتی، فاطمه (1393).اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر عملکرد خانواده مادران دارای سبک دلبستگی ناایمن، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،دوره 4، شماره 15، صفحه 105-126.
32.    رجبی، غلامرضا (1388). ساختار عاملی مقیاس رضایت زناشویی در کارکنان متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره چهارم، صص. 358-351.
33.    -رجبي؛ غلامرضا؛ قربانی، فردین؛ خجسته مهر (1389). بررسی رابطه بین ایدئولوژی¬های جنسیتی، نقش های زناشویی و هوش هیجانی با کیفیت زندگی. فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده،  سال اول، شماره 1، صص. 39-53.
34.    -رفيعي، سحر ،حاتمي، ابوالفضل  وفروغي، علي اكبر. (1390).رابطه ي بين طرحوارههاي ناسازگارانهي اوليه و سبك دلبستگي در زنان داراي خيانت زناشويي  فصلنامه ي علمي – پژوهشي جامعه شناسي زنان، سال دوم، شماره اول، ص32.
35.    رحیمی، اکرم (1392). بررسی آسیب‌شناسی تعاملی رابطۀ زوجین قبل و بعد از عهدشکنی شوهران در بین زنان آسیب دیدۀ شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
36.    -رستگار، کوروش‌ (1392). هوس‌های سرخ: روانشناسی زیبایی، هوس و خیانت. نشر اینترنتی.
37.    -رفیعی، س.، حاتمی، الف. و فروغی، ع. (1390). رابطه بین طرحواره های ناسازگارانه اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. جامعه شناسی زنان. شماره 1، 21-36.
38.    -زتومکا، پیوتر‌(1386). اعتماد: نظریه جامعه‏شناختى، ترجمه غلامرضا غفارى، تهران: شیرازه.
39.    -زکی یی، علی‌(1391). رابطۀالکسی تیمیا، باورهای غیر منطقی، عاطفه منفی و عاطفۀ مثبت اختلالات روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه.
40.    زکی یی، علی.، رجبی گیلان، نادر و قاسمی، رامین.(1393). رابطه اعتماد اجتماعی با اختلال‌های روانی. چاپ نشده.
41.    سلیمانی نژاد،اکبر،همدمی،پریسا،سودی،حورا(1390).بررسی رابطه سبک های مقابله ای وفرسودگی شغلی باسلامت روان در پزشکان ارومیه(1390).مقاله پژوهشی ماهنامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه،دوره دهم،شماره دوم،پی درپی 37،خردادوتیر1391،صص226-236.
42.    شعاع كاظمي،مهر انگيز.(1390). تاثير روان درماني زوجيني بر كيفيت زندگي زوجين آسيب ديده از خيانت هاي زناشويي در تهران، مجله تخصصي پژوهش و سلامت/ دوره ي 1/ شماره ي 1/
43.    -شمسایی، محمد مهدی؛ نیکخواه، حمیدرضا؛ جدیدی، محسن. (1385). نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی. مجله روان¬شناسی کاربردی، سال اول، شماره دوم، صص. 67-57.
44.    شمس مفرحه، زهرا (1389). بررسي تاثير مشاوره زناشويي بر رضايت جنسي زوجين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز. پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده پرستاري ومامايي، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
45.    شیرین پور، مجید (1391). بررسی رابطه سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی با رضایت زناشويي افراد مبتلا به آسم اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز.
46.    عبداللهی، افسانه؛ کافی، سید موسی؛ شاهقلیان، مهناز. (1390). رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت و همسازی زناشویی. روان شناسان ايراني، سال هفتم، شماره بیست و هفتم.
47.    -عبدي ،محمدرضا ، نظري، علي محمد، محسني، مصطفي وذبيح زاده، عباس (1390).بررسي نگرش افراد نسبت به فعاليت هاي اينترنتي شريك زندگي با خيانت به اينترنت ، مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، دوره 2، شماره3
48.    عجم، علی اکبر ( 1393). تبیین ارتباط بین تعارض زناشویی و نگرش به خیانت در ازدواج و نقش آن در پیشرفت تحصیلی، اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به صورت الکترونیکی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،
49.    -عشقي نوگوراني، روناك.(1391).تدوین مدل معادله ساختاری اختلالات جنسی زنان در شهر اصفهان،پايان نامه دكتراي تخصصي دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .
50.    -فرحبخش، کریم. (1393). مقایسه¬ی میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه¬ی دکتری، دانشکده روان¬شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
51.    -کامل¬عباسی، امیررضا. (1390). بررسی رابطه سبک¬های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی در زنان و مردان شهرستان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
52.    کرمی، جهانگیر و زکی یی علی‌(1393). بررسی نقش عوامل جامعه شناختی و روان شناختی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل شهر کرمانشاه. طرح پژوهشی استانداری کرمانشاه.  
53.    مومنی، خدامراد (1392). بررسی ویژگی‌های روان‌شناسی و جامعه شناسی مردم شهر کرمانشاه. طرح پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه.
54.    -مردانی حموله، مرجان؛ حیدری، هایده. (1389). ارتباط خوش بینی و سبک¬های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره هشتم، شماره اول، صص. 52-46.
55.    -مکتبی، غلامحسین؛ داوودی، ایران؛ کرد زنگنه، کاظم. (1392). بررسی رابطه ساده و چندگانه بین هوش هیجانی و تعارضات زناشویی با رضایت زناشویی. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
56.    -محمدخانی،شهرام،باش فره،رقیه(1387).بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای وسلامت عمومی دانشجویان،پژوهش درسلامت روانشناختی،دوره2،شماره1.ص37-47
57.    محمدزاده،جهانشاه،خسروی،افرا(1391).بررسی رابطه هدف درزندگی،سبک های مقابله ای درمیان دانشجویان ایلام،مجله تحقیقات نظامسلامت،سال هشتم،شماره ششم،صص951-957.  
58.    -هنرپروران،نازنین،تبریزي،مصطفی،نوابی نژاد،شکوه, شفیع آبادي ،عبدالله،(1389).اثربخشی آموزش رویکردهیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین،مجله اندیشه و رفتار،دوره 4،شماره 1،36-48.
59.    -نوروزی، فیض‌اله و بختیاری، مهناز (1388). مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن. فصلنامهراهبرد، سال هجدهم، 5، ص: 269- 249.
60.    هنرپروران، نازنین؛ تبریزی، مصطفی؛ نوابی‌نژاد، شکوه؛ شفیع‌آبادی، عبدالله (1389). آموزش رویکرد هیجان‌مدار بر رضایت جنسی زوجین. مجله اندیشه و رفتار. دوره 4. شماره 15.
61.    -نوري، ربابه (1390). مهارت مقابله با استرس، تهران: انتشارات طلوع دانش.

 

منابع لاتین

Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, M. H. (2010). Effect of family problem-solving on marital satisfaction. Journal of Applied Science, 10(8), 682-687.
Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2007). A comparison of high-and low- distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 62, 621-638.

Bowlby,j., 1969, 1973, 1989, Attachment and loss vo1.2. separation, anxiety and anger,
New York, Basic books
Batool, S. S., & Khalid, R. (2009). Role of emotional intelligence in marital relationship. Pakistan Journal  Psychological Research, 24(1, 2), 43-62.
Bello, R., Brandau, A., Brown, F., & Ragsdale, J. D. (2008). Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation among remarried. Journal of Communication Quarterly, 56 (1), 1-16.
Besharat, M. A. (2003). Relation of attachment style with marital conflict. Journal of Psychology Republic, 92(3), 13-40.
Bookwala, J., Sobin, J., & Zdaniuk, B. (2015). Gender and aggression in marital relationships: A life-span perspective. Sex Roles, 52, 506-797.
Bracett, M. A., Warner, R. M., & Bosco, J. S. (2015). Emotional intelligence and relationship quality among couples. Personal Relationships, 12, 197-212.
Burnette, J. L., Taylor, K. W., Worthington, E. L., & Forsyth, R. (2009). Attachment and trait forgivingness: The mediating role of angry rumination. Journal of Counseling & Development, 8, 312-320.
Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. Personal Relationships, 15, 141-154.
-Brody, S. (2012). Alexithymia is inversely associated with women’s frequency of vaginal intercourse. Archives of Sexual Behavior. 32: 73–77.
Bala, M. (٢٠14). Social self-concept of educated employed and educated
unemployed women. The International Journal of Social Psychiatry, ٤٤
(١), ٧١-٧٤.
Baumeister, R. F. (٢٠13). The self. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske & G.
Lindzey (Eds.), The handbook of social psycholoji (٤th Ed.). Boston:
The McGraw Hill Companies.

Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J., & Kashy, D. A. (2005). Perceptions of conflict and support in romantic relationships: The role of attachment anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 88 (3), 510-531.
Collins, N., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644-663.
Cramer, D. (2002). Linking conflict management behaviors and relational satisfaction: The intervening role of conflict outcome satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 19 (3), 425-432.

Cross, E. S., Bacon, P. L., & Morris, M. L. (٢٠1٠). The relational
interdependent self-construal and relationships. Journal of Personality
and Social Psychology, ٧٨ (٤), ٧٩١-٨٠٨.
-Davis, D., Shaver, P. R., Widaman, I. K. F., Vernon, M. L., Follette, W. C., & Beitz, K. (2013). ‘‘I can’t get no satisfaction’’: Insecure attachment, inhibited sexual communication, and sexual dissatisfaction. Personal Relationships. 13:465–483.
-Endler, N. D., & Parker, J. D. (1990). Multi__dimensional assessment of coping: A criticalevaluation. Journal of Personality and SocialPsychology, 54, 466-47.                            
-Everaerd, W. (2012). Commentary on sex research: Sex as an emotion. Journal of Psychology & Human Sexuality. 1(2): 3–15.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American Science, 6 (4), 132-137.
Emery, R. E., & OLeary, K. D. (1982). Children’s perceptions of marital discord and behavior problems of boys and girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 10, 11-24.
Feeney, J., A. (2002). Attachment, marital interaction, and relationship satisfaction: A diary study. Personal Relationships, 9, 39-55.
Fenney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281-291.
Fung SC, Wong CW, Tam SM.(2012) Familial and extramarital relations among truck drivers crossing the Hong Kong-China border. J Sex Marital Ther.
Gordon KC.(2012) An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affairs. J Marital Fam Ther; 30: 213-231.
Geist, R. L., & Gillbert, D. G. (1996). Correlation of expressed and emotion during marital conflict. Journal of Personality Individual Difference, 21, 49-60.
Ghobari Bonab, B., & Haddadi Koohsar, A. A. (2011). Relation between emotional intelligence and attachment styles in delinquent adolescents. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 30, 963 – 967.
Grych, J. H., Seid, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s. Guildford press.
Haddadi Koohsar, A. A. (2011). Relation between emotional intelligence and quality of attachment in high school administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 949 – 953.
Holley, P, (2006). The relationship between intelligence and divorce. Personality and Individual Differences, 45, 8, 738-743.
Johnson, D. R., White, L. K., & Booth, A. (1986). Dimensions of marital quality: Toward
methodological and conceptual refinement . Journal of Family Issues, 7. 31-49.
Hazen,M. Shaver; C. (2010). Romantic attachment , parenthood and marital.Journal of Reproductive and Infant Psychology . 24, 3 , 233-240 .
Kardoo,R.M. (2012).Intimacy,libido ,depressive symptoms and marital satisfaction in postpartum couples.Doctoral Nursing Practice Dissertation ,Drexel university.
Karen, J., & Tamaren, M. A. (2010). Factor of emotional intelligence associated with marital satisfaction. New York: Cambridge University Press.
Kewcheung, S. (1996). Cognitive-behavioral therapy for marital conflict. Journal of Family Psychology, 20 (2), 256-265.
Kobak, R. R., & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 861-869.
Koochak Entezar, R., Nooraini, O., & Ghanbari Panah, A. (2011). Relation between emotional intelligence and forgiveness with marital satisfaction. International Journal of Fundamental Psychology & Social Science, 1, (2), 21-25.
Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Kristiina, M, C., Philip Hwang, F., Birgitta, G., & Wickberg, D. (2006). Romantic attachment, parenthood and marital. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24, 3, 233-240.
Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. The Journal of Social Psychology, 5, 2, 185-194.
Lemmens, G. M. D., Buysse, A. N., Heene, R., Eisler, I. V., & Demyttenaere, K. (2007). Marital satisfaction, conflict communication, attachment style and psychological distress in couples with a hospitalized depressed patient. Acta Neuropsychiatric, 19, 2, 109-117.
Lopez, J. L., Riggs, S. A., Pollard, S. E., & Hook, J. N. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25(2), 301-309.
Lyusin, D. B. (2006). Emotional intelligence as a mixed construct. Journal of Russian and East European Psychology, 44 (6), 54-68.
Mayer, J. D., Caruso, D., & salovey, P. (2000). Emotion intelligence, Inr. J. Sternberg (Ed.) Handbook of intelligence, New York, Cambridge university press.
Mehrabian, A. (2005). Manual for the Comprehensive Marital Satisfaction Scale (CMSS). Available on: http://www. kon. org/urc/v8/cherry.htm1.
Mosavi, S. E., & Iravani. M. R. (2011). A study on relationship between emotional maturity and marital satisfaction. Management Science Letters, 2, 1-6.
Najm, Q. J. (2005). Attachment styles and emotional intelligence in marital among  Pakistan men and women. Retrieved from: http: /www.tennessee. State on social support and mental health. Sunway university collage.
OLeary, K. D., & Porter, B. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8, 287-295.
Pines, M. A. (2005). Falling in love (why we choose the loves we choose). New York and Hove: Rutledge.
Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. (1995). Emotional attention, clarity and repair: exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.), Washington, DC: American Psychological Association.
Simpson, J. (1990). Influence of attachment style on romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 971-980.
Simpson, J. A., Rholes, W. S., & Phillips, D. (1996). Conflict in close relationships: An attachment perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 899–914.
-Stefano JD, Oala M.(2015) Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. Journal of Counseling and Therapy for Couples and Families; 16(1):13-19.
Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Leadership Quarterly, 13 (3), 243-274.
Yong, M. E., & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples. New York.
Weller,S.T.(2013).Marital intraction & satissfation:A longitudinal view.Journal of consulting & clinical Psychology,57(1).47-5
Wijer, D.. (2009) Development and Validation of Brief measures of positive and negative affect: the panas Scales. Journal of personality & Social psycholigy, 54. 1063-1169.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه