ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن

ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن
ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 82 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست
فصل اول: کلیات 1
مبحث اول : تعریف حقوق بشر 2
مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر  7
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر  11
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر 16


فصل دوم :حقوق بنیادین بشر  20
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر 21
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21
بند اول : حق حیات 22
بند دوم : ممنوعیت بردگی 26
بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای  غیر انسانی و توهین آمیز28


فصل سوم : ضمانت اجرا های حقوق بشر 31
مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل 32
مبحث دوم:  ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر 36
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر 39
گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر 39
بند اول: آیین گزارش دهی 40
بند دوم: آیین شکایتی 42
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر 44
بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر 52


فصل چهارم
نتیجه گیری 65
پیشنهادات 66
فهرست منابع 67

چکیده
دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و مبناي نهضتهاي آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعايت حقوق بشر مبنايي است كه ساختار سياسي آزاديهاي انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو... گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزة کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطة وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعة پدیدة نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.
کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری

فهرست منابع
کتاب ها:
1-ربکا ، والاس ، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، تهران ، نشر شهر دانش،۱۳۸۲
2-شریفی طرازکوهی،حسین، حقوق بشر(ارزش ها و واقعیت ها) ،نشر میزان ،1390
3-طراز كوهي حسين شريفي، حقوق بشر در پرتو تحولات بين‌المللي، مباني فلسفي حقوق بشر، مايكل فريمن، ترجمه طرازکوهی ،نشر دادگستر ،1377
4-تاموشات، کریستیان ،حقوق بشر ، ترجمه ی حسین شریفی طرازکوهی، تهرتن ، نشر میزان، 1384
5-قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد دوم ،شهردانش، 1389
6- شریفی طرازکوهی ،حسین ،قواعد آمره و نظم حقوقی بین المللی ،تهران چاپ و انتشار وزارت امور خارجه ،1375
7- کیس ، الکساندر، حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، سال1379
8--میر عباسی، سید باقر، سادات میرانی، سید حسین، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد ،انتشارات جنگل 1389
9- میر عباسی ،باقر ،حقوق بین الملل عمومی جلد اول ،نشر دادگستر ،1376
10-عفو بین الملل ، دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه و لیلا اشرافی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1386
11-آکهارست ،مایکل، کلیات نوین حقوق بین الملل، ترجمه مهراب داراب پور، تهران، جهان معاصر،1372
12-عباسی اشراقی ،مجید ،تحول نظری مفهوم حقوق بشر و جایگاه آن در روابط بین الملل ،مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ،شماره 201-202
13-منصوری لاریجی ،اسماعیل ، سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق اسلام،نشر دادگستر، 1374
14- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گنج دانش، 1376
15-آقایی ، داوود ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی ، تهران انتشارات پیک فرهنگ ،1375
16-وکیل ،امیر ساعد- عسکری، پوریا ، نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی، انتشارات مجد ،1383
17-ترنبر، پاتریک، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379
18-قاضی، سید ابوالفضل؛ بایسته¬های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و هفتم ، 1385
19- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،تهران ، دانشگاه تهران، 1382
20- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی ، سایت نمایندگی سازمان ملل متحد (تهران )۱۳۸۸
21-عباسی ، بیژن ، حقوق بشر و آزادی های بنیادین (سه نسل حقوق بشر در اسلام ، ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای) ، نشر دادگستر ، 1390
22-اسحاقی، حسین، آزادی در اسلام و غرب، قم، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، چاپ اول،4 138
23-مايكل راش،جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبوري كاشاني، تهران، انتشارات سمت، 1377
24-معتمدنژاد، كاظم، حقوق مطبوعات، تهران دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1386
25-هاشمی، سید محمد ، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان ،1384
26-ضیایی بیگدلی ،محمد رضا ،حقوق بین الملل عمومی ،انتشارات گنج دانش ،1383
27- ممتاز ،جمشید - شریفی طراز كوهی ،حسین ، حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوب هاو شورشهای داخلی ،تالیف و ترجمه حسین شریفی طرازکوهی ،نشر میزان 1390
28- ممتاز ، جمشید،حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی ،نشر دادگستر ،1377
29- ممتاز ،جمشید ، حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی ،ترجمه ،تحقیق و نگارش حسین شریفی طراز کوهی ،تهران ،1377
30-مهرپور، حسین، نظام‌بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383
31-میر عباسی ،سید باقر ،حقوق بین الملل عمومی جلد دوم حل اختلافات بین المللی،نشر دادگستر ،سال76
32- میرعباسی،باقر ،نظام جهانی ارزیابی وحمایت ازحقوق بشر
33-نهادها ، سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر ،تدوین و ترجمه زمانی ،سید قاسم ،وکیل ،ارساعد ،عسگری،پویا ،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی 1386
34- دولتشاه، حجت. منشور سازمان ملل متحد. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۸

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه