معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

انتقال الكترونيكی وجوه

انتقال الكترونيكی وجوه
انتقال الكترونيكی وجوه
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 239 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونيكي
    1ـ1ـ مقدمه
    2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي
    3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي
    4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي
    5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي
    6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي
    7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي
    8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند
    9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي
    10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه
    11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه
    12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي
    13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي
    1ـ2ـ مقدمه
    2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
        1ـ2ـ2ـ نقش‌هاي اساسي پول
        2ـ2ـ2ـ ويژگيهاي مطلوب پول
        3ـ2ـ2ـ انواع تقسيم‌بندي پول
3ـ2ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن
        1ـ3ـ2ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري
        2ـ3ـ2ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
        3ـ3ـ2ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي
    4ـ2ـ انتقال الكترونيكي وجوه
        1ـ4ـ2ـ مقدمه
        2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)
        3ـ4ـ2ـ اهميت و جايگاه EFT
        4ـ4ـ2ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه
        5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه
        6ـ4ـ2ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه
        7ـ4ـ2ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي
    5ـ2ـ سوئيفت (SWIFT)
        1ـ5ـ2ـ مقدمه
        2ـ5ـ2ـ تعريف سوئيفت
        3ـ5ـ2ـ تاريخچه سوئيفت
4ـ5ـ2ـ مزاياي سوئيفت
    5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئيفت
        6ـ5ـ2ـ مكانيزم عمل سوئيفت
    6ـ2ـ كارت‌هاي بانكي
        1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي
        2ـ6ـ2ـ تاريخچه كارتهاي بانكي
        3ـ6ـ2ـ مزاياي كارتهاي بانكي
        4ـ6ـ2ـ انواع كارتهاي بانكي
        5ـ6ـ2ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي
        6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت
        7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها
    7ـ2ـ پول الكترونيكي
    1ـ7ـ2ـ مقدمه
        2ـ7ـ2ـ تعريف پول الكترونيكي
        3ـ7ـ2ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي
        4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونيكي
        5ـ7ـ2ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي
    8ـ2ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها
        1ـ8ـ2ـ مقدمه
        2ـ8ـ2ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
        3ـ8ـ2ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
        4ـ8ـ2ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
        5ـ8ـ2ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
    9ـ2ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه
        1ـ9ـ2ـ مقدمه
        2ـ9ـ2ـ مفهوم امنيت
        3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنيت
        4ـ9ـ2ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران
    1ـ3ـ مقدمه
    2ـ3ـ بانكداري الكترونيكي در ايران
    3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
    1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي
    2ـ3ـ3ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
    3ـ3ـ3ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
    6ـ3ـ3ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي
8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور
9ـ3ـ3ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران
10ـ3ـ3ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشكلات امنيتي
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران
    1ـ4ـ مقدمه
    2ـ4ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران
    3ـ4ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي
    4ـ4ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك
ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي 
فصل اول

تجارت الكترونيكي
 
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري روزمره و شتابان, جوامع به جوامعي مبتني بر دانش و آگاهي تبديل شده‌اند. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها اين امكان را مي‌دهد كه فعاليت‌هاي تجاري و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذيري انجام دهند.
در قرن بيست و يكم فناوري اطلاعاتي و ارتباطي با سرعت بيشتر پيشرفت و توسعه خواهد كرد. پيشرفت‌هاي به وجود آمده در فناوري اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بيستم باعث شكل‌گيري تجارت الكترونيكي شده است. تجارت الكترونيكي انقلابي عظيم در شيوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.
تجارت الكترونيكي و به تعبير وسيع‌تر كسب و كار الكترونيكي شيوه و نحوه زندگي كردن انسانها را نيز متحول مي‌سازد. كشورهاي پيشرفته چندين سال است كه تجارت الكترونيكي را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراين تا حدودي بسترهاي فناوري, قانوني و سرمايه‌هاي انساني و مادي لازم براي توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسي و كامل در شيوه كسب و كار و زندگي هستند, كه در آن به ميزان وسيع از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر كشورهاي پيشرفته, كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيكي, در حال برنامه‌ريزي و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌هاي پراكنده‌اي صورت گرفته است, ولي اين تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زيرا از يك طرف از انسجام و يكپارچگي لازم برخوردار نمي‌باشد و از طرف ديگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا كه هدف غايي كتاب حاضر بسترسازي براي گسترش تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي در ايران مي‌باشد در اين فصل در خصوص تجارت الكترونيكي بحث و بررسي به عمل مي‌آيد. هدف از ارائه اين فصل آشنايي با ابعاد و زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي و تبيين نقش و جايگاه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در آن مي‌باشد.


2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي
رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه پاياني قرن بيستم و شروع قرن بيست و يكم و افق‌هاي جديدي را بر روي كسب و كار و تجارت باز نمود. اين افق‌هاي جديد سبب تحول در امر تجارت گرديد و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذيري در حال گسترش مي‌باشد.
تحولات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به حدي زياد و مؤثر بوده كه بعضي‌ها عصر حاضر را عصر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتي تعبير مي‌نمايند. انقلاب اطلاعاتي سبب ايجاد شيوه‌هاي نوين و بي‌سابقه در توليد, پردازش و انتقال اطلاعات مي‌گردد. شيوه‌هاي جديد به علت اينكه موجب افزايش كارايي, بهره‌وري, اثربخشي و بالا بردن سرعت در برقراري ارتباطات, و كاهش هزينه‌ها شده است, از طرف شركتها و سازمانهاي تجاري با استقبال زيادي مواجه گرديده است و در عرصه نوين رقابت, مزيت‌هاي رقابتي زيادي را براي آنها به همراه خواهد داشت.
در سال 1991 اينترنت در سراسر دنيا فقط 3 ميليون كاربر داشت و از طريق اينترنت تجارتي صورت نمي‌گرفت ولي در سال 1999 بالغ بر 150 ميليون نفر به اينترنت دسترسي پيدا كردند و تقريباً   آنها خريدهاي خود را به صورت پيوسته از پايگاههاي تجارت الكترونيكي انجام مي‌دادند .
با توجه به مزيت‌هاي زيادي كه تجارت الكترونيكي در بردارد پيش‌بيني مي‌گردد در آينده نزديك, با سرعت زيادتري مورد استفاده قرار گيرد و انقلاب ديگري را در عرصه تجارت به وجود آورد. اين انقلاب جديد نحوه خريد و فروش كالا و خدمات توسط مؤسسات تجاري و اشخاص را متحول مي‌سازد.
قبل از پرداختن به مقوله تجارت الكترونيكي لازم است تعريف روشني از آن ارائه گردد. هر چند با توجه به عمر كوتاه تجارت الكترونيكي هنوز تعريف دقيق, روشن, جامع و مانع از اين اصطلاح به ارائه نگرديده است, ولي اين بدان معني نيست كه در اين زمينه كاري نشده و يا تعريفي ارائه نشده است. بلكه تعاريف بسيار زيادي ارائه شده است, اما در بين انديشمندان اين رشته اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به پاره‌اي از تعاريف اشاره مي‌شود و سپس يك تعريف جمع‌بندي شده ارائه و مورد استفاده قرار مي‌گيرد..
”باجاج“  تجارت الكترونيكي را اين گونه توصيف مي‌نمايد: ”تجارت الكترونيكي يعني مبادلة اطلاعات تجاري بدون استفاده از كاغذ است كه در آن نوآوري‌هايي مانند مبادله الكترونيكي داده‌ها, پست الكترونيكي, تابلو اعلانات الكترونيكي, انتقال الكترونيكي وجوه و ساير فناوريهاي مبتني بر شبكه به كار برده مي‌شود. تجارت الكترونيكي نه تنها عملياتي را كه در انجام معاملات به طور دستي و با استفاده از كاغذ صورت مي‌گيرد به حالت خودكار درمي‌آورد, بلكه سازمانها را ياري مي‌كند به يك محيط كاملاً الكترونيكي قدم بگذارند و شيوه‌هاي كاري خود را تغيير دهند.“
فهرست منابع و مآخذ
 
فهرست منابع فارسي

1ـ اباذري, فرشيد, ”پول الكترونيكي و سيستم‌هاي پرداخت‌كننده اينترنتي“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.
2ـ ابراهيمي, صفر و بختياري, محمد, ”دولت الكترونيكي“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي, كيش, 13ـ11 ارديبهشت ماه 1380.
3ـ ابلنسكي, نيك, مترجم: شريفي, منصور, ”مهندسي مجدد و مديريت دگرگون‌سازي سازمانها“, نشر آروين, تهران 1374.
4ـ احتشامي اكبري, كامليا, ”تجارت الكترونيكي“ صنعت و مطبوعات, دي و بهمن 1376,
ص 25ـ23.
5ـ اذعاني, فاطمه, ”برقراري امنيت در سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي پول“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران, سال 1379, صفحات 196ـ167.
6ـ اشعمي, محمدصادق و شيخاني, سعيد, ”كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آنها در جمهوري اسلامي ايران“, مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي, سال 1377.
7ـ اشفعي, محمدصادق, ”پول الكترونيكي در قرن بيست و يكم“, تدبير شماره 56, مهر ماه 74.
8ـ باجاج, ك.ك. و ناگ, دبجاني, مترجم: بهنام مجتهدي, دكتر ايرج, ”از مبادله الكترونيكي اطلاعات تا تجارت الكترونيكي“, مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني, تهران, 1376.
9ـ بختياري, شهرام, ”پرداخت مبالغ كم از طريق اينترنت“, همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي جزيره كيش, 11ـ13 ارديبهشت ماه 1380.
10ـ بي‌نام, ”تجارت الكترونيكي در ايران“, پردازشگر (رايانه / بازرگاني / صنعت) شماره 53, ص‌ص 37ـ33.
11ـ بي‌نام, ”پاسخ به چند سؤال در مورد كارت‌هاي هوشمند“, پردازشگر, شماره 9, صفحات
71ـ69.
12ـ پديدار, ”آيا چك حذف مي‌شود؟“, فصلنامه بانك صادرات, شماره 11, صفحه 27.
13ـ جزوه منتشر نشده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص سوئيفت. (بخش سوئيفت).
14ـ جليلي, سعيد و آبادي, مهدي, ”بررسي مكانيزم‌هاي امنيتي سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي در شبكه اينترنت“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران, سال 1379, صفحات 77ـ41.
15ـ حسيني, مژگان, ”بانكداري الكترونيكي در ايران“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.
16ـ حسيني, مژگان, ”چشم‌انداز بانكداري الكترونيكي در ايران“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران. سال 1379, صفحات 151ـ139.
17ـ حشمي, عليرضا و فريد, حميرا, ”آشنايي با مفاهيم تجارت الكترونيكي“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي, كيش 1380.
18ـ رابينز, استفان, مترجم: كبيري, قاسم, ”مباني رفتار سازماني“, مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي, چاپ چهارم, تهران: 1377.
19ـ رادكي, لورانس, جي و ونير, جون, مترجم: مشتاق, مصطفي, ”پرداخت صورت‌حسابهاي الكترونيكي“, نشريه بانك و اقتصاد, شماره 2, صفحه 18.
20ـ راهوار, منصور, ”پول الكترونيكي“, نشريه داخلي بانك ملي ايران, 1379.
21ـ رستمي, حبيب, حمزه و كوروس, ”مروري بر فناوري كارت هوشمند و كاربردهاي آن“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, 1379, بانك توسعه صادرات ايران.
22ـ رضايي, يوسف, ”نقش بانكها در تجارت الكترونيكي“, نشريه داخلي بانك رفاه كارگران, شماره 33, آبان 1379.
23ـ رضايي‌فر, آيت و كيانپور, مجيد, ”نگاهي تازه و همه‌جانبه به كارت‌هاي اعتباري“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي, كيش, 1380.
24ـ زمرديان, اصغر, ”مديريت تحول“, سازمان مديريت صنعتي, چاپ دوم, تهران: 1377.
25ـ زندي حقيقي, منوچهر, ”پول و بانك“, انتشارات پيام, چاپ پنجم, تهران 1352.
26ـ شرافت, احمدرضا, ”شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب)“, در اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك صادرات ايران, سال 1379, صفحات 208ـ198.
27ـ شيخاني, سعيد, ”بانكداري الكترونيكي و راهبردهاي آن در ايران“, مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي, تهران: پاييز 1378.
28ـ صداقت, پرويز, ”پول الكترونيكي, تجارت الكترونيكي“, نشريه داخلي بانك ملي ايران.
29ـ عليپور حافظي, مهدي, ”تجارت الكترونيكي در مراكز اطلاع‌رساني“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي, كيش 1380.
30ـ فيدلر و لسترو, مترجم: سلطاني شريف‌الدين, ”اقتصاد, پول و بانكداري“, نشريه شركت اكونوميكا, چاپ دوم, تهران 1350.
31ـ قاسم‌زاده, فريدون, ”مصاحبه پيرامون تجارت الكترونيكي در ايران“, ماهنامة وب, سال دوم, شماره 13. تهران: تير ماه 1380.
32ـ قيدرپور, سعيد, ”تجربه كارت‌هاي هوشمند“, نشريه داخلي بانك ملي ايران, شماره,
صفحات 28ـ22.
33ـ كاوسي, ليدا, ”پول الكترونيكي“, فصلنامه بانك صادرات, شماره 12.
34ـ كلباسي, دكتر حسن, ”تجارت الكترونيكي, از رؤيا تا واقعيت“, فصلنامه بانك صادرات ايران, شماره 17, تابستان 80, صفحات 35ـ28.
35ـ كهزادي, نوروز, ”بانكداري الكترونيكي: پيش‌نيازها, محدوديت‌ها و روشهاي پياده‌سازي آن در ايران“, پيك توسعه, شماره 27, خرداد و تير ماه 1380.
36ـ كيارشي, حميد, ”تجارت الكترونيكي“, فصلنامه بانك صادرات ايران, شماره 15, صفحات
86ـ84.
37ـ ”گزارش تحقيقي درباره تجارت الكترونيكي“, مجله تدبير, شماره 112, صفحه 102.
38ـ مشكوت, سيد محمد, ”بانك“, انتشارات قاروس ايران, جلد اول, تهران 1352.
39ـ مقيمي, رضا, ”كاربردهاي شبكه ماهواره‌اي VSAT در اتوماسيون بانكي“, در اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران, سال 1379, صفحات 27ـ13.
40ـ منوچهري, ساسان, ”سير تحول فناوري اطلاعات و ارتباطات در بانكداري“, همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي جزيره كيش, 11ـ13 ارديبهشت ماه 1380.
41ـ مؤمني, سيد مجيد, ”تجارت الكترونيكي با پول الكترونيكي“, بانك و اقتصاد, شماره 18, صفحات 33ـ32.
42ـ ميشلن, فردريك, مترجم: جهان‌خاني, علي و پارسائيان, علي, ”پول و بانك / پول و ارز و بانكداري“, انتشارات سمت, چاپ اول, تهران 1378.
43ـ نقشينه, شبنم و آقا محمدي, عباس, ”روشهاي استفاده از شبكه‌هاي عمومي مخابراتي براي بانكداري الكترونيكي“, در اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران, سال 1379, صفحات 40ـ29.
 
فهرست منابع انگليسي

1- Ajinkya, R. Tushar, “Aspects of electronic fund transfer”, Finacial Dialy, Indiasercer.com, May, 2000.
2- Carrington, M. & Langguth, P. “The Banking revolution” Pitman, 1997.
3- Choralas, Dimitris N., “Strategic Planning for Electronic Banking From Human Resources to Product Development and Information System” Prentice Hall, 1987.
4- Clarke, Roger, “Issues Arising from Electronic Payment Mechanisms”, Australian National University, Dec, 1995.
5- Clarke, Roger, “Net – Based Payment Schemes”, Australian National University, Dec, 1996.
6- Crede, Andreas, “Electronic Payment Systems” TA-Datenbank – Nachrichten, NY. Z, 7. Jg., Juni 1998.
7- Dasgupta, pithwiraj, “Future of E-Banking in India”, Internet, Index 30008.
8- d Alelio Ellen & Collins, John, T. “Electronic Under Current Low”, Computer Law Association, 1996.
9- Howland, Gary, “Development of an open and flexible payment system” Internet, Aug-Nov 1996.
10- http:/Commerce.WIPO.int/press/pr 99-185. html.
11- http://faculty.bus.olemiss.edu/breithel/final.
12- http://fms.treas.gov/eft/polsumm.html.
13- http://vipcredit.com/what is electronic banking.htm.
14- http://www.aph.gov.au/Library/Pubs/rp/1998-99/99 rp 12.htm.
15- http://www.babytoysgifts.com/credithand book/filing-a-credit-complaint.
16- http://www.chips.org.
17- http://www/Communities. Msn.com / Electronic Commerce and Developing Countries.
18- http://www. … / migros.htm, “case study condomat/ Migros An open EFT / POS System”.
19- http://www.eff.org/pub/privacy/Digita-money/matonis-on-dig-cash.paper.
20- http://www.epic.org.
21- http://www/…/EFT Commonly Asked Questions.htm.
22-http://www.eff.org/pub/privacy/Digita-money/digicash. Brochure.
23- http:/www.financial express. Com/fe 2001.614/ invent 6.html.
24- http://www.Fms.treas.gov/Ach/Index.html.
25-http://www/Iagchampions.gov.uk/iagc/strategy.htm “Information Age Government Champions”.
26- http://www.mondex.com.
27- http://www.stls.Frb.org/banking/Ach/.
28- http://www/swift.com/swift-home. “about swift”.
29- http://www/swift.com/swift-home-joining swift/swift users.
30- http://www.tas-consulting.com/Electronic-Banking.htm.
31- http://www.w3.org/WD-MPTP-951122.
32- Kalakota, R. and Whinston, A. “Electronic Commerce: Amanagements Guide”. (1997), (www...\Electronic Commerce – Part 1. htm).
33- Marknorris & Steve, “E Business Essentials”, West Wiley, 2001.
34- Minoli, Daniel & Minali, Emma, “Web Commerece Technology hand book”. Tota MCGraw-Hill publication company Ltd. New Delhi, 1998.
35- Myrna, Z. Weiss, “Business to business e-commerce: Moving Into the value center of the Internet”, vital speeches of the Day New York, Aug 15, 1999.
36- Putland, P. J, Hill & Tsapakidis, D. “Electronic Payment System” Bt Technol, J Vol 15, No.2, April 1997.
37- Weiss, Z. Myrna, “Business to business e-commerce”, vital speeches of the day, New York, Aug 15, 1999.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه