احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی

احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی
احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 116 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی شهرك باغچق و نصب ترانس _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول     4
1-1 آشنايي با انواع شبكه هاي توزيع    4
2-1 شرايطي كه در هر شبكه توزيع مي بايد مورد توجه قرار گيرد    6
شبكه هاي هوايي و متعلقات آن    9
3-1 هاديهاي جريان الكتريكي     9
1-3-1 سيمهاي هوايي     10
حداقل سطح مقطع    10
2-3-1 انواع كابلها    11
3-3-1 انتخاب مقطع كابل     14
4-3-1 شرايط خواباندن كابلها در كانال    14
4-1- سر كابل     15
5-1 مفصل    16
6-1- اشكال مختلف شبكه هاي توزيع نيرو    17
1-6-1 شبكه هاي باز     17
2-6-1 شبكه هاي حلقوي بسته    18
3-6-1- شبكه هاي ستاره اي     18
4-6-1- شبكه هاي تار عنكبوتي و غربالي     18
فصل دوم   
حريم و ايمني و طريقه اتصال زمين    18
1-2 اتصال به زمين    19
طريقه بستن اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف    21
2-2 ايمني     22
1-2-2 تقسيم بندي ايمني     22
3-2- لوازم ايمني انفرادي     24
4-2 حريم و فواصل مجاز    26
1-4-2 انواع حريم     27
حريم ايمني براي شبكه ها    28
فصل سوم    
1-3- وسايل و تجهيزات مورد نياز شبكه     29
1-1-3- طبقه بندي پايه ها    29
2-1-3- انواع پايه هاي بتني     31
2-3- اصول و روشهاي نصب پايه هاي برق     33
3-3- لوازم و تجهيزات مورد نياز     34
4-3- انواع مهار از نظر نيرو    41
5-3- تجهيزات يك تير مياني 20 كيلوولت    42
6-3- تجهيزات يك سكشن مياني    43
7-3- تجهيزات يك سكشن انتهايي     43
8-3- دستگاههاي منصوبه روي شبكه 20 كيلوولت    44
9-3- تابلوهاي الكتريكي     46
فصل چهارم    
1-4- محاسبات مكانيكي خطوط    49
2-4- تاثير يخ     52
1-2-4- ظرايب مورد استفاده در طراحي     52
2-2-4- منحني سيم    53
3-4- محاسبات كشش سيم    54
4-4- نيروي ناشي از باد روي هادي     54
5-4- محاسبات الكتريكي خط    55
متعلقات سيمهاي هوايي     55
1-5-4- محاسبه فاصله فازها از يكديگر.....    56
2-5-4- محاسبه نيروي وارد بر تير در نقاط زاويه     57
3-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني در شرايط عادي     57
4-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني با شرايط     57
5-5-4- محاسبه سيم مهار     58
6-5-4- محاسبه فونداسيون.......    58
7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعيف ....    59
8-4- محاسبه سطح مقطع سيم شبكه فشار متوسط     60
فصل پنجم    
محاسبات روشنايي     64
الف) طراحي روشنايي داخلي     64
1-5- راهرو و سرويس بهداشتي     64
2-5- سرويس بهداشتي و حمام    65
3-5- آشپزخانه    66
4-5- هال و پذيرايي     67
5-5- اتاق خواب     68
ب) طراحي روشنايي پاركينگ    69
ج) طراحي روشنايي خيابان    74
فصل ششم    
1-6- طرح و نظارت     78
2-6- چگونگي تهيه پروژه    79
3-6- نظارت پروژه     80
4-6- اجرا پروژه     81
5-6- چگونگي تعيين ظرفيت و محل نصب پست 20 كيلو ولت    82
6-6- برآورد پروژه از نظر كالا    90
7-6- گروههاي اجرايي     92

فصل هفتم    
1-7- اداره بهره برداري     96
1-1-7- واحد تعميرات هوايي     97
2-1-7- واحد تعميرات زميني     99
3-1-7- واحد روشنايي معابر    
4-1-7- واحد بالانس وارتينگ     101
5-1-7- واحد سرويس پستها    104
6-1-7- واحد اتفاقات و عمليات    105
2-7- اداره بازرسي     106
3-7- اداره خدمات مالي و اداري     106
4-7- اداره خدمات مشتركين    106
5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كيلوولت    107
1-5-7- شناخت اجمالي ازكار خط گرم بر روي خطوط بر قدار 20 كيلو ولت     108
6-7- وسايل مورد نياز در خط گرم    108
1-6-7- شرح عملياتي كه به صورت خط گرم انجام مي گيرد    112
7-7- طريقه احداث شبكه هاي فشار ضعيف    113
ضميمه    117

مقدمه
عليرغم تلاشي ارزنده اي كه سيستم توزيع در اقتصاد كشور دارد و نيز سرمايه گذاري عظيمي كه در اين بخش از صنعت انجام مي گيرد اهميت طرح، برنامه ريزي. ساخت و بهره برداري در اين بخش شناخته نشده و آن در حالي است كه چنانچه به اين سيستم از صنعت توجه كافي صورت نگيرد نمي توان درآمد معقول و مطلوب را براي كل صنعت برق انتظار داشت.
به همين جهت خاطر نشان مي سازد چنانچه مسئولين محترم توجه كمتري در مقايسه با سيستمهاي توليد و انتقال نسبت به توزيع مبذول داشته باشد و زير بناي اين بخش از صنعت را كه از اهميت ويژه اي برخوردار است. متزلزل گردد، معظلي بوجود خواهد آمد كه پي آمد آن در چند سال آينده به صورت ناهنجار نمايان خواهد شد. بنابراين بذل توجه مسئولين محترم و اعمال اوليت موازي با ساير بخشهاي صنعت برق حركتي است كه سيستم توزيع نيازمند آن است.
بحث ديگري كه مي توان مطرح كرد، علاقه و شوق مهندسين جوان به گرايشي در سيستمهاي قدرت و عدم توجه آنها در زمينه توزيع مي باشد. زيرا اعتقاد دارند كه اين سيستم از نظر تكنولوژي اهميت چنداني ندارد. در حالي ك سرمايه گذاري در سيستم قدرت نسبت به كل سرمايه گذاري از درصد كمتري برخوردار بوده و سيستم توزيع به علت تنوع كالا و ميزان مصرفي آن از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين لازمه بها دادن به اين سيستم عنايت اساتيد محترم دانشگاه به تشويق و آموزش دانشجويان مهندسي در اين بخش از صنعت مي باشد تا انشاا... خلاء حاصل كه در اين رابطه بوجود آمده در آينده نزديك پر شود و در جهت افزايش كارائي و كاهش هزينه از طريق مكانيزه نمودن طرحها و تسريع درآمد تهيه پروژه ها و اعمال نظارت صحيح كه مي تواند كاهش بار مالي و تسريع در انجام طرحها را فراهم آورد.
بر اساسي تحقيقات و پروژه هاي انجام شده به نظر مي رسد بطور كلي سياست و روالي كه در چند سال گذشته دروزات نيرو ادامه داشته سرمايه گذاري در بخش توليد و انتقال را ركن اصلي صنعت برق دانسته و سيستم توزيع جايگاه مهمي در كل مجموعه برق نداشته در حالي نكات مهم و جالبي در اين سيستم نهفته است كه در صورت رعايت جوانب كار منجر به آنچنان صرفه جويي خواهد شد كه به مراتب بهتر و بيشتر از سرمايه گذاريهاي كلان از جمله در بخش توليد خواهد بود.
يكي از مهمترين اصول در بخش توزيع طراحي بوده بنابراين اهميت و ضرورت طراحي مناسب شبكه هاي توزيع از ديدگاه فني و اقتصادي ايجاب مي نمايد كه به اين امر توجه بيشتري گرديده و با آموزش فرهنگ مهندسي و اقتصادي نمودن تاسيسات توزيع بارورتر گردد در اين رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد هاي موجود مثل توسعه و ترويج استفاده از كامپيوتر براي طراحي شبكه ها استفاده از كارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحي بسيار مفيد خواهد بود اصولاً ساختار صنعت برق الزاماً نياز به تهيه طرحهايي است كه در آنها به:
- بهترين روشها
- مناسبترين استانداردها
- با كيفيت ترين كالاها
- بهترين و كم هزينه ترين عملياتها
- اجراي مناسب در نوسازي
- بهره برداري مناسب
- جلوگيري از دوباره كاريها و ضايعات
- فني ترين روشها
- اقتصادي ترين روشها
توجه كافي و لازم به عمل آيد طرح و پروژه پيوست با توجه به نكات مذكور تهيه گرديده كه اميد است مورد قبول و استفاده قرار گيرد.

تاريخچه برق بجنورد و شهرك باغچق
شهرستان بجنورد مركز استان خراسان شمالي با مساحتي بيش از  كيلومترمربع و جمعيتي بالغ در   نفر جمعيت سه دهستان مي باشد.
محدوده عملكرد شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان به مساحت  كيلومتر و با جمعيت .. نفر جمعيت مناطق وسيعي از شمال شرق كشور شامل شهرستانهاي استان خراسان شمالي و دو شهرستان در استان خراسان رضوي را در بر مي گيرد.
اين شركت در ابتداي سال   از شركت توزيع استان خراسان منفك گرديد كه در حال حاضر با  مگاوات پيك بار و تعداد  پست هوايي و زميني با قدرتي حدود  مگا ولت آمپر، با  كيلومتر شبكه  كيلوولت هوايي و زميني،  كيلومتر شبك فشار ضعيف هوايي و زميني و تعداد  مشترك كه حدود  درصد آن مشتركين روستايي مي باشند فعاليت خود را در اين صنعت ادامه مي دهد و همچنين ميزان انرژي تحويلي از پستها .. مگاوات ساعت با مصرف  مگاوات ساعت با مصرف  مگاوات ساعت انرژي بوده است.
شهرستان بجنورد مركز خراسان شمالي با مساحتي بيش از  كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر  نفر جمعيت داراي سه دهستان مي باشد.
اما روستاي باغچق اين روستا در ضلع شمالي حومه شهر واقع گرديده است اين روستا بر اثر زلزله سال  مورد آسيب جدي قرار گرفت بعلت موفقعيت جغرافيايي نامناسب محل احداث روستا پس از زلزله جابجا گرديد و به قسمتهاي پايين تر و هموار روستا جابجا گرديد اين روستا طبق آمارهاي موجود در سازمان مسكن در حدود   تا  خانوار جمعيت دارد برق رساني به اين روستا از زمان احداث انجام گرفت اما بعلت اينكه يك طرح جامع و هادي توسط بنياد مسكن اجرا نگرديد بنابراين اجراي پروژه برق رساني طي سه فاز بصورتهاي جداگانه صورت گرفت.

فصل اول

1-1) آشنايي با انواع شبكه هاي توزيع
براي توضيح بحث شبكه هاي توزيع مناسب است مختصرا مقدمه اي را بيان نماييم امروزه به علت بالا بودن مقدار انرژي الكتريكي مصرفي و فاصله توليد اين انرژي كه به دلايل متعدد( رعايت محيط زيست و وجود منبع كافي آب و نزديكتر بودن به جاده هاي بين المللي جهت حمل مواد سوختي و وجود زمين مناسب براي نصب تاسيسات سنگين نيروگاههاي حرارتي) در خارج از شهرها با فاصله اي نسبتا زياد ايجاد و الزاما از اين فاصله انتقال انرژي الكتريكي زياد به نقاط دور دست به خاطر مقاومت هاديها نياز به افزايش ولتاژ و سپس نزديك مصرف كننده ها به علت نياز به ولتاژ فشار ضعيف مجددا احتياج به كاهش ولتاژ مي‌باشد.
لذا انتخاب ولتاژ و توزيع انتقال و توزيع متناسب با ميزان بار (انرژي) و فاصله ي انتقال اين انرژي تا محل مصرف انجام مي گيرد و طراحي پستهاي انتقال و توزيع و سپس ساخت و نصب و بهره برداري آغاز مي گردد.

1- بحث پخش انرژي الكتريكي (توزيع) DISTRIBUTION و ارائه انواع شبكه هاي توزيع مطلب اين پروژه مي باشد.
براي پخش انرژي بطور كلي چهار گروه اصلي هادي توزيع انرژي مي شناسيم.
1-1) سيمهاي با روپوش عايقي كه تا ولتاژ 1000 ولت درجه عايقي آن مي باشد در ساختمانها بيشتر استفاده مي شود.
2-1) سيمهاي با روپوش عايقي براي ولتاژهاي تا 1000 ولت براي رساندن انرژي برق به مصرف كننده‌هاي متحرك و سيار استفاده مي گردد.
3-1) كابلهاي روپوش دار روغني و خشك با تحمل درجه عايقي براي 1000 تا ولتاژهاي بالاتر براي استقرار در زير زمين و كانالها يا زير آب براي هدايت انرژي فشار ضعيف تا فشار قوي.
4-1) هاديهاي بدون روپوش مسي و آلومينيومي باي انتقال يا توزيع انرژي فشار ضعيف 380 ولت تا ولتاژهاي فشار قوي بالا تا 750 كيلو ولت مي باشد.
لازم به ذكر است كه انتخاب هر يك از چهار گروه مذكور براي پخش يا انتقال انرژي بستگي به ميزان انرژي و فاصله محل توليد تا مصرف و ولتاژ انتخابي و شرايط محلي و نوع مصرف كننده مي باشد.
شبكه هاي با ولتاژ تا 1000 ولت را فشار ضعيف و از 1000 تا 63 كيلو ولت را فشار متوسط و بالاتر را فشار قوي مي نامند.

2- ساختمان و كاربرد هاديهاي جريان
بديهي است كه براي هدايت انرژي در شبكه هاي توزيع و انتقال نياز به استفاده از هاديهايي از نوع مس يا آلومينيوم خواهد بود.
منابع:

1.    استاندارد شبكه هاي توزيع نيروي برق، وزارت نيرو، چاپ پنجم، 1364.
2.    استاندارد ساختماني، شبكه توزيع برق 33 كيلوولت، سازمان آب و برق خوزستان واحد برق، 1370.
3.    روشن ميلاني، كريم، خطوط هوايي شبكه هاي توزيع برق، موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي صنعت آب و برق 1381.
4.    رحيم خاني، محمد علي، تئوري كابلها و ساختمان آنها، ناشر محمد علي رحيم خاني، 1366.
5.    راهنماي ساخت و استاندارد پايه هاي بتني مسلح، 1360.
6.    سلطاني، مسعود تجهيزات نيروگاه، دانشگاه تهران
7.    قرباني، محمد، سيستم توزيع انرژي الكتريكي، انتشارات نيلوفر، 1363
8.    كلهر، حسن، مهندسي روشنايي
9.    موحدي، محمد مهدي، لامپها و محاسبات روشنايي فني ، ويرايش سوم،  انتشارات 1375
10.    مشخصات فني، عمومي و اجرايي تاسيسات برقي و كارهاي ساختماني، نشريه شماره 110، چاپ دوم، 1371.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه