معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی قاعده عبور کشتی ها در حقوق بین الملل دریاها

بررسی قاعده عبور کشتی ها در حقوق بین الملل دریاها
بررسی قاعده عبور کشتی ها در حقوق بین الملل دریاها
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 55 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست
بخش اول کلیات
مبحث اول- تنگه 2
مبحث دوم- تعریف حقوقی تنگه های بین المللی 2
 مبحث سوم- عبور ترانزیت 3
مبحث چهارم- حق عبور ترانزیت 3
مبحث پنجم-  نظام عبور ترانزیت و گرا 4


بخش دوم
نظام حقوقی تنگه ها طبق کنوانسیون دریای سرزمینی 71958


بخش سوم
 مبحث اول-  نظام حقوقی تنگه ها طبق کنوانسیون حقوق دریاها 1982 10
مبحث دوم- تکلیف کشورهای غیر عضو کنوانسیون 15
مبحث سوم-  شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو 16
مبحث چهارم-  مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها 1982 18
23 مبحث پنجم-  حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها


گفتار چهارم
کنوانسیون مقررات هواپیمایی کشوری (کنفرانس شیکاگو 1944 27
مبحث اول- پیشینه 28
مبحث دوم- امضای پیمان شیکاگو  30
مبحث سوم- تشکیل سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)  30
مبحث چهارم- اهداف ایکائو  31
مبحث پنجم- کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری و مقررات مربوط به ترانزیت32


گفتار پنجم
مبحث اول- نظام حقوقی خاص تنگه هرمز 37
مبحث دوم- تعیین حدود دریای سرزمینی درتنگه هرمز38


‌گفتار ششم
قانون مناطق دریایی و مواد مربوط به رژیم عبور 43
نتیجه 44
منابع 46

مقدمه :
گذرگاه دریایی طبیعی باریکی است که دو منطقه بزرگ دریایی را به یکدیگر متصل می کند. به موجب حقوق عرفی کلاسیک دریاها، در صورتی که آبهای یک تنگه یا حداقل کانال نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند، هیچ مسأله ای بروز نمی کند چرا که آزادی دریای آزاد، کشتیرانی آزاد را ایجاب می کند. اما چنانچه تنگه ای کاملاً متشکل از دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد، کشتیهای خارجی( از جمله کشتیهای جنگی) تنها حق عبور بی ضرر از آن را دارند.[2] کلمه تنگه اصطلاح دقیقی نیست و در هیچ یک از کنوانسیون های حاصل از کنفرانسهای ملل متحد برای حقوق دریاها دقیقاً تعریف نشده است. معنی عادی تنگه عبارت از : معبر باریک طبیعی، یا بخشی از آب که دو قسمت بزرگتر از آبها را به هم متصل می کند.[3] وضعیت حقوقی آبهای تشکیل دهنده تنگه و استفاده از آنها برای کشتیرانی بین المللی، بیشتر از تعریف تنگه برای روشن شدن حقوق دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم کشتی اهمیت دارد.

  منابع
1-  فرهنگ حقوق بین الملل،رابرتبلدسو- بوسلاوب وسچک،ترجمه و تحقیق؛ دکترعلیرضا پارسا، نشر قومس، 1375
2-  رژیم حقوقی تنگه های بین المل لی باتأکیدبرمسائل حقوقی تنگه هرمز،دکتردولتیار،مصطفی،وزارت امورخارجه،تهران 1372
3-  حقوقب ین الملل دریاها (ک . ح. دریاها) مصوب 1982،دکترپورنوری،دکترحبیبی،مرکزملی  اقیانوس شناسی، نشر مهد حقوق، بهار 86
4-  حقوق بین الملل دریاها،رابین چرچی لوآلنلو،مترجم؛بهمن آقایی،گنجدانش،تهران 1377
5-   مقالات مربوط به موضوع،نویسندگان مختلف
6-  خلیج فارس ونقش استراتژیک تنگه هرمز،حافظ نیا،محمدرضا،سمت،تهران 1378

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه