نیروگاه هسته ای و بررسی سیستمهای الکتریکی نیروگاهها

نیروگاه هسته ای و بررسی سیستمهای الکتریکی نیروگاهها
نیروگاه هسته ای و بررسی سیستمهای الکتریکی نیروگاهها
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 127 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
فصل 1-    کلیات       9
1-1-    مقدمه       9
1-2-    منابع انرژی حرارتی    9
1-2-1-    زغال سنگ       9
1-2-2-    نفت وگاز طبیعی    9
1-2-3-    تجزیه هسته ای اورانیم (Nuclear Fission)    9
1-2-4-    ترکیب هسته ای    10
1-2-5-    انرژی خورشیدی    10
1-2-6-    انرژی حرارت داخل زمین  (Geothermal) یا انرژی تحت العرضی    11
1-2-7-    انرژی بیوماس یا انرژی گیاهی  (Biomass)    11
1-2-8-    انرژی زباله و فاضلاب    11
1-2-9-    آبی     12
1-2-10-    جذر و مند (Tidal )    12
1-2-11-    باد  (Wind)       12
1-3-    مشخصات واحد های تولید انرژی    13
1-3-1-    مشخصات واحد های بخار    13
1-3-2-    نیروگاههای آبی (Hydroelectric Units)    15
1-3-3-    نیروگاه آبی تلمبه ذخیره ای (Pumped Storage HydroelectricPlants)    16
فصل 2-    نیروگاه های حرارتی    18
2-1-    مقدمه        18
2-2-    دیاگرام تک خطی نیروگاه حرارتی (بخار)    19
2-3-    محل نیروگاه حرارتی    20
2-4-    دیگ بخار    22
2-4-1-    ملزومات دیگ بخار    22
2-5-    توربین های بخار    23
2-5-1-    انواع توربین های بخار    23
2-5-2-    توربین های ضربه ای    23
2-5-3-    توربین های واکنشی(C.A. Parlons Turbines)    27
2-6-    انواع توربین های بخار از نظر فشار    28
2-7-    انواع شیرهای مکانیکی با قدرتهای بالا (هوا یا روغن)    28
2-7-1-    موارد استفاده شیرهایBV    29
2-8-    کندانسور و انواع آن    29
2-8-1-    کندانسور های باز (تماسی مستقیم)    30
2-8-2-    کندانسورهای سطحی    32
2-9-    برج های خنک کننده    33
2-9-1-    برج های خنک کننده مرطوب    33
2-9-2-    کلاس بندی برج های خنک کننده مرطوب    34
2-9-3-    انواع Discharge    35
2-9-4-    انواع سیستم های خنک کننده    35
2-9-5-    انواع برجهای خنک کننده مرطوب    37
فصل 3-    سیستم های الکتریکی نیروگاه ها    39
3-1-    انرژی         39
3-1-1-    انرزی مکانیکی    39
3-2-    ژنراتورهای AC    40
3-2-1-    ژنراتورهای  Syn. Machine یا  Sychronous Altemator یاAC Generator    40
3-3-    ژنراتورهای القائی    40
3-4-    ژنراتورهای سنکرون    41
3-5-    ترانسفورماتورهای اندازه گیری    41
3-6-    سیستم تحریک    43
3-6-1-    قابلیت اجباری گذرا    43
3-6-2-    کنترل پس خور    43
3-6-3-    مشخصات محدودیت و حفاظت    44
3-7-    انواع تحریک    44
3-7-1-    سیسم تحریک DC  با کموتاتور    44
3-7-2-    تحریک AC چرخان    45
3-7-3-    تحریک بدون جاروبک    45
3-7-4-    تحریک استاتیک با منبع ولتاژ Otential source Statice Exciter    47
3-7-5-    تحریک استاتیک با منبع ترکیبی  Compound Source Static Exciter    48
3-8-    تنظیم کننده ولتاژ Voltage Regulator  تنظیم کننده های اتوماتیک ولتاژ ( Automatic Voltage Regulator and Control AVR)    48
3-8-1-    کنترل دستی (Manual Control)    49
3-8-2-    کنترل اتوماتیک (Automatic control)    49
3-9-    کنترل های کمکی در سیستم تنظیم ولتاژ  Auxiliary Control Function    49
3-9-1-    پایدار ساز سیستم تحریک (در سیستم های تحریک چرخان)    50
3-9-2-    پایدار ساز سیستم قدرت (Power System Stabolizer Pss)    50
3-9-3-    محدود کننده زیر تحریک (Under Excitation limiter UEL)    51
3-9-4-    محدود کننده و محافظ فوق تحریک    51
3-9-5-    محدود کننده و محافظ ولت بر هرتز    52
3-9-6-    محدود کننده و محافظ ژنراتور در حالت خاموش    52
3-9-7-    کنترل کننده های ضریب قدرت و توان راکتیو    53
3-10-    سنکرون کردن ژنراتور  Generator synchronizing    54
3-10-1-    سنکرون کردن دستی    55
3-10-2-    سنکرونیزاسیون خود کار    56
3-11-    حفاظت ژنراتور    57
3-11-1-    عملکرد نادرست ژنراتور در هنگام خاموشی و نگهداری    57
3-11-2-    مفهوم قطع کردن (trip) ژنراتور    57
3-11-3-    حفاظت جریان تفاظلی (عیوب داخلی)    58
3-11-4-    حفاظت جریان زیاد استاتور    59
3-11-5-    حفاظت جریان ترتیب یا مؤلفه منفی    60
3-11-6-    حفاظت عیب زمین در استاتور    61
3-11-7-    حفاظت زمین شدن میدان    62
3-11-8-    حفاظت تلفات تحریک    63
3-11-9-    حفاظت موتوری    64
3-12-    ترانسفور ماتور و حفاظت آن    64
3-12-1-    ضریب K           64
3-12-2-    ملاحظات طراحی و ساخت ترانسفور ماتور    68
3-12-3-    ملاحظات حرارتی ترانسفورماتورها    71
3-12-4-    توجهات در راه اندازی بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتورها    73
3-12-5-    حفاظت ترانسفورماتورها    73
3-13-    تجهیزات برقراری اتصالات الکتریکی    76
3-13-1-    کلیدهای قدرت    76
3-13-2-    هماهنگی رله ها  و تست کلیدهای قدرت    78
3-14-    زمین کردن Grounding    78
3-14-1-    انواع سیستم های در حالت سالم و معیوب    79
3-14-2-    اتصالات ترانسفور ماتور    80
3-14-3-    ملاحظات زمین و هارمونیک    83
فصل 4-    نیروگاه های هسته ای    85
4-1-    مقدمه       85
4-2-    نيروگاه اتمي  برق    90
4-3-    ساختار نیروگاه اتمی    94
4-3-1-    ماده سوخت    94
4-3-2-    نرم کننده‌ها     95
4-3-3-    میله‌های مهارکننده    95
4-3-4-    مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی    95
4-4-    اورانیوم      96
4-4-1-    نگاه ساده به شکاف هسته ای اورانیوم    98
4-5-    انواع رآکتور    99
4-5-1-    انواع رآکتورهای گرمایی    99
4-5-2-    رآکتور آب تحت فشار PWR    100
4-5-3-    رآکتور D2G    106
4-6-    آب سنگين چيست ؟    113
4-6-1-    تاريخچه توليد آب سنگين    114
4-6-2-    كاربرد‌هاي آب سنگين    115
4-6-3-    كند كننده نوترون    115
4-7-    نيروگاه اتمي بوشهر    116
4-8-    ديدگاههاي اقتصادي و زيست محيطي برق هسته اي    118
4-8-1-    ديدگاه اقتصادي استفاده از برق هسته اي    119
4-8-2-    ديدگاه زيست محيطي استفاده از برق هسته اي    121
4-9-    مقايسه هزينه هاي اجتماعي توليد برق در نيروگاههاي فسيلي و اتمي    124


چكيده
رشد سريع در مصرف انرژي الكتريكي لزوم انتقال اين انرژي را در ظرفيت‌هاي بالا از مراكز توليد به مصرف ضروري ساخته است. اما در سالهاي اخير مسائل محيط زيستي نظير آلودگي بيش از حد در شهرهاي بزرگ از يك طرف و مسائل اقتصادي در توليد و انتقال انرژي با قيمت ارزان از طرف ديگر باعث شده است كه نيروگاهها اكثراً در فواصل دور از مراكز مصرف عمده در محل منبع سوخت ارزان تأسيس شوند.
در اين پایان نامه ما ابتدا يك بررسي كوتاه از سابقه وضعيت كنوني ازانوع نيروگاهها ارائه مي‌دهيم. سپس مزاياي فني نيروگاههاي هسته اي را در مقايسه با نيروگاههاي معمولي بيان مي‌داريم.


مقدمه
هدف از اين پایان نامه معرفي نيروگاه هسته اي مي باشد. که از طريق توليد ولتاژ مزايا و معايب نيروگاه ها و چگونگي انتقال ولتاژ از مبداء تا مقصد را مورد بررسي قرار مي دهيم.
انرژي برق که از مهم ترين انرژي ها به شمار مي رود که براي اجرا و طراحي آن هزينه ها زياد صرف و همچنين نيرو هاي ماهر مهندسين زيادي جهت ايجاد يک نيروگاه شبانه روزي کار مي کنند تا انرژي کشوري يا شهري را توليد کرده و در اختيار مصرف کننده قرار گيرد.

منابع:
1-    گزارش ويژه خبرگزاري مهر
2-    اصول طراحي، مونتاژ تجهيزات و بهره برداري نيروگاه¬هاي اتمي برق. ترجمه: مهندس مهران زرکش
3-    سوخت هسته¬اي. تاليف: دکتر رضا خزانه و مهندس منوچهر روشن ضمير، سازمان انرژي اتمي ايران
4-    کاتالوگ نيروگاه اتمي بوشهر، تهيه کننده: مهندس عباس صدق کردار
5-    برداشتي از مصاحبه هاي روزنامه اي با متخصصان
6-    محاسبات پایایی ظرفیت تولید، توانیر1381
7-    http://www.eia.doe.gov/fuelnuclear.html
8-    http://www.uic.com.au
9-    www.hupaa.com
10-    http://www.farya.com/id/996/?cnt=no
11-    http://www.tdca.ir/index.php?page=reporttext&uid=5212
12-    http://bionuclear.mihanblog.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه