آشنایی با نظريه‌ های انسان شناسی

آشنایی با نظريه‌ های انسان شناسی
آشنایی با نظريه‌ های انسان شناسی
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 140 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

ديباچه:
اميل دوركيم ـ را به همراه ماكس وبرـ يكي از دو بنيانگذار اصلي تئوري جامعه شناسي نوين ناميده‌اند. دوركيم چهارچوب وسيعي براي سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد كرد كه در جامعه شناسي و تعدادي رشته‌هاي مرتبط با آن به عنوان يك اصل هنوز باقي مانده است، بويژه در انسان شناسي. حتي آنهايي كه اساساً با آن موافق نبوده‌اند. آن را به عنوان يك نقطه عطفي مي‌پذيرند. اين چهارچوب تحليل در جريان كار خود دوركيم رشدي اساسي را طي كرد، اما مداوم پيرامون ماهيت سيستم اجتماعي و رابطه آن سيستم با شخصيت فرد تمركز داشت.
تفكر دوركيم غالباً ريشه در تاريخ روشنفكري فرانسه داشت. اگر به گذشته دورتري برگرديم، دكارت [فلسفه دكارتي] و رسو از همه مهمتر بودند و افراد ديگري كه در سالهاي نزديك به او بوده‌اند و در تفكر دوركيم اهميت بسزائي داشته‌اند، سن سيمون و آگوست كنت و استاد وي فوستل دو كولانژ بودند. علاقه دوركيم به روشنفكران معاصر برجسته ديگر كشورها، ويژه آلمان و انگلستان، به طور موثقي ماهيت فرانسوي داشت: راجع به مسائل انسان و جامعه، و اين به معني تحقير كردن اصالت تفكر فرانسوي نيست. اگر بگوييم آن تفكر يك موقعيت ميانجي بين دو جناح اصلي گرايشات متفكر را در بر مي‌گرفت. يعني تجربه گرايي انگليسي و كاركردگرايي و ايده آليسم آلمان. به عبارتي صريح‌تر، جامعه شناسي مدرن حاصل تركيب عناصري هستند كه به برجسته‌ترين وجهي در آن دو سنت شكل گرفته‌اند و به نظر مي‌رسد ماهيت ميانجيگرانه‌اش در زمينه فرانسوي‌اش بوده است كه به دوركيم يك محل بارزي براي ابراز وجود دادند و جايگاه و نفوذ دوركيم به طور مؤثري در اين تركيب كمك كرد.
در نوشته‌اي كه پيش‌رو داريد سعي شده است تمام ابعاد دوركيم كه شامل زندگي شخصي و حرفه‌اي، ريشه‌هاي فكري، آثار دوركيم و مفاهيم كليدي كه در هر اثر مطرح مي‌شود، مورد بررسي قرار بگيرند. و نيز تأثيرات دوركيم بر نظام آموزش همگاني فرانسه و تأثيراتي كه وي بر رشته انسان شناسي و شاخه‌هاي اين رشته داشته است. و از آنجايي كه بيشترين تأثيرات دوركيم بر انسان شناسي از طريق كتاب معروف وي تحت عنوان «صور بنيادين حيات ديني» بوده است. سهم بيشتري به بررسي اين كتاب و مفاهيم ارائه شده توسط اين كتاب داده شده است.
 

فهرست عناوين

پيشگفتار    
زندگي شخصي و حرفه‌اي اميل دوركيم   
ريشه‌هاي فكري انديشه‌هاي دوركيم   
آثار دوركيم    
درباره تقسيم كار اجتماعي (1893)   
-    همبستگي مكانيكي    
-    همبستگي ارگانيكي    
-    وجدان جمعي   
-    تقسيم كار   
قواعد روش جامعه شناختي (1894)   
-    واقعيت اجتماعي   
-    قواعد مشاهده وقايع اجتماعي   
-    خصوصيات عمومي روش جامعه شناسي   
-    شيئي كردن   
خودكشي (1897)   
-    خودكشي   
-    آنومي   
تربيت و جامعه‌شناسي   
سوسياليسم (1928)   
جامعه‌شناسي؛ فيزيك رسوم و حقوق (دوركيم و دموكراسي)   
صور بنيادين حيات ديني (1912)   
-    مفهوم مانا   
-    مفهوم توتم   
-    مفهوم تابو   
سالنامه جامعه‌شناسي (1896)   
سهم دوركيم در مشروعيت دانشگاهي جامعه‌شناسي   
جامعه شناسي دوركيم   
-    جامعه و اخلاق    
-    آينده جامعه   
ساختارگرايي دوركيم   
تكامل گرايي دوركيم   
كاركردگرايي دوركيم   
تبين كاركردي   
-    تحليل كاركردي و تحليل تاريخي   
-    تأثير تحليل كاركردي دوركيم بر مكاتيب علوم اجتماعي    
تأثير دوركيم بر نظام آموزش همگاني   
تأثير اميل دوركيم بر انسان‌شناسي   
-    مردم شناسي فرانسه   
-    انسان‌شناسي ديني   
-    تأثير دوركيم از طريق ديدگاه اثباتي بر انسان‌شناسي   
-    انسان شناسي حقوق   
-    دوركيم، مالينوفسكي و رادكليف - براون   
-    مطالعات ديني دوركيم   
-    تأثير رابرتسون اسميت بر رهيافت مذهبي دوركيم   
-    هدف دوركيم در كتاب صوربنياني حيات ديني   
-    اهميت تاريخ در بررسي امر دين   
-    تعريف دين   
-    اعتقادهاي ديني    
-    باورهاي ديني    
-    جادو و دين    
-    جان پرستي    
-    نقد دوركيم به نظريه جان پرستي    
-    طبيعت پرستي    
-    انتقاد دوركيم به نظريه طبيعت پرستي   
توتم‌پرستي به عنوان دين بنياني   
كاركرد دين از نظر اميل دوركيم   
دين و همبستگي   
دين و نظريه اجتماعي دوركيم   
دوركيم و دگرگوني دين    
دين و نظريه معرفت    
مبناي جامعه‌شناسي معرفت دوركيم   
كلام آخر   
منابع

 


منابع:

1- آرون، ريمون (1381) «مراحل اساسي سير انديشه در جامعه‌شناسي». ترجمه باقر پرهام. انتشارات علمي و فرهنگي. چاپ پنجم.
2- اشرف، احمد (1347) «فونكسيوناليسم» نامه علوم اجتماعي دوره اول شماره اول.
3- تامسون، كنت (1381) «دين و ساختار اجتماعي» ترجمه علمي بهرامپور و  حسن محدثي. نشر كوير
4- ترنر، جاناتان. اچ (1318) «پيدايش نظريه جامعه‌شناسي» ترجمه دكتر عبدالعلي لهسائي زاده. نشر دانشگاه شيراز جلد دوم.
5- توسلي، غلام عباس (1280) «جامعه‌شناسي دين» نشر سخن
6- دوركيم، اميل (1343) «قواعد روش جامعه‌شناسي» ترجمه دكتر علي محمد كاردان. نشر دانشگاه تهران
7- دوركيم، اميل (1360) «فلسفه و جامعه‌شناسي» ترجمه فرحناز خمسه‌اي. نشر مركز ايراني مطالعه فرهنگ‌ها
8- دوركيم، اميل (1376) «تربيت و جامعه‌شناي» ترجمه دكتر علي محمد كاردان. نشر دانشگاه تهران.
9- دوركيم، اميل (1378) «خودكشي» ترجمه دكتر نادر سالارزاده اميري. نشر دانشگاه علامه طباطبايي
10- دوركيم، اميل (1381) «درباره تقسيم كار اجتماعي» ترجمه باقر پرهام. نشر ني
11- دوركيم، اميل (1383) «صوربيناني حيات ديني» ترجمه باقر پرهام. نشرني.
12- روح الاميني، محمود (1380) «مباني انسان‌شناسي، گردشهر با چراغ» نشر عطار چاپ دهم.
13- ريوير، كلود (1381) «درآمدي بر انسان شناسي». ترجمة دكتر ناصر فكوهي. نشرني: چاپ دوم.
14- فكوهي، ناصر (1381) «تاريخ انديشه و نظريه‌هاي انسان‌شناسي» نشرني
15- كرايب، يان (1382) «نظريه اجتماعي كلاسيك» ترجمه شهناز مسمي پرست. نشر آگاه.
16- كوزر، ليوئيس (1382) «زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي» ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات عملي، چاپ دهم
17- گرب، ادوارد . ج. (1373) «نابرابري اجتماعي: ديدگاه هاي نظريه‌پردازان كلاسيك و معاصر» ترجمه محمد سياهپوش و احمدرضا غروي زاده. نشر معاصر
18- گيدنز، آنتوني (1363) «دوركيم» ترجمه يوسف اباذري، شركت سهامي انتشارات خوارزمي
19- گيدنز، آنتوني (1378) «جامعه‌شناسي». ترجمه منوچهر صبوري. نشر ني. چاپ پنجم
20- هميلتون، ملكم (1277) «جامعه‌شناسي دين» ترجمه محسن ثلاثي. موسسه فرهنگي- انتشاراتي تبيان.
21- Alpert. H(1939) Emile Durkheim and His Sociology” New York. Columbia university Press.
22- Durkheim, Emile(1960) “Montesquieu and Rausseau” Ann Arber The university of Michigan Press.
23- Durkheim, Emile (1956) “Education and Sociology” New york. The free Press.
24- Evans, Pritchard.E.E. (1965) “Theories of Primitive Religions” New York. The free Press.
25- Merton, Rober. K. (1959)” Socioal Conflict over styles of Sociological work.”
26- Mauss, Marcel (1958) “Introdudion to Emile Durkheim, Socialism and saint- simon.” ed by Aluin Gouldner. Yellow springs. Ohio, Antioch. Press.
27- Parsons,Toalcott. (1973). “Religion and the Problem of Meaning.”
New york. The free Press.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه