آشنایی با جنبش های دانشجویی و نيروهای سياسی خارج از دانشگاه

آشنایی با جنبش های دانشجویی و نيروهای سياسی خارج از دانشگاه
آشنایی با جنبش های دانشجویی و نيروهای سياسی خارج از دانشگاه
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 173 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی تشکلات دانشجویی دانشگاه های ایران در سال های 57 تا 76

چكيده:

هدف ار پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه با جنبش دانشجويي در مقطع 76-1357 است.
اين پژوهش با بهره گيري از مباحث نظري و كاربست آن در مطالعه مقاطعي از تاريخ ايران، درصدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه « چه ارتباطي بين نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه و جنبش دانشجويي در مقطع 76-1357 وجود داشت؟
در پاسخ به سوال فوق سه ديدگاه به شرح زير مطرح مي شود:
1- جنبش دانشجويي در سالهاي 76-1357 مستقل از تأثير نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه عمل مي كرد.
2- جنبش دانشجويي در سالهاي 76-1357 تحت تأثير نيروهاي خارج از دانشگاه و دنباله رو آنها بود.
3- جنبش دانشجويي در سالهاي 76-1357 هم بر نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه تأثير گذاشت و هم از آنها تأثير پذيرفت ( تاثير متقابل).
نگارنده ديدگاه دوم را به عنوان فرضيه پژوهش برگزيده است و بر اساس آن پس از اشاره به سير تاريخي شكل گيري جنبش دانشجويي، سالهاي 76-1357 را به چهار مقطع تقسيم نموده و سپس به نقش و تاثير نيروهاي سياسي خارج ار دانشگاه ( روشنفكران، روحانيون و جناحهاي سياسي) در سالهاي 76-1357 پرداخته است.
پس از اشاره مختصر به روشنفكران و روحانيون، جناحهاي سياسي در سالهاي 76-1357 را به شش دسته تقسيم مي نمائيم:
چپ سنتي، راست سنتي، راست مدرن، راست سنتي افراطي، چپ مدرن و روشنفكر تلفيقي.
در نهايت به بررسي و مستند سازي فرضيه پژوهش در سالهاي 76-1357 مي پردازيم و اشاره خواهيم كرد كه در سالهاي 76-1357 جنبش دانشجويي دنباله رو نيروهاي سياسي بوده است.
دفتر تحكيم وحدت به روحانيون مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي( چپ سنتي و مدرن)،جامعه اسلامي دانشجويان و بسيج دانشجويي به راست سنتي و انجمن اسلامي دانشجويي به راست، وابسته بوده اند. اين تشكلها به عنوان ابزار و بازوي نيروهاي سياسي راست يا چپ در دانشگاه ها( بويژه در زمان انتخابات ) عمل مي كردند.فهرست مطالب

مقدمه    1
طرح مسئله پژوهش    2
سؤال و فرضيه اصلي    3
مفاهيم وتعاريف    3
روش پژوهش و تحقيق    5
سابقه پژوهش و بررسي ادبيات موجود    5
سازماندهي پژوهش    9
فصل اول (چارچوب مفهومي)
جنبش هاي اجتماعي، اصول و كاركردها    14
طبقه بندي جنبشهاي اجتماعي    18
چارچوب مفهومي    20
پي نوشت هاي فصل اول    31
فصل دوم
سير و تاريخچه جنبش دانشجويي در ايران    34
1- جنبش دانشجويي قبل از انقلاب اسلامي‌ايران    34
جنبش دانشجويي قبل از تأسيس دانشگاه تهران    34
جنبش دانشجويي پس از تأسيس دانشگاه تهران تا پيروزي انقلاب اسلامي:    37
الف ) دوره تأسيس دانشگاه تهران تا سقوط رضا شاه    38
ب) دوره سالهاي 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332    41
پ) دوره پس از كودتاي 28 مرداد 1332 تا 1340    46
ت) دوره سالهاي آغازين دهه 1340 تا اوايل دهه 1350    49
ث) ‌دوره سالهاي 1350 تا پيروزي انقلاب اسلامي    51
2- جنبش دانشجويي پس از انقلاب اسلامي‌تا سال 1376    53
الف ) جنبش دانشجويي در مقطع 59-1357     54
ب) جنبش دانشجويي در مقطع 62-1359 (انقلاب فرهنگي)    64
پ ) جنبش دانشجويي در مقطع 68-1362    67
ت ) جنبش دانشجويي در مقطع 76-1368    72
اتحاديه انجمن هاي اسلامي‌دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)    79
جامعه اسلامي‌دانشجويان    83
انجمن هاي اسلامي‌دانشجويي    85
بسيج دانشجويي    86
جريانها و نيروهاي سياسي سالهاي 76-1357    88
روشنفكران    88
روحانيون    90
جناحها و نيروهاي سياسي پس از انقلاب اسلامي‌تا1376 :    91
جناح چپ سنتي    93
جناح راست سنتي    94
جناح راست مدرن    95
جناح راست سنتي افراطي (رسا)    95
جناح چپ مدرن    96
جناح روشنفكر تلفيقي    97
پي نوشت هاي فصل دوم    99
فصل سوم
نسبت و ارتباط نيروهاي سياسي با جنبش دانشجويي در سالهاي 76-1357
1-    احزاب و نيروهاي سياسي سالهاي 59-1357 و ارتباط آنها باجنبش دانشجويي    113
2- احزاب و نيروهاي سياسي سالهاي 62-1359 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي    117
3- احزاب و نيروهاي سياسي سالهاي 68-1362 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي    120
4- احزاب و نيروهاي سياسي سالهاي 76-1368 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي    123
پي نوشت هاي فصل سوم    126
نتيجه گيري    128
كتابنامه    132
منابع فارسي    133
الف ) كتابها    133
ب ) مقاله ها     137
پ ) كتابچه ها، جزوات و بولتن هاي تشكلهاي دانشجويي    138
ت) روزنامه ها و نشريات    138
منابع انگليسي    139

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه