بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد
بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحه : 142 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده:
این پایان نامه به چهار فصل تقسیم بندی شده است که به ترتیب در فصل اول در ابتدا تاریخچه کوتاهی از لباس و مختصری از نحوۀ پوشش در قرنهای 17، 18 و 19 مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آن جریان های هندی قرن 19 به بعد را تا به امروز بسیار کوتاه و خلاصه بررسی خواهیم کرد و اینکه تا به چه حد و لباس از این جریانات تحت تأثیر قرار گرفته اند در فصل دوم بطور کامل تمامی جزئیات لباس و طراحی آن در سالهای اخیر دهه به دهه مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم اصل ارتباط، هنر تبلیغات و ارتباط آن با دنیای مد شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم گزیده ای از ارتباط مد و طراحی لباس با شاخه های مختلف هنر ارتباط تصویری (گرافیک) و ابزار آن بررسی می گردد.


مقدمه
فصل اول: تاریخچۀ لباس
1ـ1ـ مسئله
1ـ1ـ1ـ مد چیست؟
1ـ1ـ2ـ مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19
1ـ2ـ مختصری از سبکهای هنری
1ـ2ـ1ـ سبک امپرسیونیسم
1ـ2ـ2ـ سبک سمبولیسم
1ـ2ـ3ـ سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی
1ـ2ـ4ـ سبک موویسم
1ـ2ـ5ـ سبک کوبیسم
1ـ2ـ6ـ هنر انتزاعی
1ـ2ـ7ـ سبک فوتوریسم
1ـ2ـ8ـ هنرهای تجسمی و عکاسی
1ـ2ـ9ـ سبک کوبیسم
1ـ2ـ10ـ سبک دادائیسم
1ـ2ـ11ـ سبک سورئالیسم
1ـ2ـ12ـ هنر پاپ
1ـ2ـ13ـ هنر مفهومی
فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای 1900 تا 1990
2ـ1ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1910 ـ 1900
2ـ2ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1920 ـ 1910
2ـ3ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1930ـ 1920
2ـ4ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1940ـ 1930
2ـ5ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1950ـ 1940
2ـ6ـ  تاریخچۀ مد در سالهای 1960ـ 1950
2ـ7ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1970ـ 1960
2ـ8ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1980ـ 1970
2ـ9ـ تاریخچۀ مد در سالهای 1990ـ 1980
فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد
3ـ1ـ تعریف تبلیغات
3ـ2ـ انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط
3ـ2ـ1ـ تبلیغات مستقیم
3ـ2ـ2ـ تبلیغات غیرمستقیم
3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی
3ـ3ـ1ـ تعریف تبلیغات بازرگانی
3ـ3ـ2ـ تبلیغات بازرگانی در جهان
3ـ3ـ3ـ تبلیغات بازرگانی در ایران
3ـ4ـ تبلیغات تجاری
3ـ4ـ1ـ تعریف تبلیغات تجاری
3ـ4ـ2ـ ابزار تبلیغات تجاری
فصل چهارم: مد و گرافیک
4ـ1ـ گرافیک چیست؟
4ـ1ـ1ـ تاریخچۀ گرافیک
4ـ1ـ2ـ پیدایش و ظهور گرافیک نوین
4ـ1ـ3ـ هنر گرافیک در ایران
4ـ2ـ مد و گرافیک
4ـ2ـ1ـ چه کسی مد را قانون گذاری می کند
4ـ3ـ گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد
4ـ3ـ1ـ برچسب ها و علائم تجاری و مد
4ـ3ـ2ـ پوسترهای تبلیغاتی
4ـ3ـ2ـ1ـ مد و پوستر
4ـ3ـ3ـ تصویر سازی و مد
4ـ3ـ4ـ عکاسی و مد
4ـ3ـ4ـ1ـ عکاسی مد در آغاز قرن بیستم
4ـ3ـ4ـ2ـ تاثیرگذاری عکاسان روی مد
4ـ3ـ4ـ3ـ عکاسان معروف مد
4ـ3ـ4ـ4ـ تنزل عکاسی مد
•نتیجه گیری

منابع

 

 

مقدمه

لباس پوشیدن شانی از شیون انسان است و پدیده ای که تقریبا به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین گسترش دارد. این پدیده با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می توان آن را از دیدگاههای مختلفی از قبیل روانشناسی اخلاق اقتصاد جامعه شناسی مذهب قانون تاریخ جغرافیا مورد مطالعه قرار داد و برای یافتن پاسخی به این گونه پرسشها به جستجو برآمد که چرا انسان لباس به تن دارد چه رابطه ای میان نوع لباس انسان و خصوصیات روانی او وجود دارد چه ارتباطی میان وضع مالی و طبقه اقتصادی یک انسان با نوع لباس او برقرار است گروههای مختلف اجتماعی یک جامعه چه لباسهایی می پوشند مذاهب مختلف در باره لباس چه گفته اند و .... پیداست که پاسخ به هر یک از این پرسشها و دیگر پرسشهای متعدد مشابه آن محتاج بحثهای مفصل و فرصتهای طولانی است. از مجموع تحقیقاتی که به عمل آمده مسلم شده که لباس دست کم پاسخگوی سه نیاز آدمی است یکی اینکه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می کند دیگر اینکه در جهت حفظ عفت و شرم به او کمک می کند و بالاخره به او آراستگی و زیبایی و وقار می بخشد. لباس را می توان به تعبیری خانه و درست تر بگوییم خانه اول هر کس دانست. لباس خانه اختصاصی تر انسان است چون هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد و بعد در خانه اش و از این قرار است که می توان گفت همه ما به جهت لباسی که به تن داریم خانه بدوشیم. منشا اصلی لباس چنان که گفتیم نیاز به محفوظ ماندن عفیف ماندن و زیبا ماندن است اگر به گروههای گوناگون اجتماعی نظر افکنیم. می بینیم که لباس زنان مردان و کودکان با یکدیگر متفاوت است پوشش روستاییان با شهرنشینان فرق دارد. در شهر نیز زنان خانه دار لباسی متفاوت با لباس زنان کارمند به تن می کنند و اصناف و صاحبان حرفه های گوناگون نیز به تناسب کار خویش لباس خاصی دارند. طبقات مختلف اجتماع نیز بسته به وضع اقتصادی و درآمد خود لباسهای گوناگون می پوشند و شرایط اقلیمی هر منطقه نیز بر نوع لباس مردم آن تاثیر می گذارد. لازم است مقصود خود را از فرهنگ بیان کنیم. فرهنگ در نظر ما و به تعریف ما عبارت است از کلی ترین بینش و نگرشی که یک جامعه نسبت به جهان دارد. این بینش و نگرش همان معنایی است که آن جامعه برای هستی و انسان قایل است و به اندازه ای کلی و جهانشمول است که همه ارزشها و روشهای خود واجتماع را در بر می گیرد. ما معتقدیم که جهان بینی هر قوم در شکل و کیفیت بسیاری از جنبه های محسوس و ملموس زندگی آن قوم تاثیری قومی دارد. جهانی که مردم می سازند و در آن زندگی می کنند تا اندازه زیادی تحت تاثیر جهان بینی آنان است. جوامع مختلف بسته به اینکه نسبت به هستی چه بینشی داشته و چه معنایی برای زندگی قایل باشند چه ارزشهایی را برجهان حاکم بداند سبک و اسلوب خاصی در ساختن شهر خانه پوشیدن لباس و نظایر آن خواهندداشت. رابطه لباس و فرهنگ به اندازه ای قوی است که وقتی یک خارجی و یا غریبه وارد محیطی می شود علامتی که او را می شناساند همان لباس اوست. گویی انسانها با لباس خود با یکدیگر صحبت می کنند و هر کس به زبان لباس خویش خود را معرفی می نماید که من کیستم از کجا آمده ام و به چه دنیایی و چه فرهنگی تعلق دارم. سخن بر سر این مطلب است که اختلاف بین تن پوش مردم جوامع مختلف گذشته از خصوصیات جغرافیایی اقلیمی و عوامل اجتماعی اقتصادی ـ ناشی از فرهنگ و جهان بینی آن جامعه نیز هست. انسان بسته به اینکه برای جهان چه معنایی قایل باشد لباس پوشیدنش تفاوت دارد. لباس انسان نخست تابع فرهنگ جامعه اوست و سپس تابع سلیقه او. طی سالهای رشد و تکامل هنر اندیشه و افکار نوین صاحب نظران پیش زمینه سبکها و نگرشهای گوناگون شده که پیامد آن عرصه دستاوردهای نوین هنری بوده است. به این ترتیب روند تحول هنر با ابهام گیری نسلهای بعدی از بنیانگذاران و پیشروان سبکهای هنری و مطالعه افکار آنها پایه ریزی شد و همگام با شیوه های جدید ارایه شده ادامه پیدا کرد. سبکهای نوین با نگرش و بازتاب خاص مردمی روبرو می شد که طبق عادت و علاقه شخصی با هر چیز نوینی به مقابله می پرداختند و سعی در دگرگونی آن می نمودند از این رو افکار جامعه بشری نیز بی تاثیر در راهبری سبکهای پایه ریزی شده نبود گذشته از تفکر و نگرش نیز بی تاثیر در راهبری سبکهای پایه ریزی شده نبوده است. گذشته از تفکر و نگرش بشر کنجکاوی و خلاقیت او باعث پیدایش تکنولوژی و صنعت به بشر این امکان را می داد که تخیلات و طرح های خویش را به مرحله اجرا در آورد. در این راستا نحوه رنگ پوشاک و خوراک مردم با توجه به تنوع طلبی و گرایش به زیبایی همواره دستخوش دگرگونی و تحول بوده است.
منابع و مآخذ فارسی
1ـ پاکباز ، روتین، دایره المعارف هند؛ چ 3، تهران انتشارات فرهنگ معاصر، 1381.
2ـ ترنر ویل کاکس، روت، تاریخ لباس، چ اما ترجمه: شیرین بزرگمهر، تهران انتشارات توس 1372
3ـ توسلی، غلام عباس، نظریه های جامعه شناسی، چ1 ، تهران: انتشارات سمت، 1369.
4ـ حلیمی، محمد حسین، اصول و مبانی هنرهای تجسمی (زبان ـ بیان ـ تمرین)، ج 1، تهران: انتشارات افست، 1372.
5ـ راد اندیس، دویس، مبانی سواد بصری، ترجمۀ مسعود سجر، تهران: انتشارات صدا و سیما، 1376
6ـ شکرچی، معصومه فریبا، کاربرد باتیک نقاشی روی لباس عصر و شب با الهام از طبیعت، نیما ورامینی، کارشناسی، جهاد دانشگاهی، 81ـ1380.
7ـ کیا، محمد، تبلیغات تجاری و بازرگانی، تهران: انتشارات ابن سینا، 1349
8ـ موناری، برونو، طراحی و ارتباطات بصری و هنرهای تزئینی، طرحهای صنعتی با ترجمه پاپند شاهنده، چ2، تهران: انتشارات سروش، 1375.
9ـ نامی، غلامحسین، مبانی هنرهای تجمسی ارتباطات تصویری، تهران: انتشارات توس، 1371.
10ـ ویترز، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ : محسن ثلاثی، چ 3، تهران: انتشارات علمی، 1377.


 
فهرست و منابع انگلیسی
1-    WWW. American Cintage Blues: Mistory of fashion 1940-1950
2-    www. Brief history of packaging. Com
3-    www. Edvard steichen.com
4-    www. Fashion.com
5-    www. Fashion & Graphics.com
6-    www. Fashion – ERA.com
7-    www. Fashoin photography.com
8-    www. Fashion illsastraations and painting
9-    www. Fashion photo graphy with photogeve.com
10- www. Fashion Planet.com
11- www. Five Art poster
12- www. History of fashion photography.com
13- www. Private clubs.com
14- www. Sara Moon.comعکس
www. The Decline of fashion photography عکس

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه