معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

اصول مديريت و رهبری نيروی انسانی در نيروی هوایی

اصول مديريت و رهبری نيروی انسانی در نيروی هوایی
اصول مديريت و رهبری نيروی انسانی در نيروی هوایی
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 60 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

تقدير و تشكر   
چكيده   
فصل اول : كليات   
مقدمه   
اهميت و ضرورت مسئله   
بيان مسئله   
اهداف پژوهش   
فرضيه هاي پژوهش   
تعريف واژه ها   
فصل دوم: ادبيات تحقيق   
مقدمه   
فرماندهي و اصول رهبري نظامي   
شجاعت   
صلاحيت   
خستگي ناپذيري   
آموزش صحيح زير دست   
هدايت و كنترل   
توانايي نظامي   
فصل سوم: روش پژوهش   
روش پژوهش   
جامعه آماري   
روش نمونه گيري   
مقياس درجه بندي   
روايي و پايائي اندازه گيري   
ابزار تحقيق   
فصل چهارم: تجزيه و تحليل   
تجزيه و تحليل داده ها   
فصل پنجم: نتيجه گيري   
نتيجه گيري   
پيشنهادها   
پيشنهاد براي موضوعهاي پژوهشي   
محدوديتهاي تحقيق   
ضمائم   
پرسشنامه   
فهرست منابع   

 
چكيده:

در وجود هر انساني مقداري نيروي حياتي، انرژي، امكانات و استعدادهاي خاص نهفته است كه اگر شرايط و فرصت مناسب براي او فراهم گردد. اين نيروها و استعدادها، آشكارا و به طور رشد مي كنند.
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از اينكه خصوصيات يك فرمانده چيست و چرا دانشجويان به اين تخصص علاقه خاصي نشان نمي دهند.
فرماندهي كه يك امر بسيار خطير در سازمانهاي نظامي مي باشد اهميت وافري دارد. از خصوصيات يك فرمانده مي توان به شجاعت، صلاحيت، خستگي ناپذيري و آموزش صحيح زيردست اشاره كرد.
همچنين هدايت و كنترل و توانايي نظامي نيز از مشخصات بارز اين تخصص مي باشد. فرمانده بايد بتواند متضادترين خصايص يعني عزم و احتياط و دليري و شجاعت را در وجود خود يكجا جمع نمائيد.
همچنين يك فرمانده بايد اوامر و دستورات رسيده از رده هاي بالا را بدون اكراه اجرا نمائيد. هنگاميكه كه يك فرمانده از لحاظ روحي ضعيف و ناتوان بوده و از قدرت و صلابتي كه شايسته مفهوم اين كلمه است بي بهره باشد، وقتيكه دستورات او صراحت و قاطعيت نداشته باشد، يگان از مسير اصلي خود منحرف و گمراه مي شود.مقدمه:

در ميان دانشهاي مختلف بشري شايد دانش مديريت را بتوان جزء با هميت ترين و پيچيده‌ترين و مشكل ترين دانش زمان حاضر به شمار آورد. هر چند دانش مديريت يكي از جوانترين رشته هاي دانش قرن ما مي باشد، ولي از آنجا كه اين دانش از جهتي با اداره سازمان، شكل سازمان و فعاليتها و تركيب سازمان و از طرف ديگر با عوامل بوجود آورنده سازمان يعني افراد انساني سر و كار دارد و اين هر دو به اندازه طول تاريخ قدمت دارند.
امروزه دانشمندان مديريت، روانشناسان و جامعه شناسان هر يك به نوعي دانش مديريت را تبيين و توجيه مي كنند و در اين ميان نقش مديران كه خود هم عامل انساني هستند و هم اعمال كننده دانش مديريت بس سنگين و دشوار است.
در وجود هر انساني مقداري نيروي حياتي، انرژي، امكانات و استعدادهاي خاص نهفته است كه اگر شرايط و فرصت مناسب براي او فراهم گردد. اين نيروها و استعدادها، آشكارا و به طور طبيعي رشد مي كنند.
در يگانهاي نظامي اين شرايط توسط فرماندهان فراهم مي شود و موجب رشد اين استعدادها مي گردد. اما فرماندهي علاوه بر اينكه يك اختيار قانوني جهت اداره يگان است مانند رهبري، هنري است آموختني و از ديدگاه علمي امري است اكتسابي يا وراثتي كه از طريق آموختن و تجربه در انسان توسعه مي يابد.
در همين راستا بايد گفت كه فرماندهي بر يگانهاي نظامي يك نوع مديريت است و چنانچه به خوبي استفاده شود مي توان اهداف يك سازمان نظامي را به خوبي پرورش داد و از آن نتيجه مطلوب و دلخواه را گرفت. بنابراين بايد به فرماندهي كه يك امر بسيار خطير در سازمانهاي نظامي مي باشد اهميت وافري داده شود.

اهميت موضوع:
در مورد اهميت اين موضوع بايد گفت كه آنچه كه مشخص است نيروي هوائي طي اهدافي تشكيل شده كه از جمله آن مي توان پشتيباني از يگانهاي ديگر نظامي و حريم هوائي يك كشور اشاره كرد كه در اجراي اين امر نيازمند به داشتن تجهيزات كافي و نيروي متخصص انساني جهت استفاده مفيد و بهينه از اين تجهيزات در راستاي اهداف مشخص شده است.
براي تربيت اين نيروي متخصص انساني بايد تدابير مديريتي خاص انديشيد كه از جمله آن به فرمانده مستقيم يگان نظامي مربوط مي باشد كه چگونه اين افراد را تربيت داده و نسبت به وظيفه آنها ايشان را متعهد بار آورند.
بيان مسئله:
تخصص پياده و يافرماندهي ، يكي از تخصصهاي حساسي هست كه در نيروهاي مسلح و نيروي هوائي وجود دارد. اين حساسيت در دانشگاه بيشتر مي باشد. زيرا دانشگاه مهد پرورش و تربيت متخصصان و افسران آينده نيروي هوائي مي باشد. بنابراين يك فرمانده بايد با فرماندهي صحيح و منطقي افراد تحت امر خود را هدايت كند. زيرا پرسنل تحت امر، او را به عنوان الگو و سرمشق خود قرار مي دهند و سعي مي كنند از اعمال خوب فرماندهي پيروي كنند.
هر فرمانده داراي صفات بارز و نمونه اي است كه با عمل نشان داده مي شود. اين قبيل اعمال مي تواند در انتقال صفات عاليه فرماندهي براي ديگران مؤثر قرار گيرد.


فهرست منابع:

1- سايتهاي اينترنتي ارتش آمريكا
2- جزوه هاي آموزشي اساتيد دانشكده
3- استفاده از نظرات وگفته هاي چندتن از اساتيد برتر در دانشگاه

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه