معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی و آشنایی با بورس اوراق بهادار

بررسی و آشنایی با بورس اوراق بهادار
بررسی و آشنایی با بورس اوراق بهادار
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 121 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکيده     1
فصل اول_ كليات تحقيق :
مقدمه    2
بيان موضوع    3
هدف و دلايل انتخاب    4
اهميت موضوع     5
فرضيه تحقيق     6
قلمرو تحقيق     8
متغيرهاي تحقيق     9
جمع آوري اطلاعات     11
 تعاريف و اصطلاحات    12

فصل دوم _ مباني نظري تحقيق :
مقدمه     14
بخش اول _ مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان     18
سود حسابداري     18
نظريات پيرامون سود     19
سود تحققي و سود غير تحققي     21
مفهوم سود در گزارشگري مالي     26
اهداف گزارشگري سود     28
نقاط قوت سود حسابداري     28
نقاط ضعف سود حسابداري     29
نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري     30
صورت سود و زيان     31
ماهيت درآمد     31
اندازه گيري درآمد     32
تحقق درآمد     35
مقاطع زماني شناسايي درآمد     35
ماهيت هزينه     37
اندازه گيري هزينه     38
زمان وقوع هزينه     39
بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام
بازده سرمايه گذاري     41
عوامل مؤثر بر بازدهي     43
بازارهاي اوراق بهادار     45
كارايي بازار     45
سطوح كارايي بازار     46
استفاده كنندگان از صورتهاي مالي     48
بخش سوم -  تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام
سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني     49
بخش چهارم -  مروري بر تحقيقات قبلي     54


فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه     63
اهداف تحقيق     63
روش تحقيق     64
فرضيه تحقيق     66
جامعه آماري     69
نمونه آماري     69
متغيرهاي تحقيق     72
روش جمع آوري اطلاعات     72
روش آزمون فرضيات     73
محدوديتهاي تحقيق     75
فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه     76
روش تجزيه و تحليل داده ها    76
فرضيه هاي تحقيق     77
نتايج آزمون فرضيه     79
فصل پنجم -  نتيجه گيري و پيشنهادات     93
مقدمه     93
پيشنهادات تحقيق     94
ساير پيشنهادات     96

 

چکیده

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما،  محل تلاقی عرضه و تقاضای  خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان،  سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید،  فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.
این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.
لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:
بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی –  استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها،  این نتیجه حاصل شد:
بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.
به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.
 
بررسي رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 ـ1 ـ مقدمه :
سيستم اطلاعات حسابداري امروزه نقش بسيار مهمي در گردش فعاليت‌هاي سازمانها داشته و در مجموعه محيط اقتصادي كشورها وظيفه با اهميت دارند. بسياري از تصميم‌هاي اقتصادي بر اساس اطلاعات حاصل از اين سيستم‌ها اتخاذ مي‌شود، سهم عمده‌اي از مبادلات اوراق بهادار به خريد و فروش سهام شركتها اختصاص دارد كه آن نيز به نوبه خود تحت تأثير ارقام و اطلاعات سيستم‌هاي حسابداري است.
هر گونه تحقيق در زمينه نحوة اثرگذاري اطلاعات حسابداري بر تصميم‌هاي طيف وسيع تصميم‌گيرندگان ذينفع در شركتها به درك بهتر از چگونگي نقش اين اطلاعات و ضرورت افشاي آنها كمك مي‌كند.
براي تشويق افراد به سرمايه‌گذاري به ويژه در سهام شركتها، مي‌بايست بين بازدهي در يك سرمايه‌گذاري تعادل ايجاد نموده‌ لذا ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه‌گذاري‌هاي سالم جهت تقويت بازار سرمايه از مهمترين اقداماتي كه مي‌تواند توسط دست‌اندركاران اقتصادي كشور انجام شود. بورس اوراق بهادار يكي از اركان اصلي بازار سرمايه است كه در آن عرضه‌كنندگان و تقاضا‌كنندگان سهام با يكديگر روبه‌رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به يكديگر فراهم مي‌كند.
اين تحقيق در صدد آنست كه ارتباط بين اجراي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بررسي اوراق بهادار تهران مورد بررسي و مطالعه قرار دهد اميد است نتايج تحقيق بتواند راهنماي عملي براي تصميم‌گيرندگان از جمله سرمايه‌گذاران قرار گيرد و راه‌گشاهي براي تحقيقات آتي باشد.
فهرست منابع فارسي
1-    بلکويي، احمد رياحي (1381)؛ « تئوري حسابداري»، ترجمه علي پارسائيان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي-  فصل دوازدهم .
2-    بابائيان ـ علي، «بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 1379.
3-    ثقفي ـ علي، «مباني نظري استانداردهاي حسابداري براي واحدهاي انتفاعي» فصلنامه بررسي حسابداري شماره 1، تابستان 71.
4-    جهانخاني ـ علي و پارسائيان ـ علي، «مديريت سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادار» انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1374.
5-    جهانخاني ـ علي و عبدالله زاده ـ فرهاد، «نقدي بر چگونگي قيمت‌گذاري سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقيقات مالي، شماره 1.
6-    جهانخاني ـ علي، حدادي ـ مهدي، «بررسي نحوه تصميم‌گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران»، مجموعه مقالات نخستين سمينار مديريت مالي ايران، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375.
7-    حسامي ـ علي، «بررسي تحليلي ارتباط بين سود حساباري و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.
8-    سالنامه 1383 سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران.
9-    سينائي ـ حسنعلي، «بررسي پيرامون سهام جايزه و تجزيه سهام در بورس اوراق بهادار تهران» رساله دكتري مديريت، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه تهران، 1372.
10-    عطائي ـ محمد، «بررسي بازدهي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي رابطه آن با فعاليت و سطح قيمت سهام» پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
11-    كرينجر ـ بدهازور، سرايي ـ حسين، «رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري» جلد اول، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1366.
12-    نوروش، ايرج، عباس، وفادار، «بررسي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزيابي ريسک بازار شرکتها در ايران» مجله حسابدار، سال چهاردهم.
13-    هومن ـ حيدرعلي، «پايه‌هاي روش تحقيق در علوم رفتاري»، چاپ سوم، 1370.
14-    وفا پور- سعيد، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداري ، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران ،بهار 1382.

 
فهرست منابع انگليسي
1.    Belkaouri,Ahmed, “Accounting Theory”, H.B., Jaranovich, 1985.
2.    Board J.I. G. and J. F.S Day, “The Information content of cash flow figures “accounting and business research, (vol. 20 1989)
3.    Ball, R.j. and p.Brown,”An Empirical Evalution Of accounting Numbers”,journal Of accounting Rresearch, no.6, Auturn 1968.
4.    Domin Dale Louis, “ Relation among dividens, earning and investment”, for the degree of P.H.D, university of minnosota, (August 1987).
5.    Faster, G. “Quarterly accounting data: time – series properties and predictive ability results”, Accounting Review, (Jonuary 1977), P.P. 1-21.
6.    Hendriksen, Eldons. and Michael F. Van Berdm, “Accounting Theory” 1989, 1992.
7.    Jennings, Ross –“A Note Interpreting Incremental Information Content “Accounting Review”. October 1990.
8.    Lipe, R. “The Information Contained Contained in the Components of Earnings Journal of Accounting Research 24, 1986 Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis . and stock price”, financial analysts journal, No 3,1972,p.p.65-71.
9.    Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis .and stock price”,financial analysts journal,No 3,1972,p.p.65-71.
10.    Ohlson, James A. & Stephen H. Penman , “Disaggregated Accounting data as Explanators for variable returns “, Journal of Accounting , Auditing & Finance , 1992 . PP . 533 – 573.
11.    Patel J. M. and R. Kaplan, “The Information content of cash flow data relative to annual earning”, unpublished working paper. Palo Alto calif: Stanford university, (Augest 1977).
12.    Russel, j. Fuller & jams , L.Fuller “Modern investments and security Anolysis” MC. Graw , Hill 1995, P:96

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه