معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

آشنایی با وضعيت پرندگان باغ وحش تهران

آشنایی با وضعيت پرندگان باغ وحش تهران
آشنایی با وضعيت پرندگان باغ وحش تهران
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 78 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

پرندگان و حيوانات از دير باز مورد توجه خاص و احترام ايرانيان بوده اند ، به نحوي كه در روزگار هخامنشيان، برخي از آنان حتي جنبه تقدس يافته و هنرمندان تصوير آنها راروي ديوار كاخها و معابد نقش مي‌كردند . علاوه بر آن، تصاوير اين حيوانات و پرندگان به اصطلاح مقدس راگاه از سنگ ، نقره ، طلا ومفرغ مي‌ساختند ، يا تصوير آنها را بر آثار هندي خود نقش مي‌كردند . عقاب و شاهين به خاطر بلند پروازي و تيز هوشي و تيز جنگي ، غالباّ به صورت تك تك و زماني باهم ، در يك اثر هنري جلوه گري مي‌كنند . با پيشرفت علوم و پي ريزي دانش اكولوژي و توسعه آن كه نقش و اهميت و جايگاه ويژه كليه مجموعه حياتي طبيعت و تاثيرات آنها را بر يكديگر آشكارتر گرداند ، نقش پرندگان در زندگي انسان اهميت بيشتري يافت . مطالعه در زمينه كنترل بيماريها و آفات كشاورزي توسط پرندگان ، اهميت آنها رادو چندان كرده ، زيرا به طوري كه آشكار شده ، پرندگان در زمره مهمترين عوامل كنترل كننده آفات نباتي قرار دارند .  پرندگان علاوه بر دانه خواري و نتيجتاّ كنترل علفهاي هرز ، ناقلين بيماريها و بسياري از حشرات مضر را نيز كنترل مي‌كنند . ذكر اين مطلب ضروري است كه بسياري از پرندگان دانه خور ، خساراتي هم به مزارع وارد مي‌كنند، ولي بر خلاف تصور عموم ، حتي اگر شواهد متعددي در مورد نقش زيانبار پرندگان براي محصولات زراعي بيش از آنچه موجود است در دست باشد، باز هم نمي‌توان از ارزشهاي بي شمار آنها چشم پوشيد . اصولأّ در مقايسه با ارزشهاي متعدد پرندگان در زمينه سالم سازي  محيط زيست  خسارات آنها جداّ قابل اغماض است . از طرف ديگر ، اهميت اقتصادي پرندگان وحشي و اهلي براي انسان به عنوان منبع تامين پروتئين ، آنچنان روشن است كه بي نياز از توضيح است . تنها با توجه به نقش پرندگان در طبيعت است كه مي‌توان به ارزش وجودي و اهميت واقعي آنها پي برد .
انسان شهر نشين امروز ، براي جبران دست كم برخي از زيانكاريها و لطمات هولناكي كه به طبيعت وارد آورده است ، مي‌بايست دست به تمهيدات براي حفظ تنوع زيستي زده و سعي در نگهداري بازمانده هاي طبيعت داشته باشد. ايجاد باغ وحش ها ، از جمله اين تمهيدات است . متاسفانه ، شناخت و آگاهي مردم ايران از باغ وحش ها بسيار اندك است .
در باغ وحش تهران ، حدود 30 گونه پرنده وجود دارد كه در شرايطي كه چندان هم مناسب نيست به حيات خود ادامه مي‌دهند . اميد است كه با ارائه مطالبي در زمينه وضعيت پرندگان باغ وحش تهران ، باتوجه به اهداف حفاظتي ، تحقيقاتي ، آموزشي و تفريحي باغ وحش ها ، شرايط مساعدي براي نگهداري پرندگان فراهم گردد.


فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    2

فصل اول : كليات
1-1- هدف    4
1-2- پيشينه تحقيق    4
1-3- روش كار و تحقيق    4
فصل دوم : معرفي باغ وحشها و اهداف آنها
2-1- باغ وحش و سابقه تاريخي آن    7
2-2- اهداف  ايجاد باغ وحش ها    10
2-3- لزوم ايجاد باغ وحش در شهرهاي بزرگ    11
2-4- ضوابط ايجاد باغ وحش    12
2-5- حيوانات باغ وحش    13
2-6- مراقبتهاي پزشكي    16
2-7- باغ وحش ويژه كودكان    16
2-8- نحوه طراحي باغ وحش ها    17
فصل سوم : مقدمه اي بر پرنده شناسي
3-1- رده بندي پرندگان    20
3-2- عادات و رفتار    22
3-2-1- عادات غذايي    25
3-3- نقش پرندگان در جوامع انساني    26
3-3-1- جنبه هاي اقتصادي _ اجتماعي پرندگان    26
3-4- نقش پرندگان و تاثير آنها بر آفات و بيماريها    28
3-4-1- بيماريها و آفات مهم    28
3-4-2- بيماريهاي پرندگان در اسارت    31
3-4-2-1- عوارض تغذيه اي    33
3-4-2-2- انگلها    35
3-4-2-3- بيماريهاي دستگاه حركت    37
3-4-2-4- بيماريهاي پوست و پر    37

فصل چهارم : معرفي پرندگان باغ وحش تهران و شرح وضعيت آنها

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري    68
پيشنهادات    70
منابع و ماخذ:
فهرست منابع فارسي      85
فهرست منابع غيرفارسي    86
چكيده انگيسي    87منابع و مآخذ
 
فهرست منابع فارسي :

1-    اسكات ، ادهمي‌، مروج همداني ( 1362) “ پرندگان ايران” ، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.
2-    ادهمي‌، ع. (بي تا )، “جزوه پرنده شناسي” ، شركت متخصصين طبيعت گردي ( اكوتور ايران)
صفحات : 18-19-20
3-    افغان ،م. (1359 )، “بيماريهاي پرندگان اهلي” ، انشارات شركت سهامي‌چهره
صفحات : 223-260
4-    تاجبخش ، ه . ، جمالي ، س . (1374 ) ، “نخجيران از آغاز تا امروز درايران”، مجموعه انتشارات موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران ( دارآباد) .
صفحات : 79-82
5-    دونالداف . ه ـ .، اعتماد الف . (1977 ) ، “حيوانات باغ وحش” ، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني .
صفحات : 2-11
6-    سازمان حفاظت محيط زيست ،( 1352)، “برنامه ايجاد موزه تاريخ طبيعي وباغ وحش بزرگ تهران دردوران برنامه عمراني پنجم كشور”.
7-    ضيائي ، ه. (1375) ، “در ناها در ايران ( ازمجموعه حيوانات زيباي من)” ، انتشارات موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران .
8-    علي عسگري ، ف .، (1378) ، “بررسي وضعيت باغ وحشهاي ايران از زمان پيدايش تاكنون”، دورة كارشناسي محيط زيست،‌دانشكده فني مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران شمال .
9-    فيروز ، الف. (1378) ، “حيات وحش ايران ( مهره داران )” ، مركز نشر دانشگاهي با همكاري انتشارات دايره سبز. صفحات :  229-281
10- كاظم عرب ، م .، اسماعيلي ، ش . ( 1380 )، “مروري برنگهداري حيوانات خانگي” نشر سپهر، صفحات : 99-102.
11-  كريبيچ،‌الف .، مادياس،‌ز (2000) ، “مديريت پرورش شترمرغ” ، موسوي. م. (مترجم)، ‌نشر سپهر.
12- كالي ، گ .، سينكلاير ، الف. (2001) ، “بوم شناسي و مديريت حيات وحش”، مصداقي، منصور (مترجم)، ‌چاپ اول ، انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد، صفحات : 298-308.
13- لطفعليان، م .، 1370 ، “نقش باغ وحش در پرورش افكار عمومي”‌، روابط عمومي‌و آموزش اداره كل حفاظت زيست اصفهان .
14- منصوري ، جمشيد . (1379) ، “راهنماي صحرايي پرندگان” ، نشر ذهن آويز .
15- منصوري ، جمشيد.(1379) ، پرنده شناسي ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي‌.
صفحات : 35-214
 
فهرست منابع غير فارسي :

1-    Burnie , D. (2001) “Animal the Definitive Visual Guide To The Word’s wild Life”, Dk.
2-     Harrison , C.،Green smith , A.,(1997), “Birds of The Word” ،Dk.
3-    Wallach ، J.D.، Boever ،D. ، William, J. (1988), Diseases of Exotic Animal  : Medical &
surgical Management . pub . Canada.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه