آشنایی با جوش ترميت

آشنایی با جوش ترميت
آشنایی با جوش ترميت
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 34 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

1- تعريف جوش ترميت  
2- تاريخچه فرايند جوشكاري ترميت  
3- فرايند جوشكاري ترميت  
4- كنترل دما در جوش ترميت  
5- روشهاي مختلف جوشكاري ترميت  
   1-5- جوشكاري ترميت فشاري  
   2-5- لحيم كاري ترميتی  
   3-5- جوشكاري ترميت ذوبي  
6- مدل انتقال حرارت در جوشكاري ترميتي 
7- متالورژي جوش ترميت 
8- نحوه انجام فرايند جوش ترميت  
   1-8- عمليات مقدماتي  
   2-8- علميات ريخته گري  
   3-8- عمليات پاياني  
9- كاربرد هاي جوش ترميت  
10- مزايای جوش ترميت  
11- مزاياي جوشكاري ريلهاي آهن به يكديگروساختن ريلهای طويل  
12- معايب ومحدوديتهای جوش ترميت  
13- وسايل و تجهيزات مورد نياز در جوشكاري ترميت  
   1-13- بوته  
   2-13- تهگلدان  
   3-13- قالبها و مدلهاي ريخته گري  
   4-13- فشفشه  
   5-13- مشعل پيش گرم سازي  
   6-13- دستگاه برش هيدروليك  
   7-13- دستگاه سنگ زني  
14- حفاظت وايمني در جوش ترميت  
15-انبار كردن پورد ترميت  
16- منابع ومراجع  
 


مقدمه

نوعي جوش ذوبي مي باشد كه در آن اتصال دو فلز به همديگر بعد از گرم شدن بوسيله فلزي با دماي بالا كه واكنشي آلومينوترميك راپشت سر گذاشته انجام مي شود وفلز مايع كه از واكنش اكسيد فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر كننده عمل مي كند.اين پروسه جزء پروسه-هایThermochemical Welding  می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گيرد.
2-تاريخچه فرايند جوشكاري ترميت:
يكصد و بيست سال پيش 1898 پروفسور دكتر هانس گلداشميت در شهر اسن آلمان موفق به استخراج فلزات سخت از اكسيد آنها بر پايه واكنش احياي اكسيد توسط يك احيا كننده مناسب شد.
اين روش در سال 1920 در جوش ريل تراموا در آمريکا بکار گرفته شد البته در بعضی منابع بکارگيری زودتر اين روش در آلمان اشاره شده است. در سال 1933 از جوش ترميت برای گسترش ريلهای طويل استفاده شد و استفاده از اين جوش در مصارف الکتريکی از سال 1938 آغاز شده است.پيشرفتهای اين روش در طی جوشکاری ريلها در بخش بعدی آورده شده است.
3- فرايند جوشكاري ترميت:
اكسيدهايي كه توسط آلومينيوم احيا مي شوند واكنش احيا به واكنش آلومينوترمي معروف بوده و اين واكنش اساس فرايند جوشكاري ترميت مي باشد. واكنش آلومينوترميك مربوط به احياي آهن بصورت زير نوشته مي شود:
Fe¬¬2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe + 760KJ at 2450°c
1Kg (thermite) = 524g(Fe) + 427g(Al2O3) + 181500 cal
در اين فرايند واكنش بين اكسيد آهن و آلومينيوم رخ داده و در نهايت مذاب آهن و اكسيد آلومينيوم
توليد مي شود. دماي واكنشc  ˚ 2800 - c  ˚ 2400 مي باشد. مطالعات انجام شده روي مكانيسم واكنش آلومينيوم با اكسيد آهن، نشان داده است كه اين واكنش در دو مرحله يكي در دمايc  ˚960 و ديگري در دمايc ˚1060 انجام مي شود. در دماي c  ˚960 محصولات واكنش Fe2O3  و Al2O3 مي باشد كه بصورت زير نوشته مي شود:
9Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 6 Fe2O3 + 6FeO
درمرحله بعدي كه دردمايc ˚1060 انجام ميشود، Fe،FeAl2O4 و Al2O3 بصورت زير بوجود مي آيد:
Fe2O3 + 2Al = Al2O3  + 2Fe
3Fe2O3 + 2Al = 5FeO + FeAl2O4
دو مرحله واكنش از نتايج آزمايشات DTA استنياط مي شود كه در شكل 1 ارائه شده است. عمده ترين كاربرد فرايند ترميت در جوشكاري ريلهاست كه در سراسر جهان براي جوشكاري ريل و ايجاد خطوط مداوم استفاده مي شود بطوريكه اين فرايند از سال 1906 ميلادي براي اتصال ريلها براي ايجاد خطوط طويل و يا تعميرات آنها استفاده مي شده است. در ابتدا از واكنش ترميت فقط براي گرم كردن دو سر ريل استفاده مي شد و آن را به دماي مناسب براي تغيير شكل گرم مي رساند.منابع ومراجع:

1- ASM Handbook, volume 6, Welding,Brazing and Soldering
2- R.S. Parmar, Welding Processes and Technology, Indian Institute of Technology
3- Richard L.Little, Welding And Welding Technology, Central Arizona College
4- Dr. O.P.Khanna, Welding Technology
5-G.A.Offereins and P.J.Mutton, Recent Experience With Performance of Aluminothermic Rail Welds Under High axle Loads, international rail track conference,2001
6- Michael.Morlock, Metod  and System for Welding Railroad Rails, United States Patent
7- Michael E.Ashton, Aluminothermic Welding of Austenitic Manganese Steel, United States Patent
8-www. [IRFCA] Thermit (aluminothermic) Welding of Rail Joints.org
9- www. Aluminothermic rail welding.com
10- www. Chemical synthesisThermite synthesis - Wikibooks.com
11- www. Chptr 5 Welding and Cutting Equipment.com
12-www. Repair welding of rails.com
13- گزارش فنی توليد پودر ترميت در داخل کشور، آرشيو مرکز تحقيقات راه آهن جمهوری اسلامی ايران
14- گزارش علل شکست جوش ترميت، آرشيو مرکز تحقيقات راه آهن جمهوری اسلامی ايران
15-  دستورالعمل جوشکاری درز ريل( طبق فيش UIC ) ، آرشيو مرکز تحقيقات راه آهن جمهوری اسلامی ايران

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه