بررسی اوضاع سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاريخی بنی حماد در الجزاير

بررسی اوضاع سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاريخی بنی حماد در  الجزاير
بررسی اوضاع سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاريخی بنی حماد در  الجزاير
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 187 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول: كليات
پيشينه پژوهش
بيان مسئله
پرسش هاي پژوهش
اهداف پژوهش
تحليل منابع تحقيق
فصل دوم : اوضاع جغرافيايي مغرب اوسط به دوران فرمانروايي بين حماد
الف) شهرهاي مهم بني حماد (از ديد جغرافيايي تاريخي )‌
1- قلعه بني حماد(پايتخت بني حماد)‌
2- شهرأشير
3- شهر بجايه
ب) كشاورزي دولت بني حماد
1- محصولات كشاورزي
2- دامداري و پرورش طيور و غيره
ج)‌اقتصاد و صنايع بين حماد
1-بازرگاني و دادو ستد (تجارت داخلي و خارجي )‌
2- استخراج معدن
3- صنايع دستي
4- راه هاي خشكي و دريايي و غيره…
5- ضرب سكه
6- صادرات و واردات
فصل سوم :‌اوضاع سياسي ـ تاريخي دوران بني حماد
1-اصل و نسب حماديون
2- مؤسس دولت بين حماد
3- فرمانروايان حمادي
حماد بن بلكين (405 ـ 419 ـ ه.ق)
قائد بن حماد (419‏‏‏ـ 446)
محسن بن قائد ( 446 ـ 447)
بلكين دوم ابن محمد( 447ـ 454)
ناصرابن علناس (454 ـ 481)
منصور ابن ناصر (481ـ498)
باديس بن منصور (498ـ 515)
يحيي بن عزير (551ـ 547)
غلبه موحدون
فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعي حماديان
قوميت ،‌زبان ،‌دين ، مذهب حماديان
الف)طبقات مردم
اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….)
تجار و بازرگانان
صاحبان حرف و صنايع
كشاورزان و كارگران
ب) اوضاع اداري دولت بني حماد
1-فرمانروايي
2- وزارت و كتاب
3-دادگستري
4- شرطه
5- حسبه
6-ديوانهاي مهم عصر‌بني‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ بريد ـ اشراف‌و …)‌
7- بيت المال
8- خراج و ماليات
فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگي بني حماد
الف ) آموزش و پرورش
1-نهادهاي آموزشي (مسجد ـ مكتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)
2-علوم نقلي (قرآن ـ سنت ـ حديث ـ تفسيرـ فقه و اصول و …)
3-علوم ادبي (نثر و نظم و ….)
4-علما و دانشمندان عصر حمادي
ب) آثار و ابنيه دوران حماديان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ كاخ ها ، … )
چكيده رساله به انگليسي
عكس ها و نقشه ها و تصاوير
كتابشناسي پايان رساله


چكيده :‌
موضوع : بررسي اوضاع سياسي، تاريخي، اجتماعي، فرهنگي بني حماد در الجزاير.
حكومت حمادي از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت را تشكيل داده و آنرا سازماندهي و بر آن حكومت كند.
نظام حكومتي آنان استبدادي موروثي بود حاكمان خود را از تشكيل دولت و كابينه مشورتي براي اداره امور مملكتي و نظامي محروم نمي ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حكومتي گشته تا به يحيي بن عزيز كه سقوط حمادي ها در زمان او صورت گرفته رسيد.
پيروي از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پايه‌گذار آن حماد بود باعث عصيان گري بسياري از قبايل گشته و آنان را با خانوادة حمادي درگير كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهي عليه يكديگر اقدام به كودتا و شورش مي كرند.‌
در زمان حمادي ها مغرب مياني (الجزاير) به ايالتهاي بزرگ تقسيم شد كه هر ايالت داراي پايتختي بود و هر ايالت، حاكمي مركزي كه در شهر بجا يه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزي را اجرا كند ، مغرب ميانه در آن زمان به ايالت هاي الجزاير ، بونه ، قستنطنيه ، مسيله ، جيجل ،‌أشير ، قلعه ، حمزه و … تقسيم شده بود كه حاكميت اكثر آنان با يكي از افراد خانواده حمادي بود كه اين امر باعث ايجاد اطمينان بر تحت امر بودن آن ولايات بود.

Abstract:
The study of political, historical, social , cultutal of bani Hemad situation in Algeria. Hemadi government had continued since 419 hegria until 547 hegira.And by vashaw Moroccan get at to govern. Before it Moroccosaw the bani rostame abazi government,that establish Tahart as capital and it overthrown by fatemioon.
Hemadi state have in important role to extent Islam and Arabic language in period of moroccon government in Algeria.
Hamed could antecede upon Badis ben moez to create a unit State and independent. After that tried very much to establish the State and to organize and rule on it.
Government system of them was despotism patrimony. The governors did not exclude themselves to form State and consulting cabinet, For manage governmental and military affairs.
After Hemad, his son Ghaed, and after him , mohsen and etc were responsible for country affairs until terminate to yahya ben aziz that falling of Hemadi is accomplished in his during.
Following of intimidation, force, atrociously that founder of it was Hemad caused rebellion among so much of tribes and they entangled with the hemad family . They ruled with the force of army and sometimes act against to uprising and coup .
In Hemadis during divided middle moroccon to big State had a governor from central governor that stationed in Bejaieh He is charged with that rules of central government are performed.
Middle moroccon was divided to some States like: Algeria, booneh, Ghosnatineh , masileh, Jijel, Ashir, Ghaleh, Hamzeh,… that sovereignty most of them were with one of the Hemadi family . That affair caused to sure of be under rule those provinces.


مقدمه
حكومت حمادي ها بر مغرب از سال 405 تا 547 و 135 م. نزديك به يك قرن و نيم دوام داشت طي اين مدت آنان توانستند به بسط و گسترش مسائل سياسي و نظامي بپردازند حاكمان اين دولت نه نفر بودند اولين آنها حماد بن بلكين الذيري و آخرينشان يحيي بن عزيز بود كه عبدالمؤمن بن علي اولين خليفه موحدين در سال 547 هـ. او را سرنگون ساخت .
دولت حمادي اولين دولت بربري مستقلي بودند كه توسط مغربي‌هاي اصيل برالجزاير حاكم شدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اباضي بود كه شهر تاهرت رابعنوان پايتخت برگزيدند و توسط فاطميون سرنگون شدند. اين دولت در دوران حكومت مغرب نقشي مهم در گسترش اسلام و زبان عربي داشت حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت را تشكيل داده و آنرا سامان دهي و بر آن حكومت كند.
مي توان اين دوره را دورة استقلال بر برها يا دورة ملوك الطوايفي ناميد در تصور ما بر خلاف حكومت معاصر آن در اندلس اين حكومت به مثابة دوره چهارم حيات سياسي در مغرب است زيرا سه دوره سياسي قبل از آن وجود داشت كه عبارت است از : 1ـ دوره واليان (فتوح)‌، 2ـ عصر مماليك عربي مستقل مانند ادريسي ها ، رستمي ها، آل اغلب ،‌3ـ دوره وحدت فاطمي ها .
دولت حمادي دوليت قبيله اي بود كه تحت امر باقي حكام نبود ليكن از لحاظ پيشرفت علمي و تاريخي به دولت قاهره ،‌بغداد ،‌قرطبه ، پالومو، فاس و غيره كه از متمدن ترين شهرهاي آن زمان اسلام بودند نمي‌رسيد دولت حمادي دوليت بود كه عده اي به زور مغرب اسلامي را ميان خود قسمت كرده بودند.
حقيقتاً بني حماد از بهترين حاكماني بودند كه بر سرزمين هايشان در جهان اسلام حكومت كردند و علي رغم اختلافات داخلي هميشه به فكر راحتي و ارتقاء سطح زندگي مردم عادي و مصالح كشور بودند با وجود همه اين شورشها و انقلابات كه درون خانواده حمادي بود هيچ گاه شكل حكومت كه استبداد موروثي بود تغيير نكرد. دوران حكومت حمادي ها به كرات شاهد تغيير پايتخت بود در ابتدا شهر اشير ، سپس قلعه؛ و در آخر بجا يه شاهد حكومت پنج تن بود كه اولين آنها ناصربن علناس و آخرين آنان يحيي بن عزير بود.


المراجع العربيه
1- ابن حمديس القطي‌(د.سعد شلبي) رساله ما جستير بدارالعلوم (في تاريخ الارب) .
2- الاستبصار في عجايب الامصار – وصف مكه و المدينه و مصر و بلاد المغرب – لكتاب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري – نشر و تعليق د – سعد زغلول عبدالحميد، مطبعه جامعه الاسكندريه سنه 1958م.
3- االاسلام (هنري ماسيه) ترجمه بهيج شعبان – منشورات دارعويدات – بيروت.
4- الاسلام في المغرب و الاندلس (ليفي بروفنسان) – ترجمه د –السيد عبدالعزير سالم – نشر مكتبه النهفته المصريه – سلسله الالف كتاب سنته 1956 م.
5- الاسلام و الثقافه العربيه ج1 (جزء الاول) (د. حسن احمد محمود)‌- دارالنهفته المصريه 1963 م.
6- بجايه (كتالوج) سلسله الفن و الثقافه – نشر وزاره الاخبار الجزائريه ، ‌اشراف د. بوروبيه – مدريد 1970 م.
7- البيات المغرب (ابن عذاري المراكشي) كان حياً سنه 712 ه – بيروت – مكتب صادر 0 مطبعه المناهل 1950 م.
8- تاريخ الاسلام السياسي (د.حسن ابراهيم حسن) ج 4 الطبعه الاولي – مكتبه النهفته المصريه – سنه 1963 م.
9- تاريخ الشعرب الاسلاميه (امپراطوريه الاسلاميه و انحلالها) كارل بروكلمان – ترجمه د – بينه فارس‌و منير بعلبكي – نشر دارالعلم للملايين – بيروت – الطبعه الاولي 1949 م.
10-تاريخ المغرب العربي (د.سعدزغلول عبدالحميد من الفتح العربي حتي قيام دول الاغالبه و الرستميون و الادارسه) ج 1 – دارالمعارف 1965م.
11- تاريخ العرب (مطول) د. فيليپ حتي و آخرين – ج 2 – طبع و نشر دارالكشاف – بيروت – 1951 م.
12- التذكار فيمن ملك طرابلس و ماكان بها من الاخبار (لابن غبوش ت: قرن‌13 هـ) تصحيح الطاهر احمد الزاوي – مكتبه النور – طرابلس 0 الطبعه الثانيه 1967.
13- تاريخ الاسطول العربي (محمد ياسين المحمودي) مطبعه الترقي بدمشق
14- التاريخ الاسلامي و الحضاره الاسلاميه ،‌الجزء‌الرابع (د – احمد شلبي) مكتبه نهفته مصر (الطبعه الاولي و االثالثه).
15- التاريخ الدوله الفاطميه في المغرب ،‌مصر، سوريا،‌بلاد العرب (د.حسن ابراهيم) الطبعه الثانيه 1958 – مكتبه النهفته المصريه – القاهره.
16- الحكام بامرالله (محمد عبدالله عنان) مطبعه لجنه التاليف و الترجمه و النشر – ج 1 – 1959م.
17- دايره المعارف الاسلاميه – الطبعه الثانيه 1934 – ترجمه د. محمد الفندي و آخرين .
18- الدعوه الي السلام (سي توماس آرنولد) الطبعه الثانيه 1957م مكتبه النهفته المصريه.
19- ديوان ابن حمديس (ت: 527 ه) تحقيق د: احسان عباس – دار صادر بيروت 1960 م.
20- سندرات الذهب في اخبار من ذهب (عبدالحي بن العماد الحنبلي)‌1089 هـ نشر مكتبه القدس سنه 1350.
21- العبر في اخبار العرب و العجم و البربر (عبدالحرمن بن خلدون ت: 808) الجزء السادس منشور دار البناني 1968م.
22- عنوان الدرايه في من عرف من العلماء في المائه السابعه بيجايه (لابي العباس العنبريني ت 714ه) الطبعه الثعالبيه بالجزاير 1328هـ).
23- فتح العرب للمغرب (د.حسين مونس) نشر مكتبه الآداب بالجماميز – الطبعه الاولي 1947 .
24- قاده فتح المغرب العربي (محمود شيت خطاب) الطبعه الاولي – 1966 نشر دارالفتح للطباعه و النشر.
25- القاموس الاسلامي – المجلد الثاني – احمد عطيه الله – نشر مكتبه النهفته المصريه 1963م.
26 -الكامل في التاريخ للشيخ عزالدين ابن الحسن المعروف بابن الاثير
ت: 630 ه. دارصادر بيروت 1967.
27- كتاب الجزاير (احمد توفيق المدني)‌طبع دارالمعارف – طبعه الثانيه 1963.
28- - مجمل التاريخ الادب لتونسي من فحر نفتح العربي لافريقيه الي العصر الحاضر – الحسن حسن عبدالوهب- لطبعه الثالثه – نشر مكتب بتونس.
29- مروج الذهب و المعادن الجوهر (4 اجزاء)للرحاله ابن الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ت: 346 ه – ضبط يوسف اسعد داغر 0 نشر دار الاندلس – بيروت – طبقه الاوالي 1966.
30- المسالك و الممالك لابن الحاق ابراهم بن محمد الفارس الاصطخري المعروف بالكرخي (ت: النصف الاول من القرن الرابع الهجري) تحقيق محمد جابر عبدالعال العيني ،‌وزاره الارشاد 1961 – قاهره.
31- المغرب الاسلامي – منذ بناء معسكر القرن حتي انتهاء ثورات الخوارج سياسه نظم لقبال موسي – استاذ مساعد بجامعه الجزاير – طبقه الاولي – مطبقه البعث بقسنطينه 1969م.
32- المغرب الكبير ج 2 – د. السيد عبدالعزير سالم – الدار القوميه للطباعه و النشر 1966.
33- المغرب في ذكر بلاد افريقيه و المغرب – جزء من كتاب المسالك و الممالك لا بي عبدالله البكري، ت: 487 هـ د. السيد عبدالعزيز سالم – الدار القوميه للطباعه و النشر، 1966 م.
34- معالم تاريخ المغرب و اندلس.
35- صديق – عبدالرزاق – مهره الفارس.
36- الشيباني – محمدشريف – تاريخ القبايل العربيه في السواحل الفارسيه .
37- القلقشندي – نهايه الارب في معرفه قبايل العرب.
38- مقدمه ابن خلدون (عبدالحرم بن محمد ت: 808 هـ) تحقيق د. علي عبدالواحد وافي طبع لجنه البيان العربي الطبعه الاولي 1958.
39- المونس في اخبار افريقيه و تونس لابن عبدالله محمدبن ابي القاسم القيرواني المعروف بابن دينار (مات في آخر القرن الثاني عشر) تحقيق محمد شمال – المكتبه العتيقه 1387 هـ. .
40- موجر التاريخ العام للجزاير (عثمان كعاك) نشر مكتبه العرب ب تونس (1925م.).
41- موسوعه تاريخ العالم ج 2 – اصررها و ليام لانجر – اشرف علي الترجمه – د. محمد مصطفي زياده – مكتبه المصريه 1963.
42- النجوم الزهره – جمال الدين ابوالمحاسن – يوسف بن تقزي بردي ت: 874 هـ نسخه مصوره عن طبعه دار الكتب (ج 5).
43- نظم الجمان لابي الحسن المشهور بابن القطان: 670 تقريباً - الجزء 6 من الكتاب منشورات كليه بجامعه محمد الخامس – تقحيق د. محمود علي مكي.
44- نفخ الطيب من غصن الاندلس الرطيب – اجزاء 2 و 3 – لاحمد بن محمد المقري ت: 1041 هـ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد – مطبعه السعاده به مصر – الطبعه الاولي 1949م.
45- نهايه الارب في معرفه انساب العرب القلقشندي – تحقيق ابراهيم الابياري – الشركه العربيه للطباعه و النشر – الطبعه الاولي 1959م.
46- وفيات الاعيان و ابناء انباء الزمان لابي العباس شمس الدين احمد بن خلكان ت: 681 – تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد – الطبعه الاولي 1948 –مكتبه التهضه المصريه .
47- الاسلام و الثاقه ابوبيه – حسن احمد محمود – ج 1.
48- المغرب في حلي المغرب – ابن سعيد – جزء‌اول.
49- جمهره الانساب العرب (لابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلس ت: 456 هـ سلسله ذخاير العرب – نشر دارالمعارف بمصر 1962 – تحقيق استاد عبدالسلام هارون.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه