آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان
آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 101 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

آزمایش پیچش برای آلومینیوم :
کلیات :
یکی از پر اهمیت ترین قسمت ها که تأثیر نیروی پیچشی و تنش ناشی از آن  را روی قطعات میله ای دایروی و میله های چوبی بیان می کند آزمایش پیچش است . در حقیقت این تست قسمتی از تنش برشی خالص را روی نمونه هایی که تحت بار گذاری پیچشی قرار دارد ایجاد می کند . این تست برای معلوم کردن مؤلفه های برشی و خواص فلز موردنظر از جمله تنش برشی نهایی ، تنش جاری شدن برشی و مدول پیچشی استفاده می شود .
مقدار نیروی پیچشی ( تورک ) که بر نمونه وارد میشود و تغییر شکل را نتیجه می دهد ، ( زاویه پیچش  ) در حین تست اندازه گیری می شود ، این کمیت تبدیل به تنش برشی ( ) می شود و همچنین کرنش برشی (y) که از روابط مربوط بدست خواهد آمد .
         و      
در این روابط ،  C نمایانگر شعاع میله دایروی ، L0  طول نمونه که در آن پیچش روی می دهد .( زاویه در شعاع خوانده می شود ) و j  نمایانگر ممان اینرسی قطبی نمونه است که بصورت زیر محاسبه می شود .
مدول برشی در ناحیه الاستیک به صورت شیب خطی تعریف می شود که از نمودار تنش برشی بر حسب کرنش برشی از مقدار صفر تا حد مخصوص تنش برشی است که به صورت زیر محاسبه می شود :   
                                                                                        و        
این رابطه ی مدول برشی مانند رابطه مدول الاستیسیته فقط در محدوده الاستیک اعتبار دارد .
تعاریف :
حد الاستیک ( حد مخصوص ) :
بزرگترین مقدار تنش که تنش و کرنش با یکدیگر رابطه ی خطی دارند .
مدول الاستیسیته برشی ( مدول سختی پیچشی ) :
نسبت تنش برشی و کرنش برشی در محدوده الاستیک است .
منحنی تنش و کرنش :
منحنی تنش بر حسب کرنش روی نمودار   نمایش داده میشود و از ابتدای بارگذاری تا شکست نمونه معتبر است ودر این ناحیه اندازه گیری شده است .
تنش نهایی برشی :
بالاترین تنش برشی مشاهده شده که نمونه هنوز سر جای خود است وآسیبی ندیده است .
تنش جاری شدن :
تنشی است که ماده شروع به جاری شدن می کند برای اکثر مواد از انحراف   برای یافتن تنش برش جاری شدن بهره می جویند . مقدار کرنش که با   نشان داده شده و خطی موازی خط ناحیه الاستیک که از آن نقطه رسم شده ، نمودار را در نقطه ای به نام تنش جاری شدن قطع خواهد کرد .
اهداف :
برای مشاهده رفتار یک قطعه آلومینیومی زیر بار پیچش تا نقطه شکست و همچنین معین کردن خصوصیات مکانیکی نمونه آلومینیومی زیر اثر برش


وسایل آزمایش :
ماشین تست پیچش همراه با صفحه مدرج شده و صفحه گیرنده نمونه ( شکل 1 را ببینید )
ابزار آلات ضمیمه شده به صفحه مدرج و صفحه گیرنده نمونه ( شکل 2 را ببینید )

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه