بررسی تاثير شيوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان

بررسی تاثير شيوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان
بررسی تاثير شيوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 88 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

 چكيده

فصل اول   كليات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
 اهداف پژوهش
 پرسش‌هاي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعاريف پژوهش

فصل دوم
مقدمه
الف ) رشد اجتماعي
رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف
رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني
رشد اجتماعي در دبستان
رشد اجتماعي در نوجواني
اهداف رشد اجتماعي
نظريه يادگيري اجتماعي بندورا
مطالعات عروسك بلوبد
تاريخچه‌ي فرزند پروري
 شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند
شيوه مقتدرانه
 شيوه سهل انگاري
شيوه خودكامه
الگوي جديد فرزند پروري بام مريند
نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري
 پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور

فصل سوم
مقدمه
 جامعه آماري پژوهش
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار پژوهش
الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري
روايي
پايايي
تهيه نسخه فارسي
نمره گذاري
مقياس رشد اجتماعي و ايلند
پايايي
اعتبار
روش جمع آوري داده‌ها
روش آماري
فرمول ضريب هم بستگي پيرسون
تحليل داده‌ها

فصل چهارم
 مقدمه
بخش اول   توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي 
وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند
1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري
2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند
3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه
4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه
5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه
 بخش دوم   بررسي فرضيه‌هاي پژوهش
1- بررسي فرضيه اول پژوهش
2- بررسي فرضيه دوم پژوهش
3- بررسي فرضيه سوم پژوهش

فصل پنجم  
بحث و نتيجه گيري
محدوديت‌هاي پژوهش
پيشنهادها
فصل ششم
خلاصه پژوهش
 فهرست منابع

   
 
چكيده :
در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان (    )پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.
 براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .
 نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري ( مستبدانه ، سهل گيرانه ، آزاد منشانه ) فقط بين سبك فرزند پروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد . به اين معنا كه انتخاب سبك فرزند پروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود .
 

فصل اول :
كليات پژوهش
 
مقدمه :
 خانواده پايه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ي زندگي و حيات بشري است و در وسيع‌ترين مفهوم كلمه ، خاستگاه اصلي اعضاي خويش و پناهگاه آن است . پناهگاهي كه نخستين تجربه‌ي انسان براي « اجتماعي زيستن » در آن صورت مي گيرد . از خانواده است كه فرد بر مي‌خيزد و به خانواده است كه فرد روي مي آورد ، تا در آنجا با گروهي كه با يكديگر پيوندي نزديك و صميمي دارد آرام گيرد .
 خانواده از مهم‌ترين و كهن‌ترين واحدهاي اجتماعي است كه بر نهادي به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسي مفاهيم كليدي ، قنادان ، مطيع ، 1383)
شيوه‌هاي تربيتي ،كنترل و اداره‌ي كودكان توسط والدين ، بدون شك يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن مشكلات رفتاري كودكان است . اغلب والدين اطلاعات و آشنايي كافي در زمينه‌ي شيوه‌ي برخورد و تربيت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگي و تربيتي والدين ، سرپرستي ناقص يكي از والدين ، نابساماني‌هاي خانوادگي يا دعوا و جدايي والدين است .
فهرست منابع :
1-    احدی – حسن ، جمهوری ، فرهاد ( 1380) ، روان شناسی رشد ، نوجوانی بزرگسالی تهران ، انتشارات پردیس .
2-    ای برک ، لورا ( 1381) ، روان شناسی رشد ،جلد اول ، مترجم یحیی سید محمدی ، تهران ، نشر ارسباران .
3-    اکبری ، بررسی تاثیر سبک های تربیتی مادران بر بزهکاری نوجوانان و نیز شرایط خانوادگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ( 1379)
4-    پاشا شریفی ،حسن ( 1384) ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ، تهران ، انتشارات رشد .
5-    دلاور ، علی ( 1381) ، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران ، انتشارات دسته.
6-    شهیدی ، شهریار ، حمیدیه مصطفی ، ( 1382) ، اصول و مبانی بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات سمت .
7-    شولتر ، دوان ، سیدنی آلن ، شوارتز ( 1385) ، نظریه های شخصیت ، ترجمه یحیی سید محمدی ، تهران ،موسسه نشر ویرایش .
8-    صاحب الزمانی ، زهرا ، بررسی رابطه هوش ، وضعیت خانوادگی و رفتار والدین با افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی ، شهرستان اراک ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ( 75-74)
9-    فرگوسن ، جرج ، تاکانه ، یوشیوتا ( 1380) ، تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، ترجمه دکتر علی دلاور ، سیامک نقش بندی ، نشر ارسباران .
10-    ماسن ، پاول هنری و همکاران ( 1380) رشد و شخصیت ترجمه :مهشید یاسایی ، تهران ، نشر مرکز کتاب ماد .
11-    میلانی فر ، بهروز ( 1386) ، روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنائی ، تهران ،نشر شمس .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه