معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

آشنایی با بیماری تروما

آشنایی با بیماری تروما
آشنایی با بیماری تروما
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 54 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه
 
تروما به سر از شايعترين حوادث و تروماهاي موجود در جوامع بشري و از جمله در كشورما مي باشد كه از علل شايع مرگ و مير نيز به شمار مي آيد . آسيب پذيري در بچه ها بيشتر مشاهده مي شود . اين آسيب از درجات متفاوتي برخوردار است و از حالت خفيف تا شديد متغير است كه با توجه به آن ، ميزان GCS در هر كدام در محدوده خاصي قرار مي گيرد .
بيماران تروماي مغزي مستعد عوارضي از قبيل خونريزي ، شكستگي جمجمه ، آسيب به عروق مغزي ، كانتوژن مغزي و ... مي باشند كه مي تواند باعث تغيير عملكرد يا فلج اعصاب كرانيال و از جمله اعصاب حركتي چشم گردد . از اين جهت معاينه كامل بيماران ضربه مغزي جهت بررسي ضايعات همراه اقدامات و مراقبتهاي پزشكي ضروري مي باشد .
آسيب به جمجمه با مكانيسم هاي متفاوتي منجر به آسيب اعصاب حركتي چشم مي گردد . از اينرو ، تظاهرات باليني ، از حالت خفيف تا شديد ، متغير است . با بررسي هاي تكميلي و اقدامات پاراكلينيك ، مي توان محل ضايعه را تشخيص داده و نسبت به اقدامات بعدي ، تصميم گيري نمود .REFERENCES:

1-    Kaniak J,MenonJ- Neuro ophthalmology ,. Clinical ophthalmology Butter worth Heinemann 2003, 628-639
2-    Riodan – EVA, Anatomy & embryology of the eye in vaughan DG, Asbury T. General ophthalmology 14 th edition Lange 1995 , 15-16
3-     Chen CC, Pai YM, Wang RF, Wang TL, chong CF. Isolated oculomotor nerver palsy from minor head trauma Br J sport Med 2005; 39(8): 34.
4-    Nebi yilmaz, Mehmet Arslan, Nejmi Kiymaz, Ozgur Demir, Cahide Yilmaz.Bilateral abducens paralysis following head injury. Journal of pediatric Neurology 2003 ; 1(2) :107-109.
5-    Arias MJ.Bilateral traumatic abducens nerve palsy without skull fracture and with cervical spine fracture. Neurosurgery 1985 ; 16 (2) :232-234
6- Advani RM, Baumann MR .Bilateral sixth never palsy after head trauma . Ann Emerg med 2003 ; 41(1):27-31
7- Lahbabi M, Levy JD , Laxenaire A, scheffer P.Bilateral paralysis of the 6th cranial nerve pair and minor head injury Rev stomatol chir maxill o fac 1997 98(5) : 295-298
8- Nieder muller U,Trinka E , Bauer G. Abducence palsy after lumbar puncture. Clin Neurol neurosurg.2002; 104(1) :61-63
9- Pelletier M, Conrad R. David R. Real and Potential ocular problems in all head and neck injuries. The Journal of trauma. 1995; 18(2): 521-23
10- Zuccarello M,Pardatscher K.Pattern of acute head Injury in Indian .Int.Surg;1978. 61:478-480.
11- Cranial nerve IV palsy ,Hand book of ocular Disease Management. 2006; 31-32.
12- Muthu M,Pritty K.traumatic cranial nerve Palsy. J Accid emerge med 1997 ; 14:172- 175
13- Kaido T, TanakaY, KanemotoY, KatsuragiY, okuraH. Traumatic ocular nerve Palsy Jclin Neurosci.2006 ; 13(8):852-5 .
14 - You mans , Neurological surgery , 4th edition , Volume 3, chapter 67,68,69 , W.B saunders .1996 .
15- walsh & hoyt's .Clinical neuro ophthalmology 1999 -5th Edition .black well: 1999; 215.
16- Amrith S, saw SM, Lim TC, lee TK.ophtalmic involvement in cranio-facial trauma.Jcrani omaxillo fac surg . 2000; 28(3):140-7
17- Liu YT, Lee YC, Liu HC. Isolated Oculomotor Nerve palsy due to head injury. J chin Med Assoc. 2004; 67(3): 149-151 .
18- Antoniades. K, Karakasis D, Taskos.N. Abducent nerve Palsy following transverse fracture of the middle cranial fossa. J craniomaxillo fac surg. 1993; 21(4):172-175.
19- Myron Y , Jay S. clinical ophthalmology. 3rd edition. Section 11:1-2. Lange 1997.
20- Dhaliwal A,West Al, Trobe JD, Musch DC .Third, forth and Sixth cranial nerve palsies following closed head injury J neuroophtalmol . 2006 ; 26(1) :4-10
21- Rowe FJ, CrowleyT . outcome of ocular motility disturbances in orbital injuries . strabismus. 2003 ; 11(3):179-88
22- odebode To , Ademola – popoola DS, ojota, Ayaniyi AA ocular and visual complications of head injury Eye .2005; 19 (5) :561-6
23- Pinches E, Thompson D , Noordeen H, Liasis A, Nischalkk. 4th & 6th cranial nerve injury after halotraction in children JAAPOS. 2004; 8(6) : 580-5
24- Gonapathy K, Kanthamani J. Head injury and neuro- ophthalmology 2007; 1-12

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه