كنترل و هدايت از راه دور توسط پیامک در سيستم تلفن همراه

كنترل و هدايت از راه دور توسط پیامک در سيستم تلفن همراه
كنترل و هدايت از راه دور توسط پیامک در سيستم تلفن همراه
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب

فصل اول
مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها
مقدمه   

1 تاريخچه شبكه    1
1-1 مدل هاي شبكه    3
1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده    4
1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده    4
1-2 ريخت شناسي شبكه    4
1-2-1 توپولوژي حلقوي    5
1-2-2 توپولوژي اتوبوس    5
1-2-3 توپولوژي توري    5
1-2-4 توپولوژي درختي    6
1-2-5 توپولوژي تركيبي    6
1-3 پروتكل هاي شبكه    6
1-4 مدل OSI(Open System Interconnection)    8
1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند    9
1-6 عملكرد يك شبكه Packet - swiching    10
فصل دوم
شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths   
مقدمه    11
2-1مشخصات و خصوصيات WLAN    12
2-2 همبندي هاي 11، 802    12
2-2-1 همبندي IBSS    12
2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS    13
2-3 لايه فيزيكي     15
2-3-1 دسترسي به رسانه    15
2-3-1-1 روزنه هاي پنهان    16
2-3-2 پل ارتباطي    17
2-4 خدمات توزيع    17
2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده     18
2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس     18
2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code)    19
2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي     19
2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم    19
2-5-2-1 مدولاسيون باز    20
2-5-2-2 كدهاي باركر    20
2-5-3 استفاده مجدد از فركانس    20
2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3    20
2-5-3-2 طراحي شبكه سلولي    20
2-5-4 پديده ي چند مسيري    21
2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802    21
2-6-1-1 استاندارد 11، b802    21
2-6-1-1-1 اثرات فاصله     22
2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي     22
2-6-2 استاندارد 11،a802    23
2-6-2-1 افزايش باند    24
2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر    24
2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا    25
2-6-2-4 همكاري wi-fi    25
2-6-3 80211g يك استاندارد جديد    25
2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس    26
2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس    28
فصل سوم
امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم   
مقدمه    29
3-1 امنيت شبكه    30
3-1-1 اهميت امنيت شبكه    30
3-1-2سابقه امنيت شبكه    30
3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي    31
3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي     32
3-2-2 قضيه ي رويس    32
3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي    33
3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي     33
3-2-4-1 طبقه بندي OECDB    34
3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا    34
3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول    35
3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك    37
3-2-5 شش نشانه از خرابكاري    37
3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول    38
3-3-1 امنيت پروتكل WEP    39
3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11    39
3-3-2-1 Authentication    40
3-3-2-2 Confidentiality    40
3-3-2-3 Integrity    40
3-3-3 خدمات ايستگاهي     40
3-3-3-1 هويت سنجي    40
3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري    42
3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4    42
3-3-3-2 اختفا اطلاعات    43
3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity)    44
3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP    45
3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP    45
3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده    46
3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث    47
3-4-1 خطرات امنيتي    47
3-4-2 مقابله با خطرات    48
3-4-2-1 اقدامات مديريتي    48
3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه    48
3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه    49
3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران    49
3-5-1 تعريف Honeypot    49
3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot    49
3-5-3 مزاياي Honeypot    49
3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد    50
3-5-4-1 production Honeypot    50
3-5-4-1-1 prevention    51
3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي)    51
3-5-4-1-3 Response (پاسخ)    51
3-5-4-2 Research Honeypot    52
3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر    52
3-5-5-1 Low Interaction Honeypot    52
3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot    53
3-5-5-3 High Interaction Honey pot    53
3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot    54
3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot    54
فصل چهارم
مفهوم GPRS با رويكرد IT   
4-1 ويژگي هاي GPRS    55
4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS    56
4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي    56
4-1-3 كاربردهاي GPRS    58
4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده    58
4-1-4-1 تصاوير ثابت    59
4-1-4-2 تصاوير متحرك    59
4-1-5 مرورگر    59
4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي    59
4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي    59
4-1-6 MMS    60
4-1-7 رتبه كاربرد محيط    60
4-1-8 كارايي GPRS    60
4-2 مفهوم GSM    61
4-2-1 توانايي GSM    62
4-2-2 شبكه GSM    62
4-2-3 شبكه GSM    62
4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ     62
4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه     62
4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي     62
فصل پنجم   
بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS   
5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل    63
5-1-1 مزايا و معايب MTS    63
5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ    64
5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V    65
5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V    65
5-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V    65
5-2 معرفي شبكه SMS  و چگونگي انتقال SMS    66
5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه     66
5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه    66
5-2-2-1 Shart message Entities    67
5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c)    67
5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم     68
5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR)     68
5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل    68
5-2-2-6 بازديد كننده (VLR)    68
5-2-2-7 محل اصل سيستم    68
5-2-2-8) محل موبايل (MS)    68
5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره)    69
5-2-3-1 اجزاي خدمات    70
5-2-3-2 خدمات مشتركين    70
5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل     72
5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري    72
5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده    72
5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است    73
5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه    75
نتيجه گيري    78
پيوست    80
منابع    85

مقدمه:
استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبكه هاي كامپيوتري زير ساختهاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم مي آورند؛ در صورتي كه اين زيرساختها به درستي طراحي نشوندع در طمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتي پيش امده و بايد هزينه‌هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق ان با خواسته هاي مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحي يك شبكه سوالات متعددي مطرح مي شود:
- براي طراحي يك شبكه بايد از كجا شروع كرد؟
- چه پارامترهايي را برايد در نظر گرفت؟
- هدف از برپاسازي شبكه چيست؟
- انتظار كاربران از شبكه چيست؟
- آيا شبكه موجود ارتقاء مي يابد و يا يك شبكه از ابتدا طراحي مي شود؟
- چه سرويس ها و خدماتي بر روي شبكه ارائه خواهد شد؟
به طور كلي قبل از طراحي فيزيكي يك شبكه كامپيوتري، ابتدا بيد خواسته ها شناسايي و تحمل شون، مثلا در يك كتابخانه چرا قصد ايجاد يك شبكه را داريم و اين شبكه بايد چه سرويس ها و خدماتي را ارائه نمايند؛ براي تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اكثريت كاربران، چه اقداماتي بايد انجام داد؛ مسائلي چون پروتكل مورد نظر براي استفاده از شبكه، سرعت شبكه و از همه مهمتر مسائل امنيتي شبكه، هر يك از اينها بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. سعي شده است پس از ارائه تعاريف اوليه، مطالبي پيرامون كاربردهاي عملي ان نيز ارائه شود تا در تصميم گيري بهتر ياري كند.
1- تاريخچه پيدايش شبكه
در سال 1957 نخستين ماهواره يعني اسپوتنيك توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد. در همين دوران رقابت سختي از نظر تسليحاتي بين دو ابر قدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران جنگ سرد به سر مي برد. وزارت دفاع آمريكا در اكنش به اين اقدام رقيب نظامي خود، آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته يا آرپا (ARPA) را تاسيس كرد. يكي از پروژه هاي مهم اين آژانس تامين ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي تعريف شده بود. در همين سال ها در مراكز تحقيقاتي غير نظامي كه در امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش براي اتصال كامپيوترها به كاربران سرويس مي دادند. در اثر اهميت يافتن اين موضوع آژانس آرپا (ARPA) منابع مالي پروژه اتصال دو كامپيوتر از راه دور به يكديگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال 1960 اولين شبكه كامپيوتري بين چهار كامپيوتر كه دوتاي آنها در MIT ، يكي در دانشكده كاليفرنيا و ديگري در مركز تحقيقاتي استنفورد قرار داشتند، راه اندازي شد. اين شبكه آرپانت (ARPA net ) نامگذاري شد. در سال 1965 نخستين ارتباط راه دور بين دانشگاه MIT و يك مركز ديگر نيز بر قرار گرديد.
در سال 1970 شركت معتبر زيراكس، يك مركز تحقيقاتي در پالوآلتو تاسيس كرد. اين مركز در طول سالها مهمترين فناوري هاي مرتبط با كامپيوتر را معرفي كرده است و از اين نظر به يك مركز تحقيقاتي افسانه اي بدل گشته است. اين مركز تحقيقاتي كه پارك (PARC) نيز ناميده مي شود. به تحقيقات در زمينه شبكه هاي كامپيوتري پيوست، تا اين سال ها شبكه آرپانت به امور نظامي اختصاص داشت، اما در سال 1972 به عموم معرفي شد. در اين سال شبكه آرپانت مراكز كامپيوتري بسياري از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي را به هم متصل كرده بود. در سال 1972 نخستين نامه الكترونيكي از طريق شبكه منتقل كرديد.
در اين سال ها حركتي غير انتفاعي به نام MERIT كه چندين دانشگاه بنيان گذار آن بودند، مشغول توسعه روش هاي اتصال كاربران ترمينال ها به كامپيوتر مركزي يا ميزبان بود. مهندسان پروژه MERIT در تلاش براي ايجاد ارتباط بين كامپيوترها، مجبور شدند تجهيزات لاز را خود طراحي كنند. آنان با طراحي تجهيزات واسطه براي ميني كامپيوتر OECPOP نخستين بستر اصلي يا Backbone شبكه هاي كامپيوتري را ساختند. تا سال‌ها نمونه هاي اصلاح شده اين كامپيوتر با نام PCP يا Primary Communications Processor نقش ميزبان را د رشبكه ها ايفا مي ركد. نخستين شبكه از اين نوع كه چندين ايالت را به هم متصل مي كرد Michnet نام داشت.
در سال 1973 موضوع رساله دكتراي آقاي باب مت كالف(Bob Metcalfe) درباره مفهوم اترنت در مركز پارك مورد آزمايش قرار گرفت. با تثبيت اترنت تعداد شبكه هاي كامپيوتري رو افزايش گذاشت.
روش اتصال كاربران به كامپيوتر ميزبان در آن زمان به اين صورت بود كه يك نرم افزار خاص بر روي كامپيوتر مركزي اجرا مي شد و ارتباط كاربران را بر قرار مي كرد. اما در سال 1976 نرم افزار جديدي به نام Hermes عرضه شد كه براي نخستين بار به كاربران اجازه مي داد تا از طريق يك ترمينال به صورت تعاملي مستقيما به سيستم MERIT متصل شوند. اين، نخستين باري بود كه كاربران مي توانستند در هنگام برقراري ارتباط از خود بپرسند: « كدام ميزبان؟».
از وقايع مهم تاريخچه شبكه هاي كامپيوتري، ابداع روش سوئيچينگ بسته‌اي يا Packet Switching است. قبل از معرفي شدن اين روش از سوچينگ مداري يا Circuit Switching براي تعيين مسير ارتباطي استفاده مي شد. اما در سال 1974 با پيدايش پروتكل ارتباطي TCP/IP از مفهوم Packet switching استفاده گسترده تري شد. اين پروتكل در سال 1982 جايگزين پروتكل NCP شد و به پروتكل استاندارد براي آرپانت تبديل گشت. در همين زمان يك شاخه فرعي بنام MIL net در آرپانت، همچنان از پروتكل قبلي پشتيباني مي كرد و به ارائه خدمات نظامي مي پرداخت. با اين تغيير و تحول، شبكه هاي زيادي به بخش تحقيقاتي اين شبكه متصل شدند و آرپانت به اينترنت تبديل گشت. در اين سال‌ها حجم ارتباطات شبكه اي افزايش يافت و مفهوم ترافيك شبكه مطرح شد.
مسيريابي در اين شبكه به كمك آدرس هاي IP به صورت 32 بيتي انجام مي گرفته است. هشت بيت اول آدرس‌ها IP به صورت تخصيص‌داده‌شده بود كه به سرعت مشخص گشت تناسبي با نرخ رشد شبكه‌ها ندارد و بايد در آن تجديد نظر شود. مفهوم شبكه هاي LAN و شبكه هاي WAN در سال دهه 70 ميلادي از يكديگر تفكيك شدند.
در آدرس دهي 32 بيتي اوليه، بقيه24 بيت آدرس به ميزبان در شبكه اشاره مي كرد. در سال 1983 سيستم نامگذاري دامنه ها (Domain Name System) به وجود آمد و اولين سرويس دهنده نامگذاري (Name server) راه اندازي شد و استفاده از نام به جاي آدرس هاي عددي معرفي شد. در اين سال تعداد ميزبان هاي اينترنت از مرز ده هزار عدد فراتر رفته بود.
1-1 مدل هاي شبكه
در شبكه، يك كامپيوتر مي تواند هم سرويس دهنده و هم سرويس گيرنده باشد. يك سرويس دهنده (Server) كامپيوتري است كه فايل‌هاي اشتراكي و همچنين سيستم عامل شبكه كه مديريت عمليات شبكه را بعهده دارد را نگهداري مي كند.
براي آنكه سرويس گيرنده"Client" بتواند به سرويس دهنده دسترسي پيدا كند، ابتدا سرويس گيرنده بايد اطلاعات مورد نيازش را از سرويس دهنده تقاضا كند. سپس سرويس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرويس گيرنده ارسال خواهد كرد.
سه مدل از شبكه‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، عبارتند از:
1- شبكه نظير به نظير"Peer-to-peer"
2- شبكه مبتني بر سرويس دهنده "Server-Based"
A
-    AMPS: Advance mobile phone sys
-    AC: Authentication center
-    AIN: Advanced intelligent net works
-    AMTS: Advanced mobile telephone system
B
-    BTS: Base transceiver subsystem
-    BSC: Base station control
-    BCF: Base station control function
-    Bluetooth
-    Broad Band
-    BC: Base station
-    BSS: Basic service set
-    BSSI: Basic service infrastructure
C
-    CDMA: code division multiple access
-    CMT: cellular messaging teleservice
-    CPT: cellular paging telesrvice
-    CCK: complementary code keying
-    Client
-    CSMA/CA: carrier sense multiple access with collision
-    CSD: Circuit switched Data
-    CRC: cyclic redundancy checking
-    CCITT: consultative committee for international teleynophy and telephouy
D
-    DCF: distribution coordination function
-    DSL: digital subscriber line
-    DSSS: direct sequence spread spectrum
-    DLS: data link control
-    DHCP: dynamic host configuration protocol
-    DDP: data delivery protocol

E
-    ESS: extended servise set
-    EAP: extensible authentication protocol
-    EAP: equivalent isotropic ally radiate power
-    Ethernet
-    Encryption
-    ETSI: eunopean telecommunication standard instate
-    EDGE: enhanced data rates for GSM evolution
F
-    FCS: frame check sequence
-    FHSS: spectrum frequency – hopping spreed
-    FSK: frequency shift keying
-    Frequncy Happing
G
-    GMSC: gateway mobile switching ceter
-    GSM: global standard for mobiles
-    GPRS: genral packet radio servise
H
-    HLR: home location register
-    HCMTS: high capaclty mobile telephone system
-    HSCSD: high speed cincute switched data
I
-    IEEE: institute of electric and electvonice engineers
-    IAPP: inter access point protocol
-    ISM: industrial scientific and medical
-    IBSS: independent basic service set
-    Identifier
-    IMEI: international mobile equipment identity
-    ISC: international switching centar
-    IMTS: improved mobile telephone service
-    IMT: international mobile telecommunications
-    ITV: international telecommunication vnion
-    ISDN: international services digital network
-    IDEN: intergrated digital enhanced network
-    Infrastructure
-    IR: in fru red
-    ISP: internet service provider
-    ICT: information and communication technology
L
-    LAN: local area networks
-    LLC: logical link control
-    LEAP: light extensible authentication protocol
M
-    MAC: media access control address
-    MAN: metropolitan area network
-    MAP: mobile application part
-    MIN: mobile identification number
-    MO-SM: mobile- originated short message
-    MS: mobile station
-    MSC: mobile switching
-    MT-SM: mobile- terminated short message
-    MTS: mobile telephone service
N
-    NGN: next generation network operating system
-    NFS: network files system
-    NMS: network management system
-    NMT: Nordic mobile telephone
O
-    OFDM: orthogonal frequency division multiplexing
-    OFDMA: orthogonal frequency division multiplexing access
-    OSL: open systems interconnection
-    OSS: operation support system
-    OS: operating system
-    OMA: open mobile alliance
P
-    PCF: point coordination function
-    PBCC: packet binary convolutional code
-    PC: personal computer
-    PCI: peripheral component interconnect
-    PCMCIA: personal computer memory card interconnect
-    PCS: personal communications service
-    PKI: public key infrastructure
-    PDC: personal digital cellular
-    PHS: personal handy systems
Q
-    QAM: quadrate amplitude modulation
R
-    Radio telephone mobile
-    RCC: radio common carriers
S
-    SNMP: service of network management protocol
-    SSID: service set identifier
-    SM: short message
-    SMD-PP: short message delivery point-to-point
-    SME: short message entity
-    SMS: short message service
-    SMSC: short message service control
-    SMS-GSC: gateway mobile switching center
-    SMS-IWMSC: SMS inter working mobile switching center
-    SMTP: simple mail transfer protocol
-    SS7: signaling system7
-    SAP: service access point
-    SSCCP: signaling connection control part (ss7)
-    SME: short message entites
-    SMT: surface mounted technology
-    SMC: surface mounted components
T
-    TCPIP: transmission control protocol internet protocol
-    TACS: total access communications system
-    TDMA: time division multiple access
-    TGPP: third generation partnership project
-    TAP: telocator alphanumeric protocol
-    TCAP: transaction capabilities application part
-    TDMA: time division multiple access
-    TDP: telocator data protocol
-    TNPP: telocutor network paging protocol
U
-    UNII: unlicensed national information infrastructure
-    UMTS: universal mobile telecommunications sys
V
-    VOIP: voice over internet protocol
-    VLR: visitor location register
-    VMN: voice mail notification
W
-    WEP: wireless equivalence privacy
-    WPA: wring password attempts
-    WCDMA: wide band code division multiple access
-    WIN: wireless identity module
-    WCDMA: wide band code division multiple access
-    Wi-Fi: wireless-fidelity

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه